ZILE IMPORTANTE, SĂRBĂTORI, COMEMORĂRI
ZILE NAȚIONALE - SĂRBĂTORI LEGALE ÎN ROMÂNIA

Potrivit art. 134 din Codul Muncii (Legea nr. 53 /1996 şi Legea 202 /2008 cu modificârile și completările ulterioare), zilele de sărbătoare legală în România în care nu se lucrează sunt:

- Anul Nou (1 şi 2 ianuarie)

- Prima şi a doua zi de Paşti

- Sărbătoarea Muncii (1 mai)

- Prima şi a doua zi de Rusalii

- Adormirea Maicii Domnului (15 august)

- Ziua Sf. Apostol Andrei (30 noiembrie)

- Ziua Naţională a României (1 decembrie)

- Prima şi a doua zi de Crăciun

- 2 zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.

ZILE IMPORTANTE, SĂRBĂTORI, COMEMORĂRI:

- 24 ianuarie – Unirea Principatelor Române

- 1 martie – Mărțișorul

- 8 martie –Ziua Femeii

- 1 mai – Ziua Internațională a Muncii

- Prima duminică a lunii mai – Ziua Mamei

- A doua duminică a lunii mai – Ziua Tatălui

- 9 mai – Ziua Europei

- 10 Mai a fost proclamată ca Zi a Ordinului Naţional „Steaua României” prin Legea 77/1999 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 11/1998 (republicată)

- Ziua Eroilor-de Înălţarea Domnului

- 1 iunie – Ziua Copilului

- 26 iunie Ziua Tricolorului (Drapelului Național): Ziua Drapelului Naţional a fost instituită prin Legea nr. 96 din 20 mai1998. Conform legii, această zi este marcată de către autorităţile publice şi de celelalte instituţii ale statului prin organizarea unor programe şi manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau ştiinţific, consacrate istoriei patriei, precum şi prin ceremonii militare specifice, organizate în cadrul unitătilor Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului de Interne.

- 29 iulie – Ziua Imnului Național

- 25 octombrie – Ziua Armatei Române

- 8 decembrie – Ziua Constituției

Date istorice (sărbători) importante

- 24 ianuarie – Unirea Principatelor Române

- 27 martie – Unirea Basarabiei cu Romania (1918).

- 18 aprilie – Ziua Internationala a monumentelor istorice

- 31 mai – Societatea Mormintele Eroilor Căzuţi în Război şi-a schimbat denumirea în Societatea „Cultul Eroilor” (1927)

- 29 iulie – Ziua Imnului Național: Ziua Imnului Naţional al României - Deşteaptă-te, române, simbol al unităţii Revoluţiei Romane din anul 1848, a fost instituită prin Legea Nr. 99 din 26 mai 1998.

- 01 August – Societatea "Cultul Eroilor"  și-a schimbat numele în  "Asezamantul National Regina Maria" (1940)
- 12 septembrie - a luat fiinţă Societatea Mormintele Eroilor Căzuţi în Război (1919)

- 19 noiembrie – a fost reînființată Asociația „Cultul Eroilor” (1991)

ZILELE ALE CATEGORIILOR DE FORȚE ARMATE,

ZILELE ARMELOR

- 1 Februarie – Ziua Intendenței Militare: La 1 februarie 1861 s-a emis Înaltul Ordin de Zi nr. 29, care a consfinţit înfiinţarea intendenţei armatei. Prin acesta s-a format corpul ofiţerilor de intendenţă militară, condus de intendentul general al armatei, subordonat Ministerului de Război.

- 23 februarie – Ziua Hidrografului Militar: Serviciul Hidrografic Maritim s-a înfiinţat la 23 februarie 1926, având ca atribuţii “să se ocupe cu studiile, sondajele şi ridicările relative la fluviu şi mare, preocuparea, păstrarea şi asigurarea navelor cu hărţile şi instrumentele necesare navigaţiei şi ridicărilor hidrografice, controlul cronometrelor, executarea semnalului de oră în portul Constanţa, date meteorologice, aerologice şi oceanografice”.

- 25 februarie – Ziua Pontonierilor (1871)

- 28 Februarie – Ziua Protecției Civile: În România, protecţia civilă a luat fiinţă prin Decretul regal din 28 februarie 1933 sub denumirea de „apărare pasivă” având ca scop „să limiteze efectele bombardamentelor aeriene asupra populaţiei sau resurselor teritoriului, prin protecţie directă sau micşorînd eficacitatea atacurilor aeriene”. Conceptul de protecţie civilă a evoluat de la „apărare pasivă” la „apărare locală antiaeriană” în 1952, apoi „apărare civilă” în 1978 şi „protecţie civilă „ în 1996. Schimbările produse in societatea românească în perioada 1996-2004 au dus şi la schimbări în domeniul protecţiei civile prin elaborarea Legii nr. 481/2004 care este în concordanţă cu principiile, scopurile şi obiectivele prevăzute în Strategia Internaţională pentru Prevenirea Catastrofelor, adoptată de Adunarea Generală ONU precum şi cele stabilite de mecanismele Uniunii Europene în domeniu.

- 1 martie – Ziua Forțelor Pentru Operații Speciale

- 1 martie – Ziua Automobiliștilor Militari: La 1 martie 1917, prin înaltul Decret nr. 245 al regelui Ferdinand I, s-a înfiinţat Regimentul de Tracţiune Automobilă, moment ce a marcat începutul procesului de reorganizare a formaţiunilor de automobile şi apariţia a armei auto în Armata României.

- 25 martie – Ziua Poliţiei Române

- 25 martie –  Ziua Operatiilor Psihologice

- Prima duminică din luna aprilie – Ziua NATO: în România a fost instituită prin Legea Nr. 390 din 28 septembrie 2004 şi este o sărbătoare publică dedicată democraţiei şi spiritului european şi euroatlantic.

- 3 aprilie – Ziua Jandarmeriei Române

- 23 aprilie – Ziua Forțelor Terestre: la sărbătoarea ortodoxă a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă.

- 25 aprilie – Ziua Justiției Militare: Prin Decretul-lege nr. 1625 din 1919 a luat fiinţă Serviciul Contencios al Ministerului de Război, moment care a marcat actul de naştere a structurii specializate în asigurarea asistenţei juridice pentru armată.

- 29 aprilie Ziua Veteranilor

- 30 aprilie – Ziua Infanteriei Române: În baza prevederilor Tratatului de la Adrianopol, încheiat între Rusia şi Turcia după război, care stipulau că Ţările Române obţin dreptul să-şi organizeze "un numar de gărzi înarmate pamântene", adică să-şi înfiinţeze propria lor putere militară, "a cărei număr şi întreţinere vor fi stabilite de domni împreună cu divanele lor", la 30 aprilie 1830 s-a hotărât "formăluirea în Valahia a şase batalioane pedestrime şi şase escadroane călărime a străjii pamântesti". Din aceste forţe au fost create trei regimente mixte: unul la Bucureşti, unul la Ploieşti şi altul la Craiova. În acelaşi timp au luat fiinţă în Moldova un batalion de infanterie şi un escadron de cavalerie din care s-a înfiinţat primul regiment mixt, cu garnizoana la Iaşi.

- 30 aprilie – Ziua Logisticii Militare

- 15 mai Ziua Trupelor de Apărare NBC (Ziua Chimiștilor Militari): Prin decizia ministerială nr. 297 din 15 mai 1923, s-a înfiinţat în Ministerul de Război, Comitetul Consultativ pentru Chestiunile Tehnice Privitoare la Războiul Chimic.

- 15 mai –Ziua Poliției Militare: La 15 mai 1990 s-au reînfiinţat unităţile şi subunităţile de poliţie militară din Armata României. Istoricul Poliţiei Militare se află însă în strânsă legătură cu istoricul jandarmeriei române, de unde îşi are originile. Trebuie făcută însă menţiunea că Gendarmeria – denumirea din acea epocă – a fost înfiinţată şi subordonată Ministerului de Resbelu. Primele atestări ale activităţii de „poliţie a trupei” se regăsesc în documentele de „fiinţare a gendarmeriei” din 3 aprilie 1850 emise de Domnul Grigore Alexandru Ghica, iar misiunile specifice au fost consemnate şi în Ordonanţa 896 din 20 iunie 1864 semnată de Domnitorul Al. I. Cuza. Termenul consacrat de Poliţie Militară îşi are originile în anul 1893, când, pe vremea Regelui Carol I, cu aprobarea acestuia, legiuitorul Lascăr Catargiu a promulgat „Legea asupra Gendarmeriei rurale”. Astfel, în Monitorul Oastei nr. 53 din 5 noiembrie 1893, găsim în legea mai sus menţionată, la TITLUL IVAtribuţiunile gendarmeriei, Capitolul IServiciul ordinar şi extraordinar, articolul 52serviciul ordinar coprinde: …....., pct. e) Poliţia Militară.

- 20 mai – Ziua Financiarului Militar

- 31 mai – Ziua Geniștilor Militari

- 31 mai – Ziua Rezervistului Militar: Ziua Rezervistului Militar a fost instituită prin Hotărârea Guvernului României nr. 467 din 12 mai 2010. Prin această hotărâre instituţiile publice din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pot sprijini, in condiţiile legii, manifestările prilejuite de acest eveniment.

- 10 Iunie – Ziua Parașutistilor Militari: În baza Ordinului D.M. 93/1941 10 iunie 1941, ia fiinta prima subunitate de paraşutişti – Compania de Misiuni Speciale – comandata de lt. Stefan Soverth.

- 17 Iunie – Ziua Aviației Militare

- 18 Iunie – Ziua Constructorilor Militari: În această zi se sărbătoreşte înfiinţarea Direcţiei Construcţii si Domenii Militare, la 18 iunie 1920.

- 1 iulie – Ziua Muzicilor Militare: Prin transpunerea în fapt a Regulamentului organic din 1/13 iulie 1831, în compunerea nou-născutelor batalioane de „miliţii” ale Armatei Naţionale permanente, intrau şi îşi începeau slujba sub drapel „ostaşii muzicanţi” (o
fanfară era formată, conform prevederilor vremii, din „1 tambur, 24 muzicanţi şi 8 toboşari”).

- 13 iulie –  Ziua Specialităţii Militare „Război Electronic”

- 14 Iulie – Ziua Transmisioniștilor Militari: În 1873, la 14 iulie, a luat fiinţă prima subunitate de transmisiuni – secţia de telegrafie, marcând astfel apariţia transmisiunilor militare.

- 15 iulie – Ziua Submarinistului Militar

- 20 Iulie – Ziua Forțelor Aeriene, la la sarbatoarea ortodoxă a Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul.

- 23 Iulie – Ziua Presei Militare: 23 iulie 1859 apărea primul număr al săptamânalului „Observatorul militar”.

- 25 Iulie – ZiuaRadiolocației: Prin ordinul ministrului apărării naţionale din 25 iulie 1955 au fost înfiinţate Trupele Radiotehnice.

- 26 Iulie – Ziua Arhivelor Militare: La 26 iulie 1920, în temeiul Ordinului nr. 4 al Marelui Stat Major, a luat naştere Depozitul de Arhivă al Secţiei 6 Istorie din Marele Stat Major.

- 1 August – Ziua Tanchiștilor: Înfiinţarea, în 1919, a primei subunităţi de tancuri.

- 15 August – Ziua Forțelor Navale şi Ziua Marinei Române: , la sărbatoarea ortodoxă a Sfântei Mării.

- 15 August – Înfiinţarea în 1916 a Artileriei antiaeriene: Corpul Apărării Antiaeriene, compus din 6 baterii de tunuri cal. 75 mm, o baterie de tunuri cal. 57 mm, 2 secţii de mitraliere aa, 12 secţii de proiectoare şi 22 posturi de observare (prima subunitate la Bucureşti). Prin Ordinul Ministrului Apărării nr. M-140/25.07.2007 pentru modificarea „R.G.-4, Regulamentul onorurilor şi ceremoniilor militare”, aprobat prin Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M-119/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi modificarea şi completarea “Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tradiţii militare şi educaţie civică în Armata României”, aprobate prin Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M-124/2005, cu completările ulterioare, s-a modificat data de aniversare a Zilei Artileriei şi Rachetelor Sol-Aer, din 15 august în 19 septembrie.

- 21 August  – Ziua Medicinei Militare: La 21 august 1862, prin Înaltul Decret Domnesc nr. 4629 a luat fiinţă Corpul Ofiţerilor Sanitari din Armată, atestându-se astfel medicina militară ca element specializat pentru asigurarea sanatăţii efectivelor militare.

- 1 Septembrie Ziua Informaticienilor Militari: La 1 septembrie 1963 s-a înfiinţat, prin ordinul Marelui Stat Major, Grupa de Automatizări din Direcţia Generală a Înzestrării - primul organism cu atribuţii de concepţie, coordonare şi înzestrare în domeniul
informaticii militare şi automatizării conducerii trupelor.

- 3 septembrie – Ziua armatei naţionale a R.Moldova (formată în 1991)

- 4 septembrie – Ziua Tipografilor Militari

- 13 septembrie – Ziua Pompierilor

- 1 octombrie Ziua Scafandrului Român: La 1 octombrie 1976 s-a înfiinţat Centrul de Scafandri – Constanţa – prima unitate de scafandri.

- 9 octombrie –Ziua Resurselor Umane: La 9 octombrie 1862, prin Înaltul Decret al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în cadrul Ministerului de Război, a luat fiinţă, „I-a Direcţie Personal şi Operaţii Militare”, organizată pe două „diviziuni”, din care ulterior au
evoluat structurile de personal/resurse umane din Armata României.

- 25 octombrie – Ziua Armatei Române

- 30 octombrie –Ziua Relaţiilor Publice Militare: La 30 octombrie 1993, în baza Ordinului general al ministrului apărării şi a Ordinului Marelui Stat Major, Secţia de Informare şi Relaţii Publice a Armatei (SIRPA –înfiinţată la sfârşitul lunii octombrie 1991), s-a transformat în Direcţia de Informare şi Relaţii Publice a Armatei (DIRPA), iar în perioada 30 aprilie 1997 – 20 februarie 2007 a purtat denumirea de Direcţia Relaţii Publice (DRP). Începând cu 20 februarie 2007, denumirea structurii este Direcţia informare şi relaţii publice.

- 3 Noiembrie – Ziua Vânătorilor de Munte: Actul de constituire a fost Ordinul M.C.G.R. nr. 294 din 3/16 noiembrie 1916, potrivit căruia Şcoala Militară de Schiori – Bucureşti era transformată în Corpul Vânatorilor de Munte (comandat atunci de cpt. Virgil
Bădulescu), precizându-se ca „… vânatorii de munte sunt destinati mai cu seama misiunii de recunoaştere, de siguranţă şi legatură şi sunt chemaţi a funcţiona şi ca unitate tactică, în special în trecătorile Carpaţilor”.

- 8 noiembrie – Ziua Inzestrarii Armatei

- 10 Noiembrie Ziua Artileriei: În anul 1843, domnitorul Gh.Bibescu a întreprins o călătorie la Istanbul şi, la înapoiere, a adus în ţară patru tunuri de calibru 80 mm, dăruite în semn de preţuire de către sultan, pentru ca „să slujească întru paza bunei rânduieli şi
liniştei obşteşti”. Ca urmare, la 10 noiembrie 1843, prin porunca Domnească nr. 198, se legifera înfiinţarea primei baterii de artilerie în oastea româna.

- 12 Noiembrie Ziua Statului Major General

- 12 Noiembrie Ziua Cercetașilor Militari: La 12 noiembrie 1859, domnitorul A.I.Cuza, prin Ordinul de Zi nr.83, a semnat actul
de constituire a „Secţiei a II-a” din cadrul „Corpului de Stat Major General”, ca prim element organizat al cercetarii Armatei române.

- 12 Noiembrie Ziua Geodezilor Militari: În 1859 s-a înfiinţat Serviciul Topografic Militar.

- 16 noiembrie – Ziua Trupelor de Căi Ferate și Transporturi Militare: La 16 noiembrie 1880, cu ocazia înfiinţării celui de-al doilea batalion de geniu (Înalt Decret nr. 2550), în cadrul unităţilor de acest tip a fost inclusă şi câte o companie de căi ferate, primele subunităţi de acest fel din Armata româna.

- 29 noiembrie – Ziua Infanteriei Marine

- 14 decembrie – Ziua Directiei Operatii

- 18 decembrie – Ziua Poliției – R. Moldova

- 23 decembrie – Ziua Luptătorului Antiterorist

- 25 decembrie – Ziua Centrului de Operatii Psihologice

Sărbătorile din Republica Moldova

- 1 ianuarie, Anul Nou
- 7, 8 ianuarie, Crăciunul
- 12 aprilie, Paştele Blajinilor

- 27 aprilie - Ziua Drapelului de Stat în R. Moldova (1990 când deputaţii primului Parlament au votat tricolorul ca Drapel de Stat)

- 9 mai, Ziua Biruinţei

- 23 iunie - Ziua Suveranitatii Republicii Moldova (1990)

- 27 august –Ziua Națională a Republicii Moldova - Ziua Independentei (1991)

- 31 august, Limba Noastră

- 3 septembrie – Ziua armatei nationale a R.Moldova (formata in 1991)

- 18 decembrie – Ziua Poliției

Noiembrie

Noiembrie este a 11-a lună a anului în calendarul Gregorian și una dintre cele patru luni cu o durată de 30 de zile.
Numele lunii noiembrie (latină: November) vine de la cuvântul latinesc novem, nouă, pentru că luna noiembrie era a noua lună în calendarul roman. Grecii numeau luna noiembrie Maimakterion. În România, luna noiembrie, popular, se numește Brumar. Este timpul brumei, sunt însămânțate toate grânele de toamnă și totul este gata pentru iernat. Noiembrie începe în aceeași zi a săptămânii ca și Martie în fiecare an și ca Februarie cu excepția anilor bisecți.
Noiembrie este luna familiilor de militari (Military Family Month) în Statele Unite, în care sunt onorate și celebrate sacrificiile familiilor militarilor Forțelor Armate ale SUA. Americanii obișnuiesc să spună: „Cu fiecare pas pe care îl facem pe teritoriul Americii, pășim pe pământul devenit sigur prin sacrificiile neprețuite ale militarilor armatei și a membrilor familiilor lor. În timpul acestei luni celebrăm serviciile excepționele, tăria și sacrificiul familiilor noastre de militari, al căror angajament pentru patria noastră este mai presus de cerințele datoriei față de țară, depășind cu mult ceea ce așteaptă națiunea de la ei. În timp ce militarii întruchipează curajul și caracterul Americii, membrii familiei personifică generozitatea și curajul care au  făcut comunitatea noastră puternică. Față de acești militari și de familiile lor avem o datorie care nu va putea fi niciodată plătită cu adevărat. Suntem buni americani și ne facem cu adevărat datoria atunci când onorăm și ne respectăm obligațiile pe care le avem uni față de alții și mai ales față de cei care au dat și dau atât de mult pentru țara noastră.”
1 noiembrie
- 365: Alamanii trec Rinul și invadează Galia.
- 333 î.Hr.: Bătălia de la Issos, a douăsprezecea victorie a lui Alexandru cel Mare asupra perșilor.
- 451: Încheierea Conciliului din Calcedon (al 4-lea ecumenic).
- 996: Împăratul Otto III acordă episcopatului bavarian de Freising 30 “ținuturi regale” printr-un document în care se pomenește pentru prima oară denumirea "Ostarrîchi", din care provine numele Austria.
- 1337 : Regele Angliei Eduard al III-lea îl provoacă pe Filip al VI-lea de Valois : acesta este adevăratul început al Războiul de o sută de ani. (1337 - 1453) dintre Franța și Anglia.
- 1599: Intrarea triumfală în Alba Iulia a lui Mihai Viteazul. Transilvania intra sub stăpânirea domnului muntean.
- 1805: Napoleon Bonaparte invadează Austria în cadrul Războiului celei de-a  Treia Coaliții.
- 1814: Se deschide Congresul de la Viena care va redesena harta politică a Europei după înfrângerea Franței în războaiele napoleoniene, prin restabilirea vechilor regimuri absolutiste, și înlăturarea urmărilor ocupației franceze în Europa, prin stabilirea de noi granițe (se va încheia la 9 iunie 1815).
- 1834: A fost înființată prima școală de fete de la noi din țară. Fondatorul acestei instituții a fost Gheorghe Asachi.
- 1911: Prima lansare a unei bombe dintr-un avion, în luptă, în timpul războiului italo-turc (1/11/1911).
- 1918: Ucraina de vest obține independența față de Imperiul Austro-Ungar.
- 1922: Ultimul sultan al Imperiului Otoman, Mehmed al VI-lea, abdică.
- 1928: Reforma alfabetului turc prin adoptarea caracterelor latine.
- 1952: SUA au detonat în Insulele Marshall prima bombă cu hidrogen.
- 1952: Operațiunea Ivy: SUA detonează cu succes,  în Atolul Eniwetok, prima mare bombă cu hidrogen, denumită „Mike” (10,4 megatone, de 500 de ori mai puternică decât bomba de la Nagasaki).
- 1993: A luat ființă Uniunea Europeană, în urma Tratatului de la Maastricht.
- Ziua Radioului Național (1928).
- Ziua Națională a Algeriei. Aniversarea Revoluției (1954).
- Ziua internațională a veganismului (vegetarismului).
- Ziua conducătorilor Renașterii Naționale a Bulgariei.
2 noiembrie
- 1439: Statele generale, reunite deja din octombrie, la Orléans, au decis să întrețină o armată permanentă cu care să poată izgoni definitiv pe englezi afară din Franța. Această decizie a declanșat revolta nobililor francezi: Praguerie.
- 1721: Petru cel Mare s-a autoproclamat Împărat (Țar) al Rusiei.
- 1784: A izbucnit marea Răscoală Țărănească din Transilvania, condusă de Horea, Cloșca și Crișan.
- 1789: Adunarea Națională a Revoluției a decretat naționalizarea bunurilor bisericești în Franța.
- 1864: Decret privind înființarea Școlii de Belle Arte din București.
- 1909: Tratatul de rectificare a granițelor dintre Brazilia și Uruguai.
- 1914: Rusia declară război Imperiului Otoman.
- 1916: Trupele franceze ocupă fortăreața de la Verdun.
- 1917: Declarația Balfour - guvernul Marii Britanii se anagajează să sprijine înființarea unei patrii a poporului evreu în Palestina.
- 1919: Statele Unite: Greva minerilor susținută de peste o jumătate de milion de muncitori.
- 1929: Cel mai mare hidroavion din lume, Dornier Do-x, a decolat din Germania spre Amsterdam într-un zbor de probă.
- 1936: Dictatorul Benito Mussolini proclamă Axa Roma-Berlin, consacrând înființarea alianței Puterilor Axei, utilizând astfel pentru prima dată acest teremen în mod oficial. Se consideră că termenul de axă a fost inventat de primul ministru al Ungariei fasciste, Gyula Gömbös care a pledat în favoarea unei alianțe între Germania, Ungaria și Italia.
- 1938   noiembrie 2 - primul arbitraj de la Viena- anexarea regiunilor de sud ala Ucrainei Subcarpatice si Slocaciei de catre Ungaria.
- 1956: Armata roșie (sovietică) reprimă sângeros protestul budapestanilor început în octombrie. Imre Nagy este arestat.
- 1965: La ora 5:15 P.M., Norman Morrison, Quaker în vârstă de 31 de ani, iese din front și pătrunde în Pentagon, protestând în felul acesta împotriva „invaziei” în Vietnam.
- 1967: Președintele american Lyndon B. Johnson ține o reuniune secretă cu cei mai de seamă lideri naționali (Bărbații Înțelepți) cărora le cere sfatul în privința atitudinii de adoptat față de refuzul tinerilor de a se mai înrola, protestând astfel împotriva războiului din Vietnam. Cei prezenți au ajuns la concluzia că opinia publică trebuie să primească rapoarte optimiste despre desfășurarea războiului.
- 1976: În India, primul ministru, Indira Gandhi, obține depline puteri dictatoriale.
3 noiembrie
- 1762: Tratatul de la Fontainebleau între Spania și Franța, prin care Luisiana trece sub putere spaniolă.
- 1795: Se constituie „Directoratul” în Franța.
- 1820: Ecuadorul obține independența.
- 1821: Nicaragua obține independența.
- 1834: A fost fondat în București Muzeul de Istorie Naturală și Antichități.
- 1903: Cu sprijin din partea SUA, Panama se desprinde de Columbia și își proclamă independența.
- 1914: Muntenegrul declară război Imperiului Otoman.
- 1918: Semnarea armistițiului între Imperiul Austro-Ungar și aliați, armistițiu care pune capăt războiului.
- 1918: Ca urmare a Primului Război Mondial se dizolvă monarhiile dunărene.
- 1918: Revolta marinarilor (40 000) se extinde asupra muncitorilor din Kiel și marchează în Germania începutul Revoluției din Noiembrie.
- 1918: Polonia își declară independența față de Rusia.
- 1918:  Consiliul Național Român Central este creat din reprezentanții Partidului Național Român și din cei ai Partidului Social-Democrat din Transilvania, luând controlul asupra autorităților locale din Transilvania. Aparatul administrativ ungar se dezintegrează. Guvernul lui
Károlyi Mihály începe negocieri cu Consiliul Național Român Central.
- 1950: România a aderat la Convenția cu privire la prevenirea și reprimarea genocidului, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 9 decembrie 1948 și intrată în vigoare la 12 ianuarie 1951.
- 1954: Începe trimiterea trupelor franceze în Algeria din cauza intensificării mișcărilor pentru independență din acea colonie.
- 1983: La nord de Kabul (Afganistan), un convoi militar rusesc a fost atacat într-o ambuscadă în tunelul Salangl, cu o lungime de 2,7 km; și-au pierdut viața peste 2.000 de oameni.
- 1812: Armata lui Napoleon este înfrântă la Vyazma.
- Ziua Vânătorilor de Munte. Înfiinţarea a avut loc pe data de 3 noiembrie 1916, prin Ordinul nr. 294 al Marelui Cartier General al Armatei Române, iar rolul lor specific menţionat încă de la înfiinţare era „ducerea de acţiuni de luptă … în teren muntos, împădurit, greu accesibil, acolo unde celelalte arme nu pot acţiona”. Prin acest ordin Şcoala Militară de Schiori Bucureşti era transformată în Corpul Vânătorilor de Munte, care a participat în Primul Război Mondial la apărarea Moldovei.
- Ziua Națională a statului Panama . Aniversarea proclamării independenței (1903).
- Ziua Națională a statului Dominica. Aniversarea proclamării independenței (1978).
- Ziua Culturii în Japonia.
4 noiembrie
- 1856: În Galați începe prima conferință a puterilor europene, care consultantă problemele de navigație pe Dunăre și care înființează Comisia Statelor alăturate Dunării.
- 1956: Invadarea Ungariei de către tancurile sovietice și instalarea guvernului contrarevoluționar condus de János Kádar; revoluția maghiară a fost declanșată la 23 octombrie iar luptele au durat pâna la 14 noiembrie.
- 1576: În timpul războiului de 80 de ani, numit și Revolta Olandeză ori Revoluția Olandeză (1568-1648), Spania capturează orașul Anvers (Flandra), orașul fiind aproape complet distrus.
- 1839: Revolta din Newport – ultima rebeliune armată majoră împotriva autorităților din insula Britanică.
- 1921: Soldatul necunoscut italian este îngropat ăn Altarul Patriei din Roma.
- 1942: Mareșalul Erwin Rommel încalcă ordinul direct dat de Hitler și execută retragerea forțelor din subordine (a durat 5 luni) în cadrul Bătăliei de la El Alamein.
- 1944: Ziua Eliberării orașului Bitola. Bitola este un oraș din Republica Macedonia cu o concentrație mare de aromâni. Bitola a fost eliberat de partizanii macedoneni pro-Tito. La 4 noiembrie, Brigada 7 Macedoneană de Eliberare a intrat în Bitola victorios. După sfârșitul războiului, un stat macedonean a fost stabilit pentru prima oară în istoria modernă, în cadrul Iugoslaviei. Acest lucru a costat aproximativ 25.000 de vieți omenești. În acest oraș se află cel mai are cimitir aromân. În Bitola funcționează COMUNA ARMÂNEASCĂ "Frats anachia", în biserica Sf. Constantin și Elena slujba se ține în limba română. Ca și în Crushuva aromânii s-au amestecat și au format dialectul de itola, care este asemănător celui din Crushuva (unicul oraș din lume unde imba oficială este limba aromână). Din cei aproximativ 11.000 de locuitori ai rașului peste 7000 sunt aromâni.
- 1952: Este înființată Agenția de Securitate Națională din SUA.
- 1962: Se desfășoară cu succes testul unei rachete Nike-Hercules, detonată la 21 000 m, ultimul test nuclear în atmosferă executat de SUA.
- 1979: Începe criza ostaticilor în Iran (de la ambasasa americană). Statele Unite ale Americii au încercat o peraţiune de salvare, Eagle Claw, pe 24 aprilie 1980, terminată cu un eșec total (distrugerea a două aeronave şi moartea a opt militari americani si un civil iranian).
- Ziua Drapelului în Panama.
- Ziua Unității Naționale și a forțelor Armate în Italia (celebrează victoria asupra Austro-Ungariei în 1918).
- Ziua Unității Naționale în Rusia. Este o sărbătoare controversată, care pentru marea majoritate a cetăţenilor ruşi nu este altceva decât o altă zi obişnuită de muncă. Dorinţa de păstrare a unităţii poporului rus a fost motivul pentru care Duma de Stat a votat instituirea acestei sărbători în calendar în 2005. Această zi aminteşte ruşilor de perioada din 1612, când Rusia a depăşit o ruptură catastrofală, incredibilă, la nivelul societăţii sale. Sărbătoarea marchează sfârşitul Vremii Necazurilor, o eră începută după moartea ultimului ţar Rurik și venirea la putere a dinastiei Romanov. Aceasta sărbătoare de stat simbolizează respectul pentru învățăturile și faptele eroice ale strămoșilor. În 1612 întreaga Rusie era un câmp de luptă. Cea mai mare parte a regiunilor sale din vest era ocupată de vecini. În noiembrie 1612 armata populară a eliberat Moscova de invazia poloneză. Peste câteva luni, la Soborul Zemski, care s-a desfășurat la Kremlin, reprezentanții tuturor categoriilor sociale l-au ales în unanimitate pe țar si au fost puse bazele viitorului stat rus.
5 noiembrie
- 1499: Publicarea Catoliconului (Catholicon ), la Tréguier, Britania. Acest dicționar breton-francez-latin a fost scris în 1464 de Jehan Lagadeuc, fiind primul dicționar breton dar și francez.
- 1556: Bayram Khan iese învingător din cea de-a doua bătălie de la Panipat și restabilește puterea mogulilor în India.
- 1605: "Complotul prafului de pușcă". Era vizată clădirea Parlamentului britanic, în care se desfășura o sesiune specială, la care participau regele Iacob I, membrii guvernului și ai Parlamentului.
- 1720: Tratatul de pace de la Constantinopol  ("Pace Veșnică") între Rusia și Imperiul Otoman; confirmarea tratatului încheiat la Adrianopol la 13 iunie 1713.
- 1838: Nicaragua și Honduras își declară independența deplină față de Provinciile Unite ale Americii Centrale. Începe dezintegrarea Republicii federale a Americii Centrale, un stat suveran (democrație republicană), constituit din fostele teritorii ale Căpităniei Generale a Guatemalei și Noii Spanii, stat care a existat în perioada 1821-1841.
- 1914: Franța și Marea Britanie declară război Turciei.
- 1911: După ce declarase război Imperiului Otoman la 29 septembrie, Italia anexează Tripoli și Cirenaica (regiune istorică și geografică din estul  Libiei).
- 1916: Este proclamat Regatul Polonez prin actul emis de împărații Germaniei, Wilhelm II și Austro-Ungariei, Franz Joseph. Se urmărea crearea unui stat marionetă, controlat de Puterile Centrale, pentru a atrage recruți polonezi în războiul cu Rusia.
6 noiembrie
- 1914: Trupele Austro-Ungare intră în Belgrad.
- 1918: Este proclamată cea de a doua republică poloneză. Comuniștii anuță crearea Republicii Tarnobrzeg de către activiștii socialiști. Republica a fost înăbușită de unitățile noii armate poloneze, la începutul anului 1919.
- 1918: Armata generalului Maurice Sarrail din Salonic străpunge liniile bulgare din (Campania din Balcani -Primul Război Mondial -Frontul Balcanic).
- 1918: Guvernul român pro-german condus de Alexandru Marghiloman demisionează. Se formează un nou guvern, avându-l ca prim ministru pe generalul Constantin Coandă. Se decretă mobilizare generală.
- 1919: S-a fondat, la Sighișoara, prin fuzionarea unor organizații politice ale sașilor și ale șvabilor, Partidul German din România, care milita pentru promovarea intereselor specifice minorității germane.
- 1937: Aderarea Italiei fasciste la "Pacul anticomintern", constituindu-se astfel "Triunghiul Berlin-Roma-Tokyo".
- 1947: În cadrul ședinței Consiliului de Miniștri, se anunță demisia miniștrilor aparținând PNL – Tătărescu.
- 1999: În cadrul unui referendum constituțional, australienii resping, în proporție de 54%, instaurarea republicii.
- Ziua internațională pentru prevenirea exploatării mediului în timp de război și conflicte armate.
- Ziua Constituției în Republica Dominica (1884).
- Ziua Constituției în Tadjikistan (1994).
- Ziua Constituției în Tatarstan (1992).
- Ziua patrimoniului finlandezo-suedez. Este o zi a drapelului, în care se sărbătorește cultura finlandezo-suedeză și bilingvialitatea Finlandei.
- Ziua lui Gustavus Adolphus, ziua morții regelui Suediei și zi oficială a drapelului.
7 noiembrie
- 680: A început al șaselea Sinod ecumenic la Constantinopole.
- 1480: Prima mențiune documentară a "sulgerului" în Țara Românească: denumire dată dregătorului din Țara Românească și Moldova în secolul al XV-lea, care avea ca sarcină aprovizionarea curții domnești cu carne, lumânări și alte provizii.
- 1665: Apare London Gazette, considerată cel mai vechi ziar cu apariție continuă . Primul său număr a apărut sub titlul Oxford Gazette.  Acest titlu este revendicat și de Stamford Mercury și de Berrow`s Worcester Journal,  întrucât Gazette nu este un ziar convențional care oferă știri din domenii generale.
- 1877: Trupele române, comandate de colonelul George Slăniceanu, ocupă, orașul-cetate Rahova (7-9 nov.).
- 1919: Prima razie Palmer este executată cu prilejul celei de a doua aniversări a Revoluției Ruse. Peste 10000 de suspecți de comunism și anarhism au fost arestați iar 500 de  cetățeni străini deportați,  în 23 de orașe ale SUA.
- 1920: Patriarhul Tikhon emite un decret care va duce la formarea Bisericii ortodoxe Ruse din Afara Granițelor Rusiei.
- 1931: Este proclamată Republica Sovietică Chineză. Cu ocazia aniversării Revoluției Bolșevice. În noiembtir a avut loc în Ruijin, provincia Jiangxi, o "Conferință Națională a Delegaților Sovietici ai Poporului", care a luat hotărârea proclamării unei republici sovietice chineze, cu orașul Ruijin drept capitală. Republica Sovietică Chineză s-a extins treptat, ajungând la o suprafață de peste 30000km2
și o populație de peste 3 milioane locuitori. A încetat să existe pe 15 octombrie 1934, când armata Kuomintangului, condusă de Chiang Kai-shek, a supus orașul Ruijin unei blocade. Comuniștii chinezi au părăsit provincia Jiangxi și s-au refugiat în provincia Shaanxi, printr-o acțiune care este cunoscută în istoriografia chineză sub numele de Marșul cel Lung.
- 1956: ONU adoptă rezoluția prin care cerea Marii Britanii, Franței și Izraelului să-și retragă imediat trupele din Egipt (Criza Canalului de Suez).
- Ziua națională a Revoluției și Solidarității în Bangladeș.
- Ziua Revoluției din Octombrie. Sărbătorită neoficial în Rusia și oficial în Belarus și Kîrgîzstan.
- 1941: Se publică delratia președintelui F. D. Roosevelt potrivit căreia SUA - acceptă să acorde URSS materiale de război pe baza legii Land lease.
-Ziua consensului și a reconcilierii în Rusia. Este ziua in care s-a încheiat Revoluția Bolșevică din Rusia (1917), care a dus la curmarea
monarhiei din această ţară. Pe baza unui decret semnat de preşedintele Boris Elţîn la 7 noiembrie 1996, această zi a fost proclamată ca “Zi a consensului şi reconcilierii”.
8 noiembrie
- 794: Capitala imperială japoneză este stabilită la Kyoto (numit inițial Heiankyo – "Capitala păcii și liniștii"). Din anul 1868, Japonia  își va muta capitala la Tokio.
- 1496: S-a încheiat construirea bisericii cu hramul Sfinții Arhangheli din Războieni, județul Neamț, locul unde s-a dat bătălia cu armata otomană, în iulie 1476.
- 1520: Regele danez Christian al Ii-lea începe execuția în masă a nobililor suedezi, care va fi cunoscută sub numele de "Baia de sânge de la Stockholm".
- 1874: A fost inaugurată statuia lui Mihai Viteazul din București (Piața Universității); statuia a fost realizată de sculptorul francez Albert Ernest Carriere de Belleuse și este primul monument de această factură din Capitală.
- 1885: S-a fondat Partidul Liberal-Democrat condus de Dimitrie C. Brătianu, unind în rândurile sale pe toți cei nemulțumiți de guvernarea liberal a lui I.C. Brătianu, inclusiv pe Mihail Kogălniceanu și grupul liberalilor moldoveni grupați în jurul acestuia. A
funcționat până la 24 martie 1890, când s-a unificat cu Partidul Național Liberal.
- 1942: Americanii se alătură britanicilor în războiul din Africa. Debarcarea trupelor britanice și americane în Maroc și Algeria.
- 1985: Adunarea Generală a ONU adoptă, la inițiativa României, rezoluția privind Anul Internațional al Tineretului.
9 noiembrie
- 1330: La Posada, oastea lui Basarab I a început lupta cu oștirea ungară condusă de Carol Robert de Anjou, care se retrăgea spre Transilvania.
- 1376: Primele statute de breaslă păstrate din Transilvania. Ele aparțineau breslelor din Sibiu, Sighișoara, Sebeș și Orăștie.
-1779: Revoluția franceză: Lovitură de stat ("18 brumar"), condusă de Napoleon Bonaparte. Directoratul este înlăturat și înlocuit cu Consulatul; instaurarea dictaturii burgheziei.
- 1857: Deputații pontași din Adunarea ad-hoc a Moldovei, în frunte cu Ion Roată, au depus o jalbă pe biroul Adunării, cerând, printre altele, desființarea "boierescului".
- 1877: Armata română cucerește reduta otomană de la Rahova.
- 1918: Împăratul Wilhelm al II-lea abdică după revoluția germană iar Germania este proclamată Republică.
- 1923: "Puciul de la berărie", condus de Adolf Hitler, este înnăbușit la München.
- 1938: În Germania are loc "Noaptea de cristal" – mare pogrom împotriva evreilor, dispus de statul hitlerist.
- Ziua Independenței în Cambodgia (obținerea independenței fațăde Franța-1953).
- Ziua Internațională de luptă împotriva rasismului și antisemitismului.
- Ziua Mondiala a Calitatii.
- Ziua Drapelului în Azerbaidjan.
10 noiembrie
- 1444: Armatele otomane înving armatele Poloniei și Ungariei  în "Bătălia de la Varna", consolidându-și în acest fel controlul asupra Constantinopolului și marcând începutul expansiunii otomane în Balcani.
- 1508: A apărut, din inițiativa lui Radu cel Mare (1495-1508), Liturghierul slavon, tipărit de călugărul Macarie, prima carte tipărită în Țara Românească.
- 1688: S-a terminat tipărirea Bibliei în limba română. Textul a fost definitivat din inițiativa lui Șerban Cantacuzino, domnul Munteniei.
- 1898: Biblioteca Academiei Române a devenit bibliotecă publică pentru cercetători.
- 1898: Începutul Insurecției de la Wilmington, singura dată în istoria SUA când o conducere legală a fost înlăturată printr-o rebeliune.
- 1918: Declarația de independență a Poloniei.
- 1918: România redeclară război Puterilor Centrale.
- 1942: Germania invadează statul francez cu capitala la Vichi ca urmare a înțelegerii semnate de amiralul Darlan cu aliații pentru realizarea unui armistițiu în Africa de Nord.
- 1989: începe demolarea Zidului Berlinului.
- 1989: Căderea regimului comunist în Bulgaria.
- Ziua Artileriei.
- Ziua internațională a științei pentru pace și dezvoltare, organizată sub egida UNESCO.
- Ziua Internationala a Tineretului.
- Ziua comemorării lui Ataturk (Turcia).
- Ziua miliției ruse.
- Ziua Eroilor în Indonezia (Hari Pahlawan ) în Indonezia.
11 noiembrie
- 43  î.Hr.: În Roma antică a fost încheiat al doilea Triumvirat între Augustus, Marcus Antonius și Marcus Aemilius Lepidus pe cinci ani.
- 1673: A doua Bătălie de la Hotin (Khotyn) - husarii poloni au dus o nouă bătălie majoră în acest loc (Prima Bătălie de la Hotin a avut loc în anul 1621). Forțele poloneze aflate sub comanda viitorului rege Ioan Sobieski i-au înfrânt pe otomani. În această bătălie au fost folosite cu succes ghiulelele (rachetele) lui Kazimierz Siemienowicz. Această strălucită victorie a reprezentat un preludiu al Bătăliei de la Viena din 1683.
- 1918: Józef Pitsudski preia puterea în Polonia – simbolic este prima zi de independență  a Poloniei. Pe 8 noiembrie 1918 Piłsudski fusese eliberat de nemți și la scurtă vreme, precum Lenin, a fost trimis într-un tren privat, pentru exploatarea uriașului lui capital politic. Pe 11 noiembrie, Piłsudski a fost numit Comandant Suprem, iar pe 14 noiembrie a fost numit Șeful statului Polonez renăscut (în perioada 1926-1935 – dictator).
- 1918: Împăratul Carol I al Austriei abdică.
- 1918: Primul Război Mondial se termină, la ora 11, în a 11-a zi a lunii a 11-a din anul 1918 (tratatul de pace de la Compiègne dintre Germania și Franța, semnat într-un vagon de cale ferată). Încheierea oficială a războiului va fi parafată de Tratatul de la Versailles.
- 1919:  Ziua Lāčplēša în Lituania – În timpul Războiului de Independență, forțele lituaniene înfrâng, la Riga, forțele Freikorps (Grupare paramilitară germană), unite cu cele ale armatei rusești a lui Beremont (armată a voluntarilor ruși).
- 1924: Primul ministru Alexandros Papanastasiou proclamă prima Republică Greacă recunoscută.
- 1937: Iesirea Italiei din Liga Natiunilor.
- 1940: marina Regală lansează primul atac executat cu avioane decolate de pe portavion, asupra flotei italiene de la Taranto.
- 1944: Administrația română din teritoriul eliberat al Transilvaniei de Nord este expulzată de sovietici, care introduc o administrație militară proprie. Măsura este destinată să ofere URSS un mijloc de presiune pentru a favoriza instituirea controlului PCR asupra țării.
- 1946: Începe procesul conducătorilor și membrilor organizațiilor de rezistență anticomuniste: Sumanele Negre, Mișcarea națională de Rezistență, Haiducii lui Avram Iancu și Grupul de Rezistență Sinaia.
- 1968: Începe sesiunea Marii Adunări Naționale, la care se adoptă Codul de Procedură Penală și Legea de punere în aplicare a acestuia, Legea privind participarea tineretului la apărarea patriei.
- Ziua Independenței Poloniei (1918).
-  Ziua Independenței Angolei (1975). Angola  devine independentă față de Portugalia.
-  Ziua Armistitiului în Franța, Belgia și Noua Zeelandp.
- Ziua Veteranilor în SUA (numită Ziua Armistițiului până în 1954, când ziua a fost rededicată în onoarea veteranilor americani. Între 1971 și 1978 Ziua Veteranilor a fost comemorată octombrie.
- Ziua femeii în Belgia.
12 noiembrie
- 764: Trupele tibetane ocupă, timp de 15 zile Changan, capitala dinstiei chineze Tang.
- 1857: S-au introdus în Moldova timbrele poștale, imprimate cu un cap de bour, vechea stemă a Moldovei, astăzi unele dintre cele mai valoroase mărci poștale din lume.
- 1884: La Timișoara s-a introdus, pentru prima oara în Europa, iluminatul electric al străzilor.
- 1859 (12/24 noiembrie): Prin Înaltul Ordin de Zi nr. 83, al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, este înfiintat Statul Major General.
- 1905: Desfășurarea unui referendum în Norvegia pentru a se alege între monarhie sau republică.
- 1918: Austria devine republică.
- 1918: Primele trupe din armata română intră pe teritoriul Ungariei și ocupă trecătorea montană de la Tulgheș.
- 1920: Italia și Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor semnează Tratul de la Rapallo.
- 1938: Herman Göring propune ca Madagascarul să devină țara evreilor.
- 1941: Temperatura din zona Moscovei scade sub -12° C permițând sovieticilor să lanseze primul atac al trupelor dotate cu schiuri.
- 1942: Bătălia navală de la Guadalcanal dintre japonezi și americni.
- 1959: S-a deschis, la Belgrad, prima expoziție industrială românească din perioada postbelică, organizată de Camera de Comerț a României.
- Ziua cercetașului în România. În 1859, domnitorul l.I. Cuza, prin Ordinul de Zi nr. 83, a semnat actul de constituire a Secției a II-a din cadrul Corpului de Stat Major, ca prim element organizat al cercetării Armatei Române.
- Ziua geodezului militar în România. În 1859, prin decret al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, a fost creat primul serviciu de
topografie militară al Armatei române.
- Ziua Constituției în Azerbaidjan.
13 noiembrie
- 1594: Declanșarea insurecției antiotomane la București și Iași.
- 1864: Este adoptată noua constituție a Greciei.
- 1918:Trupele Aliate ocupă Constantinopole, capitala Imperiului Otoman.
- 1918: Armistițiul de pe Frontul Balcanic este semnat la Belgrad, Serbia, între generalul francez Franchet d`Esperey, șeful armatei
orientale a Antantei, și guvernul ungar. Acțiuni militare de mică anvergură continuă pentru câteva zile în sudul Ungariei. Armistițiul stabilește liniile de frontieră între Ungaria, Serbia și România, iar Banatul intră sub administrare sârbească, în pofida Convenției de la București din 1916. Crișana și Maramureș, incluzând orașele Satu Mare, Oradea, Beiuș și Arad, ca dealtfel și centrul Transilvaniei până la râul Mureș, sunt lăsate sub administrație ungară. Ungaria este obligată de puterile Antantei să permită trupelor armatei române să pătrundă în teritoriile transilvănene la est de linia de demarcație aflată de-a lungul Mureșului. Ungariei îi este permis să păstreze doar opt
divizii de armată. Trupele dezarmate se întorc acasă. Au loc negocierile la Arad, între guvernul ungar al lui Károlyi Mihály și Consiliul Național Român Central din Transilvania, fără a ajunge la o înțelegere. Consiliul Național Român Central se retrage de la negocieri și decide să țină alegeri și convine pentru data de 18 noiembrie / 1 decembrie pentru Marea Adunare Națională a Românilor din Transilvania și Ungaria, organizată de Marele Sfat al Națiunii Române din Transilvania și Ungaria, încredințându-i și puterea.
- 1918:  Trupele românești ocupă mai multe trecători montane importante de la granița de nord-est cu Ungaria. Intenționează să ocupe aproximativ 1/4 din teritoriul Transilvaniei pentru a-l trece sub administrație românească temporar, așa cum a fost permis prin armistițiul de la Belgrad din 13 noiembrie 1918. Ungaria își retrage din trupe pentru a se conforma armistițiului. Au loc confruntări izolate cu poliția militară ungară.
- 1918: De-a lungul unui interval de 12 zile, se țin alegeri pentru Marea Adunare Națională a Românilor din Transilvania și Ungaria. Cei 1,228 de membrii sunt aleși câte 5 din fiecare district electoral stabilit în 1910 (600 de membrii în total), respectiv 628 de reprezentanți ai diferitelor organizații sociale, profesionale și culturale (cler, uniunui profesorale, armată). Entuziasmul local crește, pe măsură ce sunt înaintate cereri precum reforma agrară, votul universal și posibila unire cu România.
- 1947: Se definitivează modelul pistolului mitralieră (pușca de asalt) AK-47.
- 1990: A fost scrisă prima pagină World Wide Web.
- 1994: În Suedia se decide prin referendum intrarea în Uniunea Europeană
- Ziua internațională a mimului.
- Ziua internațională a educației copiilor nevăzători și ziua internationala a nevazatorilor.
14 noiembrie
- 1497: S-a terminat zidirea Bisericii "Înălțarea Domnului" de la Mănăstirea Neamț, monument ce definește stilul moldovenesc în arhitectura religioasă, stil constituit în epoca lui Ștefan cel Mare.
- 1878: Dobrogea redevine parte a României după Războiul de independență.
- 1885: Regele sârb Milan Obrenovici al IV-lea declară război Bulgariei.
- 1918: Cehoslovacia devine republică.
- 1940: Avioanele germane bombardează orașul britanic Coventry devastându-l.
- 1969: A fost înființată la București Academia de Științe Agricole și Silvice.
- 1990: După reunificarea Germaniei, aceasta semnează cu Poplonia un tratat care confirmă granița existentă pe Oder-Neisse.
- Ziua mondială de luptă împotriva diabetului.
15 noiembrie
- 1813: Gheorghe Asachi a deschis la Academia Domnească din Iași un curs în limba română pentru a preda în limba națională, un curs de inginerie și hotărnicie. Cursul a funcționat până în 1818.
- 1836: A fost înființat la Iași Conservatorul Filarmonic și Dramatic, sub direcția lui Gheorghe Asachi, spătarului Vasile Alecsandri (tatăl) și a vornicului Ștefan Catargiu; și-a încheiat activitatea în 1840.
- 1889: Împăratul Pedro al II-lea a fost detronat, iar Brazilia s-a proclamat Republică Federativă.
- 1918: 15/28 noiembrie - Unirea Bucovinei cu România. Congresul General al Bucovinei întrunit în sala sinodală din Cernăuţi, întrupând suprema putere a ţării şi fiind investit singur cu puterile legiuitoare, în numele Suveranitătii naţionale, hotărăște Unirea necondiţionată şi pentru vecie a Bucovinei în vechile ei hotare.
- 1920: Are loc prima Adunare a Ligii Națiunilor la Geneva, unde erau reprezentate 41 de state.
– 1943: A fost înfiintata pe teritoriul U.R.S.S., cu sprijinul guvernului sovietic, divizia de voluntari român "Tudor Vladimirescu".
- 1969: La Washington DC, peste 250.000 de oameni au protestat față de războiul din Vietnam.
- 1987: La Brașov au avut loc manifestațiile spontane ale muncitorilor de la uzinele "Roman" împotriva regimului ceaușist, manifestații la care s-a alăturat o mare parte din populația orașului.
- 1983: Ia ființă republica Ciprului de Nord, recunoscută doar de Turcia.
- 1988: Proclamarea statului independent Palestina de către Consiliul Național Palestinian.
- 1990: A avut loc, la Brașov, o demonstrație de mari proporții cu prilejul aniversării a trei ani de la revolta anticomunistă a muncitorilor și locuitorilor din Brașov. În frunte cu membrii Asociației "15 noiembrie", demonstranții au parcurs vechiul traseu al manifestației din 1987.
- Ziua Republicii Federative a Braziliei (ziua proclamării republicii).
16 noiembrie
- 1881: La București a fost înființată Facultatea de Teologie ortodoxă.
- 1916: "Bătalia pentru București", cea mai mare operațiune militară a armatei române din anul1916, condusă de generalul Constantin Prezan, prin care se încercă apărarea Capitalei. În perioada 16/29 noiembrie - 20 noiembrie/3 decembrie au loc acțiunile ofensive ale armatei germano - austro-ungare în Câmpia Munteniei și bataliile de pe Neajlov și Arges. Bucureștiul este părăsit, fiind ocupat de trupele germano - austro-ungare la 23 noiembrie/6 decembrie. Capitala se mută la Iași.
- 1933 : Stabilirea relațiilor diplomatice între U.R.S.S. și S.U.A.
- 1945: Constituirea UNESCO - Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură. Reprezentanții a 44 de state participante la Conferința de la Londra au semnat Actul constitutiv al UNESCO; a intrat în vigoare pe 4 noiembrie 1946.
- 1957: Începe la Moscova, consfătuirea reprezentanților partidelor comuniste din 64 de țări. Se adoptă o declarație care condamnă "revizionismul" în general, iar în mod special "revizionismul" iugoslav.
- 1979: S-a dat în folosință, experimental, primul tronson al magistralei 1 a metroului bucureștean între stațiile "Timpuri Noi" și "Semănătoarea".
- 1988: A fost adoptată Declarația de suveranitate a Republicii Estonia, prin care se recunoștea supremația legilor estoniene asupra celor unionale.
- 1988: Benazir Bhutto este aleasă în funcția de prim ministru al Pakistanului, fiind prima conducătoare politică a unei țări musulmane.
- Ziua Trupelor de Căi Ferate și Transporturi Militare. Primele două companii de căi ferate au fost formate la 16.11.1880 (existând ca a doua companie din batalioanele 1 şi 2 geniu).
- Ziua internațională pentru toleranță.
- Ziua limbii islandeze.
17 noiembrie
- 284: Dioclețian este proclamat împărat de soldații săi.
- 1511: Spania șiAnglia se aliază împotriva Franței.
- 1558: Regina Elisabeta I urcă pe tronul Marii Britanii.
- 1659: Semnarea Tratatului Pirineilor între Spania și Franța.
- 1796: Bătălia de la Arcole – Armata franceză îi înfrânge pe austrieci în Italia.
- 1831: Ecuador și Venezuela se separă de Columbia mare.
- 1869: Este inaugurat Canalul Suez, după 10 ani de construcție, cale navigabilă ce traversează istmul Suez, unind marea Mediterană cu Marea Roșie.
- 1872: Este înființată Academia Navală Mircea cel Bătrân, din Constanța.
- 1903: Partidul Social-Democrat Muncitoresc Rus se desparte în două grupuri: Bolșevicii (cuvântul rusesc pentru majoritate) și menșevici ( minoritate).
- 1918: Consfătuirea fruntașilor politici, membri ai Partidului Național și ai partidului Social-Democrat, sub președinția lui Ștefan Cicio-Pop, la care se discută proiectul în opt puncte întocmit de Vasile Goldiș, Ștefan Cicio-Pop și Ioan Suciu, proiect ce conținea hotărârea de unire cu România.
- 1919: Regele George V al marii Britanii proclamă Ziua Armistițiului, devenită Ziua Comemorării.
- 1933: SUA recunosc URSS.
- 1939: Nouă studenți cehi sunt executați ca răspuns la demonstrațiile anti-naziste desfășurate cu ocazia morții lui Jan Opletal. Toate universitățile cunt închise și peste 1200 de studenți sunt trimiși într-un lagăr de concentrare. De la acest eveniment are loc celebrarea Zilei Internaționalre a Studenților în multe țări, mai ales în Cehia.
- 1944: Armata de eliberare nationala a Albaniei a eliberat Tirana.
- 1950: ONU decide acordarea independenței Libiei.
- 1970: lt. William Calley este judecat pentru masacrul de la My Lay.
- 1973: Revolta de la politehnica ateniană împotriva regimului militar grec este înăbușită în sânge.  Odata cu primele ore ale zilei de 17 noiembrie un tanc AMX 30 a daramat portile blocate ale Politehnicii.
- 1989: Au loc manifestațiile anticomuniste ale studenților din Praga, care au marcat începutul Revoluției de catifea. Slovacii au cerut ieșirea din comunism, prin demonstrații studențești, în ziua următoare să facă același lucru și cehii. Manifestația desfășurată la Praga, la care au luat parte peste 15.000 de studenți, s-a soldat atunci cu circa 600 de răniți. Astfel 17 noiembrie reprezintă punctul de pornire al manifestațiilor anticomuniste ale studenților din Praga, care au marcat începutul „Revoluției de catifea" din Cehoslovacia.
- 1992: La Bruxelles este parafat un acord prin care România obține statutul de asociat al Comunității Economice Europene.
- Ziua internațională a studenților. Declarată din 1941 de catre Consiliul International al Studentilor.
- Ziua Forțelor Armate în Republica Democrată Congo.
18 noiembrie
- 401: Vizigoții, conduși de regele Alaric I, trec Alpii și invadează nordul Italiei.
- 1302: Prin bula papală Unam Sanctam, papa Bonifaciu al VIII-lea proclamă supremația spirituală a papei asupra tuturor deciziilor  dogmatice.
- 1864: Este discutată și aprobată în Consiliul orașului, nouă stemă a Capitalei, având ca element principal imaginea Sfântului Dimitrie Basarabov, desemnat patronul orașului.
- 1874: România a aderat la Convenția internațională pentru înbunătățirea soartei militarilor răniți din armatele în campanie (Crucea Roșie), încheiată la 10/22 august 1864, la Geneva.
- 1918: (Pe stil vechi! În Transilvania era 1 decembrie) A avut loc la Alba Iulia Marea Adunare Națională, cu participarea a peste 100.000 de români veniți din toate ținuturile Transilvaniei, Maramureșului, Crișanei și Banatului pentru a consfinți, liberi, unirea cu România.
- 1918: Letonia își declară independența față de Rusia.
- 1926: George Bernard Shaw refuză sa accepte banii pentru Premiul Nobel, spunând: "Pot să-l iert pe Alfred Nobel pentru că a inventat dinamita, dar numai o persoană diabolică a putut să inventeze Premiul Nobel"
- Ziua națională a letoniei.
- Ziua națională a Sultanatului Oman. Aniversarea zilei de naștere a sultanului (1970).
- Ziua Independenței statului Maroc. Se celebrează obținerea independenței față de Franța și Spania în 1956.
19 noiembrie
- 1095: Începe Conciliul de la Clermond, convocat de papa Urban II pentru a discuta trimiterea primei Cruciade în țara Sfântă.
- 1377: Prima atestare documentară a Castelului Bran, prin actul emis de Ludovic I de Anjou (1342-1382), prin care brașovenii primeau privilegiul de a construi Cetatea "cu muncași cheltuiala lor proprie".
- 1861: Se încheie Conferința natională a fruntașilor politici romani din Banat, ținută la Timișoara, la care se adopta o moțiune prin care se cere autonomia Banatului față de Ungaria, teritoriul acestuia urmand sa fie numit ”Căpitănatul român” sau să fie încorporat Transilvaniei (devenita autonomă).
- 1942: Al doilea razboi mondial: Bătălia de la Stalingrad - forțele rusești sub comanda generalului G. Zhukov lansează Operațiunea ”Uranus”, contraatacând și întorcând soarta bătăliei în favoarea trupelor sovietice.
- 1946: Primele alegeri parlamentare postbelice, declarate "libere și nestingherite", care au fost falsificate, cu acordul Moscovei, de guvernul petru Groza care a anunțat victoria Blocului partidelor Democratice.
- România: Ziua cercetătorului și proiectantului.
- Ziua internațională a bărbatului.
- Sărbatoarea natională a Principatului Monaco.
- Ziua drapelului în Brazilia.
- Ziua Internațională a bărbatului în peste 50 de țări, printre care: Australia, Canada, Gana, Ungaria, India, irlanda, jamaica, malta, Singapore, Africa de Sud, Marea Britanie, SUA.
- Ziua Eliberării în mali.
20 noiembrie
- 1861: Poarta Otomană emite "Firmanul de organizare administrativă a Moldovei și Valahiei" care admitea unirea administrativă și politică a Principatelor de la 24 ianuarie 1859, însă prevedea că unirea va înceta la sfârșitul domniei lui Al. I. Cuza.
- 1916: Guvernul României se retrage din Muntenia ocupată, la Iași, noua capitală a țării.
- 1917: Are loc prima mare bătălie de tancuri (până la 8 decembrie), la Cambrai în Franța, unde aproape 400 de tancuri, atacând pe un front de 16 km, au străpuns apărarea trupelor germane.
- 1917: Ucraina este declarată republică.
- 1922: Conferința internațională de la Lausanne, în problema strâmtorilor Bosfor și Dardanele. Se discută și semnează tratatul de pace cu Turcia, care recunoștea drepturile României asupra insulei Ada-Kaleh. Insula nu mai există, fiind inundată la construirea barajului Porțile de Fier.
- 1940: Ungaria semnează Pactul tripartit la care vor adera România (23 noiembrie), Slovacia (24 noiembrie), Bulgaria  (1 Martie 1941), Iugoslavia (25 martie).
- 1962: ia sfârșit Criza Rachetelor. Ca răspuns la acceptul URSS de a retrage rachetele din Cuba, SUA ridică blocada impusă acestei țări.
- 1979: Atacul marii Moschei – Aproximativ 200 de musulmani suniți se revoltă în Arabia Saudită la Meca, în timpul pelerinajului și iau aproximativ 6000 de osatateci. Guvernul saudit primește ajutor de la forțele speciale franceze.
- Ziua universală a drepturilor copilului.
- Ziua industrializării Africii.
- Ziua Suveranității naționale în Argentina.
- Ziua Revoluției în Mexic.
21 noiembrie
- 164: Iuda macabeul, fiul lui Mattahias din familia HASMONEILOR, Reclădește Templul din Ierusalim. Acest eveniment este comemorat anual de festivalul Hanukkah.
- 1386: Timur din Samarkand capturează și jefuiește orașul Tibilisi, capital Georgiei, luându-l în captivitate pe regele Bagrat V al Georgiei.
- 1615: Bătălia de la Tătăreni. Alexandru Movilă, sprijinit de nobilii polonezi Mihai Wisniowiecki și Samuel Koreki, îl învinge pe Ștefan Tomșa și se înscăunează domn al Moldovei.
- 1740: Începe construirea monumentului Sfânta Treime de la Timișoara; monumentul a fost ridicat în amintirea epidemiei care a devastat întregul Banat în jurul anului 1739.
- 1784: Împaratul Iosif al II-lea al Austriei ordonă reprimarea Răscoalei conduse de Horea.
- 1880: Printr-un act semnat la Sigmaringen, prințul ferdinand de Hohenzollern, nepotul de frate al lui Carol I este desemnat prinț moștenitor al coroanei României.
- 1894: Masacrul din Port Arthur – Orașul manciurian cade în mâinile japonezilor, o victorie decisivă în războiul chino-japonez. Armata japoneză ucide între 1000 și 20 000 de civili.
- 1918: Drapelul Estoniei, folosit anterior de către activiștii proindendență, este adoptat oficial ca drapel național.
- 1944: Armatele române duc lupte grele în nordul Ungariei pentru cucerirea Munților Bukk.
- 1990: Este adoptată Carta de la Paris pentru o nouă Europă, pe baza Acordurilor de la Helsinki.
- 1995: Acordul de la Dayton (SUA). Este consfințit astfel Acordul de Pace asupra Bosniei, semnat de către președinții bosniac, Alia Izetbegovici, croat, Franio Tudjman și sârb, Slobodan Milosevici, semnat la 14 decembrie 1995, la Paris. Sfârșitul războiului civil din Bosnia.
- 2002: NATO invită Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, România, Slovacia și Slovenia să devină membre.
- Ziua internațională a filosofiei.
- Ziua mondială a televiziunii (instituită de ONU pe 17 decembrie 1996).
- Ziua mondială a salutului (World Hello Day). Iniţiată în 1973, ziua e un răspuns la conflictul dintre Israel şi Egipt din toamna aceluiaşi an, fiind un îndemn la pace în întreaga lume. Azi, Ziua Mondială a Salutului e recunoscută în 180 de ţări.
- Ziua Forțelor Armate în Bangladeș. Comemorează operația întrunită a celor trei categorii de forțe armate împotriva ocupării de către forțele pakistaneze în timpul Războiului de Eliberare din 1971.
- Ziua națională a statului Bosnia-Herțegovina.
22 noiembrie
- 1220: Frederic al Ii-lea este încoronat la Roma, de către papă, ca împărat al Sfântului imperiu Roman.
- 1307: Papa Clement V emite bula papală Pastoralis Praeeminentiae care cerea tuturor monarhilor din Europa Catolică să-i aresteze pe toți templierii și să le confiște averile.
- 1806: Începe un nou război ruso–turc desfășurat pe teritoriul Moldovei și Țării Românești. Conflictul se va încheia prin Pacea de la București din 28 mai 1812, în urma căreia Basarabia intra în componența Rusiei.
- 1861: În urma consensului stabilit la Conferința reprezentanților Porții Otomane și ai Puterilor garante, Poarta Otomană emană "Firmanul de organizare administrativă a Moldovei și Valahiei" prin care admite unirea administrativă și politică a Principatelor.
- 1869: S-au deschis cursurile Facultății de Medicină din București.
- 1880: Principele Carol I primește acordul scris din partea familiei sale privind succesiunea la tronul României, reglementată prin Constituție: "În lipsă de descendenți de sex masculin în linie dreaptă ai A.S.R. Carol Hohenzollern–Sigmaringen, succesiunea la tron va reveni celui mai în vârstă dintre frații săi sau descendenților lor..."
- 1906: La Convenția Internațională de Radio și telegrafie de la Berlin, s-a aprobat utilizarea mesajelor SOS în caz de pericol.
- 1908: Congresul de la Monastir consacrează alfabetul albanez. Se sărbătorește Ziua Alfabetului. Primul document scris în limba albaneză a fost descoperit de către Nicolae Iorga (1915) și este o formulă de botez, scrisă de către Pal Engjelli, episcopul lui Durres. Albanezii încercau să creeze un alfabet cu litere latine încă din anul 1759. Alfabetul limbii albaneze are 36 de litere, din care 29 consoane și 7 vocale.  Singura limbă cu care se poate zice că albaneza se aseamană este limba română: mai mult de jumătate din cuvintele de fond, preromanice, din limba română se regăsesc doar în albaneză. Dintre cele 160 de cuvinnte considerate dacice din limba română, 90 se regăsesc şi în albaneză. Multe din aceste cuvinte sunt cuvinte de bază ale celor două limbi (brad, mânz, gât, buză, etc.) şi aparţin evident unui fond arhaic.
- 1931: Se deschide pentru public Muzeul de istorie al Bucureștiului, în Casa Moruzi din Calea Victoriei. După anul 1959, colecțiile muzeului vor fi adăpostite în incinta palatului Șuțu (din 1999, poartă denumirea de Muzeul Municipiului București).
- 1943: Președintele american Franklin Roosevelt, premierul britanic Winston Churchill și liderul chinez Chiang Kai-Shek se întâlnesc la Cairo pentru a pune la punct un plan de înfrangere a Japoniei.
- 1963: Asasinarea lui John F. Kennedy în Dallas, Texas.
- 1975: Juan Carlos a fost încoronat rege al Spaniei după moartea lui Francisco Franco.
- 1988: Este prezentat primul prototip al avionului stealth (invizibil) B-2 Spirit la Palmdale, California.
- 1990: Primul Ministru Margaret Thatcher demisionează.
- 2003: Revoluția Trandafirilor din Georgia: Opoziția, purtând trandafiri în mâini, ocupă Parlamentul din Tbilisi și cere demisia președintelui Eduard Șevardnadze.
- 2004: Revoluția Portocalie din Ucraina - Zeci de mii de manifestanți s-au adunat, în Piața Independenței din Kiev, la apelul candidatului opoziției, Victor Iușcenko, pentru a denunța fraudele comise în alegerile prezidențiale din 21 noiembrie.
- 2005: Angela Merkel devine prima femeie cancelar al germaniei.
-Ziua Națională a Libanului. Proclamarea independenței față de Franța (1943).
23 noiembrie
- 1248: Ferdinand al III-lea de Castilia îi izgonește pe mauri din Sevilila.
- 1510: Prima campanie a Imperiului Otoman împotriva Regatului Imereti (actuala Georgia). Armata otomană jefuiește capitala Kutaisi și incendiază Mănăstirea Gelati.
- 1710: Începe a doua domnie a lui Dimitrie Cantemir în Moldova (23 nov. 1710- 11 iul. 1711).
- 1808: Francezii și polonezii îi înfrâng pe spanioli în Bătălia de la Tudela. Există și o legendă legată de gravarea pe Arcul de Triumf din Paris a acestei bătăli napoleoniene (unde sunt gravte 30 de mari bătălii ale Republicii și ale Imperiului și 96 de alte bătălii, printre care și Tudela).
- 1864: Este înfiintat, prin decret semnat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, Muzeul Național de Antichități din capitală, având în colecție piesele Tezaurului de la Pietroasa. Din anul 1990 muzeul se va numi Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" al Academiei Române.
- 1916: Armatele germano-austro-ungare au ocupat Bucureștiul.
- 1916: Trupele germane ocupă Ploieștiul, unde 26 de instalații de rafinare a petrolului, ca și toate sondele, rezervoarele din schele și rafinării fuseseră distruse de români la cererea guvernelor englez și francez, pagubele ridicându-se la peste 9 milioane de lire sterline.
- 1934: Comisia anglo-etiopiană pentru stabilirea frontierei în Ogaden descoperă o garnizoană italiană la Walwal, în interiorul teritoriului etiopian, acesta fiind momentul declanșării Crizei  din Abisinia.
- 1940: Ion Antonescu, șeful statului român între 1940-1944, a semnat, la Berlin, adeziunea României la Pactul Tripartit.
- 1945: A luat sfârșit sistemul de raționalizare a alimentelor impus în SUA, pe durata celui de-al doilea război mondial.
- 1971: China a devenit membru permanent al Consiliului de securitate al ONU.
- 2000: Sunt repatriate rămășițele pământești ale lui Nicolae Rădescu, ultimul prim–ministru democrat al României înainte de comuniști (6 dec. 1944-28 febr. 1945); silit să demisioneze, părăsește România la 17 iunie 1946, stabilindu-se în SUA.
- 1959: Generalul Charles de Gaulle își prezintă viziunea sa privind o Europă ”de la Atlantic la Urali”, în timpul unui discurs ținut la Strasbourg.
- 2000: Președintele Statelor Unite ale Americii, George W. Bush, a sosit la București, într-o vizită oficială. Este cel de-al patrulea președinte american care a vizitat România, după Gerald Ford, Richard Nixon și Bill Clinton.
- 2003: Revoluția Trandafirilor din Georgia: Președintele Georgiei, Eduard Șevarnadze, a demisionat. Decizia intervine după trei săptămâni de proteste ale opoziției, inițiate la 2 noiembrie.
- Ziua economiștilor.
24 noiembrie
- 1473: Ștefan cel Mare cucerește Cetatea Dâmboviței (Bucureștilor).
- 1843: Mihail Kogălniceanu a rostit memorabilul "Cuvânt de deschidere al celui dintâi curs de istorie națională" la Academia Mihăileană din Iași, în care definește istoria și rolul ei în cristalizarea conștiinței naționale.
- 1879: Italia a recunoscut independența României. S-au stabilit relațiile diplomatice dintre cele doua state (24 nov./6 dec.).
- 1914: Este declarat Armistițiul de Crăciun, o înțelegere neoficială, tacită, pentru încetarea focului, realizată între un mare număr de militari germani și francezi aflați pe front.
- 1919: Coalizarea Partidului Național Român, Partidului Țărănesc, Partidului Naționalist–Democrat, Partidului Țărănesc din Basarabia și a altor grupări mici în "Blocul Parlamentar Democratic".
- 1940: Slovacia semnează Pactul Tripartit, alăturându-se puterilor Axei.
- 1970: Vizita oficială în Marea Britanie a președintelui Consiliului de ministri, I.Gh. Maurer; este primit de regina Elisabeta a II-a și poartă convorbiri cu primul ministrul Harold Wilson.
- 1989: În ciuda evenimentelor din țările vecine, Nicolae Ceaușescu este reales, cu unanimitate de voturi, în funcția de secretar general al PCR.
- Ziua profesorilor în Turcia. Mustafa Kemal Atatürk declară că ”Noua generație va fi cretă de profesori”. Atatürk este considerat Primul Profesor pentru că a adoptat noul alfabet pentru nou Republică Turcă în 1923.
25 noiembrie
- 1177: Bătălia de la Montgisard, singura dată în care sultanul Saladin a fost învins de cruciați. Armatele unite ale lui Baudoin al IV-lea al Ierusalimului zdrobesc oastea musulmană.
- 1491: Începe asediul Granadei, ultima redută maură în Spania.
- 1715: Începutul domniilor fanariote în Țara Românească prin instaurarea la domnie a lui Nicolae Mavrocordat. Domniile fanariote însemnau o prelungire a controlului exercitat de Poartă asupra Țărilor Române, dar cu autonomie internă sporită.Un moment crucial în politica Imperiului Otoman fața de Principatele Dunărene a fost războiul ruso-turc din 1710-1713, în timpul căruia Dimitrie Cantemir s-a aliat cu Rusia. După înfrângerea suferită de ruși, Cantemir a fost silit să plece în exil, iar turcii au hotărât să nu mai permită alegerea domnilor, ci au trecut la numirea lor, la început în Moldova și la scurtă vreme și în Muntenia. Hotărârea de a numi și în Muntenia un domnitor nepământean a fost luată după ce domnitorul Ștefan Cantacuzino s-a aliat cu comandantul militar habsburgic, Prințul Eugeniu de Savoia.
- 1795: Stanislaus August Poniatowski, ultimul rege al Poloniei independente, este forțat să abdice și este exilat în Rusia. La 3 ianuarie 1795 fusese semnat, la Sankt Petersburg, un tratat de împărțire a Ploniei între Austria, Russia, și Prussia.
- 1783: Armatele britanice au evacuat New York-ul, ultima lor poziție militară din timpul revoluției americane.
- 1864: Este promulgată „Legea instrucțiunii publice", ce avea să stea la baza învățământului românesc modern. Se stabilesc trei grade de învățământ: primar, secundar și superior, din care „instrucțiunea primară este obligatorie și gratuită".
- 1867: A intrat în vigoare prima Convenție poștală a României, cea cu Rusia, conform căreia pe teritoriul României serviciul de poștă urma să fie efectuat numai de către Poșta Română.
- 1916: Trupele române angajează puternice acțiuni de luptă pe linia Cricov-Ialomița, pentru a câștiga timpul necesar atât concentrării forțelor ruse, cât și pregătirii unei alte linii de rezistență.
- 1918: Armata română eliberează Târgu-Mureș.
- 1918: Voivodina, teritoriu care aparținea Austrro-Ungariei, își proclamă independența și se alătură Regatului Serbiei.
- 1932: „Pact de neagresiune electorală" între Partidul Național Țărănesc și Garda de Fier. Aderă ulterior gruparea liberală condusă de Gheorghe Brătianu („georgiștii"), Uniunea Agrară condusă de Constantin Argentoianu și Partidul Evreiesc din România.
- 1934: Prin ordonanta Corpului 2 Armata (la ordinul primului ministru Gh. Tătărescu) se interzice activitatea "Comitetului national antifascist", asociatiei "Amicii U.R.S.S." si a tuturor celorlalte organizatii antifasciste legale pâna atunci.
- 1936: Încheierea la Berlin a "Pactului anticomintern" intre Germania si Japonia. Pactul a fost reînnoit cinci ani mai târziu.
- 1986: A izbucnit scandalul Iran-Contra, prin care oficialii americani îi sponsorizau în secret pe rebelii din Nicaragua, cu banii obținuți de pe urma vânzării de armament în Iran.
- 1992: Adunarea Federală a Cehoslovaciei votează despărțirea Cehiei și Slovaciei cu începere de la 1 ianuarie 1993.
- Ziua internațională a nonviolenței.
- Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor.
-  Ziua națională a Surinamului. Aniversarea proclamării independenței față de Olanda (1975)
- Ziua Națională a Bosniei-Herțegovina.
- Ziua profesorului în Indonezia.
26 noiembrie
- 1476: Vlad III Dracula îl înfrânge pe basarab Laiotă cu ajutorul lui Ștefan cel Mare și al lui Ștefan Bathory, devenind domn al Țării Românești pentru a treia oară.
- 1917: S-a încheiat, la Focșni, armistițiul dintre România și Puterile Centrale, ca urmare a condițiilor militare intervenite în urma armistițiului ruso-german de la Brest-Litovsk.
- 1939: Bombardamentul de la Mainila – Armata Sovietică orchestrează incidentul care a fost folosit pentru a justifica declanșarea războiului cu Finlanda, patru zile mai târziu.
- 1940: În închisoarea Jilava au fost împușcați de legionari 64 de foști demnitari ai regimului carlist și participanți la represiunile antilegionare (printre ei: Gh. Argeșeanu, fost prim-ministru, generalul Gabriel Marinescu, fost ministru de Interne, Victor Iamandi, fost
ministru de Justiție).
- 1949: Adunarea Constituantă a Indiei adoptă o nouă Constituție: India devine republică federală în cadrul Comunității Britanice de Națiuni (Commonwealth).
- 1957: Adunarea Generala a ONU adoptă în unanimitate rezoluția inițiată de România, intitulată "Bazele cooperarii economice internaționale".
- 1968: Este adoptată Convenția ONU asupra imprescriptibilității crimelor de război și a crimelor împotriva umanității.
- 1987: Este semnată Convenția Europeană pentru prevenirea torturii și tratamentelor inumane și degradante, elaborată de Consiliul Europei.
- 1991: Adunarea Națională a Azerbaidjanului anulează statutul de autonomie al provinciei Nagorno-Karabah și redenumește câteva orașe cu numele originale.
- Ziua în care nu cumpărăm nimic (Buy Nothing Day).
27 noiembrie
- 1640: Lege emisă de domnitorul Matei Basarab, prin care era limitată posibilitatea de închiriere a mânăstirilor de la Muntele Athos sau a altor locuri sfinte.
- 1940: La Strejnic, localitate în județul Prahova este asasinat de legionari istoricul Nicolae Iorga.
- 1864: A fost adoptată Legea de organizare a puterii armate, care consacra principiul natiunii inarmate. Legea menționa cele două elemente componente ale puterii militare: armata permanentă cu rezerva ei și milițiile, alcătuite din grăniceri și dorobanți cu rezerva lor. Lege stabilea modul în care toți românii și împământeniții între 20-50 de ani erau chemați la arme. Recrutarea avea loc prin tragere la sorți. Se asigura pentru început contingentul anual pentru armata permanentă, apoi cel pentru dorobanți. Comunele mărginașe nu participau la recrutare, ele participând la formarea corpului grănicerilor. Stagiul militar er de 6 ani dar proporția dintre serviciul activ și ei în rezervă era diferit.   Ostșii armatei permanente făceau serviciu activ 4 ani, iar 2 ani erau în rezervă. Dorobanții erau 2 ani în serviciul activ și 4 ani în rezervă. Legii din noiembrie 1864, i s-au adus ulterior o serie de imbunatatiri, prin adoptarea unor regulamente menite sa intregeasca si sa detalieze modalitati concrete de executie. In 1865, au aparut regulamentele referitoare la chemarile periodice ale rezervelor, la chemarea in serviciu a dorobantilor pedestri si calari, precum si „Regulamentul pentru chemarea si instructia gloatelor”.
Jandarmeria era și ea organizată pe principii noi, fiind scoasă de sub administraţia Ministerului de Interne şi subordonată direct Ministerului de Război, ca element component al armatei permanente.
- Ziua mamei în Rusia (ultima duminică din noiembrie). Se sărbătorește din 1998.
28 noiembrie
- 1443: Skanderbeg eliberează Kruja în Albania Centrală și arborează drapelul albanez.
- 1812: Bătălia de la Berezina - face parte din războaiele napoleoniene, având loc între 26 - 28 noiembrie și soldându-se cu o înfrângere a armatei franceze în timpul retragerii ei din Rusia.
- 1877: Căderea Plevnei. După încercarea nereușită de a sparge încercuirea Plevnei, generalul Osman-Pașa s-a predat colonelului român Mihail Cristodulo Cerchez și a semnat capitularea armatei turce.
- 1912: Albania își declară independența față de Imperiul Otoman.
- 1918: Congresul General al Bucovinei adoptă moțiunea privind unirea necondiționată a Bucovinei cu Regatul României. Cei 100 de membrii aleși emit o rezoluție de unire necondiționată cu Regatul României. Deputații români (74), germani (7) și polonezi (6) au votat pentru, în timp ce cei 13 deputați ucrainieni s-au retras înaintea votului final.
- 1919: România semnează la Washington o serie de acorduri internaționale cu privire la stabilirea zilei de lucru de 8 ore și a săptămânii de lucru de 48 de ore în stabilimentele industriale, vârsta minima de admitere a copiilor în muncile industriale, lucrul de noapte al femeilor și copiilor, munca femeilor înainte și după naștere.
- 1943: Premierul britanic Winston Churchill, președintele american Franklin Delano Roosevelt și dictatorul sovietic Stalin s-au întrunit la Teheran (Iran). Se stabilește deschiderea unui al doilea front în Europa.
- 1958: Ciad, Republica Congo și Gabon devin republici autonome în cadrul Comuniunii Franceze.
- 1964: Consiliul Național de Securitate al SUA hotărăște să recomande președintelui Lyndon Johnson să adopte un plan de extindere în două etape a bobmbardamentelor asupra Vietnamului de Nord. Președintele solicită, ca răspuns, mai muklte forțe.
- 1975: Timorul de Est își declară independența față de Portugalia.
- 1991: Osetia de Sud își declară independența față de Georgia.
- 1994: Norvegienii resping aderarea țării la Uniunea Europeană, printr-un referendum.
- Ziua Națională a Albaniei - Proclamarea Independenței de Stat (față de Turcia, 1912 ),  Ziua Drapelului (prima sa arborare de către Skanderbeg-1443) și crearea noii constituții parlamentare în 1998. Imnul albanez este „Cântecul steagului”, text scris de poetul albanez din Romania, Asdreni (Aleks Stavri Drenova) și pus pe notele cântecului “Pe-al nostru steag e scris unire” al compozitorului român Ciprian Porumbescu. El a fost cântat prima dată la București în anul 1907, fiind adoptat de către albanezi în 1912 la proclamarea Independenței de stat ca imn până în zilele noastre.
- Ziua Națională a Mauritaniei. Aniversarea proclamării independenței față de Franța (1960).
- Ziua Independenței statului Panama-Obținerea independenței față de Spania în 1821 (și alăturarea la Marea Columbie).
- Ziua Republicii în Burundi și Ciad.
- Ziua lucrătorilor din Agricultură și Industria Prelucrătoare.
29 noiembrie
- 1394: Orașul Seul a devenit capitala Coreii (dinastia Joseon). De-a lungul timpului, Seulul a purtat numele de Wirye-seong (era Baekje), Hanju (era Silla), Namgyeong (era Goryeo), Hanyang (în  timpul dinastiei Joseon), Gyeongseong (în timpul ocupației japoneze. Numele actual are originile în cuvântul coreean pentru capitală, despre care se crede că e un derivat al cuvântului Seorabeol , ce se referea, la origini, la Gyeongju, capitala regatului Silla.
- 1474: Ștefan cel Mare scrie Papei Sixt al IV-lea făcând un apel la unitatea creștinilor împotriva turcilor.
- 1784: La București se dă un pitac domnesc (Act oficial, poruncă scrisă, ordonanță, dispoziție) prin care toți egumenii erau obligați ca în cazul în care vor găsi copii cu glas frumos să-i aducă la Sfântul Sava, la dascălul Mihalache (unde cu un an în urmă Vodă Mihai Suțu înființase o clasă de muzică).
- 1830: Sunt declanșate Revoltele din Noiembrie-Rebeliune armată împotriva stăpânirii ruse în Polonia.
- 1890: Inaugurarea Dietei imperiale (Parlamentul japonez) prin adoptarea Constituției Meiji.
- 1918: Demisia guvernului C. Coandă și formarea cabinetului liberal condus de I.I.C. Brătianu.
- 1947: Adunarea Generală a ONU a hotărât împărțirea Palestinei în două state, israelit și arab. Ierusalimul a fost proclamat oraș liber, sub administrația ONU.
- 1850: Înțelegerea de la Olmütz-A fost un tratat încheiat între Prusia și Austria prin care Prusia a renunțat la Uniunea de la Erfurt și a acceptat recrearea Confederației Germane subconducerea Austriei.
- 1944: Albania este eliberată de partizanii Albanezi.
- 1945: Proclamarea Republicii Federale Populare a Iugoslaviei. Fundamentul fusese pus la aceriași dată în 1943 de către Consiliul Național Antifascist de Eliberare  Iugoslaviei.
- 1947: Mascrul de la My Trach- Masacrarea civililor de către armata franceză în satul cu acest nume. Au fost incendiate 326 de case, au fost violate femeile și au fost uciși 300 de civili, din care 170 femei și 157 copii.
- 1950: Trupele nord-coreene și chineze au forțat forțele ONU să se retragă din Korea de Nord.
- 1983: Adunarea enerală a ONU adoptă rezoluția care cerea URSS să se retragă din Afganistan.
- Ziua internațională de solidaritate cu poporul palestinian.
- Ziua Eliberării în Albania (eliberare de sub Germania Nazistă-1944).
30 noiembrie
- 1224: Regele Ungariei Andrei al II-lea întărește privilegiul dat de înaintașul său Geza al II-lea populației săsești din Transilvania. Acest act, azi pierdut, este cunoscut sub numele de Andreanum. Regiunea colonizată de aceștia, cuprinsă între Oraștie și Baraolt, inclusiv
ținutul locuit de secui, se organizează ca un teritoriu autonom cu numeroase privilegii, în schimbul unor obligații financiare și militare față de regele ungar; cu acest prilej li s-a asigurat dreptul de a folosi, liberi de orice obligație, "pădurea românilor și a pecenegilor"
- 1700: Bătălia de pe Narva. O armată suedeză de 8500 de oameni condusă de Carol XII înfrînge armata rusă mult superioară.
- 1718: Regele suedez Carol XII moare în timpul asediului fortăreței Fredriksten din Norvegia.
- 1939: Începe Războiul de Iarnă (cunoscut și ca Războiul Ruso-Finlandez). A izbucnit în momentul în care Uniunea Sovietică a atacat Finlanda, trei luni după izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial. Drept consecință, Uniunea Sovietică a fost exclusă din Liga Națiunilor pe 14 decembrie. Conducătorul statului sovietic, se așteptase să cucerească întreaga țară până la sfârșitul anului, dar rezistența finlandeză a zădărnicit toate planurile sovieticilor, deși aceștia din urmă își depășeau inamicii în proporție de 3 la 1. Finlanda a
rezistat până în martie 1940, când țara a fost obligată să semneze un tratat de pace prin care ceda agresorului sovietic aproximativ 10% din teritoriul național și cam 20% din capacitățile sale industriale.
- 1973: Adunarea Generala ONU adoptă Convenția Internațională asupra eliminării și reprimării crimei de apartheid.
- Ziua mondială împotriva pedepsei cu moartea.
- Ziua Independenței în Barbados (față de Marea Britanie, 1966).
- Ziua românilor de pretutindeni.
- Ziua Independenței în Yemenul de Sud. (față de Marea Britanie în 1967).
- ZiuaNnațională în Benin.
- Ziua Națională în Scoția (Ziua Sf. Andrei).
Octombrie
Octombrie este a zecea lună a anului în calendarele Iulian și Gregorian și una dintre cele șapte luni gregoriene cu o durată de 31 de zile. Numele lunii octombrie (latină: October) vine de la cuvântul latinesc octo, opt, pentru că luna octombrie era a opta lună în calendarul roman.
Octombrie este a zecea lună a anului în calendarele Iulian și Gregorian și una dintre cele șapte luni gregoriene cu o durată de 31 de zile. Numele lunii octombrie (latină: October) vine de la cuvântul latinesc octo, opt, pentru că luna octombrie era a opta lună în calendarul roman.
Grecii numeau luna octombrie Pyanopsion. În România, luna octombrie, popular, se numește Brumărel. În această lună cad
frunzele din copaci, țăranii se ocupă mai mult de treburile gospodăriei; acum se fac însămânțările de toamnă.
Octombrie începe în aceeași zi a săptămânii ca și Ianuarie cu excepția anilor bisecți.
Luna octombrie a devenit cunoscută ca „Octombrie Roșu” datorită revoluției ruse din 1917, deși după calendarul Gregorian a avut loc în noiembrie.
Slavii o numesc „luna galbebă” de la culoarea frunzelor. La anglo-saxoni era numită  Winterfylleth deoarece sfârșitul acestei luni marca începutul iernii.
1 octombrie
- Ziua cântăreților bisericești. Este ziua în care aceștia își cinstesc “sfinții ocrotitori”, Sfântul Roman Melodul, Sfântul Ioan Cucuzel și Sfântul Grigorie Domesticul, unii dintre cei mai de seamă sfinți imnografi și cântăreți bisericești, pe care îi are Biserica Ortodoxă.
- 31 î.Hr.: Alexandru cel Mare îl învinge pe Darius III al Persiei în bătălia de la Gaugamela.
- 1795: Belgia este cucerită de Franța.
- 1800: Spania a cedat Franței provincia Louisiana din America de Nord, în baza tratatului de la San Ildefonso. După trei ani, francezii o vor vinde Statelor Unite. Louisiana, în original în limba franceză, La Louisiane, a fost numele unei colonii, care era considerată un district administrativ al Noii Franțe, care a fost sub controlul francez în secolul al 17-lea, cea mai mare parte a secolului al 18-lea, după care a fost cedată Spaniei, și apoi, re-cedată Franței în 1803, a fost vândută de aceasta SUA prin tratatul numit Louisiana Purchase, încheiat de asemenea în 1803. Aflată sub controlul Franței timp de aproape un secol, zona a fost numită astfel în 1682 în onoarea regelui Louis XIV.  O parte a acestei posesiuni a fost ulterior cedată de către Statele Unite Marii Britanii în urma tratatului din 1818. Această parte, care urma să reprezinte ultima pierdere teritorială a Statelor Unite, se găsește deasupra paralelei 49, fiind prezentă în componența provinciilor Canadei de astăzi, Manitoba și Saskatchewan. (Wikipedia)
- 1814: Deschiderea Congresului de la Viena, conferință a statelor europene desfășurată la sfârșitul războaielor napoleoniene cu scopul de a restaura ordinea conservatoare existentă înaintea izbucnirii Revoluției Franceze, prin restabilirea vechilor regimuri absolutiste, și de a înlătura, prin stabilirea de noi granițe, urmările ocupației franceze în Europa.
- 1855: A apărut „Steaua Dunării”, jurnal politic, literar și comercial, sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu.
- 1872: S-a creat, la București, „Asociația generală a lucrătorilor din România”.
- 1875: Ion Creangă a debutat în „Convorbiri literare" cu "Soacra cu trei nurori”.
- 1920: Au fost înființate Legația română din Budapesta respectiv de la Viena.
- 1922: S-a deschis, la București, Centrul cultural ungar.
- 1924: Adoptarea alendarului Gregorian de către Biserica Ortodoxă Română.
- 1928: Primul plan cincinal în URSS.
- 1935: A fost înființată Legația Românei în Chile.
- 1936: Francisco Franco este numit șef al guvernului Naționalist Spaniol.
- 1938: Germania anexează Regiunea Sudetă.
- 1947: Primul zbor al avionului F-86 Sabre.
- 1949: Proclamarea Republicii Populare Chineze sub conducerea lui Mao Zedong.
- 1961: Unirea dintre estul și vestul Camerunului prin care se formează o republică federală.
- 1969: Concorde depășește bariera sunetului.
- 1985: Forțele aeriene israeliene bombardează cartierul general al Organizației pentru Eliberarea Palestinei din Tunis.
- 1998: Vladimir Putin devine membru permanent al Consiliului de Securitate al Federației Ruse.
- Ziua Internațională a Medicului.
- Ziua Internațională a Muzicii.
- Ziua Internațională a Persoanelor în Vârstă (rezolutia 45/106 din 14 decembrie 1990).
- Ziua Mondială a Arhitecturii.
- Ziua națională a Chinei. Aniversarea fondării Republicii Populare Chineze (1949).
- Ziua națională a Ciprului. Aniversarea proclamării independenței (1960).
- Ziua națională a Nigeriei. Aniversarea proclamării independenței față de Anglia (1960).
- Ziua Forțelor Armate în Corea de Sud.
- Ziua Copilului în Singapore.
- Ziua unificării în Camerun.
- Ziua Internațională a Vegetarienilor (din 1978).
- Săptămâna cărții pentru copii (Anglia) – Prima săptămână din octombrie.
- Ziua scafandrului român. La 1 octombrie 1976 s-a înființat, în Constanța, Centrul de Scafandri, prima unitate de acest gen din România.
2 octombrie
- 1187: Asediul Ierusalimului – Saladin acapturează orașul după 88 de ani de stăpânire de către cruciați.
- 1409: Este atestată cea mai veche pisanie românească, cea de la biserica Streisângeorgiu, Hunedoara.
- 1552: În urma unui puternic asediu, orașul Kazan este ocupat de trupele lui Ivan cel Groaznic. Cronicile relatează că orașul a fost ars din temelii și o mare parte a populației a fost masacrată de soldații ruși.
- 1924: Este adoptat Protocolul de la Geneva prin care se urmărea consolidarea Ligii Națiunilor.
- 1941: Bătălia de la Moscova. Prin Operațiunea Taifun, Germania începe ofensiva asupra Moscovei.
- 1968: Masacrul de la Tlatelolco. A XIX-a ediție a Jocurilor Olimpice s-a desfășurat la Mexico în perioada 12 – 27 octombrie 1968.  Jocurile au fost precedate de masacrul de la Tlatelolco, unde sute de studenți au fost uciși de forțele de securitate mexicane, cu 10 zile înainte de ceremonia de deschidere.
- Ziua națională a Guineei - Proclamarea independenței față de Franța (1958), în urma unui referendum. Primul președinte a statului va fi Sékou Toure.
- Ziua Batikului (Batik Day) în Indonezia. Batikul este o metodă  de vopsire a hainelor  specifică indonezienilor, introdusă de UNESCO în patrimoniul internațional. În această zi indonezienilor li se cere să poarte hainele vopsite în mod tradițional.
- Mehregan sau Mihragān, Jashn-e-Mehregān  este un festival zoroastrist și iranian celebrat încă din perioada preislamică în onoarea lui "Mehr" (Mihr), care înseamnă prietenie, afecțiune, dragoste.  Conform calendarului civil iranian se referă la festivalul toamnei.
- Ziua internațională a non-violenței. Marchează data naşterii unuia dintre cei mai importanţi lideri doctrinari, Mahatma Gandhi. "Non-violenţa", a spus Gandhi, "este cea mai mare forţă la dispoziţia omenirii."
3 octombrie
- 42 î.Hr.: Prima bătălie de la Filipi. Triumvirii Octavian și Marc Aureliu se confruntă cu asasinii lui Cezar-Brutus și Cassius, fără ca vreuna din părți să obțină victoria.
- 52 î.Hr.: Vercingetorix, conducător al galilor, se predă romanilor conduși de Julius Caesar. Se sfârșește asediul și  Bătălia de la Alesia.
- 382: Teodosiu încheie o înțelegere de alianță cu goții împinși de huni peste Dunăre cărora le permite să se așeze în Balcani, în schimbul serviciului militar.
- 1385: Prima menționare a unui județ în Țara Românească,  județul Jaleș (Gorj).  Judeţul Jaleş ca unitate administrativă, s-a conturat odată cu formarea statului feudal Tara Romaneasca, la sfarsitul secolului al XII-lea si primele decenii ale secolului al XIV-lea.
- 1778: Căpitanul englez James Cook ajunge în Alaska.
- 1789: George Washington propagă primul ziua Thanksgiving Day. În 1863 președintele Abraham Lincoln a declarat a patra zi de joi din luna noiembrie drept Thanksgiving Day („Ziua Recunoștinței”).
- 1795: Generalul Napoleon Bonaparte are parte de prima sa evidențiere la nivel național, fiind numit să apere Convenția Națională Franceză împotriva rebelilor contra-revoluționari care amenințau guvernul revoluționar.
- Este fondat ziarul Pravda de către Leon Troțki, Adolph Joffe, Matvey Skobelev și alți revoluționari ruși exilați la Viena.
- 1906: Mesajul SOS („Save Our Souls”, „Save Our Ship”) a fost adoptat ca semnal internațional de forță majoră.
- 1929: „Regatul sârbilor, croaților și slovenilor” își schimbă numele în „Regatul Iugoslaviei”.
- 1932: Irakul își câștigă independența.
- 1935: A început agresiunea Italiei împotriva Etiopiei.
- 1945: A fost înființată Federația Sindicală Mondială - FSM.
- 1952: Test nuclear realizat cu succes de către Marea Britanie.
- 1960: Niger își câștigă independența față de Franța.
- 1990: Germania de Est aderă la Germania de Vest, astfel ziua de 3 octombrie înlocuiește ziua de 17 iunie ca zi de sărbătoare națională a Germaniei. Înaintea reunificării celor două Germanii, în Germania de Vest Ziua Unității Germane fusese sărbătorită în ziua de 17 iunie, ca un omagiu adus zilei revoltei muncitorilor est-germani din 1953 (în mare parte datorată înrăutățirii condițiilor de muncă prin creșterea numărului de ore, dar fără compensare materială). Această revoltă a fost înăbușită cu ajutor sovietic.
- 1993: Luptele de la Mogadishu din cadrul Operaţiunii "Restabilirea Speranţei". În aceast ăoperațiune eșuată 18 soldaţi americani au murit şi 73 au fost răniţi, două elicoptere americane Black Hawk au fost doborâte şi alte trei MH-60 scoase din luptă fiind uciși de asemenea 1000 de somalezi.
- Gaecheonjeol - Ziua Întemeierii Coreei (Corea de Sud). Este o sărbătoare publică prin care se celebrează crearea statului Gojoseon (vechea Coree), fondat de către Dangun Wanggeom în anul 2333 î.Hr.
- Ziua soldatului sau Morazan în Honduras.
4 octombrie
- 1332: Scrisoare emisă de Cancelaria papală de la Avignon, care atestă existența claselor sociale în Moldova de S–V, menționând "puternicii acelor locuri".
- 1582: Papa Grigore al XIII-lea aplică Calendarul gregorian în Italia, Polonia, Portugalia și Spania; 4 octombrie a acestui an devine 15 octombrie.
- 1824: Mexic devine republică.
- 1830: Crearea statului Belgia după separarea de Olanda.
- 1853: Începe războiul Crimeii (1853-1856). Țările Române devin teatru de ocupație și confruntări militare.
- 1940: Întâlnirea dintre Hitler și Mussolini de la Brennero.
- 1957: Uniunea Sovietică a lansat în spațiu primul satelit artificial, denumit Sputnik.
- 1958: Instaurarea celei de a Cincea Republici Franceze.  Fiind numit în fruntea Consiliului de Stat în 1958, Generalul de Gaulle a însărcinat o echipă condusă de Michel Debré (viitor prim ministru și apropiat al acestuia) să pregătească un proiect de constituție care a fost aprobat prin referendum la data de 28 septembrie, cu o majoritate de 79,2%, ceea ce a devenit Constituția din 4 octombrie, deseori numită Constituția celei de a Cincea Republici.
- 1991: Semnarea Protocolului privind Protecția Mediului pe lângă Tratatul Antartic; a intrat în vigoare la 14 ianuarie 1998. Acest acord împiedică dezvoltarea și asigură protecția mediului antarctic prin cinci anexe dedicate poluării marine, faunei și florei, evaluărilor de impact ecologic, gestionării deșeurilor, respectiv zonelor protejate. El interzice orice activitate legată de resursele minerale cu excepția celor științifice. O a șasea anexă — privind responsabilități în cazul urgențelor ecologice — a fost adoptată în 2005 dar nu a intrat încă în vigoare.
- 1992: Acordurile generale de pace de la Roma pun capăt celor 16 ani de război civil în Mozambic.
- 1993: În timpul Crizei constituționale ruse din 1993 are loc bombardarea Casei Albe (parlamentul rus).  Până la primele ore ale zilei de 4 octombrie, armata rusă încercuise clădirea parlamentului. Până la prânz, trupele intraseră în clădirea parlamentului și începuseră să ocupe etajele unul câte unul. Ostilitățile au fost oprite de câteva ori pentru a permite câtorva persoane să părăsească clădirea, dar Ruțkoi și Hasbulatov au rămas până la sfârșitul luptelor, când s-au predat. Până seara, toate centrele de rezistență populară de pe străzi au fost eliminate, dar au mai avut loc câtorva incidente datorate unor lunetiști.
- Ziua Independenței în Lesotho (1966).
- Ziua Internațională a Animalelor.
- Ziua Păcii și Reconcilierii în Mozambic.
- Începe săptămâna Internațională a Spațiului Cosmic. Evenimentele vor avea loc în perioada 4-10 octombrie, pentru a sărbători lansarea primului satelit artificial al Pământului, Sputnik 1, care a avut loc la 4 octombrie 1957. Vor fi organizate spectacole, proiecţii de filme, carnavaluri spaţiale şi lansări de rachetomodele. Ediţia din acest an are ca temă „50 de ani de zbor spaţial cu echipaj uman“ şi e dedicată în primul rând profesorilor, elevilor şi studenţilor.
5 octombrie
- 1455: Petru Aron, domn al Moldovei, primește un ultimatum de la sultanul Mehmed al II-lea, prin care i se cere sa plătească un tribut de 2.000 de galbeni în termen de trei luni de zile.
- 1735: Tratatul de la Viena; confirmă victoria politicii ruso-hasburgiene în Polonia.
- 1795: Insurecție regalistă la Paris: generalii Napoleon Bonaparte și Joachim Murat deschid focul asupra insurgenților. Napoleon devine general de divizie.
- 1910: Portugalia a devenit republică.
- 1914: Prima luptă aeriană. Primul avion doborât de un alt avoin deasupra localității Rheims, Franța, cu ajutorul unui pistol.
- 1915: Bulgaria intră în război de partea Puterilor Centrale.
- 1944: Un pilot din Forțele Aeriene Regale Canadiene doboară primul avion german cu reacție deasupra Franței.   Messerschmitt Me 262 a fost produs în 1 430 de bucăți, fiind un avion de vânătoare, dar care putea îndeplini și misiuni de bombardament. Me 262 a avut doi operatori, Luftwaffe și Forțele Aeriene ale Cehoslovaciei, dar a fost scos din uz în 1945 de germani, iar în 1957 de cehoslovaci.
- 2000: Demonstrațiile în Belgrad, capitala Serbiei, au dus la căderea regimului autoritar a lui Slobodan Miloșevici.
- Ziua profesorului în Republica Moldova. Între 1965 și 1994 era prima duminică din octombrie. Din 1994 este pe 5 octombrie pentru a coincide cu sărbătoarea mondială a profesorului, stabilită în 1994 de UNESCO.
- Ziua Mondială a Educației (a profesorilor).  În 1994, UNESCO a inaugurat prima ZI MONDIALĂ A EDUCATORILOR, pentru a comemora semnarea, în 1966, a recomandării făcute de UNESCO şi ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ A MUNCII privind condiţiile de muncă ale personalului didactic. Această zi se sărbătoreşte în data de 5 octombrie în peste 200 de ţări.
- Ziua Forțelor Armate în Indonezia. Este ziua fondării Tentara Keamanan Rakyat (Armata Securității Poporului), predecesoarea Tentara Nasional Indonesia (Armata Națională Indoneziană).
- Ziua Republicii în Portugalia.
- Ziua mondiala a habitatului.
6 octombrie
- 1437: Înțelegerea de la Apatin, adeverită de Conventul de la Cluj – Mănăștur,dintre răsculații de la Bobâlna și nobili.
- 1711: În Moldova este numit domn Nicolae Mavrocordat.
- 1908: Austria anexează Bosnia și Herzegovina.
- 1923: Marea Britanie, Franța și Italia își retrag trupele din Istanbul iar trupele turce intră în oraș. Ocuparea și administrarea orașului de către armatele aliate a început în decembrie 1918, fiind prima dată din 1453, data ocupării orașului de către otomani,  când orașul nu s-a aflat în mîinile turcilor.
- 1939: Înfrângerea ultimei armate poloneze. Ultima unitate operativă poloneză, Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie”, a capitulat după o luptă de 4 zile la Kock, lângă Lublin.
- 1973:  Egiptula a declanșat împreună cu Siria atacurile împotriva Israelului în așa numitul Război de Iom Kipur, Războiul arabo-israelian din 1973 sau Războiul de Ramadan.
- 1976: Premierul Hua Guofeng ordonă arestarea Bandei celor Patru și pune capăt Revoluției Culturale în China. Marea Revoluție Culturală Proletară, deseori numită doar Revoluția Culturală a fost o luptă pentru putere în Partidul Comunist, care a inclus o parte semnificativă a societății chinezești și a dus Republica Populară Chineză spre război civil. Revoluția Culturală a fost lansată de Mao Zedong pe 16 mai 1966 pentru a-și recăpăta controlul asupra Partidului Comunist după dezastrele Marelui Salt Înainte, care a dus la o pierdere semnificativă a puterii lui Mao spre rivali precum Liu Shaqi și Deng Xiaoping. Deși Mao a declarat sfârșitul oficial al Revoluției Culturale în 1969, termenul este astăzi folosit pentru a se referi și la perioada între 1969 și arestul Bandei celor patru. (Wikipedia)
- 1977: Are loc zborul de debut al primului prototip al avionului MiG-29.
- 2000: Demisionarea lui Slobodan Milosevici.
- Ziua forțelor armate în Egipt. Comemorează războiul de Yom Kippur din 1973 când armata egipteană a trecut cu succes Canalul de Suez reușind să cucerească linia Bar Lev (lanț de fortificații antitanc).
- Ziua forțelor armate în Muntenegru.
7 octombrie
- 3761 î.Hr.: Punctul origine, de început al calendarului ebraic. Evreii numără anii de la „zidirea lumii” fixată, conform genealogiilor din Biblie, în anul 3761 î.e.n.
- 1571: Bătălia de la Lepanto - Flota unită a Spaniei, Maltei, Veneției, Genovei și Ducatului de Savoia, organizată de Papa Pius al IV-lea, zdrobește flota turcă.
- 1698: Decizia Sinodului de la Alba Iulia de unire a Mitropoliei Ortodoxe de Alba Iulia cu Biserica Romei.
- 1763: Regele George al III-leaal Mari Britanii emite o proclamație regală prin care, în teritoriile de la nordul și vestul munților Allegani era intrezisă colonizarea. Documentul se dorea a fi un pas spre stabilizarea relațiilor dintre englezi și indienii din această parte a Americii de Nord, după treminarea Războiului de șapte ani.
- 1769: James Cook descoperă Noua Zeelandă.
- 1857: În cadrul Adunării ad-hoc a Moldovei, Mihail Kogălniceanu prezintă Proiectul de rezoluție care cuprindea "dorințele fundamentale" ale românilor moldoveni, arătând că "dorința cea mai mare" este Unirea Principatelor într–un singur stat.
- 1866: A apărut, la București, periodicul politic și literar "Dacia Română".
- 1883: S-a inaugurat Castelul Peleș.
- 1879: Germania și Austro-Ungaria semnează  acordul care crea Dubla Alianță, prin care cele două state îşi promiteau sprijin în cazul unui atac al Rusiei şi neutralitatea în caz de agresiune a oricărei alte puteri. Otto von Bismarck considera alianţa o modalitate de prevenire a izolării Germaniei şi de păstrare a păcii, Rusia neîndrăznind să declare război ambelor imperii. Alăturarea Italiei, în 1882, a dus la constituirea Triplei Alianţe.
- 1949: Zona de ocupație sovietică din Germania devine Republica Democrată Germană.
- 1950: Armata Populară din China, începe cu ocupația Tibetului.
- 1952: Modelul de cod de bare realizat de Woodland și Silver a început să fie folosit ca model general de indentificare a produselor.
- 1977: Este adoptată a patra constituție sovietică (o înlocuia pe cea din 1937).  A ieșit din vigoare în urma referendumului din 12 decembrie 1993.
- 1993: România a fost primită la Consiliul Europei, în urma solicitării din 21 martie 1990.
- 2001: Forțele militare americane și cele britanice au declanșat ofensiva asupra guvernului taliban și a teroriștilor din gruparea Al-Qaeda.
- Ziua Mondială a Muncii Decente. Este ziua când sindicatele din toată lumea revendică asigurarea remunerării decente şi echitabile a muncii, locuri calitative de muncă, protecţie socială sigură, respectarea drepturilor şi libertăţilor angajaţilor. Acţiunile în cadrul Zilei Mondiale a Muncii Decente se desfăşoară concomitent în peste 130 de ţări, la care participă sute de mii de oameni.
8 octombrie
- 451: Al patrulea Sinod Ecumenic s-a ținut la Calcedon (Halkidon), fiind cunoscut și ca Sinodul de la Calcedon. Acest important sinod s-a ocupat de două mari chestiuni: unele aspecte privind Firea (Natura) și Ipostasul (Persoana) lui Hristos și organizarea văzută a Bisericii.
- 1434: Cea mai veche atestare scrisă a Curții Domnești din Iași, datând din vremea lui Alexandru cel Bun.
- 1600: San Marino adoptă constituția scrisă.
- 1856: Începe cel de al doilea război al opiului dintre unele puteri occidentale și China, denumit și Al Doilea Război Anglo-Chinez, Al Doilea Război din China, Războiul lui Arrow, sau Expediția anglo-franceză în China. A fost un conflict în care Imperiul Britanic și al Doilea Imperiu Francez au luptat împotriva Dinastiei Qing din China, între 1856 și 1860.
- 1878: Armata română victorioasă în Războiul de Independență, își face intrarea triumfală în București pe Podul Mogoșoaiei, care de atunci poartă numele de Calea Victoriei.
- 1912: Muntenegru declară război Turciei în primul război balcanic.
- 1939: Germania anexează vestul Poloniei.
- 1941: Germania ajunge la Marea de Azov capturând Mariopol.
- 1967: Liderul Che Guevara și oamenii lui au fost capturați în Bolivia.
- 1973: Egiptenii distrug peste 150 de tancuri israeliene care atacaseră pozițiile cucerite anterior de ei. Comandantul frontului de sud, generalul israelian Shamuel Gonen, a dat ordinul de contraatac al brigăzii lui Gabi Amir împotriva egiptenilor fortificați în zona Hizayon, care era acoperită împotriva atacurilor blindatelor de lansatoarele de rachete AT-3 aflate pe malul estic al Canalului Suez. Atacul s-a
soldat cu rezultate dezastruoase pentru israelieni. La căderea serii, un contraatac al egiptenilor a fost oprit de Divizia a 143-a blindată israeliană.
- 1982: În Polonia sunt interzise toate sindicatele, inclusiv Solidaritatea.
- 1991: În Croația se votează despărțirea constituțională de Iugoslavia și declararea independenței totale.
- 1992: S-a deschis Centrul Cultural Român din Budapesta.
- 2001: Înființarea Office of Homeland Security de către george W. Bush, devenit departament în 2005.
- Ziua Forțelor Aeriene Indiene - Înființarea Forțelor Aeriene Indiene (1932).
- Ziua Independenței în Croația.
- Ziua Marinei în Peru. Comemorează Bătălia de la Angamos din 1879 și aniversează crearea marinei peruviene în 1821. Bătălia de la Angamos a avut loc în cadrul Războiului Pacificului din vestul Americii de Sud din perioada 1879-1883, în care Peru și Bolivia au luptat împotriva statului Chile.
9 octombrie
- 1003: Exploratorul viking Leif Erikson sosește în LAnse aux Meadows, Canada și devine primul european cunoscut care ajunge în America de Nord.
- 1760: În Războiul de Șapte Ani, trupele rusești invadează Berlinul.
- 1854: Începe asediul Sevastopolului din timpul Războiului Crimeei.
- 1890: Au început lucrările la podul de la Cernavodă-Fetești, proiectat și executat de inginerul Anghel Saligny.
- 1915: Cucerirea orașului Belgrad de către trupele germane și austriece.
- 1944: Germania -  Orașul Hanovra este atacat de avioanele diviziei 156 britanice și este distrus în proporție de 80-90%.
- 1967: Che Guevara a fost executat în Bolivia la o zi după ce a fost prins.
- 1970: Proclamarea Republicii Kmere în Cambodgia.
- 1989: În Leipzig are loc cea mai mare „Demonstrație de luni” cu aproape 70.000 de participanți. Începe schimbarea regimului politic al RDG-ului.
- 1999: Ultimul zbor al avoinului SR-71.
- 2006: Coreea de Nord a anunțat că a efectuat o explozie nucleară subterană de încercare, în ciuda îngrijorării comunității internaționale și a avertizărilor ONU.
- Ziua mondială a poștei - La 9 octombrie 1874 a fost înființată Uniunea Generală a Poștelor, devenită, în 1878, Uniunea Poștală Universală (din 1947 - instituție specializată a ONU, cu sediul la Berna). România este membru fondator.
-  Ziua Leif Erikson în SUA, pentru a evoca debarcarea primilor europeni (vikingii) pe țărmurile Lumii Noi în anul 1004.
- Ziua Hangul sau Ziua Alfabetului în Corea de Sud. (chosongul - 15 ianuarie în Corea de Nord).
- Ziua Independenței în Uganda (obținerea independenței față de Marea Britanie în 1962.
10 octombrie
- 732: Bătălia de la Tours, adesea numită bătălia de la Poitiers. Combatanții au fost francii și burgunzii sub conducerea lui Carol Martel împotriva unei armate invadatoare a califatului Umayyad. Francii au fost victorioși, Abdul Rahman Al Ghafiqi a fost ucis, iar Martel și-a extins influența înspre sud. Istoricii se referă la această bătălie ca fiind un moment decisiv în lupta împotriva Islamului și consideră că bătălia a pregătit stabilirea fundațiilor Imperiului Carolingian și a dominației france asupra Europei timp de un secol.
- 1916: Prima luptă la Târgu Jiu. Trupele române, conduse de generalul Ion Dragalina, resping puternica ofensivă germană.
- 1938: Prin Aranjamentul  de la Munchen Regiunea Sudetă a fost cedată Germaniei începând cu această dată și în acelașii timp controlul „de facto” asupra restului Cehoslovaciei .
- 1957: Accidentul nuclear înMarea Britanie, considerat primul incident major de acest fel.
- 1967: Intră în vigoare Tratatul privind utilizarea pașnică a spațiului cosmic pentru următorii 60 de ani, semnat de către URSS, SUA și Marea Britanie la 27 ianuarie.
- Ziua Mondială a Sănătății Mentale.
- Ziua Națională în Fiji (declararea independenței față de Marea Britanie în 1970). Chiar dacă în prezent Fiji este republică, are ca zi naţională oficială și Queens Day-Ziua Reginei.
- Ziua Recunoștinței în Canada.
- Ziua Literaturii Finlandeze. Cu ceastă ocazie este sărbătorită și ziua scriitorului național Aleksis Kiv.
- Ziua Independenței în Cuba,  care celebrează proclamarea obținerii ndependenței față de Spania în 1868 și începutul războiului de zece ani, renumit și Marele Război (1868–1878), primul din cele trei războaie duse mpotriva Spaniei . Celelalte două au fost purtate între 1879-1889 (Micul ăzboi), respectiv 1895-1898 ((Războiul de Independență).
- Ziua Națională în Republica hineză  (Taivan).
- Ziua sănătății și sportului Japonnia) – A doua zi de luni din octombrie.
11 octombrie
- 1899: Al Doilea Război al Burilor. A fost un conflict desfășurat între 11 octombrie 1899 și 31 mai 1902 între Imperiul Britanic și burii neerlandofoni din cele două republici independente: Republica Sud-Africană (Republica Transvaal) și Statul Liber Orange. El s-a sfârșit prin anexarea regiunii de către britanici, și formarea Uniunii Africii de Sud ca parte din Commonwealth. Împreună cu Primul Război al Burilor (decembrie 1880 – martie 1881), perioada este cunoscută sub numele de „Războaiele Burilor”.
- 1941: Începe Războiul Național de Eliberare a Macedoniei, o campanie politică și militară purtată de către partizanii macedoneni.
- 1954: Liga pentru Independența Vietnamului (Viet Minh)  preia controlul Vietnamului de Nord.
- 1962: Conciliul Vatican II este cel de-al douăzecișiunulea conciliu ecumenic din istoria Bisericii, recunoscut ca atare doar de Biserica Catolică. Conciliul s-a desfășurat între 11 octombrie 1962 și 8 decembrie 1965 la Vatican, urmărind reformarea acestei biserici
care dintr-o organizatie religioasa a devenit un actor pe scena cultural-politica a societatii mondiale desacralizate.
- 1986: Întâlnirea dintre Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov  la Reykjavik, Islanda. Cei doi discută asupra posibilității reducerii armamentului strategic, fără prea mari rezultate. În decembrie 1987, la Washington cei doi președinți semnează Tratatul INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty), care prevedea eliminarea rachetelor nucleare cu rază scurtă și medie din Europa.
- Ziua Revoluției în Macedonia.
12 octombrie
- 539: Armata lui Cirus cel Mare al Persiei ocupă Babilonul.
- 1449: Bătălia de la Tămășeni, pe Siret. Cu sprijinul lui Iancu de Hunedoara, Bogdan al II-lea devine domn al Moldovei.
- 1492: Exploratorul Cristofor Columb a ajuns pe insulele Bahamas, crezând că a atins Asia de Est.
- 1595: Ștefan Răzvan, domn al Moldovei, ocupă Bucureștii.
- 1777: Grigore al III-lea Ghica este ucis la Iași din poruca sultanului.
- 1808: Napoleon și Alexandru I semnează convenția prin care Rusia anexează Moldova și Țara Românească dar și Finlanda.
- 1944: Municipiul Oradea a fost eliberat de către unități militare românești și sovietice, de sub ocupația maghiară fascistă. Ziua orașului.
- 1999: Fosta Republică Autonomă Abhază își declară independența față de Georgia.
- Ziua Hispanității - Sărbătoare națională a Spaniei (Descoperirea Americii 1492).  - Ziua descoperirii Americii este sărbătorită în mai multe țări din America Latină.
- Ziua națională în Guineea Ecuatorială (1960).
- Ziua Internațională a prevenirii catastrofelor naturale (a doua miercuri din octombrie).
- Dussehra: In lunile de Ashwin și Kartik, hindușii celebrează o ceremonie de 10 zile cu ritualuri, sărbători, pentru a o venera pe Zeița mamă și triumful Lui Rama peste Demonul Ravana. Dussehra simbolizează, de asemenea, triumful zeiței Durga peste demonul bivol, Mahishasura. Astfel, aceasta este o celebrare a victoriei binelui asupra răului.
- Ziua copiilor sau sărbătoarea Nossa Senhora Aparecida sau Nossa Senhora da Conceição Aparecida (Apariția Sfintei Fecioare-Doamna Noastră care a Apărut), patronul Braziliei.
13 octombrie
- 54: Nero ajunge pe tronul Roman.
- 409: Vandalii și Alanii trec Pirineii și își fac apariția în Spania.
- 1307: În data de vineri 13 octombrie (o dată legată greșit de originea superstiției zilei de vineri 13), din ordinul regelui Filip al IV-lea cel Frumos, cavalerii templieri din Franța, în frunte cu Jacques de Molay, sunt arestați. Ulterior, o bulă a Papei Clement al V-lea cerea tuturor monarhilor creștini din Europa să facă același lucru și să pună sechestru pe averile templierilor.
- 1479: Bătălia de la Câmpul Pâinii – a avut loc pe timpul regelui Matei Corvin, lângă Orăştie, avându-l ca principal erou pe Paul (Pavel) Chinezu, comitele de atunci al Timișoarei. Legenda spune că Paul Chinezu cu oastea sa a sosit în momentul hotărâtor al bătăliei. Pentru a se apropia neobservat de locul încleștării armatei ardelene cu armata otomană, Paul Chinezu s-a folosit de o stratagemă, și anume, soldații săi purtau crengi de copaci, încât turcii au rămas surprinși văzând că spre ei înaintează pădurea, din care s-au năpustit asupra lor oștenii legendarului erou. Lupta de la Câmpul Pâinii a însemnat un moment de cotitură în desfăşurarea luptelor antiotomane din ultimul sfert al veacului al XV-lea.
- 1879: A fost dată Legea de revizuire a art. 7 din Constituția României, care acorda cetățenie și locuitorilor de altă religie decât cea creștină. Evreii pământeni primeau, astfel, cetățenie română.
- 1884: Greenwich, cartier în sud-estul Londrei, este desemnat locul prin care trece meridianul zero al planetei si la care se raporteaza toate fusurile orare ale lumii - Greenwich Mean Time (GMT).
- 1923: Orașul Ankara este declarat capitala Turciei.
- 1939: Al doilea război mondial - România anunță "poziția ei pașnică".
- 1943: Italia a declarat război fostei aliate Germania.
- 1944: Riga, capitala Letoniei este eliberată de Armata Roșie.
- 1946: Franța adoptă constituția celei de-a Patra Republici.
- 1969: Au fost stabilite relațiile diplomatice dintre România și Noua Zeelandă.
- 1999: SUA refuză ratificarea Tratatului de interzicere a testelor nucleare (civile sau militare), adoptat de ONU la 10 septembrie 1996. Până în septembrie 2011tratatul a fost rarificat de 115 state, alte 15 semnând fără a-l ratifica (China, Egipt, Indonezia, Iran, Israel și SUA). India, Corea de Nord și Pachistan nu au semnat tratatul.
- Ziua internațională pentru reducerea riscului dezastrelor naturale.
14 octombrie
- Sfânta Cuvioasă Parascheva.
- 1066: Bătălia de la Hastings. Bătălia a avut loc între normanzii conduși de ducele William de Normandia ("William Cuceritorul") și saxonii regelui Harold al II-lea. Harold a căzut în luptă; tradițional se spune că a fost ucis de o săgeată în ochi. Deși saxonii au mai încercat să reziste, această bătălie reprezintă momentul în care William Cuceritorul a obținut controlul asupra Angliei.
- 1322: Robert Bruce al Scoției îl înfrânge pe regele Eduard al Ii-lea al Angliei la Byland, forțându-l să accepte independența Scoției.
- 1465: Prima mențiune documentară a Bucureștilor ca reședință domnească a lui Radu cel Frumos, domnul Țării Românești (1462-1478).
- 1806: Bătălia de la Jena în care o armată franceză comandată deNapoleon a înfrânt armata prusacă inferioară numeric. Bătălia s-a încheiat cu victoria zdrobitoare a francezilor. Confruntarea a avut loc în același timp cu Bătălia de la Auerstaedt, unde mareșalul Davout a zdrobit armata principală prusacă, deși raportul de forțe era de 2/1 în favoarea prusacilor.
- 1808: Republica de la Ragusa (Dubrovnik din 1918),este anexată de Franța. În Evul Mediu Republica Ragusa era punctul de constituire și plecare a Cruciadelor, inclusiv ultima cruciada (nefinalizată), a cărei tabere de grupare a fost la Timișoara. Guvernul orașului Raguza era liberal în vederi și acținue: a abolit sclavia în 1418 și a devenit primul stat care a recunoscut independența nou-formatei țări, Statele Unite ale Americii. Vechiul steag al orașului conține cuvântul Libertas (libertate), iar la intrarea în fortăreața Laurenția, amplasată în afara zidurilor orașului, se află inscripția Non bene pro toto libertas venditur auro, Nu e bine să fie vândută libertatea, pentru tot aurul.
- 1867: Al 15-lea și ultimul Șogun (Sei-i-tai shogun, „marele general care subjugă barbarii din est”) demisionează cedând puterea împăratului, astfel fiind restabilită guvernarea civilă a japoniei. Ca instituție guvernamentală, este echivalent cu gradul de “generalissim” și a fost acordat inițial de împăratul Go-Toba (1184-1198) șefului clanului Minamoto, Yoritomo, în anul 1192. Ultimul shogun, Tokugawa Yoshinobu (1867-1867), după abdicare, nu și-a făcut seppuku, așa cum ar fi cerut tradiția, ci a trăit un timp în obscuritate, iar mai apoi a fost primit la curtea imperială.
- 1920: Uniunea Sovietică cedează o parte din provincia Petsamo către Finlanda.
- 1933: Germania nazistă se retrage din Liga Națiunilor.
- 1943: Revolta prizonierilor din lagărul de exterminare Sobibor, Polonia. Sunt uciși 11 gardieni SS iar 300 de prizonieri din cei 600 reușesc să scape, aproximativ 50 supraviețuind sfârșitului războiului.
- 1944: Atena este eliberată de către forțele britanice.
- 1947: Căpitanul Chuck Yeager din Forțele Aeriene SUA devine prima persoană care a zburat mai repede decât viteza sunetului (Bell  X-1). Yeager  a fost un pilot în timpul celui de-al doilea război mondial și a zburat în 64 de misiuni deasupra Europei. El a doborât 13 avioane germane și a fost el însuși doborât în Franța, dar a scăpat de prizonierat cu ajutorul Rezistenței Franceze. De asemenea a fost primul om care a depășit de doua ori viteza sunetului (Match 2).
- 1962: Începe Criza rachetelor cubaneze - Un avion U-2 zburând deasupra Cubei face fotografii ale armelor nucleare sovietice.
- 1964: Leonid Brejnev devine Secretar General al PCUS, înlocuind-ul pe Nikita Hrușciov.
- 1968: 27 de soldați sunt arestați în San Francisco pentru că au protestat pașnic împotriva condițiilor e viață și a războiului din Vietnam.
- 1968: Departamentul Apărării al SUA anunță că trupele terestre și navale vor trimite 24 000 de soldați înapoi în Vietnam, în așanumita a doua campanie nevoluntară în teatrul de război.
- Ziua Internațională a standardizării. Înfiinţarea la 14 Octombrie 1946, a Organizaţiei Internaţionale de Standardizare a dat prilej comunităţii industriaşilor şi oamenilor de ştiinţă să sărbătorească această zi. Începuturile activităţii de standardizare în România datează din perioada premergătoare celui de al doilea Război Mondial, primele standarde cu caracter naţional fiind adoptate în perioada 1937 – 1938 în cadrul AGIR – Asociaţia Generală a Inginerilor din România. În 1948 a luat fiinţă “Comisiunea de Standardizare”, primul organism naţional de standardizare. După o serie de reorganizări ale acestuia, în 1970 a luat fiinţă Institutul Român de Standardizare, care a funcţionat până în 1998, când au fost puse bazele standardizării voluntare în România.
15 octombrie
- 1451: La Reuseni, Bogdan al II-lea, domn al Moldovei (tatăl lui Ștefan cel Mare), este ucis de către Petru Aron. Data exactă a morţii este însă controversată. Unele izvoare indică ziua (dimineata) de 16 octombrie ca dată a morţii lui Bogdan al II-lea, altele spun că el ar fi fost decapitat la 17 octombrie.
- 1582: Introducerea calendarului gregorian în Italia, Polonia, Portugalia și Spania. Ziua de 4 octombrie este urmată direct de 15 octombrie.
- 1815: Napoleon I al Franței își începe exilul în insula Sfânta Elena.
- 1922: La Alba Iulia a avut loc încoronarea lui Ferdinand Victor Adalbert Meinrad de Hohenzollern-Sigmaringen ca rege al tuturor românilor – Ferdinand I (1914-1927).
- 1944: Partidul Crucilor cu Săgeți ia puterea în Ungaria. A fost un partid politic maghiar pronazist și antisemit. Liderul formațiunii era Ferenc Szalasi care a ocupat funcția de prim-ministru al Ungariei din 15 octombrie 1944 până în ianuarie 1945. În perioada guvernării sale de numai 4 luni, 80.000 de evrei maghiari și evrei români din Ungaria și Nordul Transilvaniei au fost exterminați, inclusiv copii și femei (un ghetou a fost amplasatla Budapesta și altul la Baia Mare).
- Ziua Internațională a nevăzătorilor.
- Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural.
- Ziua Internațională a Spălării pe mâini (din 2008).
- Ziua Profesorului în Brazilia.
- Ziua internațională a (plantării) pomilor.
16 octombrie
- 1384: Jadwiga a fost încoronată „Rege” al Poloniei deși era femeie (pînă în 17 iulie 1399).
- 1813: Bătălia de la Leipzig, supranumită Bătălia Națiunilor a fost cea mai mare confruntare militară din Războaiele Napoleoniene, opunând o armată a celei de-a șasea coaliții unei armate conduse de Napoleon. Armata Coaliției era formată din prusaci, austrieci, ruși, suedezi și, începând cu 18 octombrie, din saxoni, care, deși inițial aliați ai francezilor, au întors armele; armata franco-aliată era formată din francezi, polonezi, italieni (atât din Regatul Italiei cât și din Regatul Neapolelui). Cele trei zile de lupte s-au încheiat cu victoria decisivă a Coaliției.
- 1945: Crearea Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură – FAO.
- 1964: China a detonat prima bombă nucleară.
- 1978: Karol Józef Wojtyla devine Papa Ioan Paul al II-lea.
- 1993: România a devenit membru cu drepturi depline în mișcarea francofonă.
- Ziua Mondială a alimentației,  proclamata în 1979 de catre Conferinta Organizatiei Natiunilor Unite pentru Agricultura si Alimentatie FAO), este sa avertizeze opinia publica asupra importantei hranei si sa întareasca solidaritatea în lupta împotriva foametei, malnutritiei si saraciei. Ziua marcheaza data fondarii FAO în 1945.
- Ziua profesorului în Chile.
17 octombrie
- 539: Cirus cel Mare al Persiei cucerește orașul Babilon, eliberând-ui pe evrei după aproape 70 de ani de exil. Acesta le permite evreilor  să se întoarcă la Yehud Medinata (provincia Iudeea în Aramaică) și să reconstruiască Templul din Ierusalim.  Conduși de Zerubbabel,  42360 de evrei s-au întors în Iudeea.
- 1448: A doua Bătălie de la Kosovo Polje - a avut loc între 17-20 octombrie lângă Câmpia Mierlei (în sârbă Kosovo Polje), între o coaliție creștină sub conducerea lui Ioan de Hunedoara și o armată a Imperiului Otoman condusă de sultanul Murad al II-lea. În cele trei zile cât a durat bătălia de la Kosovo, ambele tabere au suferit mari pierderi de vieți omenești. Se estimează că forțele creștine numărau circa 24000 de oșteni, iar turcii aproximativ 60000. Pierderile au fost probabil în jur de 10000 de ambele părți. Această bătălie a demonstrat faptul că un atac masiv de cavalerie grea nu putea să învingă o armată turcească obișnuită (fără armura greoaie a cavaleriei creștine), deznodământ repetat și la bătălia de la Mohács (1526).
- 1662: Charles al II-lea al Angliei a vândut orașul Dunkerque Franței pentru 40 000 de lire.
- 1777: Trupele americane le-au învins pe cele britanice în Bătălia de la Saratoga.
- 1912: Bulgaria, Grecia și Serbia declară război Imperiului Otoman în Primul Război Balcanic.
- 1917: Primul bombardament britanic asupra Germaniei în primul război mondial.
- 1941: Pentru prima dată în cel de al doilea război mondial un submarin german atacă un vas american.
- 1941: Trupele germane execută bărbații din satul Kerdyllia din Serres, Grecia.
- 1956: Prima centrală nucleară comercială este deschisă oficial de Regina Elisabeta a Ii-a la Sellafield, în Cumbria, Anglia.
- 1961: Masacrul de la Paris din timpul războiului algerian.  La ordinul șefului poliției, Maurice Papon, fost  colaborator nazist, sunt atacați cei 30 000 de demonstranți proalgerieni. Au fost uciși între 40-200 de oameni (unele surse vorbes  de 400).
- 1973: OPEC emite embargoul și anunță decizia de a opri exportul de petrol spre Statele Unite și alte națiuni care ofereau ajutor militar Israelului în cadrul Războiului Yom Kippur din octombrie 1973.
- Ziua Internațională pentru eradicarea sărăciei.   În 1992, Adunarea Generală a salutat faptul că unele organizații neguvernamentale, la inițiativa uneia dintre ele (Mișcarea Internaționala ATD Lumea a Patra, cu sediul în Franța), au sărbătorit ziua de 17 octombrie drept Zi Mondială pentru Eradicarea Sărăciei Extreme.
18 octombrie
- 1495: S–a încheiat construcția bisericii domnești din Dorohoi.
- 1599: Bătălia de la Șelimbăr. Mihai Viteazul învinge oastea transilvană condusă de Andrei Bathory; întregul teritoriu al Transilvaniei intra în stapânirea lui Mihai Viteazul.
- 1685: Ludovic al XIV-lea, rege al Franței a revocat Edictul de la Nantes (13 aprilie 1598); ca urmare, în Franța a fost interzisă exercitarea cultului protestant.
- 1797: Semnarea Tratatului de la Campo Formio, între Franța, reprezentată de Napoleon și Austria.
- 1860: Se încheie Al Doilea Război al Opiului, denumit și Al Doilea Război Anglo-Chinez, Al Doilea Război din China, Războiul lui Arrow, sau Expediția anglo-franceză în China, care a fost un conflict în care Imperiul Britanic și al Doilea Imperiu Francez au luptat împotriva Dinastiei Qing din China, între 1856 și 1860. Are loc prădarea și arderea palatelor de vară  Yihe Yuan și Yuan Ming Yuan (pline de opere de artă valoroase).  După două săptămâni, Ignatiev (trimis rus) a obligat guvernul Qing să semneze un „tratat suplimentar de la Peking” prin care ceda teritoriul de la est de râul Ussuri (parte din Manciuria Exterioară) rușilor. Înfrângerea armatei imperiale de o forță militară anglo-franceză relativ mică (de 10 ori mai mică decât armata Qing) cuplată cu fuga (și apoi moartea) împăratului a fost o lovitură grea pentru Dinastia Qing, odinioară un imperiu foarte puternic. După război, în China a apărut o mare mișcare de modernizare, denumită „Mișcarea de Autoîntărire”, și s-au demarat reforme administrative.
- 1867: SUA preiau în posesie Alaska, teritoriu cumpărat cu 7,2 milioane de dolari. Se celebrează anual Ziua Alaskăi.
- 1878: Rusia a luat în stapânire totală Basarabia.
- 1881: Inaugurarea liniei ferate Buzău-Mărășești, prima linie de cale ferată construită de inginerii români.
- 1883: S–a semnat, la Viena, într–un cadru strict secret, Tratatul de alianță româno-austro–ungar.
- 1898: SUA iau în posesie Puerto Rico.
- 1912: Începe primul Război Balcanic.
- 1915: Începe a treia bătălie de la Isonzo în Campania italiană dintre Italia și Imperiul Austro-Ungar.
- 1921: Este formată Republica Sovietică Socialistă Autonomă Crimeea, ca parte a RSFS Ruse.
- 1941: Se declanșează operațiunea militară de cucerire a Peninsulei Crimeea.
- 1944: Trupele Sovietice pătrund în Cehoslovacia.
- 1991: Președintele Mihail Gorbaciov a semnat împreună cu liderii a opt republici sovietice Acordul de Colaborare Economică a Republicilor suverane (Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia, Tadjikistan, Turkmenia și Uzbekistan.).
- 1991: Azerbaijanul își declară independența față de URSS.
19 octombrie
- 202: Bătălia de la Zama din cadrul celui de al doilea Război Punic. Legiunile romane conduse de Scipio Africanul îl înfrâng pe Hannibal Barca, conducătorul cartaginezilor.
- 439: Vandalii conduși de regele Gaiseric ocupă Cartagina.
- 1466: Se încheie Războiul de 30 de Ani cu cel de al doilea tratat de la Thorn.
- 1469: Ferdinand al II-lea de Aragon s-a însurat cu Isabelle de Castilia, eveniment care a dus la formarea Spaniei și transformarea acestui regat într-o super-putere mondială.
- 1497: Ioan Albert ridică asediul cetății Suceava. Din Moldova, armata poloneză începe retragerea.
- 1781: Lordul Cornwallis capitulează în Yorktown, Virginia, în fața generalului George Washington, comandantul armatelor americane. Această capitulare marchează victoria americanilor în războiul de independență.
- 1805: Generalul Mack se predă cu armata sa lui Napoleon după Bătălia de la Ulm (30000 de prizonieri).
- 1812: Trupele conduse de Napoleon Bonaparte au început retragerea din Moscova.
- 1813: Se încheie Bătălia de la Leipzig. Armata franceză condusă de Napoleon a fost înfrânta de armatele Rusiei, Prusiei, Austriei și Suediei în lupta supranumită Bătălia Națiunilor.
- 1865: Inaugurarea oficială a liniei ferate București-Giurgiu, prima din România. Filaret devine prima gară a Bucureștilor.
- 1914: Începe prima bătălie de la Ypres.
- 1933: Germania se retrage din Liga Națiunilor. Începând din 21 octombrie, când înaintează notificarea, încetează de a mai fi membră.
- 1935: Liga Națiunilor stabilește sancțiuni economice împotriva Italiei fasciste ca urmare a invaziei Etiopiei.
- 1941: La Moscova se instituie starea de asediu ca urmare a atacului militar german împotriva URSS.
- 1944: Trupele germane ocupă orașul Belgrad.
- 1944: Forțele americane debarcă în Filipine.
- 1950:  Armata Populară de Eliberare preia controlul asupra orașului Qamdo (așanumita ”Invazie a Tibetului”.
- 1950: China intră în războiul din Coreea prin trimiterea trupelor dincolo de râul Yalu pentru a lupta împotriva trupelor ONU.
- 1956: URSS și Japonia semnează Declarația Comună prin care se încheia oficial starea de război dintre cele două țări,  care exista din august 1945.
- 1960: SUA au instituit embargo comercial împotriva Cubei.
- 1988: Izbucnește criza politică din Iugoslavia care marchează începutul procesului de dezintegrare a fostei federații iugoslave.
- Ziua Constituției în Noua Zeelandă, în onoarea obținerii independenței în 1974.
20 octombrie
- 1595: Bătălia de la Giurgiu - artileria toscană dărâmă o parte din zidul fortăreței otomane, așa încât aliații creștini pătrund învingători în cetate. Sinan Pașa privește neputincios de la Rusciuc victoria adversarilor săi.
- 1638: S–a încheiat construcția Mănăstirii Căldărușani, ctitorie a lui Mateu Basarab (1632-1654).
- 1696: A fost creată flota rusă.
- 1740: Urcarea pe tronul Austriei a împărătesei Maria Tereza (1740-1780). Spania, Bavaria, Franța, Prusia, Suedia, Regatul Napolitan, Palatinatul, Kölnul și Saxonia refuză să recunoască Pragmatica sancțiune (o diplomă oficială întocmită în 1713 care prevedea
indivizibilitatea țărilor Coroanei Habsburgice și admitea succesiunea feminină la conducerea acestor țări). Începe războiul austriac de succesiune (1740-1748). Anglia și Țările de Jos s-au aliat cu Austria.
- 1827: Bătălia de la Navrino: o armada combinată turco-egupteană este înfrântă de către forțele navale britanice, franceze și ruse în portul din Pylos (Grecia).
- 1860: Promulgarea Diplomei din Octombrie de către împăratul Franz Joseph, care a pus capăt sistemului absolutist și a deschis era guvernării constituționale ("regimul liberal") în Imperiul Austriac. Potrivit documentului, Transilvania a redevenit stat autonom în cadrul imperiului.
- 1920: Începe greva generală a proletariatului din România, la care participă cca 400.000 de salariați; cuprinde toate ramurile industriei și transporturilor și este prima greva politica generală a proletariatului din întreaga Românie (20–28 octombrie).
- 1921: Franța și Turcia semnează Tratatul din Ankara, prin care Franța recunoaște guvernul turc provizoriu din Ankara drept partener de tratative.
- 1935: Comuniștii chinezi conduși de Mao Tzedun ajung în nord–vestul Chinei la capătul unui marș de 10.000 km de–a lungul țării, cunoscut ca Marșul cel Lung.
- 1941: Masacrul de la Kragujevac, în Serbia ocupată de Germania-sunt uciși mii de civili. Victimile au fost alese dintre bărbații cu vârsta cuprinsă între 16-60 de ani. Felix Benzler, ministru plenipotențiar german raporta 2300 de oameni executați. Investigațiile comuniste susțineau o cifra între 5000-7000.
- 1943: Cargoul Sinfra este atacat de avioane aliate în golful Suda, Creta-2098 de prizonieri de război italieni mor înecați.
- 1944: Armata sovietică și partizanii iugoslavi eliberează Belgradul.
- 1944: În timpul vizitei de la Moscova, primul ministru britanic W. Churchill i-a propus, și Stalin a acceptat, înțelegerea cu privire la împărțirea zonelor de influență în Balcani.
- 1980: După șase ani în care s-a aflat în afara structurilor militare ale NATO, Grecia revine în Alianță.
- Ziua Internațională a osteoporozei.
-Ziua națională a culturii în Cuba- Se aniversează din 1980.
-Aniversarea zilei revoluției somaleze.
- Ziua Revoluției în Guatemala. Celebrează revoluția din 1944.
21 octombrie
- 1096: Armata turcă distruge armata occidentală a Cruciadei săracilor (cunoscută și drept Cruciada țăranilor , Cruciada populară sau
Cruciada maselor.
- 1520: Magellan descoperă strâmtoarea care-i va purta numele.
- 1754: S-au inaugurat primele școli din Blaj, nucleul viitorului seminar și gimnaziu. Din acest moment, Blajul a devenit centrul învățământului românesc din Transilvania.
- 1805: Bătălia de la Trafalgar, în care flota britanică a obținut o strălucită victorie împotriva forțelor navale franco-spaniole.
- 1940: Începe "Proiectul Manhattan" având ca obiectiv bomba atomică americană.
22 octombrie
- 1784: Rusia întemeiază colonia din insula Kodiak, Alasca.
- 1797: Francezul André-Jacques Garnerin a efectuat în premieră mondială o săritură cu parașuta dintr-un balon.
- 1836: Sam Houston e ales ca primul președinte a Republicii Texas independente (stat independent din America de Nord, între Statele Unite și Mexic, care a existat între 1836 și 1846).
- 1859: Spania sdeclară război Marocului.
- 1932: A treia Conferință balcanică de la București, la care participă Albania, Grecia, Iugoslavia, România și Turcia.. Se pun bazele unui pact politic balcanic bazat pe principiul neagresiunii.
- 1953: Laos își câștigă independența față de Franța.
- 1960: Mali obține independența față de Franța.
- 1962: Începe blocada economica a SUA împotriva Cubei.
- 1974: A fost inaugurat Centrul Național de Fizică București.
- Sărbătoarea națională a Statului Vatican.
23 octombrie
- 1295: Este semnat la Paris primul tratat prin care se formează Alianța Auld între Scoția și Franța împotriva Angliei, de către Philippe le Bel (regele capetian care i – a deposedat şi distrus pe cavalerii templieri) şi John de Balliol (1248 – 1314), cunoscut drept regele Ioan I al Scoţiei. În secolul XVI, prin legile de naturalizare a francezilor în Scoţia şi a scoţienilor în Franţa (Lettres de Naturalité générales et réciproques), francezii şi scoţienii dispuneau în Scoţia, respectiv în Franţa, de aceleaşi drepturi ca şi nativii ţărilor respective. În anul 1942, generalul Charles de Gaulle califica tratatul dintre Philippe le Bel şi John de Balliol, într -un discurs celebru pronunţat în oraşul scoţian Edinburg, drept alianţa caracterizată prin cea mai îndelungată continuitate: “la plus vieille alliance du monde”. Unii istoricii datează începutul remarcabilului tratat informal de alianţã între Scoţia şi Franţa în anul 732, când a fost purtatã bătălia victorioasă de la Poitiers. Carol Martel, liderul franc întemeietor al dinastiei carolingiene, ajutat de un  detaşament de pedestraşi scoţieni,  îi învinge decisiv pe arabii din apus ce invadaserã Europa, arabi care se dovediserã invincibili pînă la acel moment istoric.
- 1520: Carol Quintul a fost încoronat împărat al Sfântului Imperiu Roman, la Achen (1520-1556).
- 1641: Izbucnește Rebeliunea Irlandeză, înăbușită de Cromwell (durează până în 1649).
- 1642: Bătălia din Edgehill - este prima confruntare în Războiul Civil Englez.
- 1707: Prima ședință a parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii.
- 1739: Războiul lui Jenkins – Marea Britanie declară război Spaniei.
- 1812: Conspirație împotriva lui Napoleon. Generalul Claude François de Malet răspândește vestea morții
împăratului și se declară comandant al Parisului. Generalul va fi executat pe 29 octombrie.
- 1911: Pentru prima oară un avion este folosit în război: un avion italian decolează din Libia pentru a survola liniile inamice în războiul turco-italian.
- 1912: Primul război balcanic - Bătălia de la Kumanovo - prima bătălie între Imperiul Otoman și Regatul Sârb.
- 1915: 25000 de femei au mărșăluit prin New York, solicitând astfel autorităților dreptul de a vota.
- 1942: Începe Bătălia de la El Alamein, Egipt care se sfârșește pe 3 noiembrie cu victoria Aliaților.
- 1944: Bătălia din golful Leyte este - cea mai mare confruntare navală în Filipine.
- 1944: Armata Roșie intră în Ungaria.
- 1956: Mii de unguri protestează asupra influenței și ocupației sovietice în țara lor, și începe „Revoluția ungară din 1956”.
- 1973: Sfărșitul războiului Yom Kippur dintre Israel și Siria.
- 1989: Mátyás Szürös declară Republica Ungară, care înlocuiește Republica Populară Ungară.
- 1992: Împăratul Akihito devine primul împărat al Japoniei care merge în China.
- 2002: Rebelii ceceni au ocupat un teatru din centrul Moscovei luând aproximativ 700 de ostatici.
- 2006: Armata nu mai este obligatorie în România.
- Sărbătoare națională în Ungaria (revoluția din 1956).
- Ziua Războiului Revoluționar Macedonian. Celebrează înființarea Comitetului Revoluționar Macedonean la Solun (1893).
- Ziua ”Mol”: celebrată (din 1980) de chimiști între orele 6.02 dimineața 6.02 dupăamiaza, formând data 6:02 10/23, ce amintește de numărul lui Avogadro, care este aproximativ 6.02×1023, care definește numărul de particole (atomi sau molecule) aflate într-un mol de substanță (unitatea de măsură fundamentală a cantității de substanță.
24 octombrie
- 1648: Este semnată Pacea de la Westphalia, marcând astfel sfârșitul Războiului de treizeci de ani.
- 1795: Teritoriul Poloniei este divizat între Prusia, Rusia și Austria. Statul polonez va reapărea pe harta Europei abia la sfârșitul primului război mondial (1918).
- 1813: Prin Tratatul de la Gulistan, Persia pierde mari teritorii al Caucazului în favoarea Rusiei.
- 1917: Revoluția din Octombrie. La 22 octombrie (după calendarul iulian) „Comitetul Revoluționar Militar” condus de Lev Davidivici Troțki a preluat comanda garnizoanei din orașul Petrograd, capitala Rusiei, azi numit Sankt-Peterburg.
- 1929: Bursa din New York se prăbușește. Această zi a rămas în istoria Bursei cu numele de „Joia Neagră".
- 1935: Italia invadează Etiopia.
- 1945: Prin Carta Organizației Națiunilor Unite se înființează organizația internațională numită Organizația națiunilor Unite.
- 1956: Uniunea Sovietică invadează Ungaria.
- 1980: Guvernul polonez legalizează sindicatul Solidaritatea.
- Ziua independenței în Zambia (1964).
- Ziua Organizației Națiunilor Unite, începând cu anul 1948.
- "Tag der Bibliotheken", Ziua bibliotecilor în Germania
- Ziua mondială pentru dezvoltare informațională. A fost proclamată de Adunarea Generală în 1972, pentru a atrage atenția opiniei publice asupra problemelor legate de dezvoltare și asupra nevoii de a facilita comunicarea internațională pentru rezolvarea acestor probleme (rezoluția 3038 (XXVII). Adunarea a stabilit că ziua trebuie să coincidă cu Ziua Națiunilor Unite (24 octombrie), dar și cu data adoptării, în 1970, a Strategiei internaționale de dezvoltare pentru cel de-al doilea Deceniu de dezvoltare ONU.
- Începutul săptămânii dezarmării (24-30 octombrie). Sărbătorirea anuală a Săptămânii Dezarmării, care începe în ziua aniversării înființării Organizației Națiunilor Unite, a fost solicitată prin Documentul Final al Sesiunii Speciale a Adunării Generale din 1978 pe probleme de Dezarmare (rezoluția S-10/2).
25 octombrie
- 1147: Turcii Selgiucizi distrug complet armata cruciaților germani condusă de Conrad III, în Bătălia de la Dorylaeum.
- 1415: În cadrul războiului de o sută de ani, armata lui Henric al V-lea al Angliei a înfrânt armata franceză în Bătălia de la Azincurt.
- 1747: Flota britanică aflată sub comanda Amiralului Sir Edward Hawke îi înfrânge pe francezi în cea de a doua Bătălie de la Capul Finisterre.
- 1854: În timpul războiului Crimeii, în Bătălia de la Balaklava, are loc dezastruoasa (dar și celebra) șarjă a cavaleriei ușoare britanice.
- 1900: Regatul Unit anexează Transvaalul.
- 1917: Începe Revoluția Bolșevică. Inițial, evenimentul era numit Revolta din octombrie sau Revolta de pe 25, așa cum apare în prima ediție a operelor complete ale lui Lenin. Numele oficial al evenimentului în URSS, începând cu a zecea aniversare din 1927, a fost Marea Revoluție Socialistă din Octombrie. Grupări militare conduse de liderul bolșevic Vladimir Ilici Lenin au înlăturat de la putere guvernul provizoriu al lui Alexander Kerenski aproape fără vărsare de sânge.
- 1936: Hitler și Mussolini au creat Axa Roma-Berlin.
- 1944: Armata română intră în orașul Carei, preluând controlul asupra întregului teritoriu pierdut în urma Dictatului de la Viena din 1940.
- 1944: Japonia lansează primul atac kamikaze în timpul Bătăliei de la Golful leyte, Forța Specială de Atac Kamikaze efectuând  prima sa misiune. Cinci Zero-uri aflate sub comanda lui Seki și escortate spre țintă de asu japonez Hiroyoshi Nishizawa, au atacat câteva portavioane de escortă.
- 1950: China intră în Războiul Coreei de partea Coreei de Nord.
- 1965: A fost înființat, la Mangalia, primul Muzeu al Marinei.
- 1971: Republica Populară Chineză se alătură ONU.
- 1983: Forțele militare americane au invadat statul Grenada (Operația ”Urgent Fury”), șase zile după ce primul ministru Maurice Bishop și câțiva suporteri au fost executați în timpul unei lovituri de stat. Motivul acestei interventii era eliminarea influentei sovietice si cubaneze din Grenada. Armata americana s-a confruntat cu o rezistenta mai mare decit anticipase si cu pierderi insemnate. Operatiunea a dezvaluit lacunele de comunicare si rivalitatile dintre institutiile americane implicate.
- 1991: La trei luni după sfârșitul războiului de 10 zile, ultimul soldat al Armatei Populare Iugoslave părăsește teritoriul Sloveniei.
- Ziua Armatei Române.
- Ziua națională în Kazahstan - Aniversarea Republicii. În data de 25 octombrie 1990, Consiliul Suprem al R.S.S. Kazahstan a adoptat Declaraţia „Despre suveranitatea de stat a R.S.S. Kazahstan".
- Ziua Constituției în Lituania.
- Ziua Țării Bascilor (din 2011). Are statut de autonomie din 1979, ratificat prin referendumul din 25 octombrie.
26 octombrie
- 1479: Lupta de la Codrii Cosminului, armatele moldovene conduse de Ștefan cel Mare atacă și înfrâng armata polonă.
- 1596: Bătălia de la Keresztes, turcii înfrâng forțele unite ale imperialilor și ale luiSigismund Báthory.
- 1795: Instituirea Directoratului în Franța (un guvern revoluționar format din cinci oameni).
- 1860: A fost inaugurată, în prezența lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866), Universitatea din Iași, cu patru facultăți: Drept, Filosofie, Științe și Teologie.
- 1860: Au fost înființate, la Iași, Școala de Arte Frumoase și Pinacoteca.
- 1905: A fost semnat Tratatul privind separarea Norvegiei de Suedia. Oscar al II-lea, rege al Suediei (1872-1907) și al Norvegiei (1872-1905), a renunțat la coroana Norvegiei.
- 1912: În cadrul primului război balcanic orașui Tesalonic, ocupat de turci, este eliberat și integrat  Greciei. În aceiași zi trupele sârbe eliberează Scopje.
- 1916: Brazilia declară război Germanei, și se alătură Triplei Alianțe.
- 1917: Bătălia de la Caporetto.  Italia suferă o înfrângere catastrofală în fața trupelor austro-ungare și germane. Tânărul  oberleutnant Erwin Rommel capturează Muntele Matajur cu doar 100 de soldați germani împotriva a 7000 de italieni.
- 1917: Brazilia declară război Puterilor Centrale.
- 1991: Sicriul cu osemintele eroului necunoscut este din nou reinstalat în Parcul Libertății (Carol),de unde a fost mutat în anul 1957 și dus la Mărășești.
- 1994: Premierul izraelian Ytzak Rabin și cel iordanian, Abdel Salam al-Mujali, au semnat un tratat de pace în prezența președintelui american Bill Clinton.
- 1940: Primul zbor al avionului P-51 Mustang.
- 1947: Maharajacul Kașmirului acceptă să unifice regatul său cu India.
- 1955: Austria își declară neutralitatea permanentă după ce trupele aliate au părăsit țara, în urma Tratatului de Independență a Austriei.
- 2001: Intră în funcțiune USA Patriot Act.
- Ziua Independenței Austriei (1955).
27 octombrie
- 97: La vârsta de 44 de ani Traian (Marcus Ulpius Traianus) a fost adoptat de împăratul roman Nerva, la presiunile Gărzii Pretoriene.
- 312: Constantin cel Mare a avut celebra viziune a Crucii. După istoricii creștini, Eusebiu de Cezareea și Lactantiu, Constantin a văzut pe cer ziua, în amiaza mare, o Cruce luminoasă, deasupra soarelui cu inscripția: in hoc signo vinces. Noaptea, i s-a arătat, în timpul somnului, Iisus Hristos, cu semnul crucii, pe care-l văzuse ziua pe cer, cerându-i să-l pună pe steagurile soldaților ca să le servească drept semn protector în lupte. La ziuă, a confecționat un steag, după modelul arătat în vis, cu monograma creștină, steag numit labarum. Victoria a fost câștigată, spune Lactanțiu, cu ajutorul lui Dumnezeu, deoarece Constantin, ajungând în apropierea Romei, nu avea decât 20.000 de soldați, iar Maxentiu 150.000 de soldați. Constantin a povestit mai târziu lui Eusebiu, cu jurământ, că semnele care i s-au arătat l-au incredințat de puterea lui Hristos și l-au făcut să treacă de partea creștinilor.
- 710: Invazia sarazinilor în Sardinia.
- 1553: La Geneva, sub dominația lui Jean Calvin, teologul și medicul spaniol Miguel Servet este ars pe rug.
- 1687: Este semnat Tratatul de la Blaj, prin care Imperiul Habsburgic obligă 12 orașe transilvăne să primească la iernat trupele imperiale. Începutul penetrației austriece în Transilvania. Vor urma numeroase conflicte militare între armata habsburgică și  locuitorii celor 12 cetăți.
- 1795: Spania și Statele Unite ale Americii au semnat Tratatul de la San Lorenzo, în virtutea căruia erau stabilite granițele de sud ale SUA la paralela 31, fapt ce a dat americanilor dreptul de a expedia mărfuri pe fluviul Mississippi fără a plăti taxe Spaniei.
- 1797: Este semnat Tratatul de la Campo Formio dintre Franța și Austria.
- 1806: Armata franceză intră în Berlin.
- 1810: SUA anexează fosta colonie spaniolă Florida de Vest.
- 1838: Guvernatorul statului Missouri, Lilburn Boggs, emite Ordinul de Exterminare, care ordonă tuturor mormonilor să părăsească statul sau vor fi exterminați.
- 1870: Mareșalul François Achille Bazaine se predă forțelor prusace la Metz împreună cu cei 140 000 de soldați într-una dintre cele mai mari înfrângeri ale războiului franco-prusac.
- 1872: Se încheie, la București,
o Convenție româno-austro-ungară referitoare la joncțiunea liniilor ferate austro-ungare și române.
- 1916: Sfârșitul celei de-a doua bătălii de la Oituz. Trupele române rezistă eroic, barând puternica ofensivă inamică germano-austriacă.
- 1918: Guvernul român a adresat trupelor de ocupație un ultimatum de 24 de ore prin care le-a cerut să părăsească teritoriul României.
- 1924: Formarea RSS Uzbece în cadrul Uniunii Sovietice.
- 1934: Începe marșul de 100.000 comuniști sub conducerea lui Mao Zedong și Zhou Enlai prin China (Marșul cel Lung). Marșul cel Lung a fost o retragere militară masivă a armatei comuniste chineze, precursoarea Armatei Populare de Eliberare, mișcare strategică înfăptuită pentru a evita anihilarea totală în lupta cu forțele Kuomintangului. Armata Republicii Sovietice Chineze, era pe punctul de a fi definitiv distrusă în provincia Jiangxi de armatele conduse de Chiang Kai-Shek. Comuniștii au scăpat din încercuire și s-au retras către nord într-un marș de aproximativ 8.000 km și 370 de zile.
- 1938: Este inaugurată Coloana fără sfârșit a lui Brâncuși.
- 1947: Începe procesul lui Iuliu Maniu. Sentința va fi pronunțată la 11 noiembrie 1947.
- 1966: ONU retrage mandatul Republicii Africa de Sud asupra Namibiei.
- 1971: Republica Democrată Congo este redenumită Zair.
- Ziua independenței în Turkmenistan. Turkmenistan își proclamă independența față de Uniunea Sovietică (1991).
28 octombrie
- 306: Maxentius este proclamat împărat roman.
- 312: Constantin I îl învinge pe Maxentiu la Podul Milvius, lângă Roma. «În acest semn vei învinge!», preludiul păcii Imperiului și a creștinilor.
- 1443: Ștefan, primul pictor muralist român cunoscut, a realizat decorația murală a bisericii ortodoxe din Densuș (jud. Hunedoara), ctitorie a cnejilor din familia Manjina.
- 1688: A început domnia lui Constantin Brâncoveanu în Țara Românească (1688-1714).
- 1834: Ziua neagră a aborigenilor australieni, măcelăriți de coloniști britanici.
- 1835: Înființarea Triburilor Unite ale Noii Zeelande (Declarația de independență).
- 1918: Revoluția Germană, cunoscută și ca Revoluția din Noiembrie, este denumirea generică a unei serii de evenimente care s-au petrecut în 1918-1919, culminând cu răsturnarea Kaiserului și instaurarea republicii democratice. La fel ca și în cazul Rusiei, revoluția nu a fost condusă de un partid politic, iar consiliile muncitorilor și soldaților, similare cu sovietele rusești, au pus mâna pe putere în toată țara.
- 1918: Cehoslovacia obține independența față de Austro-Ungaria. „Prima Republică”. Cehii devin independenți după 300 de ani de ocupație habsburgică.
- 1918: În vestul Galiției (Europa Centrală) se formează noul guvern polonez în exil.
- 1919: La cererea Congresului american președintele Woodrow Wilson își dă veto-ul și începe prohibiționismul.
- 1922: Fasciștii italieni conduși de Benito Mussolinii (care cu două seri mai înainte fusese numit prim-ministru) mărșăluiesc spre Roma.
- 1929: Lunea neagră a bursei din New York.
- 1940: Grecia intră în al doilea război mondial; ultimatumului lui Mussolinii, dictatorul grec Ioanis Metaxa răspunde cu celebrul „όχι“. Italia, cu ajutorul Albaniei invadează Grecia.
- 1943: Realizarea ipoteticii operațiuni militare: Experimentul Filadelfia.
- Imnul Național al Indoneziei - "Indonesia Raya", care înseamna Marea Indonezie. Cântecul a fost compus în 1928. Politica colonială a vremii era "divide și condu". Această politică a agravat în mod intenționat diferențele de limbă, etnice, culturale și religioase dintre oameni. „Indonesia Raya“ a marcat începutul mișcărilor naționaliste indoneziene. Cântecul a fost introdus inițial de către compozitor, Wage Rudolf Supratman, la cel de-al doilea Congres al Tuturor Tinerilor Indonezieni, la 28 octombrie, la Batavia, în prezent Jakarta. A fost momentul când tineretul indonezian, indiferent de etnie, limbă, religie si cultură a promis:
„O singură țară natală, Indonezia;
O singura națiune, națiunea indoneziană;
Unificarea limbii, limba indoneziană.“
Curând a devenit popular imnul național, care cerea unitatea Indoneziei. Era cântat la adunările politice indoneziene, unde oamenii îl ascultau solemn, în picioare. Cântecul, a inspirat oamenilor din întreg arhipelagul, conștiința natională.
- Ziua Națională a Greciei( Ziua Ouchi-„nu”). Este ziua în care, în 1940, Mussolini i-a dat ultimatum premierului grec Ioaniss Metaxas de a permite trecerea trupelor italiene prin Grecia. Premierul grec a răspuns printr-un categoric și celebru Okhi (NU). La nici două ore, Grecia era atacată. De atunci, toată Grecia sărbătorește "Ziua demnității", comemorând eroii căzuți în lupta antifascistă. Se organizeazăa parade militare și manifestații cultural-artistice. Orașele de coastă organizează parade navale. Pentru Grecia această zi are, pe lângă însemnătatea istorică, o imporanță morală aparte. Amintește de valorile elene și, dintre toate, cel mai mult, de demnitate.
29 octombrie
- 1390: Primul proces pentru vrăjitorie la Paris.
- 1497: Lupta de la Lențești. Un corp de oaste moldovenească de circa 3.000 de călăreți, condus de vornicul Boldur, zdrobește o grupare de cavalerie mazoviană compusă din circa 600 de lăncieri, sosită în ajutorul oștilor regale polone.
- 1863: A fost creat la Geneva Comitetul Internațional al Crucii Roșii (18 state).
- 1918: Semnarea Armistițiului de la Compiegne, între Puterile Antantei și Germania, în urma căruia ostilitățile încetează pe toate fronturile. Germania recunoaște, între altele, caducitatea Tratatului de pace de la București, fiind obligată, în acelasi timp, să retragă armata din Romania.
- 1923: Turcia devine republică în urma dizolvării Imperiului Otoman.
- 1944: Începe "Operațiunea Budapesta" la care participă Fronturile 2 și 3 ucrainene și trupele române.
- 1947: A fost citit actul de acuzare in procesul "lotului Maniu" desfășurat la București, în sala de festivități a Școlii Superioare de Război.
- 1956: Arnata israeliană atacă Egiptul pe peninsula Sinai pentru a câștiga controlul asupra zonei canalului Suez.
- 1961: Siria iese din Republica Arabă Unită.
- 1964: Tanganica și Zanzibar se unesc formând Tanzania.
- 1983: Peste 500 000 de oameni au demonstrat împotriva rachetelor de croazieră în Olanda (Haga).
- 2004: Șefii de stat europeni semnează Tratatul de la Roma-prima Constituție a Uniunii Europene.
- Ziua internațională a internetului. (din 2004) Ziua când internetul a apărut pentru prima dată. În 1969, Charley Kline de la UCLA (California) a încercat pentru prima dată să se logheze, cineva a folosit pentru prima data cuvantul LOGIN într-un sistem informatic conectat pe ArpaNet, în computerul găzduit la Stanford Research Institute. La transmiterea literei G din cuvântul LOGIN, sistemul gazdă s-a blocat. - Ziua națională a Turciei (declararea republicii-1923).
30 octombrie
- 758: Guangzhou este prădat de pirații arabi și persani.
- 1270: A început cea de-a opta cruciadă - a fost lansată de Ludovic al IX-lea al Franței. În cazul ultimelor cruciade, cea de-a opta este considerată a șaptea, dat fiind faptul că de-a cincea și cea de-a șasea  al lui Frederik al II-lea sunt considerate o singură cruciadă. De asemenea, cruciada a noua este considerată uneori ca parte a celei de-a opta.
- 1724: A început construcția Bisericii Stavropoleos din București, unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură din perioada fanariotă.
- 1837: A apărut Jurnalul lui Alexandru Ghica, domnul Țării Românești (1834-1842), prin care era acordat sătenilor dreptul (condiționat) de a se strămuta în orașe; "Jurnalul" a fost anulat în 1843 de noul domn, Gheorghe Bibescu (1842-1848).
- 1905: Împăratul Nicolae al II-lea al Rusiei face publică Proclamația din Octombrie, care marchează începutul monarhiei constituționale în Rusia.
- 1918: Imperiul Otoman semnează un armistițiu cu Aliații, marcând încheierea primului război mondial în Orientul Mijlociu.
- 1947: Se încheie Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT), care este baza viitoarei Organizații Mondiale a Comerțului (WTO).
- 1961: URSS lansează în arhipelagul Novaia Zemlia bomba cu hidrogen denumită Bomba țarului. Cu o capacitate de 50 de megatone TNT (proiectul inițial prevedea 100 de megatone), este cel mai mare dispozitiv exploziv detonat vreodată. Este una din cele mai „curate” bombe atomice create vreodată, 97% din energia ei fiind dată de reacția de fuziune nucleară (care nu produce reziduuri radioactive).  A fost lansată de la altitudinea de 10500 m și a detonat la 4000 m deasupra solului. Lumina
exploziei a fost zărită de la 1000 km distanță. Ciuperca atomică s-a ridicat la 64 km înălțime și a avut un diametru de 30–40 km. Explozia a putut fi văzută și simțită până în Finlanda, spărgând și geamuri. Undele de șoc atmosferice au făcut inconjurul planetei de 3 ori. Oamenii care s-ar fi aflat la mai puțin de 100 km ar fi suferit arsuri de gradul 3. Căldura s-a simțit până la 270 km. Șocul seismic a măsurat 5-5,25 grade pe scara Richter.
- Ziua Comemorării Victimelor Represiunilor Politice (în fostele republici sovietice, cu excepția Ucrainei).
31 octombrie
- 1517: Tânărul german Martin Luther lipește pe ușa bisericii din Wittenberg cele 95 de teze împotriva indulgențelor. Începutul Reformei. Ziua Reformei.
- 1917: Bătălia de la Beersheba  – "ultimul atac executat cu succes de către cavalerie".
-1918: Este întemeiată Republica Bănățeană - a fost un stat proclamat la Timișoara, odată cu destrămarea Imperiului Austro-Ungar. Republica era o tentativă de a menține integritatea Banatului  multi-etnic, în fața pretențiilor teritoriale ale națiunilor interesate. Durata sa de viață a fost foarte scurtă, Republica încetând să mai existe pe 15 noiembrie 1918, odată cu intrarea forțelor armate sârbe în Banat. În 1919 Banatul a fost împărțit între România și Regatul Serbiei, Croaților și Slovenilor (numit mai târziu Iugoslavia). Mai târziu, o ultimă încercare de independență vine din partea germanilor din Banat, care în data de 16 aprilie
1920 trimit o petiție la Conferința de Pace de la Paris, cerând reinstituirea republicii, care ar fi inclus nu doar Banatul dar și regiunea vecină Bačka. Noua republică urma, după planurile germanilor, să fie împărțită în cantoane care să fie administrate de grupurile etnice majoritare din fiecare canton.
- 1920: Legea privind înființarea școlilor românești de studii superioare la Paris și Roma.
- 1954: Războiul Algerian de Independență – Frontul Național Algerian de Eliberare declanșează revolta împotriva autorităților franceze.
- 1956: Criza Suezului – Marea Britanie și Franța încep bombardarea Egiptului pentru a forța redeschiderea canalului.
- 1968: Președintele american Lyndon B. Johnson ordonă încetarea bombardamentelor în nordul Vietnamului.
- 1984: Indira Gandhi, prim-ministru a Indiei, este asasinată de doi membri din garda sa de corp. În timpul revoltelor care vor izbucni vor fi uciși aproape 10000 de oameni din rândul populației sikhs.
- Hallowen - este o sărbătoare de origine celtică, preluată astăzi de multe popoare din lumea occidentală, ea răspândindu-se în secolul al XIX-lea prin intermediul imigranților irlandezi din SUA. Ea este sărbătorită în noaptea de 31 octombrie, deși în unele țări data sărbătorii variază — de exemplu, în Suedia este sărbătorită în prima sâmbătă din noiembrie. Numele provine din limba engleză, de la expresia All Hallows Even, numele sărbătorii creștine a tuturor sfinților, sărbătoare cu care Halloweenul a devenit asociat în țările unde predomină creștinismul occidental — catolic și protestant, deoarece în aceste culte creștine, ziua tuturor sfinților este sărbătorită pe 1 noiembrie.
- Ziua Internațională a Mării Negre.
Septembrie
Numele lunii septembrie (latină: September) vine de la cuvântul latinesc septem, șapte, pentru că luna septembrie era a șaptea lună în calendarul roman.
Grecii numeau luna septembrie Boedromion. În România, luna septembrie, popular, se numește Răpciune. Luna septembrie este luna cea mai importantă pentru cei care au trudit pământul, acum fiind culese roadele muncii de peste an.
Septembrie începe în aceeași zi a săptămânii ca și Decembrie, în fiecare an, deoarece aceste două luni sunt separate de 91 de zile, care este un multiplu de șapte (numărul zilelor dintr-o săptămână). Pe 23 septembrie este echinocțiul de toamnă, când ziua este egală cu noaptea.
Septembrie a fost cea de a șaptea lună a calendarului roman până în anul 153 î.Hr., când prima lună nu a mai fost Kalendas Martius (1 Martie) ci Kalendas Januarius (1 Ianuarie).
Septembrie este a șaptea lună și conform calendarului astrologic, care începe cu luna Martie / Aries.
Septembrie marchează și începutul calendarului ortodox.
- Este luna de început a anului academis și școlar în multe țări din emisfera nordică.
- Echinocțiul sau echinoxul de toamnă marchează începutul toamnei astronomice în emisfera nordică și al primăverii în emisfera sdudică (unde are loc echinocțiul de primavară).
La echinocțiul de toamnă Soarele trece prin punctul autumnal, unul din cele două puncte în care ecliptica intersectează ecuatorul ceresc. Ca urmare, ziua va fi egală cu noaptea și va descrește până la solstițiul de iarnă.  Data variază de la an la an, între datele de 21 și 24 septembrie. În 2011 Echinocțiul de toamnă  are loc la 23 Septembrie ora 12:04,  iar î n 2012 la 22 Septembrie ora 17:49.
- Oktoberfest (în trad. "Sărbătoarea lui octombrie"), în dialect d’Wiesn, este una din cele mai mari serbări populare din lume. Se desfășoară anual, în München, de la mijlocul lui septembrie până în octombrie. Ideea a pornit de la un subofițer din garda națională bavareză.
- Italia: în prima duminică din luna septembrie, are loc o sarbătoare foarte îndragită de către venețieni, numită Regata Storica. Este o combinație între o manifestare sportivă și o evocare istorică, sub semnul celui mai important eveniment din calendarul Voga alla Veneta.
1 septembrie
- 462: Începutul ciclului indiction - Se presupune că în 462 d.Hr. indictionul bizantin a fost mutat din 23 septembrie la  1 septembrie, unde a rămas pe toată durata existenţei Imperiului Bizantin, reprezentând în zilele noastre prima zi a anului bisericesc. Metoda principală prin care romanii identificau anii pentru scopuri de datare era prin numirea lor după cei doi consuli care-şi luau funcţia în primire în acel an. Începând cu 153 ÎH, aceştia erau numiţi în 1 ianuarie, Iulius Cezar neschimbând data începutului de an.
Indict (latin. indictio) este o perioadă de 15 ani, al cărui prim an se numeşte indictul întâi, şi aşa mai departe, ceilalţi până la al 15-lea, după ordinea lor. Terminându-se astfel evoluţia celor 15 ani, începe iarăşi o nouă perioadă, la care asemenea anul întâi se numeşte indictul întâi, până la al 15-lea, după care iarăşi începe o altă perioadă. Indictul îşi are numele de la tributurile extraordinare destinate pentru plata soldaţilor (acest fel de tributuri se numeau indictiones). Pentru a calcula al câtelea an al indictului este un an oarecare după Hristos se procesează astfel: se adaugă 3 la anul în discuţie şi apoi împarte totul prin 15. Dacă afară de cât nu mai rămâne nimic, anul indictului este 15, iar dacă rămâne un număr, acesta va fi anul indictului. Sunt 3 feluri de indicte: ind. constantinopolitan care începe de la 1 septembrie; ind. cezaresc sau constantinian, începând de la 24 septembrie; şi ind. papal sau roman, ce începe de la 1 ianuarie. (wikipedia)
- 1870: Are loc bătălia de la Sedan în cadrul războiului franco-prusian, terminată cu victoria decisivă a prusacilor. Trupele franceze au fost încercuite și înfrânte de cele prusace, provocând căderea celui de-al doilea imperiu al lui Napoleon al III-lea și proclamarea republicii și a Comunei din Paris.
- 1912: În sala „Eforie" din București  a avut loc premiera filmului „Războiul Independenței". A rulat timp de o lună, record pentru acea vreme. Filmul a fost prezentat apoi în Transilvania, la Viena și Budapesta.
- 1914: Orașului rusesc  St. Petersburg i-a fost schimbat numele în Petrograd.
- 1928: Albania devine monarhie, Ahmet Zogu fiind proclamat rege.
- 1939: Al doilea război mondial – Germania nazistă și Slovacia invadează Polonia.
- 1939 – Elveția își mobilizează forțele armate iar parlamentul îl alege pe Henri Guisan comandant al armatei (funcție existentă doar pe timpul războiului sau a mobilizării).
- 1944:  între 1 și 10 septembrie s-a desfășurat concentrarea trupelor române de la sud de Carpați în Transilvania.
- 1951: SUA, Australia și Noua Zeelandă semnează un pact mutual de apărare, denumit ANZUS.
- 1958: Islanda își extinde  zona proprie de pescuit , intrând în conflict cu Marea Britanie, în așanumitul Război al Codului.
- 1959: Au fost stabilite relațiile diplomatice dintre România și Japonia.
- 1961: Începe Războiul de Independență al Eritreei, prin împușcarea unui polițist etiopian.
- 1963: A fost inființată  prima unitate specializată în domeniul informaticii și automatizării a Armatei române.
- 1966: Legația României din Olanda a fost ridicată la rang de ambasadă.
- 1969: Colonelul Moammar Gadafi preia puterea în Libia.
- 1974: SR-71 Blackbird stabilește recordul de zbor de la New York la Londra, cu timpul de 1 oră, 74 de minute și 56 de secunde.
- 1982: Este înființat Comandamentul Forțelor Aerospațiale americane.
- 1983: Avionul corean care efectua cursa comercială aeriană 007 a intrat în spațiul aerian al URSS și a fost doborât de un avion sovietic de vânătoare. Toți cei 269 de oameni de la bord au murit.
- 1995: Armata germană a efectuat prima sa misiune de luptă de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, folosind bombardierele sale de tip „Tornado" pentru executarea de misiuni în Bosnia.
- 2001: Ceremonie în cadrul căreia România a preluat, pentru doi ani, președinția Comitetului de Coordonare (CC) al Reuniunii Miniștrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDM) și a Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al Forței Multinaționale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE). (Plovdiv).
- Ziua informaticienilor militari. La 1 septembrie 1963 s-a înființat, prin ordinul Marelui Stat Major, Grupa de Automatizări din Direcția Generală a Înzestrării - primul organism cu atribuții de concepție, coordonare și înzestrare în domeniul informaticii militare și automatizării conducerii trupelor.
- Ziua diplomației române.
- Ziua națională a Libiei - Ziua revoluției – 1969.
- Ziua națională a Uzbekistanului - Ziua Independenței – 1919.
- Ziua națională a Slovaciei- Ziua Constituției – 1992.
- Bahti Meskerem sau Start of the Armed Struggle Day: Aniversarea declanșării luptei armate în Eritrea. Se comemorează tragerea primului foc de armă în războiul de independență purtat între anii 1961-1991 împotriva Etiopiei.
- Ziua învățământului în Rusia,  Ziua cunoștințelor sau “Primul clopoțel”: ziua în care încep în mod tradițional școlile în această țară și în alte țări foste republici sovietice.
- Ziua Învățătorului în Singapore (zi liberă).
- Ziua drapelului în Macedonia: Pe datele de 1 și 15 ale fiecărei luni are loc înălțarea drapelului în cadrul unor ceremonii speciale, pentru a celebra adoptarea drapelului
Macedoniei.
2 septembrie
- 31 î.Hr.: Bătălia de la Actium. A fost o bătălie decisivă între urmașii lui Iulius Caesar, Gaius Iulius Caesar Ocavian (nepotul lui Caesar) și un general al lui Caesar, Marcus Antonius.
Această bătălie a marcat sfârșitul republicii romane, marcând  actul de naștere al Imperiului Roman. Această luptă a fost considerată printre cele mai mari bătălii navale ale antichității.
- 1192: Convenția de Pace între sultanul Saladin și Richard Inimă de Leu prin care se încheie a treia Cruciadă.
- 1442: Lupta de pe Ialomița, soldată cu victoria lui Iancu de Hunedoara asupra turcilor. Este începutul campaniilor ofensive ale lui Iancu de Hunedoara.
- 1752: Are loc înlocuirea calendarului iulian cu cel gregorian în Marea Britanie și în coloniile sale.
- 1792: "Masacrele din septembrie" – În timpul revoluției franceze 1300 de deținuți din închisori sunt omorâți fără judecată de către mulțimea dezlănțuită. Printre cei omorâți se aflau și 3 episcopi și peste 200 de preoți catolici.
- 1807: Flota regală britanică bombardează Copenhaga cu” bombe incendiare și rachete cu fosfor”, pentru a împiedica predarea flotei daneze francezilor lui Napoleon.
- 1829: Semnarea Tratatului de pace ruso-turc, la Adrianopol.
- 1848: A treia Adunare națională de la Blaj (60 000 de participanți) declară că nu recunoaște "uniunea" Transilvaniei cu Ungaria și reafirmă revendicările țărănimii iobage. Se formează oastea populară sub conducerea lui Avram Iancu.
- 1870: Se încheie bătălia de la Sedan. Napoleon al III-lea și 100 000 de soldați sunt luați prizonieri de către prusaci.
- 1943: Are loc întâlnirea dintre Antonescu și Hitler prin care se reconfirma alianța dintre cele două țări.
- 1945: Semnarea actului privind capitularea necondiționată a Japoniei. Sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.
- 1945: Vietnamul își declară independența, formând Republica Democratică Vietnam.
- 1958: Un avion american C-130A-II este doborât de avioane de vânătoare deasupra Erevanului, când a intrat în spațiul aerian sovietic într-o misiune de cercetare electronică.
- 1960: Primele alegeri pentru Parlamentul Central Tibetan. Comunitatea tibetană sărbătorește această dată ca ziua democrației. Guvernul în exil fusese înființat de Dalai Lama în 1959, după emigrarea sa în India.
- 1990: Transnistria se proclamă unilateral republică sovietică. Președintele Gorbaciov  declară decizia nulă și lipsită de validitate.
- 1991: Naufragiul cargoului „Rostok”, sub pavilion ucrainean, a blocat Canalul Sulina în dreptul comunei Partizani.
- 1991: SUA recunosc independența statelor baltice Estonia, Letonia și Lituania.
- Ziua națională a Vietnamului. Aniversarea proclamării independenței față de japonia și Franța (1945).
- Ziua Independenței în Tansnistria (nerecunoscută).
- Ziua Sedanului în imperiul German-Sedantag: O sărbătoare comemorativă semioficială care celebrează victoria împăratului Frederick III în bătălia de la Sedan.
- Ziua Muncii (SUA). Prima dată a fost sărbătorită pe 05.09.1882 în New-York, la propunerea Central Labour Union. Se sărbătorește în prima zi de luni a lui septembrie.
3 septembrie
- 301: Este fondat San Marino, unul dintre cele mai mici state și cea mai veche republică din lume care mai există încă, de către Saint Marinus. Constituția micuțului stat european a fost adoptată în anul 1600.
Potrivit legendei, un cioplitor de piatră, pe numele sau Saint Marinus din Rab, a fugit din calea persecuției anticreștine impuse de împăratul Dioclețian din Dalmația și s-a refugiat pe muntele Titanos, unde a construit o biserică, înființând astfel o mică comunitate creștină. Ulterior, acesteia i s-au alăturat păstorii și agricultorii din zonă.
Comunitatea formată în varf de munte a trecut neobservată la începuturile sale, în special din cauza izolarii și sărăciei. De-a lungul timpului și-a păstrat independența și forma de guvernământ republicană, bazată în principal pe modelul republicii romane. În anul 1849 a oferit refugiu celebrului comandant Garibaldi, patriot italian.
- 476: Romulus Augustus, ultimul împărat al Imperiului Roman de Apus este îndepărtat de la tron după ce Odoacru se proclamă rege al Italiei.
- 1189: Richard "Inimă de Leu" este încoronat la Westminster.
- 1260: Înfrângerea mongolilor de către mameluci în bătălia de la Ain Jalut. Marchează prima lor înfrângere decisivă și momentul de maximă expansiune a Imperiului Mongol.
În ultimii ani de existență ai regatului Regatul Ierusalimului (devenit regatul Acrei), în condițiile amenințării tot mai puternice a mamelucilor egipteni, speranțele cruciaților s-au îndreptat către mongoli, despre care se credea că sunt mai prietenoși cu creștinii decât egiptenii. Prinții franci au încercat să capteze bunăvoința mongolilor, sprijinind invaziile acestora din urmă în Orientul Mijlociu în mai multe rânduri. Deși mongolii au atacat în mai multe rânduri în zonă, incapacitatea cruciaților și mongolilor de a-și coordona mișcările a dus la victoriile repetate a mamelucilor.
- 1541: Asupra Transilvaniei se instaurează suzeranitatea Porții otomane.
- 1658: Richard Cromwell devine Lord Protector al Angliei.
- 1698: Țarul Petru cel Mare al Rusiei a introdus un impozit pe bărbi, pentru a-și determina poporul să renunțe la obiceiurile orientale.
- 1730: Este ales pentru ultima dată un domn român – Constantin Mavrocordat - de către boieri.
- 1777: În bătălia de la Podul Cooch, din timpul războiului american de independență, drapelul SUA a fost desfășurat pentru prima dată pe câmpul de luptă.
- 1783: Tratatul de pace de la Versailles între Franța și Marea Britanie, la sfârșitul războiului american de independență și respectiv dintre Statele Unite și Marea Britanie. Franța obținea teritorii în marea Caraibelor și restituirea bazelor din Senegal și India, iar Regatul Unit al Marii Britanii recunoștea existența Statelor Unite ale Americii.
- 1791: Adunarea Națională adoptă Constituția care transformă Franța în monarhie constituțională.
- 1793: Convenția Națională Fanceză introduce Regimul de Teroare.
- 1798: Legea Jourdan instituie în Franța serviciul militar obligatoriu.
- 1800: Malta este predată de Napoleon Marii Britanii.
- 1839: Începe primul război al opiumului în China.
- 1905: A fost semnat Tratatul de la Portsmonth (Marea Britanie), care a dus la încheierea ostilităților militare dintre Rusia și Japonia.
- 1914: Începe prima bătălie de pe Marna. Francezii atacă și înfrâng forțele germane care avansau spre capitală.
- 1918: Instituirea oficială a Terorii în Rusia bolșevică prin Decretul "Despre teroarea roşie"  (anunțată pe 2 septembrie dar dezlănțuită  de fapt de mai mult timp), emis de preşedintele Ceka (poliția politică sovietică), Felix Djerzynski.  După cele două acte teroriste din 30 august, asasinarea președintelui CEKA din Petrograd, Moisei Urițki, și rănirea lui Lenin, a fost dezlănțuită "Teroarea Roșie". Menșevicii și socialist-revoluționarii au fost excluși din soviete și orice persoană suspectă de activități contrarevoluționare a fost întemnițată sau executată fără judecată. Troțki a fost numit șef al noului Consiliu Militar Revoluționar al Republicii, cu puteri nelimitate.
- 1928: România a aderat la Pactul privind interzicerea războiului ca instrument de politică națională - Pactul Briand-Kellogg, semnat, la Paris, în 27 august 1928, de reprezentanții a 15 state.
- 1939: Marea Britanie, Australia, Noua Zeelandă și Franța declară război Germaniei.
- 1940: Primul bombardament al aviației germane (Luftwaffe) asupra Londrei.
- 1940: Suspendarea Constituției din februarie 1938; regele Carol al II-lea cedează generalului Ion Antonescu principalele prerogative regale, acesta fiind numit prim-ministru al României (președinte al Consiliul de Miniștri).
- 1943: Debarcarea trupelor engleze în sudul Italiei.
- 1943: Mitropolitul Serghei a fost ales, cu acordul lui Stalin, în funcția de patriarh al Moscovei și al întregii Rusii, cu scopul de a-i mobiliza pe credincioși în războiul contra Germaniei.
- 1944: Armata 4 româna oprește (până pe 8 august), ofensiva germano-maghiara din centrul Transilvaniei.
- 1944: Guvernul finlandez a rupt legăturile cu Germania hitleristă.
- 1944: Trupele Frontului 3 ucrainean ajung la graniţa româno-bulgară în Dobrogea - U.R.S.S.se declară în stare de război cu Bulgaria.
- 1944:Trupele Frontului 2 ucainean ajung la granița româno-iugoslavă în zona orasului Turnu Severin.
- 1944: Trupele sovietice încetează acțiunile împotriva trupelor finlandeze.
- 1944: Trupele americano-engleze eliberează orașul Bruxelles, capitala Belgiei.
- 1944: Constituirea Beneluxului din  Belgia, Olanda și Luxemburg.  Tratatul consemnând Uniunea Vamală a Beneluxului a fost semnat la Londra, de guvernele celor trei țări, aflate atunci în exil în Marea Britanie. A intrat în funcțiune în 1947 și și-a încetat existența în 1960.
- 1953: A intrat în vigoare Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Convenția a fost semnată la Roma, la 4 noiembrie 1950.
- 1961: Are loc la Belgrad prima conferință a Statelor nealiniate.
- 1962: Prima vizită de stat efectuată Charles de Gaulle în Germania. Vizita a avut loc la invitația cancelarului Konrad Adenauer.
- 1974: SUA stabilesc relații diplomatice cu Germania de Est.
- 2002: A fost prezentată opiniei publice Doctrina Bush, prin care SUA își rezervă dreptul de a întreprinde lovituri militare preventive împotriva statelor care găzduiesc pe teritoriul lor baze teroriste.
- Ziua națională a Qatarului. Aniversarea proclamării cele de a doua independențe, față de Marea Britanie (1971).
- Ziua Forțelor Armate în Taivan. Se sărbătorește în aceiași zi cu ziua victoriei asupra Japoniei. Nu este o sărbătoare publică, dar instituțiile importante, precum școlile, pot desfășura activități de celebrare a ei.
- Ziua drapelului în Australia-se sărbătorește arborarea sa pentru prima dată, în 1901.
- Ziua armatei naționale a R.Moldova (formată în 1991).
- Ziua națională a statului San Marino. Aniversarea fondării statului (301). A fost recunoscut ca stat independent în anul 1815.
4 septembrie
- 476: Romulus Augustus, ultimul împărat al Imperiului Roman de Apus este îndepărtat de la tron după ce Odoacru se proclamă rege al Italiei.
- 1541: Se instaurează suzeranitatea Porții otomane asupra Transilvaniei.
- 1870: Este declarată cea de a treia republică în Franța. Este numele dat regimului politic din Franța între 1870 și 1940, o democrație parlamentară ce a luat naștere după căderea celui de al doilea imperiu francez, în urma războiului franco-prusac. A Treia Republică a fost oficial instaurată în 1875 prin adoptarea legilor constituționale.
- 1928: România a aderat la Pactul privind interzicerea războiului ca instrument de politică națională - Pactul Briand-Kellogg, semnat, la Paris, în 27 august 1928, de reprezentanții a 15 state.
- 1940: Primul bombardament al aviației germane (Luftwaffe) asupra Londrei.
- 1940: Mareșalul Ion Antonescu devine prim-ministru al României.
- 1943: Mitropolitul Serghei a fost ales, cu acordul lui Stalin, în funcția de patriarh al Moscovei și al întregii Rusii, cu scopul de a-i mobiliza pe credincioși în războiul contra Germaniei.
- 2002: A fost prezentată opiniei publice Doctrina Bush, prin care SUA își rezervă dreptul de a întreprinde lovituri militare preventive împotriva statelor care găzduiesc pe teritoriul lor baze teroriste.
5 septembrie
- 1698: Țarul Petru cel Mare al Rusiei a introdus un impozit pe bărbi, pentru a-și determina poporul să renunțe la obiceiurile orientale.
- 1793: Convenția Națională Franceză din timpul revoluției instituie Regimul Terorii.
- 1798: Serviciul militar devine obligatoriu în Franța, prin legea Jourdan.
- 1800: Napoleon predă Malta Marii Britanii.
- 1839: Începutul primului război al opiumului în China.
- 1882: Prima paradă ocazionată de Ziua Muncii în SUA are loc la New York.
- 1905: A fost semnat Tratatul de la Portsmonth, mediat de președintele american Theodore Roosvelt, care a dus la încheierea
ostilităților militare dintre Rusia și Japonia.
- 1914: Bătălia de pe Marna. Francezii înfrâng forțele germane care avansau spre capitală.
- 1915: Conferința de la Zimmerwald. A fost o conferință internațională socialistă, care a marcat începutul ruperii coaliției dintre aripa socialiștilor de stânga, (comuniștii), și aripa socialiștilor de dreapta (social democrații), coaliție cunoscută sub numele de Internaționala a doua. La conferința au participat 38 de delegați din Rusia, Polonia, Italia, Elveția, Bulgaria, România, Germania, Franța, Olanda, Suedia și Norvegia.
- 1918: Decretul privind "Teroarea Roșie" este făcut public în Rusia.
- 1940: Suspendarea Constituției din februarie 1938; regele Carol al II-lea cedează generalului Ion Antonescu principalele prerogative regale.
- 1944: Armata a IV-a română oprește ofensiva germano-ungară din centrul Transilvaniei.
- 1944: Se constituie Beneluxul.
- 1961: Prima conferință a țărilor nealiniate de la Belgrad.
- 1978: Menachem Begin și Anwar Sadat încep discuțiile din cadrul procesului de pace de la Camp David.
6 septembrie
- 1522: Victoria, singurul vas rămas din expediția lui Ferdinand Magellan, se întoarce în Spania, devenind prima ambarcațiune care efectuează înconjurul lumii.
- 1885: Rumelia de est își declară unirea cu Bulgaria. Se încheie unificarea Bulgariei.
- 1939: Africa de Sud declară război Germaniei.
- 1940: Regele Carol al II-lea abdică în favoarea fiului său, Mihai.
- 1941: Naziștii le-au impus evreilor cu vârsta mai mare de 6 ani sa poarte câte o insignă galbenă cu Steaua lui David.
- 1991: Uniunea Sovietică recunoaște independența statelor baltice Letonia și Lituania.
- Ziua unificării în Bulgaria.
7 septembrie
- 70: Armata romană ocupă și prădează Ierusalimul.
- 1191: A treia cruciadă – Richard I al Angliei îl învinge pe Saladin la Arsuf.
- 1739: Tratatul de pace de la Belgrad dintre Austria și Imperiul Otoman, care încheia războiul ruso-austro-otoman (1736-1739). Habsburgii restituie Oltenia Țării Românești.
- 1776: Primul atac executat cu un submarin-Submersibilul american Turtle încearcă să atașeze o bombă unui vas britanic în portul New York.
- 1812: Bătălia de la Borodino. La 14 septembrie Napoleon va intra în Moscova.
- 1821: Întemeierea Republicii Marea Columbie (federație care cuprindea teritorii din actualele state Venezuela, Panama, Columbia și Ecuador), având ca președinte fondator pe Simon Bolivar.
- 1822: Dom Pedro I declară independența Braziliei față de Portugalia.
- 1901: Răscoala Boxerilor din China se încheie oficial prin semnarea unui protocol.
- 1931: Nicolae Titulescu a fost reales în funcția de președinte al celei de-a XII-a Sesiuni ordinare a Adunării Societății Națiunilor; a fost un caz unic în istoria Ligii Națiunilor, când un fost președinte al Ligii a fost reales pentru o nouă sesiune.
- 1939: România s-a declarat neutră în urma declanșării celei de-a doua conflagrații mondiale și și-a dat acordul de principiu pentru trecerea pe teritoriul său a materialului de război destinat ajutării Poloniei.
- 1940: Tratatul de frontieră dintre România și Bulgaria, prin care partea de sud a Dobrogei ("Cadrilaterul", adică județele Durostor și Caliacra) intră în componența Bulgariei.
Cea mai mare parte din sudul Dobrogei, situată la nord de linia Turtucaia-Balcic, a fost obținută de România ca urmare a participării sale la cel de-al Doilea Război Mondial, în 1913.
Pentru a denumi acest teritoriu se folosește în mod eronat tot numele Cadrilater, probabil din comoditate și din cauză că nu s-a găsit un alt nume. Rămâne în componența României până în 1940 când prin Tratatul de la Craiova, semnat la 7 septembrie, reintră în  omponența Bulgariei.
- 1940: Naziștii au declanșat primele atacuri asupra Londrei. Au urmat 57 de nopți de nopți consecutive de bombardamente.
- 1944: Marile unitati ale armatei române aflate în lupta sunt încadrate din punct de vedere operativ în Frontul 2 ucrainean.
- 1944: Șeful Marelui Stat Major, generalul Gheorghe Mihail, și-a înaintat demisia în semn de protest față de modul în care era tratată armata română și față de intrarea acesteia sub ordinele înaltului Comandament Sovietic, la 6/7 septembrie 1944, ora 0. Cererea i-a fost respinsă, trebuind să accepte colaborarea cu Armata Roșie. La 12 septembrie 1944, demisionează pentru a doua oară, exprimându-și refuzul de a accepta "ciuntirea și destrămarea oștirii".
- 1949: Este proclamată Republica Federală Germania, în urma unificării zonelor de ocupație americană, franceză și engleză.
- 1944: Începe atacul Corpului de munte si Diviziei "Tudor Vladimirescu", în cooperare cu Divizia 202 înfanterie sovietica, pentru lichidarea intrândului frontului inamic din sud estul Transilvaniei  - Divizia "Tudor Vladimirescu"si Divizia 1 munte române au eliberat orasul Sfântul Gheorghe.
- Ziua națională a Braziliei: aniversarea proclamării independenței față de Portugalia (1822.)
- Ziua forțelor aeriene pakistaneze (din 1971).
- Ziua Victoriei în Mozambic.
8 septembrie
- Nașterea Maicii Domnului
- 1380: Bătălia de la Kulikovo-Armata rusă condusă de Dimitri Donskoi înfrânge armata mongolo-tătară.
- 1449: Bătălia de la fortul Tumu:  Înfrângerea chinezilor în lupta împotriva populatiei oirat (triburi mongole), când a fost capturat chiar
împăratul.  Înfrângerile suferite din partea triburilor manciuriene şi mongole i-a determinat pe conducatorii Dinastiei Ming să reinvie conceptul zidurilor de aparare. Acesta a fost vazut ca ultima solutie in fata atacatorilor nomazi, in urma esecurilor campaniilor militare de cucerire a lor.
- 1514: Bătălia de la Orsha – Lituanienii și polonezii (30 000) îi înving pe ruși (80 000), într-una dintre cele mai mari bătălii ale secolului. Bătălia este privită de către populația belarusă ca un simbol al renașterii naționale, dar semnificația sa este interzisă de către autorități. În 2005, din ordinul președintelui Lukashenko, patru membrii ai Frontului Național Belarus au fost amendați cu o sumă echivalentă a 1500 de eruro pentru că au celebrat 491 de ani de la această bătălie.
- 1914. : Thomas Highgate este primul soldat britanic executat pentru dezertare.
- 1926: Germania este admisă în Liga națiunilor.
- 1945: A început domnia lui Radu cel Mare în Țara Românească.
- 1941: Începerea blocadei Leningradului, lichidată definitiv la 27 ianuarie 1944.
- 1943: Se anunta încheierea armistitiului între Italia si Natiunile Unite.
-1943: Trupele hitleriste ocupa Albania.
- 1944: Londra este atacată pentru prima dată de rachete V2.
- 1945: Trupele americane sosesc pentru a executa separarea sudului Coreei, ca răspuns la ocuparea nordului țării de către trupele sovietice, în urmă cu o lună.
- 1951: Tratatul de la San Francisco – 48 de țări au semnat tratatul de pace cu Japonia, recunoscând oficial terminarea războiului în Pacific.
- 1954:  Înființarea Organizației Statelor din Asia de sud-est (SEATO).
- 1959: România a fost inclusă în componența Comitetului pentru examinarea problemelor dezarmării, instituit în baza unui acord între cele patru mari puteri (SUA, Marea Britanie, Franța, URSS); Comitetul era format din zece state: SUA, Marea Britanie, Franța, talia, Canada, URSS, Bulgaria, Polonia, România și Cehoslovacia (își va începe lucrările la Geneva, în martie 1960).
- 1994: Are loc, la Berlin, ceremonia plecării trupelor aliate (americane, britanice și franceze) prezente în Berlinul de Vest după anul 1945. Ceremonia a avut loc în prezența președintelui Franței, François Mitterrand, a premierului britanic, John Major, a secretarului de stat american, Warren Christopher și a cancelarului german, Helmut Kohl.
-  Ziua petrolistului (sărbatorită, din 1990, la inițiativa Federației Sindicatelor Libere și Independente Petrom); se desfășoară sub patronajul Sfintei Maria, aleasă drept protectoare a petroliștilor.
- Ziua internațională a alfabetizării; se marchează din anul 1966, la inițiativa Congresului mondial pentru lichidarea analfabetismului desfășurat la Teheran, în septembrie 1965. La 19 decembrie 2001, Adunarea Generală a ONU a proclamat, prin Rezoluția 56/116, perioada 2003-2012 Deceniul ONU pentru alfabetizare: educație pentru toți.
- Ziua Independenței, celebrează obținerea independenței macedoniei față de Iugoslavia, în 1991.
- Ziua internațională a literaturii.
- Ziua forțelor navale din Pakistan.
- Ziua Internaţională de Solidaritate a Jurnaliştilor. Se sărbătoreşte conform hotărârii congresului IV (mai 1958) a Organizaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor în memoria jurnalistului ceh Iulius Fucic, omorât de hitlerişti pe 8 septembrie 1943.
9 septembrie
- 9: Alianța a șase triburi germanice conduse de Arminius înfrânge armata romană (trei legiuni) condusă de Publius Quinctilius Varus în bătălia din pădurea Teutoburger. În urma înfrângerii Imperiul Roman a renunțat definitiv la politica de expansiune pe teritoriile triburilor germanice de la est de Rin și nord de Dunăre.   În amintirea acestei bătălii s-a ridicat, între anii 1838 – 1875, monumentul Hermann.
- 337: Imperiul Roman este împărțit în trei de către succesorii lui Constantin I, cei trei fi ai săi Constantin II, Constantius II și Constans I.
- 999 sau 1000: Bătălia de la Svolder , luptă navală importantă în timpul Erei vikingilor. Este perioada în care are loc introducerea creştinismului în Norvegia (în timpul domniei lui Olaf I Tryggveson), care moare în bătălia navală pierdută de lângă insula Svolder, când o parte a ţării este cucerită de danezi.
- 1493: Bătălia de la Krbava – înfrângerea decisivă a croaților în războiul dus împotriva invaziei otomane.
- 1743: Rescriptul împărătesei Maria Terezia prin care s-a dat dreptul copiilor de iobagi români din Transilvania de a frecventa școala.
- 1886: S-a adoptat, la Berna, prima Convenție internațională pentru protecția operelor literare și artistice (intră în vigoare în România la 5/17 decembrie 1887) (9/21)
- 1912: A fost dezvelit bustul generalului dr. Carol Davila, lucrare a lui Constantin Brâncuși, și primul monument al lui Brâncuși la București.
- 1914: Crearea Brutinel Brigade, unitate  canadieană de artilerie pe automobile, prima unitate complet mecanizată a armatei britanice. A avut un rol important în oprirea ofensivei germane din martie 1918.
- 1922: Sfârșitul războiului greco-turc din 1919-1922, încheiat cu victoria turcilor.
- 1923: Mustafa Kemal Atatürk, fondatorul Republicii Turce, înființează Partidul Republican al Poporului.
- 1940: Asasinatele hortyste din comuna Treznea, judetul Salaj. Au fost uciși sau răniți 263 de români; drama populației românești din Transilvania de Nord-Est a continuat și în celelalte zile, în perioada 1 septembrie 1940- 1 septembrie 1942, fiind asasinați 991 de români (în comuna Ip au fost asasinati, în noaptea de 13-14 septembrie 156 de români).
- 1944:  Armata 4 româna, dupa zdrobirea ofensivei germano-maghiare, trece la ofensiva în centrul Transilvaniei respingând spre nord pe inamic.
- 1944: Are loc insurectia armata la Sofia. Se formeaza un guvern al Frontului Patriei care cere armistitiu Natiunilor Unite si declara razboi Germaniei - comandamentul Suprem Sovietic ordona trupelor sa înceteze actiunile militare în Bulgaria si sa continue progresiunea în aceasta tara potrivit noilor conditii.
- 1993: Organizația pentru Eliberarea Palestinei recunoaște oficial Israelul ca stat.
- Ziua mondială a frumuseții – Se marchează la inițiativa Comitetului Internațional al esteticii și cosmeticii (SIDESKO).
- Ziua națională a Coreei de Nord  – Proclamarea Republicii Populare Democrate Coreene (1948).
- Ziua națională a Tadjikistanului – Proclamarea independenței (1991).
10 septembrie
- 1823: Simon Bolivar devine președinte al statului Peru.
- 1919: Puterile aliate semnează, la Saint Gerain, Tratatul de pace cu Austria. Prin acest tratat se recunoștea, pe plan internațional, unirea Bucovinei cu România, precum și independența unor state precum polonia, Ungaria, Cehoslovacia și Iugoslavia.
- 1930: Nicolae Titulescu a fost ales preşedinte al Adunării Societăţii Naţiunilor.
- 2002: Elveța se alătură ONU.
- 1944: Încep la Moscova tratativele pentru încheierea conventiei de armistitiu cu România.
- 1939: Submarinul Oxley este scufundat din greșeală de către submarinul Triton în apropiere de Norvegia, devenind prima pierdere a marinei regale britanice.
- 1939: Canada declară război Germaniei naziste, alăturându-se aliaților.
- 1943: Forțele germane încep ocuparea Romei.
- 1944: Eliberarea Luxemburgului.
- 1967: Populația din Gibraltar alege să rămână dependentă față de britanici și nu față de Spania.
- Ziua națională a Gibraltarului. Celebrează referendumul din 1967.
- Ziua învățătorului (China și Hong Kong).
- 1974: Guinea-Bissau obține independența față de Portugalia.
11 septembrie
- 1390: Războiul civil lituanian (1389-1392) – cavalerii teutoni încep asediul de cinci săptămâni al orașului Vilnius.
- 1541: Santiago (Chile) este distrus de războinicii indigeni conduși de Michimalonko.
- 1609: Expulzarea populației moriscos din Valencia care va fi extinsă la întreaga Spanie. Moriscos sunt locuitori ai Spaniei sau ai Portugaliei convertiți de către musulmani.  Mudejar (se citește mudehar) provine din cuvântul arab mudaǧǧan care înseamnă "domestic" sau "domesticat" și se folosea pentru a numi musulmanii spanioli care au rămas să trăiască pe teritoriul cucerit de creștini, și sub control politic, în timpul procesului numit Reconquista, recucerirea.  Acestor musulmani li s-a permis să-și folosească limba și obiceiurile. În timpul Evului Mediu au fost forțați să se convertească la creștinism, numiți apoi în noua condiție moriscos.Cu timpul acesta a devenit un termen peiorativ care îi desemna pe catolicii suspectați că ar practica în secret islamismul. În perioada 1568-1571 a avut loc revolta moriscilor în teritoriul care cuprinde Andaluzia de azi.
- 1649: Încep incursiunile puritanilor englezi, sub conducerea lui Oliver Cromwell, împotriva rebelilor irlandezi. Masacrul de la Drogheda.
- 1697: Bătălia de la Zenta – armatele Imperiului habsburgic, comandate de principele Eugeniu de Savoia, înfrang trupele turceşti, la sud de Seghedin.  Dimitrie Cantemir ia parte la lupta de la Zenta, unde va vedea dezastrul armatelor sultanului, iar situaţia de pe câmpul de luptă i-a prilejuit scrierea unei cărţi istorice intitulată: “istoria creşterii şi descreşterii Imperiului Otoman”, lucrare care a stat la dispoziţia cercetătorilor mai mult de un secol.  Asistând la dezastrul trupelor otomane, Dimitrie fixează această dată ca început al descreşterii puterii otomane. Dimitrie Cantemir a ajuns prin părţile Banatului înaintea marii bătălii de la Zenta, din 1697, ca observator în tabăra otomană. În faimoasa bătălie de la Zenta aveau să se înfrunte însuşi sultanul Mustafa al II-lea şi Eugeniu de Savoya, viitorul cuceritor al Timişoarei. Cantemir fusese preocupat şi în anii anteriori să studieze această zonă, mai ales datorită importanţei strategice a acesteia, căci Belgradul şi Timişoara erau cetăţile prin care turcii controlau întreaga regiune a Dunării de Mijloc. Cantemir a fost cu acest prilej eroul unei păţanii (vezi Puțul lui Cantemir) care era să-l coste viaţa. Întâmplarea a fost descrisă în lucrarea sa "Historia Incrementorum atque Decrementorum Aulae Othomanicae".
- 1851: Emigrația română a aderat la Comitetul Central Democratic European de laLondra. Dimitrie C. Brătianu, reprezentantul României, a fost cel care a semnat actul de adeziune. Comitetul Central Democratic European de la Londra, structură în care erau încadraţi reprezentanţi ai Marilor Puteri europene, înfiinţat în 1850 din iniţiativa italianului Giuseppe Mazzini, întrunea speranţele tuturor la o nouă revoluţie, care să dicteze noua ordine internaţională. Aderarea emigraţiei române la acest comitet prin semnarea de către C. Brătianu a actului de adeziune, a însemnat un pilon extern în plus pentru realiazarea visului naţional. Liderii români au avut posibilitate să promoveze la o scară şi mai largă idealul unionist.
- 1867: După îndelungi dezbateri, Societatea Academică a adoptat proiectul de ortografie susținut de Timotei Cipariu,bazat pe principiul etimologic temperat cu cel fonetic și caracterizat prin lipsa semnelor diacritice la vocalele și consoanele ce reprezință sunetele modificate, după necesități fonetice, față de cele de origine.
- 1878: Agenția diplomatică română de la Viena este ridicată la rangul de legație; prima legație a României în străinătate.
- 1940: S-a dizolvat Partidul Națiunii – partid "unic și totalitar" sub conducerea supremă a regelui Carol al II-lea.
- 1943: Germania ocupă Corsica și Kosovo-Metohija.
- 1944: Primele trupe aliate trec granița vestică a Germaniei.
- 1944: Ofensiva trupelor germano-ungare în retragere, în zonele Crișana și Banat.
- 1945: Între 11 septembrie - 2 octombrie 1945 au loc, la Londra, convorbiri între miniștrii de Externe britanic, sovietic și american. În privința României se decide reorganizarea guvernului Groza, prin includerea a câte unui reprezentant din Partidul Național Țărănesc și din Partidul Național Liberal, după care "noul" guvern urma să organizeze alegeri libere.
- 1973: Lovitura de stat din Chile - Lovitura de stat a avut loc la câteva luni după o altă tentativă eşuată, şi a avut ca rezultat moartea preşedintelui Salvador Allende şi instaurarea juntei militare. Deşi iniţial toti cei patru reprezentanţi ai forţelor armate (forţele terestre, navale, aviaţia şi Carabineros) urmau să se rotească la conducerea juntei, Pinochet a rămas singur la putere timp de peste 17 ani.
- 1989: Ungaria deschide Cortina de Fier, pentru a permite germanilor din RDG aflați în concediu în Ungaria să se refugieze în RFG.
- 2001: Peste 3.000 de oameni își pierd viața în atacurile teroriste din SUA.
- 2007: Rusia a testat cea mai puternică bombă termobarică din lume, care degajează o undă de şoc distructivă similară celei produse de o bombă atomică, denumind-o "tatăl tuturor bombelor".   Noul tip de bombă este de patru ori mai puternic decat modelul american Massive Ordnance Air Blast, cunoscută sub denumirea de "mama tuturor bombelor", explozia bombei echivalând cu detonarea a 44 de tone de TNT. Trupele americane au utilizat o bombă termobarică în cadrul campaniei din estul Afganistanului împotriva talibanilor şi militanţilor al-Qaida.
12 septembrie
- 490 î.Hr.: Victoria grecilor asupra perșilor în Bătălia de la Marathon. Herodot datează evenimentele despre care a scris în "Istoriile" sale conform unui calendar lunisolar; dar fiecare oraș-stat (polis) din vremea sa utiliza o altă variantă. Prin calcule astronomice se poate obține o dată corelată cucalendarul iulian - astfel, Philipp August Böckh (în 1855) a concluzionat că bătălia de la Marathon a avut loc pe 12 septembrie 490 î.Hr., conform calendarului iulian. Această dată este în general acceptată de către istorici. Există însă și opinii diferite: dacă se ia în considerare faptul că spartanii nu au participat la luptă datorită motivelor religioase (ei nu s-au pus în mișcare înainte de a fi lună nouă, adică la șase zile după terminarea bătăliei), iar calendarul lor era decalat cu o lună față de cel atenian, ar rezulta că bătălia a avut loc pe 12 august 490 î.Hr. (wikipedia)
- 1659: Oastea Țării Românești condusă de Mihnea al III-lea cucerește Giurgiu și Brăila. Începe răscoala antiotomană.
- 1683: Sfârșitul asediului otoman asupra Vienei. Armata germano-polonă condusă de ducele Carol de Lorena și de regele Jan Sobieski  înving în apropiere de Viena oastea marelui vizir Kara Mustafa.
- 1919: Decret-lege privind înființarea Universității Regele Ferdinand din Cluaj. Primul rector a fost Sextil Pușcariu. Universitatea maghiară din Cluj s-a refugiat la Szeged.
- 1919: Decret-lege dat de Consiliul Dirigent al Transilvaniei pentru reforma agrară și introducerea votului universal.
- 1944: La Moscova, a fost semnată Convenția de armistițiu dintre guvernul român și guvernele Națiunilor Unite, prin care se consfințea starea de fapt a ieșirii României din războiul antifascist și întoarcerea armelor împotriva Germaniei.
- 1990: La Moscova s-au încheiat discuțiile în format 2+4, în cadrul cărora "puterile aliate" în cel de-al doilea război mondial au renunțat la drepturile speciale instituite după capitularea necondiționată a Germaniei.
- 1980: lovitură de stat militară în Turcia.
- Ziua națională  a Etiopiei - aniversarea revoluției din 1974.
13 septembrie
- 122: Începe construcția Zidului lui Hadrian.
- 533: În bătălia de la Ad Decimum, lângă Cartagina, generalul bizantin Belizarie îl învinge pe regele vandal Gelimer și începe recucerirea Africii de nord-vest de către bizantini.
- 1515: Bătălia de la Marignano, Italia. Armata franceză a provocat o grea înfrângere armatei cantoanelor elvețiene.
În 1512, Confederația Cantoanelor Elvețiene preluaseră controlul asupra ducatului Milan, teritoriu vizat însă și de francezi. În urma bătăliei de la Marignano, trupele lui Francisc au învins mercenarii elvețieni, impunând iar dominația franceză asupra Milanului, pentru următoarele decenii. A fost una dintre cele mai sângeroase și mai lungi bătălii ale epocii, durând aproape 24 ore. Elvețienii au luptat cu curaj și soarta luptei a fost decisă abia a doua zi dimineața, de apariția unui escadron de cavalerie comandat de condotierul venețian Bartolomeo dAlviano.
1724: Sfințirea Mănăstirii Văcărești, ctitorie a familiei Mavrocordat - cel mai valoros ansamblu în stil brâncovenesc, cea mai mare mânăstire din Balcani. În 1984 întregul ansamblu al Mănăstirii Văcărești a fost dărâmat.
- 1848: Bătălia din Dealul Spirii dintre pompierii militari conduși de Pavel Zăgănescu și trupele otomane conduse de Kerim Pașa.
- 1902: Intră în vigoare “Legea pentru organizarea meseriilor”, cunoscută sub numele de Legea Missir.
- 1914: Trupele Africii de Sud declanșează ostilitățile în colonia germană Namibia (Africa de Sud Vest).
- 1939: Canada intră în război.
- 1940: Italia invadează  Egiptul.
- 1953: Nikita Hrușciov devine secretar general al Partidului comunist al Uniunii Sovietice.
- 1993: Organizația pentru Eliberarea Palestinei a decretat sărbătoare națională ziua de 13 septembrie, când, la Washington, Israelul și OEP au semnat acordul de autoguvernare palestiniană în Gaza și Cisordania.
- 1968: Albania părăsește Pactul de la Varșovia.
- Ziua Pompierilor.
14 septembrie
- Înălțarea Sfintei Cruci. (calendar ortodox, calendar romano-catolic, calendar greco-catolic).
- 81: Domițian devine împărat.
- 1472: Domnul Moldovei, Ștefan cel Mare, s-a căsătorit cu Maria de Mangop, a treia soție a domnitorului.
- 1515: Confederația Helvetică adoptă statutul de „neutralitate pentru totdeauna”.
- 1658: Sfârșitul domniei lui Gheorghe Rakoczi al II-lea, principele Transilvaniei.
- 1829: Semnarea Tratatului de la Adrianopol la sfârșitul războiului ruso-turc , prin care se stabileau autonomia Ţărilor române şi libertatea comerţului.
- 1895: Inaugurarea podului peste Dunăre între Fetești și Cernavodă (proiectat și construit de inginerul Anghel Saligny), care era la acea vreme cel mai lung pod (4.088 m) din Europa Continentală și al treilea pod din lume.
- 1917: Rusia este proclamată oficial republică.
- 1923: Semnarea Convenției Militare Tripartite a Micii Înțelegeri. Statele care alcătuiau Mica Înțelegere au semnat la Praga Convenția militară în trei, care anula documentele bilaterale, preluând însă, cu unele modificări, prevederile acestora. Alianța opunea agresorului 18 divizii de infanterie, 3 divizii de cavalerie, echivalentul a trei divizii de artilerie și 14 escadrile de aviație.
- 1926: Terminarea primei locomotive cu aburi, construită la Reșița.
- 1928: A fost inaugurată „Crucea Eroilor" de pe Vârful Caraiman (Munții Bucegi), monument închinat eroilor căzuți în timpul primului război mondial, construit între anii 1926-1928.
Crucea Eroilor Neamului (Crucea de pe Caraiman) este un monument construit pe Muntele Caraiman, la altitudinea de 2291 m. Aceasta a fost înălțată la inițiativa Reginei Maria și a Regelui  Ferdinand I al României, cu scopul de a fi văzută de la o distanță cât mai mare.
Unele legende povestesc că acest monument s-a realizat în urma unui vis pe care l-a avut Regina Maria. Pentru construcția monumentului s-a ales vârful secundar al Caraimanului (2291 m), deoarece, dacă s-ar fi construit monumentul pe vârful principal (2325 m), Crucea nu ar mai fi fost vizibilă decât din apropiere, de pe platou.
Proiectul ansamblului a fost realizat de către arhitecții români Georges Cristinel și Constantin Procopiu. Regina Maria a urmărit îndeaproape execuția până la finalizarea ei. Inaugurarea și sfințirea monumentului au avut loc pe data de 14 septembrie 1928, de Ziua Sfintei Cruci. Monumentul a fost confecționat din traverse metalice îmbinate prin nituire într-o rețea. Construcția propriu-zisă a fost realizată efectiv de către Societatea Cultul Eroilor, fiind mobilizați și un număr mare de tineri.
- 1940: A început guvernarea Ion Antonescu. Generalul Antonescu este conducatorul Statului român și președinte al Consiliului de Miniștri. Horia Sima este numit ministru secretar de Stat,vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. Prin decret regal, România este proclamată „Stat național-legionar".
- 1955: Konrad Adenauer, cancelarul Republicii Federale Germania, încheie un acord cu Uniunea Sovietică , prin care se reiau legăturile diplomatice între cele două state.
- 1958: Primele două rachete (meteorologice) construite de germani după război, proiectate de către Ernst Mohr, ajung la înălțimea de 50 km.
- 2003: Referendumul prin care se  aprobă aderarea Estoniei la UE.
- Ziua Inginerului – instituită în anul 2000 printr-o Hotărâre de Guvern.
- Ziua Muntelui – marchează data tradițională a încheierii pășunatului anual în Carpații României.
15 septembrie
- 994: Fatimizii obțin o victorie importantă asupra Imperiului Bizantin în bătălia de la Orontes.
- 1486: Din ordinul lui Ștefan cel Mare, domnul Moldovei, a început construcția unui nou palat domnesc la Hârlău.
- 1538: Instaurarea dominației otomane asupra Moldovei. Ștefan Lăcustă a fost numit domn de către sultan (-1540).
- 1616: Este deschisă prima școală publică, nearistocratică din Europa, în Frascati, Italia.
- 1774: A început prima domnie a lui Alexandru Ipsilanti în Țara Românească (1774-1782); a reaorganizat fiscalitatea și administrația, iar în domeniul justiției, a promulgat un nou cod de legi – „Pravilniceasca condică".
- 1821: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua și Costa Rica își declară împreună independența față de Spania.
- 1873: Ultimile trupe germane părăsesc Franța pe care o ocupaseră în urma războiului, după ce fuseseră plătite toate despăgubirile de război.
- 1894: Bătălia de la Pyongyang din cadrul primului război chino-japonez se încheie cu victoria niponilor.
- 1916: Sunt folosite pentru prima dată tancurile în bătălia de pe Somme (Bătălia de la Flers-Courcelette).
Armata britanică a început studiul unui vehicul autopropulsat care să poată traversa tranșeele și barajele de sârmă ghimpată și să nu fie afectat de focul de mitralieră. Lordul Winston Churchill a condus un comitet (Landships Commitee) pentru a coordona crearea acestei noi arme. Sub conducerea Colonelului Ernst Swinston, comitetul a creat primul prototip care a avut succes, numit Little Willie, care a fost încercat de armata britanică pe 6 septembrie 1915. Dacă la început se numeau nave de uscat (landships), primele vechicule s-au numit tancuri (rezervoare) de apă pentru a menține secretul. Cuvantul “tanc” a fost utilizat pentru a da senzația că muncitorii din fabricile britanice construiesc rezervoare de apă mobile pentru armata britanică din Mesopotamia. Însă în realitate fabricau un vehicul de luptă secret, așa fiind considerat oficial pana în data de 24 decembrie 1915. Capitanul  H. W. Mortimore a condus tancul D1 (Mark I),  în cadrul unei acțiuni desfășurate  în celebra Pădure a Diavolului. Prima bătălie în care s-au folosit multe tancuri a fost cea de la Cambrai din 20 noiembrie 1917.
- 1935: Germania nazistă adoptă noul drapel național cu zvastică.
- 1946: Abolirea monarhiei și proclamarea Republicii Populare Bulgare.  Gheorghe Dimitrov a fost ales președinte al Consiliului de Miniștri.
- 1948: F-86 Sabre stabilește recordul de viteză cu 1080 km/h.
- 1949: Konrad Adenauer devine primul cancelar federal al Germaniei.
- 1939: Semnarea convenției între U.R.S.S, R.P. Mongola și Japonia cu privire la lichidarea conflictului din zona Halhin-Gol.
- 1944: Trupele Frontului 3 ucraenian intră în Sofia.
- 1968: Este lansată nava sovietică Zond 5, care face pentru prima dată înconjurul Lunii (18 septembrie), și apoi reintră în atmosfera Pământului. Nava a avut și o încărcătură biologică: broască țestoasă, fluturi, viermi, plante, semințe, bacterii. Pe 21 septembrie a fost recuperată în Oceanul Indian, cu încărcătura biologică intactă. Broasca țestoasă a pierdut aproximativ 10 % din greutate.
- Ziua națională în Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua: Proclamarea independenței  față de Regatul Spaniei (1821).
- Ziua Bătăliei Marii Britanii. Peste 1000 de avioane au executat atacuri de zi și de noapte asupra Londrei. RAF a anunțat că a doborât 175 de avioane dar de fapt fuseseră doar în jur de 56.
- Ziua Internațională a Democrației: Decizia privind sarbatorirea acestei zile a fost luata de Adunarea Generala a ONU, la 8 noiembrie 2007, ca rezultat al unei propuneri avansate inițial de Qatar și un grup de 8 state, printre care și Romania.
- Ziua Respectului pentru oamenii în vârstă. Este o sărbătoare japoneză care se ține anual în onoarea bătrânilor. Este sărbătoare națională din 1966, dar își are originea în 1947. Din 2003 se ține în cea de a treia luni din septembrie, conform Happy Monday System, legea care stabilește sărbătorile naționale.
16 septembrie
- 1836: Domnul Țării Românești, Alexandru Ghica, instituie ca monedă a țării, leul, unitate teoretică de cont, echivalentul a 60 de parale.
- 1868: Se deschide, la Sibiu, primul Congres național-bisericesc al românilor ortodocși din Transilvania și Ungaria; se adoptă Statutul organic, care consfințește principiile fundamentale ale autonomiei Mitropoliei ortodoxe române din Transilvania și Ungaria.
- 1880: Înființarea Societății farmaciștilor din România.
- 1938: Adolf Hitler îl primește la reședința sa din Berchtesgaden pe primul ministru britanic Arthur Neville Chamberlain, care își exprimă disponibilitatea de a convinge guvernul de la Praga să cedeze regiunile sudete, locuite în majoritate de germani.
- 1976: A intrat în funcțiune prima platformă românească de foraj marin.
- 1996: Miniștrii de externe ai României și Ungariei, Theodor Meleșcanu și László Kovács, , semnează la Timișoara tratatul bilateral de prietenie și bună vecinătate, Tratatul de la Timișoara.
- 1941: preocupați că șahul Persiei Reza Pahlavi este gata să accepte alianța dintre imperiul său bogat în petrol și Germania nazistă, Marea Britanie și Uniunea Sovietică invadează Iranul și-l forțează pe șah să abdice în favoarea fiului său, Mohammad Reza Pahlavi.
- 1963: Formarea Malaeziei din Federația Malaia, Singapore, Borneo de Nord Britanică (Sabah) și Sarawak. Singapore va părăsi curând această țară nouă.
- 1982: Masacrul de la Sabra și Shatila (Liban).
- 1990: Este terminată calea ferată dintre China și Kazahstan, adăugându-se astfel o legătură considerabilă conceptului de Pod Terestru Euroasiatic.
- Ziua internațională pentru protecția stratului de ozon, marcată pe baza unei rezoluții a Adunării Generale a ONU; la 16 septembrie 1987 a fost semnat, la Montreal, Protocolul privind substanțele care subțiază stratul de ozon, protocol la care a aderat și România.
- Ziua europeană de prim ajutor, desemnată în anul 2000 de către forurile coordonatoare ale Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie pentru a atrage atenția, prin manifestările organizate în această zi, asupra importanței cunoașterii regulilor de acordare a primului ajutor în acțiunile de salvare a persoanelor aflate în primejdie.
- Ziua Independenței: Celebrează declararea independenței Mexicului față de Spania în 1810. Recunoscut la 21 septembrie 1821.
- Ziua Independenței în Papua Noua Guinee -  Celebrează declararea independenței față de Australia în 1975.
- Ziua Malaeziei: Comemorează formarea statului în 1963.
- 1922 16 septembrie - Semnarea unei noi conventii militare între România si Polonia.
17 septembrie
- 480 î.Hr.: Bătălia de la Termopile – Data este controversată, fiind luate în calcul, în special următoarele date: 2 sau 3 august (Charles Hignett ), 17 august (Paul Cartledge ) sau septembrie.
- 642: Oraşul Alexandria a fost luat în stăpânire de arabi, iar celebra Bibliotecă a fost arsă.
- 1787: Este adoptată Constituția Statelor Unite ale Americii.
- 1809: Pacea dintre Suedia și Rusia (Tratatul de la Fredrikshamn) prin care teritoriul Finlandei este cedat Rusiei.
- 1939: URSS atacă Polonia.
- 1944: Armata a IV-a Română poartă lupte grele pentru forțarea Mureșului în centrul Transilvaniei, în zona Oarba de Mureș - Dealul Sângiorgiu - Iernut, zdrobind rezistența înverșunată și bine organizată a armatelor germano-ungare.
- 1944: Operațiunea Market Garden (17-25 septembrie) a fost o operațiune militară a Aliaților din timpul celui de-al doilea război mondial. Obiectivele tacticii ale operațiunii au fost cucerirea și apărarea unei serii de poduri peste principalele râuri din Olanda ocupată de germani prin intermediul folosirii la scară largă a trupelor aeropurtate în cooperare cu o înaintare rapidă a unităților de blindate de-a lungul celor mai importante drumuri.
- 1978: Acordurile de la Camp David sunt semnate de către Israel și Egipt.
- 1980: Înființarea Sindicatului Solidaritatea la Gdansk (Polonia).
- 1993: Ultimile trupe ruse părăsesc Polonia.
- Ziua Eroilor în Angola.
- Ziua Eroilor în Saint Kitts și Nevis.
18 septembrie
- 53: S-a născut Traian, împărat roman.
- 324: Constantin cel Mare îl învinge decisiv pe Licinius în bătălia de la Chrysopolis, impunânduși controlul asupra întregului imperiu.
- 1600: Mihai Viteazul este învins la Mirăslău.
- 1739: Prin Tratatul de la Belgrad acest oraș este cedat Imperiului Otoman.
- 1873: Panica din 1873 care a antrenat o severă cadere economică în Europa și Statele Unite, cunoscută drept Marea Depresie până în anii `30 iar acum ca "Long Depression", pentru că a ținut până în 1879 sau chiar după în unele țări. A avut la bază decizia lui Otto von Bismark de a renunța la talerii din argint, cu efect direct asupra pieței și valorii metalului pretios.
În 1637, una din primele bule speculative din istoria economică a lumii a fost "tulipomania", nebunia comerțului cu bulbi de lalele.
În 1869 a avut loc  Vinerea neagră. Cunoscut drept "scandalul Fisk - Gould", a fost un fenomen de panică financiară cauzat de eforturile
a doi speculatori de a ingenunchea New York Gold Exchange.
- 1879: A avut loc, la București, prima vizită oficială a principelui Bulgariei, Al. De Battenberg. (18/30 septembrie - 25 septembrie/7 octombrie).
- 1910: În Amsterdam 25 000 de oameni demonstrează pentru votul universal. În 1919 femeile primesc dreptul de vot.
- 1914: S-a încheiat Acordul secret ruso-român prin care Rusia, în schimbul neutralității prietenoase a României, recunoștea dreptul țării noastre asupra teritoriilor locuite de români aflate în Austro-Ungaria. (18 septembrie/1 octombrie).
- 1916: 18 septembrie/1 octombrie - 22 septembrie/5 octombrie - Generalul Alexandru Averescu inițiază și conduce contraofensiva pe
frontul de sud, în Dobrogea, cunoscută sub numele de "Manevra de la Flamânda". Dupa un succes inițial, acțiunea este oprită și trupele mutate pe frontul din Transilvania.
- 1922: Ungaria este admisă în Liga Națiunilor.
- 1931: Incidentul Mukden oferă Japoniei pretextul pentru a invada și ocupa Manciuria. A început agresiunea Japoniei împotriva Chinei. Acțiunile agresive ale Japoniei au drept rezultat ocuparea în mai puțin de cinci luni a întregului teritoriu al Chinei de nord-est.
- 1932: Ibn Saud unifică mai multe regate ale Peninsulei Arabice, creând un nou stat, numit Arabia Saudită.
- 1939: Guvernul polonez se refugiază în România.
- 1934: Admiterea U.R.S.S. în Liga Natiunilor.
- 1938: Ministerul de Externe al Cehoslovaciei, Kroftfa, comunică ministrului plenipotențiar american de la Praga că "s-a pregatit totul pentru trecerea trupelor sovietice prin România".
- 1947: United States Air Forces devin o categorie de forțe independentă a forțelor armete americane.
- 1947: Prin Legea Securității Naționale din 26 iulie sunt create în SUA Consiliul Național de Securitate și Agenția Centrală de Securitate.
- 1961: Secretarul general al ONU, Dag Hammarskjöld moare într-un accident aviatic în timp ce încerca să poarte negocieri de pace în războiul din regiunea Katanga (Congo).
- 1964: Armata nord-vietnameză începe infiltrarea în Vietnamul de Sud.
- 1973: Bahamas, Germania de Est și Germania de Vest sunt admise în ONU.
- 1974: A fost inaugurat, la Sfântu Gheorghe, județul Covasna, Monumentul Ostașului Român.
- 1997: A intrat în vigoare Convenția ONU asupra interzicerii folosirii, stocării, producerii și transferului de mine antipersonal.
- Chile: Ziua națională - Aniversarea proclamării independenței (1810).
- Ziua Mondială a Geologilor.
19 septembrie
- 1356: Bătălia de la Poitiers  (din cadrul Războiului de 100 de ani: 1 noiembrie 1337 - 1453) – Armata engleză condusă de Eduard, Prințul Negru, înfrânge armata franceză și-l capturează pe regele francez Ioan al II-lea cel Bun.  Alaturi de rege au fost capturați conetabilul, doi mareșali, 13 conți, 5 viconți, 21 de baroni și aproximativ 2000 de cavaleri. Bătălia de la Poitiers a avut un curs similar cu cea de la Crecy (1346) când mai degrabă  disperarea decat priceperea militară i-a determinat pe englezi să folosească tacticile neortodoxe pe care le experimentaseră, mai înainte, pe scoțieni. În loc sa încalece și să lupte cu cavaleria franceză într-o confruntare deschisă, ei au descălecat,
luând o poziție defensivă, aliniind arcașii în apropierea taberei adverse. Când francezii au atacat, au fost decimați de un puhoi de săgeți.
- 1783: A fost ridicat în aer cel de-al doilea balon cu aer cald construit de frații Montgolfier, având la bord trei pasageri: o rață, un cocoș și o oaie. Aterizarea s-a produs fără probleme, demonstrând că și alte vietăți decât păsările pot suporta înalțimile. Primul balon, fără echipaj, a fost înălțat la 5 iunie 1783.
- 1870: Armata prusacă începe "Asediul Parisului". Va dura 135 de zile.
- 1895: A fost inaugurat podul peste Dunăre de la Cernavodă, proiectat şi construit de inginerul Anghel Saligny.
- 1944: Se semnează la Moscova acordul de armistițiu dintre U.R.S.S., S.U.A. și Anglia, pe de-o parte, Finlanda, pe de altă parte, care pune capăt războiului prelungit (25 iunie 1941 – 19 septembrie 1944).
- 1946: Într-un discurs ținut la Universitatea din Zurich, Sir Winston Churchill vorbește de necesitatea înființării unui fel de ”Uniune a Statelor Europene” și de creare a unui Consiliu al Europei (despre care mai vorbise în 1943).
- 1952: SUA îi interzic lui Charlie Chaplin întoarcerea în țară după o călătorie în Anglia.
- 1957: Primul test nuclear subteran american (Nevada).
- Ziua Forțelor Armate în Chile. Se sărbătorește la o zi după ziua independenței, printr-o paradă militară.
- Ziua Independenței în Saint Kitt și Nevis (față de Marea Britanie-1983).
- Ziua Internațională a Păcii.
20 septembrie
- 451: Bătălia de la Châlons din nord-estul Franței sau Bătălia de pe Câmpiile Catalaunice. A fost ultima mare bătălie a antichității și una dintre cele mai sângeroase bătălii din istorie. O coaliție sub comanda generalului roman Flavius Aetius și a regelui vizigot Theodoric I a învins o armată condusă de regele hun Attila, marcând sfârșitul dominației militare hunice în Eurpa.
- 1187: Saladin începe asediul Ierusalimului.
- 1260: Marea răscoală prusacă împotriva cavalerilor Teutoni.  În secolul 13 au existat două răscoale mai mari și trei mai mici ale prusienilor contra teutonilor, în timpul așanumitei Cruciade a Nordului. Răscoala s-a încgeiat în 1295.
- 1347: Prima atestare documentară a orașului Baia Mare, printr-un act emis de cancelaria regelui Ludovic I al Ungariei.
- 1444: Campania de la Varna.  La insistenţele regelui şi ale unei bune părţi a nobilimii, Iancu începe pregătirile de campanie. Oastea este formată din banderiile regale din Ungaria şi câteva corpuri polone, români transilvăneni, croaţi, sloveni sau bosniaci, conduşi de banul Franko de Talovac, circa 15.000 oşteni. Folosind deja foarte cunoscutul model husit, Iancu a dotat armata cu o mulţime de căruţe. Trecerea Dunării se face pe la Orşova, începând cu 20 septembrie 1444. Sunt ocupate Cladova, Vidinul şi Rahova, dar fără fortăreţe (Iancu considera că necesita o mare pierdere de timp şi oameni cucerirea lor - vezi tacticile de luptă moderne folosite în secolul 20, inclusiv de armata israeliană). Oastea condusă de rege şi voievod continuă drumul spre Nicopole, unde fac joncţiunea cu un corp de oaste muntean trimis de Vlad Dracul, format din 4.000 călăreţi. De aici creştinii pornesc spre Marea Neagră, unde se doreşte cooperarea cu presupusa flotă occidentală, în drum, ocupă Razgradul, Ieni-bazar şi Şumla.  Dar genovezii din Pera, care se temeau de întărirea rivalilor lor venețieni, transportă trupele sultanului din Asia Mică pe malul european. Armata creștină a fost luată prin surprindere de oștiri turcești mult mai numeroase. Ca urmare, cruciații au fost înfrânți, iar regele Ungariei, Vladislav, cade pe câmpul de luptă. Prin dezastrul de la Varna a dispărut și speranța de a mai salva Constantinopolul și de ai respinge pe turcii din Europa.
- 1459: Prima mențiune documentară a cetății Bucureștilor, într-un hrisov al lui Vlad Țepeș, redactat în slavonă, limba oficială de cancelarie a Țării Românești.
- 1620: Lupta de la Țuțora. A fost o bătălie dintre Uniunea statală polono-lituaniană (sprijinită de trupele Moldovei) și Imperiul Otoman, (sprijinit de Hanatul Crimeii), care a avut loc între 17 septembrie – 7 octombrie 1620 pe malurile Prutului. Domnitorul moldovean Gaspar Graziani, care era în mod oficial vasal al Imperiului Otoman, a decis să se alăture polonezilor împotriva suzeranului său. Graziani a ucis ienicerii din Iași, a luat prizonieri pe trimișii sultanului Osman al II-lea și s-a alăturat polonezilor. Numeroși boieri moldoveni au dezertat pentru a-și apăra propriile moșii împotriva jafurilor soldaților polonezi, iar alții au hotărât să aștepte sfârșitul luptelor pentru a se alătura taberei învingătoare. Ca urmare, doar aproximativ 600 – 1000 de moldoveni s-au alăturat polonezilor.
- 1702: A fost inaugurat Palatul de la Mogoșoaia, așa cum stă scris pe pisania din foișorul de pe latura de răsărit a palatului.
- 1792: Bătălia de la Valmy: Armata prusacă a generalului Karl Wilhelm Ferdinand de Braunschweig este înfrântă de armata franceză.Trupele franceze opresc invazia aliată (războiul primei coaliții împotriva revoluției franceze). Ca urmare a acestei victorii, la 21 septembrie 1792, va fi proclamată Republica Franceză de către recent aleasa Convenție Națională, reunită în ziua victoriei de la Valmy.
- 1940: A început procesul de evacuare a populației din teritoriul cedat Bulgariei (Cadrilaterul) în urma tratatului de la 7 septembrie 1940, proces încheiat la 1 octombrie 1940.
- 1977: Republica Socialistă Vietnam este admisă în ONU.
- 1974: Inaugurarea oficială a drumului național Transfăgărășan, magistrală cu o lungime de peste 90 de km., situată la cea mai înaltă altitudine – 2 040 metri - față de alte drumuri ce strabat Carpații.
- 1980: A început războiul dintre Irak și Iran, care s-a încheiat în 1988. Irakul denunță Acordul de la Alger din 1975, revendicând unele teritorii ; în conflictul iraniano-irakian au murit peste un milion de oameni.
- 1990: Osetia de Sud își declară independența față de Georgia.
21 septembrie
- 1792: Convenția Națională Franceză votează pentru abolirea monarhiei.
- 1847: Are loc inaugurarea primei lucrări moderne de alimentare cu apă a Bucureștilor - "Stabilimentul fântânilor de la Mihai Vodă".
- 1860: O armată anglo-franceză învinge trupele chineze în bătălia de la Baliqiao (al doilea Război al Opiului).
- 1898: Împărăteasa Dowager Cixi preia puterea și încheie Reforma de 100 de zile în China. Reforma națională culturală, politică și educațională a durat de fapt 104 zile (11 iunie -21 Septembrie), a avut loc la sfârșitul dinastiei Qing și s-a încheiat prin lovitura de stat a conservatorilor.
- 1939: Primul ministru român Armand Călinescu este asasinat de membrii pro-naziști ai Gărzii de Fier.
- 1942: Primul zbor al bombardierului B-29 Superfortress.
- 1953: Un pilotl nord-corean, Lt. No Kum-Sok, a dezertat în Corea de Sud , acțiunea sa fiind legată de Operațiunea Moolah, o încercare a americanilor de a captura un avion MiG-15. Acest avion fusese introdus în luptă de forțele comuniste la  1 noiembrie 1950, fiind considerat superior tuturor avioanelor, inclusiv lui F-86 Sabre. Prin această operațiune se încerca determinarea piloților comuniști să dezerteze cu avionul pentru o recompensă bănească și acordarea statutului de refugiat politic. Dar nici un pilot nu a dezertat înainte de sfârșitul războiului (armistițiul din 27 iulie 1953), ofițerul amintit dezertând fără a avea cunoștință de promisiunile americane ale planului respectiv.
Operațiuni asemănătoare:
*  Kuomintangul oferea piloților comuniști 1000 sau chiar 4000 de uncii (30 la 115 kg) de aur (în funcție de modelul de avion) dacă dezertau în Taiwan.
*În 1966 a fost aprobat un plan identic cu cel din 1950 (Moolah), numit Fast Buck, adresat piloților vietnamezi de pe MiG-21 și Mil Mi-6  "Hook" , prin care se urmărea obținerea de informații, forțarea guvernului Nord Vietnamez  să-și piardă încrederea în piloții săi și
reducerea numărului de ieșiri avion.
- 1961: Primul zbor al elicopterului CH-47 Chinook.
- 1964: Malta obține independența față de Marea Britanie.
- 1964: Avionul american experimental XB-70 Valkyrie execută zborul inaugural de la baza Palmdale, California. Este prototipul bombardierului strategic nuclear B-70, cu șase motoare, primul bombardier destinat să zboare cu Mach 3 la 21 000 m, pentru a evita interceptarea cu avioanele de vânătoare. Deși construirea avionului B-70 fusese anulată în 1961, datorită apariției rachetelor balistice, programul avioanelor experimentale de acest fel a continuat.
- 1991: Armenia obține independența față de URSS.
- 1993: Președintele rus Boris Ielțin suspendă parlamentul  declanșând criza constituțională.
- Ziua Internațională a păcii.
- Ziua Internațională de luptă împotriva bolii Alzheimer.
- Ziua arborilor în Brazilia.
- Ziua fondării Ganei.
- Ziua Independenței în Armenia.
- Ziua Independenței în Belize (obținerea independenței față de Marea Britanie în 1981).
- Ziua Independenței Maltei (obținerea independenței față de Marea Britanie în 1964).
- Ziua studenților sau Ziua primăverii în Argentina.
22 septembrie
- 66: Împăratul Nero crează Legio I Italica, legiune de elită. În timpul războiului cu dacii legiunea a fost responsabilă cu construcția podului peste Dunăre.
- 1326: Cea mai veche mențiune de înnobilare a unui cneaz român de către regele Ungariei, Carol Robert d`Anjou; Carol Robert îi dăruiește lui Stanislav, cneaz din Maramureș, moșia Zurduc (jud. Maramure), pentru serviciile sale aduse regatului.
- 1499: Tratatul de la Basel. Elveția devine stat independent.
- 1784: Rusia întemeiază o colonie la Kodiak în Alaska.
- 1789: Bătălia de la Râmnic – Suvorov înfrânge forțele otomane superioare. O bătălie importantă, cu repercusiuni asupra istoriei naţionale a avut loc la Râmnicu Sărat. Placa de marmură aflată în incinta Bisericii „Adormirea Maicii Domnului“, închinată prinţului Arkady Suvorov, conte de Râmnic, nepotul celebrului general Alexandru Suvorov, devenit „contele Râmniski“ în urma unui eveniment tragic – moartea sa în apele învolburate Râmnicului –, stă mărturie acestei confruntări. Bătălia din septembrie 1789 de „pe apa Râmnicului, la patru mile de Milcov“ dintre trupele otomane şi cele austro-ruse s-a încheiat cu victoria aliaţilor. Prinţul de Saxa-Koburg şi generalul Suvorov au înfrânt armata turcă, care a lăsat pe câmpul râmnicean de luptă peste 10.000 de oameni, precum şi 68 de tunuri şi 100 de steaguri. Osemintele tânărului conte de Râmnicu Sărat, îngopate în incinta bisericii „Adormirea Maicii Domnului“, au fost repatriate la sfârşitul secolului al XIX-lea, fiind depuse într-o biserică din Moscova.
- 1862: Abraham Lincoln decretează sfârșitul sclaviei în statele din sudul SUA.
- 1857: Divanul Ad-hoc al Moldovei. Datorită poziţiilor divergente, Congresul din 1856 nu a putut ajunge la un acord asupra Unirii Principatelor; s-a creat însă posibilitatea ca poporul român sa se pronunţe în privinţa viitorului lui. Tratatul de pace prevedea ca populaţia Principatelor sa fie consultată prin intermediul unor adunări(divanuri) ad-hoc. Totodată s-a stabilit că cele două ţări, ramânând sub suzeranitatea Turciei, să intre sub garanţia colectivă a puterilor semnatare ale Tratatului de la Paris; se înlatură astfel protectoratul unei singure ţări. Congresul a hotărât ca sudul Basarabiei(judeţele Cahul, Ismail, Bolgrad) sa reintre în componenţa Moldovei; se prevedea libertatea navigaţiei pe Dunăre şi neutralitatea Mării Negre; se aproba crearea unei comisii europene a Dunării, cu sediul la Galaţi. După o serie de acţiuni de rezistenţă, au avut loc noi alegeri, astfel încât la 22 septembrie 1857 s-a adunat Divanul Ad-hoc al Moldovei care era favorabil unirii, iar la 30 septembrie cel al Valahiei, și prin documentele redactate, au fost puse bazele fuzionării celor două principate.
- 1908: Proclamarea independenței Bulgariei.
- 1931: La propunerea lui Nicolae Iorga, președinte al Consiliului de Miniștri, Constantin Brâncuși a fost decorat cu ordinul "Meritul cultural pentru artă plastică".
- 1939: Parada comună a Wehrmachtului și a Armatei Roșii la Brest –Litovsk, la sfârșitul invaziei Poloniei, care marca retragerea trupelor germane pe aliniamentul stabilit anterior și predarea orașului și a fortăreței sale armatei sovietice.   A fost ridicat un arc de triumf decorat cu zvastici și cu stele roșii. Scopul paradei era de a  prezenta întregii lumi puterea noii alianțe sovieto-nazistă. Astfel de parade au mai avut loc și în alte orașe precum Grodno, Pinsk, numite de nemți „parade ale victoriei”. (vezi și Galeria de imagini)
- 1944: Armata Roșie intră în Talin.
- 1944: Horthy, regentul Ungariei, adreseza S.U.A. si Angliei un mesaj cu rugamintea de a încheia armistitiu.
- 1960: Republica Sudaneză (Sudanul Francez)este redenumită Mali, după retragerea Senegalului din Federația Mali.
- 1965: Se încheie războiul indo-pakistanez (al doilea război al Kașmirului).
- 1975: La San Francisco, a avut loc a doua încercare de asasinare a președintelui Gerald Ford.
- 1976: Aderarea Portugaliei la Consiliul Europei.
- 1979: Incidentul de la Vela - cunoscut sub numele de Sclipirea Atlanticului de Sud, a fost o explozie nucleară misterioasă care a avut loc în largul insulei Bouvet, la sud de Africa. Incidentul se crede a fi un test nuclear clandestin efectuat fie de Africa de Sud, fie de guvernul israelian. Incidentul şi-a primit numele după satelitul american de spionaj Vela, care a observat caracteristicile sclipirii duble ale unei bombe nucleare la primele ore ale zilei.
- 1980: Irakul invadează Iranul.
-  Ziua națională în Mali- Proclamarea independenței (1960).
- Ziua independenței Bulgariei - în anul 1908, cu sprijinul guvernului lui Alexandru Malinov, cneazul Ferdinand de Saxa Coburg declară, printr-un manifest special, independența Bulgariei față de Imperiul Otoman  și se proclamă țar al bulgarilor (se sărbatorește începând din anul 1998).
- Ziua Europeană fără Mașini - în fiecare an, în centrul marilor orașe europene, traficul este oprit pentru câteva ore, astfel încât localnicii se pot bucura de orașul lor, mai liniștit și mai puțin poluat ; această inițiativă, aparținând Comunității Europene, își propune să atragă atenția asupra necesității de a proteja mediul înconjurător ; România este semnatară a acestei declarații din anul 2001.
23 septembrie
- 1386: Începe domnia lui Mircea cel Bătrân în Țara Românească (până la 31 ianuarie 1418); în timpul domniei sale se pun bazele principalelor instituții feudale ale statului.
- 1403: Mircea cel Bătrân reânnioește alianța cu regele Poloniei Wladyslaw al II-lea Jagello.
- 1409: Bătălia de la Kherlen – a doua victorie semnificativă a mongolilor asupra dinastiei chineze Ming de după anul 1368. Această înfrângere a chinezilor a amânat invazia Mongoliei.
- 1821: Masacrul de la Tripolitsa – În următoarele trei zile după capturarea orașului locuitorii musulmani și evrei au fost exterminați.
- 1905: Norvegia și Suedia semnează tratatul de la Karlstad dizolvând pașnic uniunea celor două țări.
- 1922: Acordul Hughes-Peynado  prin care ia sfârșit ocuparea Republicii Dominicane de către Statele Unite.
- 1923: Reprezentanți ai poliției din 20 de țări s-au reunit la Viena pentru a lansa Organizația de Poliție Criminală Internațională – Interpol.
- 1932: Regatul Hejaz și Nejd este redenumit Arabia Saudită.
- 1938: Mobilizarea armatei Cehoslovaciei ca răspuns la criza muncheneză.
- 1940: Japonia ocupă nordul Indochinei.
- 1943: Nașterea așanumitei Republici  de la Salo - Republica Socială Italiană a fost un stat marionetă al Germaniei Naziste condus de „Ducele Națiunii" și „Ministru al afacerilor externe" Benito Mussolini.
- 1991: Sovietul suprem al Armeniei a proclamat Republica Armenia stat independent.
- 1998: Rezoluția 1199 a ONU cere Belgradului încetarea focului, retragerea forțelor sale și inițierea unui dialog politic cu albanezii din Kosovo și întoarcerea refugiaților.
- Ziua Internațională a Curățeniei.
- Arabia Saudită:  Ziua națională - aniversarea întemeierii regatului saudit (1934).
- Ziua Internationala Impotriva Exploatarii Sexuale si Traficului Femeilor si Copiilor.
24 septembrie
- 622: Profetul Muhammad își încheie pelerinajul de la Mecca la Medina.
- 1829:Rusia și Imperiul Otoman au semnat Tratatul de Pace de la Adrianopol.
- 1941: Aderarea URSS la "Carta Atlantica".
- Guinea-Bisau - Ziua națională (obținerea independenței față de Portugalia-1973).
- Ziua Constituției în Cambodgia.
- Ziua forțelor armate în Peru.
- Ziua Republicii în Trinidad Topago.
25 septembrie
- 1066: Bătălia de la Stamford Bridge marchează finalul epocii de glorie a vikingilor.
- 1396: Bătălia de la Nicopole.  Sultanul Baiazid I, "Fulgerul" înfrânge armata cruciată la Nicopole; de partea cruciaților a luptat și un corp de oaste sub comanda lui Mircea cel Bătrân.
- 1872: Se inaugurează Gara de Nord din București și se deschide prima linie de cale ferată București - Ploiești.
- 1962: Se proclamă Republica Democrată Algeria; Ferhat Abbas e ales președinte al guvernului provizoriu.
- 1972: Norvegienii votează majoritar negativ la referendumul privind integrarea în Comunitatea Erconomică Europeană.
- 1955: Se înființează Forțele Aeriene Iordaniene Regale.
- Ziua Forțelor Armate sau Ziua Revoluției în Mozambic.
- Ziua Mondială a Inimii. Este celebrată în ultima duminică din septembrie a fiecarui an.
26 septembrie
- 1815: A fost semnat, la Paris, actul de constituire a "Sfintei Alianțe", de către Alexandru I, țarul Rusiei (1801-1825), Francisc I, împăratul Austriei (1804-1835), și Frederic Wilhelm al III-lea, rege al Prusiei (1797-1840).
- 1918: Bătălia de pe Meuse.
- 1989: Ultimele trupe vietnameze părăsesc Cambodgia.
- 1687: Parthenonul este parțial distrus de o explozie cauzată de bombardamentul forțelor venețiene care asediau trupele otomane staționate în Atena.
- 1912: A izbucnit primul război balcanic între Alianţa Balcanică (Bulgaria, Serbia, Grecia, Muntenegru) şi Imperiul Otoman, încheiat prin victoria coaliţiei antiotomane la 17/30 mai 1913. România s-a declarat neutră.
- 1916: 26 septembrie/9octombrie - Regele Ferdinand I instituie, prin decret regal, cel mai înalt ordin de razboi românesc "Mihai Viteazul".
- 1950: Trupele Națiunilor Unite recuceresc orașul Seul de la nord-coreeni.
- 1962: Proclamarea Republicii Arabe Yemen.
- 1984: Marea Britanie acceptă predarea orașului Hong Kong.
- 2000: Violente proteste antiglobalizare în Praga (20 000) în timpul summitului FMI și Băncii Mondiale.
- Ziua Mondială a Inimii.
- Ziua europeană a Limbilor (începând cu anul 2001).
- Ziua Drapelului Național în Ecuador.
- Ziua Revoluției în Yemen.
- Ziua Mondială a Munţilor Curaţi.
27 septembrie
- 489: Bătălia de la Verona. În august 489, Teodoric a pornit spre Italia în fruntea a 60.000 de soldaţi, dar şi a întregului său popor - aproape un sfert de milion de bărbaţi, femei şi copii, pe care voia să-i colonizeze în Italia. A urmat lupta de la Acquileia, în urma căreia Odoacru, învins, a căutat să-i ofere lui Teodoric o mare sumă de bani, cerându-i în schimb să se întoarcă în Panonia. Regele ostrogot a refuzat şi şi-a continuat marşul spre sud, învingând iarăşsi armata lui Odoacru, la Verona. Odoacru (n. 433-493), a fost rege al Italiei din 476 până la moartea sa. Despre domnia sa în general se consideră că marchează sfârșitul Imperiului Roman clasic în Europa de Vest și începutul Evului Mediu.  El este considerat ca fiind primul de origine non-romană care a condus toată Italia.
- 1529: Asediul Vienei de către Soliman I. Este primul Asediu al Vienei de către turci și aliați moldoveni . A durat până la data de 14 octombrie 1529, când Soliman I s-a retras cu pierderi însemnate. Cifra pierderilor este încă controversată, ea variind între 20.000 și 40.000 de soldați turci căzuți în luptă.
- 1777: Lancaster, Pennsylvania este capitala Statelor Unite pentru o zi.
- 1821: Mexico își câștigă independența față de Spania.
- 1928: Republica Chineză este recunoscută de către Statele Unite.
- 1874: Berna. România semnează, ca membru fondator, Tratatul privind înființarea Uniunii Poștale Generale (din 1878, Uniunea Poștală Universală), prin care țările semnatare formau un singur teritoriu poștal pentru schimbul reciproc al corespondențelor și obiectelor între birourile lor de poștă. Tratatul a intrat în vigoare la 1.07.1875.
- 1896: În cadrul unei ceremonii internaționale festive are loc inaugurarea canalului navigabil Porțile de Fier.
- 1905: Albert Einstein publică studiul "Depinde inerția unui corp de conținutul lui de energie? în Annalen der Physik. Această lucrare cuprinde conceptul care mai târziu va fi simbolizat de celebra relație E = mc2.
- 1910: A avut loc primul raid aerian din România; aviatorul Aurel Vlaicu a parcurs traseul Slatina-Piatra Olt, în cadrul unor manevre militare de toamnă.
- 1940: Este încheiat, la Berlin, Pactul Tripartit" între Germania, Italia și Japonia, prin care cele rei țări își promit ajutor multilateral pentru instaurarea unei "noi rdini" mondiale.
- 1944: Misiunea Kassel. Grupul 445 de Bombardament a executat isiunea cu cele mai mari pierderi într-o singură zi. În doar trei minute 20 de -24 (cu echipaje de cel puțin 9 oameni) au fost doborâte într-o pădure din entrul Germaniei. Alte patru avioane s-au prăbușit în Germania, unul în Belgia i două în Franța. Două au aterizat de urgență la Manston, Anglia iar unul a aterizat orțat la aerodrom. Doar 4 din cele 35 de avioane s-au întors în siguranță la aza Tibenham.
- 1956: Căpitanul Milburn G. evine primul om care depășește Mach 3, zburând pe Bell X-2. La scurt timp vionul a scăpat de sub control iar pilotul a murit.
- 1991: Au început, la București, ucrările Congresului Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, primul congres de după război al acestei formațiuni politice. A fost ales președinte al partidului Corneliu Coposu (27-29).
- 1993: Masacrul de la Suhumi  - a avut loc în timpul războiului din Abhazia mpotriva civililor georgieni în principal de către milițiile separatiste bhaza și de către aliații lor din Caucazul de Nord și Rusia.
- 1996: Conflictul din Afganistan. alibanii cuceresc Kabulul, îl executa pe președintele Najibullah și nstaurează un "sistem islamic complet"; închid școlile pentru fete, nterzic femeilor să lucreze și stabilesc pedepse islamice.
- 1999: România a depus la ruxelles “Programul național anual de pregătire a aderării la NATO”.
- 2001: Guvernul României a adoptat lanul Național de Aderare la NATO, având ca scop admiterea României la ummit-ul de la Praga din 2002; în urma acestui summit, România a fost invitată ă adere la Alianța Nord Atlantică; în 2004, România a devenit membră a NATO.
- 2002: Timorul de Est, stat în ud-estul Asiei ce și-a declarat independența la 20.05.2001, a devenit cel e-al 191-lea membru al ONU.
- Ziua Mondială a Turismului.
28 septembrie
- 1066: William Cuceritorul invadează Anglia. Ridicând pretenții la tronul englez, William, duce de Normandia, invadează Anglia la Pevensey, pe coasta de sud-est a peninsulei britanice. Victoria ce a urmat asupra regelui Harold al II-lea în bătălia de la Hastings a marcat începutul unei noi ere în istoria britanică.
- 1939: Capitularea Varșoviei. Evenimentele au luat o întorsătură bizară datorită intervenției sovietice: la început orașul a fost atacat de germani pe 15 septembrie, dar în mijlocul asediului, naziștii au predat operațiunile în mâinile aliaților lor sovietici. În ciuda atacurilor tot mai puternice ale germanilor, Varșovia, apărată de unități în retragere reorganizate în grabă, civili și voluntari organizați în miliții populare, au rezistat până pe 28 septembrie. Fortăreața Modlin din nordul Varșoviei a capitulat pe 29 septembrie, după o bătălie intensă de 16 zile.
- 1944: Trupele române elibereaza Târgu Mures.
- 1944: Armata 6 germană declanșează o contralovitură dinspre Oradea și Gxula spre Salonta.
- 1944: Instalarea în Franța a guvernului provizoriu prezidat de generalul de Gaulle, venit din Alger. În guvern este reprezentat și Partidul Comunist Francez.
- 1961: Lovitură de stat militară la Damasc. Ia sfârșit Republica Arabă Unită (Egipt și Siria).
- 1987: Începe răscoala civililor palestinieni (Prima Intifada) împotriva ocupației israeliene.
- Ziua suveranității Cehiei.
29 septembrie
- 642: Generalul Amr ibn al-As intră în Alexandria, desăvârșind astfel cucerirea arabă a Egiptului.
- 1364: Bătălia de la Auray: Forțele engleze le înving pe cele franceze; sfârșitul Războiului Breton de Succesiune.
- 1760: Fortăreața Detroit, în frunte cu maiorul Robert Rogers, se predă fără luptă împotriva trupelor britanice, ca ultima fortăreață franceză în America de Nord.
- 1789: Înființarea armatei regulate americane.
- 1911: Italia declară război Imperiului Otoman, după ce aceștia au lăsat să treacă ultimatumul italian de predare a orașului Tripoli.
- 1938: Semnarea Acordurilor de la München ("Münchner Abkommen"). Marea Britanie, Franța și Italia recunosc cedarea regiunilor locuite de germanii sudeți din Cehia către Germania, și a celor locuite de polonezii din Cehia (regiunea Cieszyn) către Polonia.
- 1957: În Kyshtym, Uniunea Sovietică, explodează un tank cu substanță radioactivă. Numărul morților e necunoscut. 10 000 locuitori au trebuit evacuați.
30 septembrie
- 1345: Ștefan Dușan ocupă orașul Serres și se proclamă împărat al grecilor și sârbilor, fiind încoronat la Skopjie la 16 aprilie 1346.
- 1399: Henry IV este proclamat rege al Angliei.
- 1791: Dizolvarea Adunării Constituante din Paris. Parizienii îi aclamă pe Maximilien Robespierre și Jéróme Pétion ca pe niște „patrioí incoruptibili”.
- 1895: Madagascarul devine protectorat francez.
- 1938: Liga Națiunilor scoate în afara legii „bombardamentele inteníonate asupra populaíei civile”.
- 1949: Ia sfârșit oficial Podul Aerian al Berlinului, desfășurat pentru a contracara blocada impusă de sovietici (24 iunie 1948 – 12 Mai 1949). În total SUA au livrat 1 783 573 tone iar RAF 541 937 tone, totalizând 2 326 406 tone în 278 228 de zboruri.
- 1990: A fost semnată, la New York, "Declarația mondială privind supraviețuirea, protejarea și dezvoltarea copiilor", în cadrul Conferinței mondiale la nivel înalt consacrată condiției copilului.
- 2007: Prea Fericitul Părinte Daniel a fost întronizat Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
-  Ziua națională a Botswanei.  Aniversarea proclamării independenței față de Marea Britanie (1966).
- Ziua Internațională a Traducătorilor este serbată în întreaga lume de ziua Sfântului Ieronim, traducătorul Bibliei. Sfântul Ieronim este considerat patronul spiritual al traducătorilor. Ziua Internațională a Traducatorilor a fost sărbatorită pentru prima dată în anul 1953 la inițiativa FIT (Federația Internaționalî a Traducătorilor). În anul 1991 FIT a propus adoptarea unei date oficiale pentru serbarea Zilei Internaționale a Traducătorilor.
- Organizația Maritimă internațională sărbătorește Ziua Maritimă  Internațională. Data exactă este decisă de fiecare guvern, dar de obicei se ține în ultima săptămână a lunii septembrie.
August
Luna august se numea în latină Sextilis, pentru că era a șasea lună în calendarul roman, calendar care avea inițial 10 luni (după cel etrusc) și începea cu luna martie. Se făcea socoteala anului de la fondarea Romei în 753 î.Hr. După anul 700 î.Hr., august a devenit a opta lună, când ianuarie și februarie au fost adăugate înaintea lunii martie de către regele Numa Pompilius.
Numele actual al lunii august vine de la numele primului împărat roman, Cezar August. În anul 8 d.Hr. luna a fost redenumită în onoarea lui Augustus, deoarece câteva din cele mai importante momente din accederea lui la putere, culminând cu căderea Alexandriei, au avut loc în acea lună.
Conform unei teori lansate de Johannes de Sacrobosco, sau  Sacro Bosco, în sec 13 (teorie considerată a fi netemeinică), luna ar avea 31 de zile, pentru că Cezar August a doritca luna august să aibă tot atâtea zile câte are luna lui Iulius Cezar, luna iulie.
Şi alte luni au fost redenumite după împăraţi, dar nici una dintre schimbările ulterioare nu a supravieţuit morţii iniţiatorilor lor. Caligula a redenumit septembrie prin Germanicus; Nero a redenumit Aprilis prin Neroneus, Maius prin Claudius, şi Iunius prin Germanicus; Domitian a redenumit septembrie prin Germanicus şi octombrie prin Domitianus; Septembre a fost redenumit prin Antoninus şi Tacitus iar noiembrie a fost redenumită Faustina şi Romanus. Commodus a fost un caz unicat prin aceea că a redenumit toate cele doisprezece luni după numele lui adoptate (din ianuarie până în decembrie): Amazonius, Invictus, Felix,
Pius, Lucius, Aelius, Aurelius, Commodus, Augustus, Herculeus, Romanus,
şi Exsuperatorius.
Grecii numeau luna august Metageitnion.
În România, luna august, popular, are mai multe denumiri zonale: Augustru, Măselar, Gustar, Secerar.
August începe în aceeași zi a săptămânii ca și Februarie în anii bisecți.
În albaneză luna se numește Gusht.
În finlandeză luna se numește elokuu, "luna recoltei"
În poloneză luna se numește sierpień, luna secerei.
În această lună are loc Festivalul Internațional din Edinburgh. În 2011 festivalul prezintă un program de peste trei săptămâni de muzică clasică, teatru, operă, dans şi artă vizuală şi sărbătoreşte culturi diverse din Asia cu cei mai buni artişti din ţări precum China, India, Japonia, Coreea, Taiwan şi Vietnam și din întreaga lume. Primul festival a avut loc la Edinburg în anul 1947, cu scopul ”de a oferi o platformă pentru înflorirea spiritului uman” și de a îmbogății viața culturală din Scoția, Marea Britanie și Europa.
1 august
- Scoaterea Sfintei Cruci (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului).
- 49 î.Hr.: Bătălia de la Ilerda (Spania). Cezar a învins ultimele trupe susținătoare ale lui Pompei.
- 902 – Taormina, ultima fortăreață bizantină în Sicilia, este capturată de armata Aghlabidă (dinastie a emirilor, care au condus ifriqiya în perioad 800-909.
- 1473: Atestarea documentară a orașului Zalău.
- 1498: Cristofor Columb devine primul european care ajunge în Venezuela.
- 1619: Primi sclavi africani ajung în Jamestown, Virginia.
- 1714: Dimitrie Cantemir a devenit primul român, membru al unui înalt for științific internațional (Academia din Berlin).
- 1759: Războiul de 7 ani: Bătălia de la Minden - o armată aliată anglo-germană înfrânge armata franceză. În M. Britanie, această victorie, împreună cu alte evenimente au constituit Annus Mirabilis 1759, sărbătorit de multe regimentre engleze ca ”Ziua Minden”.
- 1798: Începe Bătălia Nilului (Aboukir Bay) – flota engleză atacă flota revoluționarilor francezi în cadrul unei neobinuite acțiuni de noapte.
- 1800: Uniunea dintre Regatele Marii Britanii și Irlandei în cadrul United Kingdom of  Great Britain and Ireland.
- 1801: Primul dintre războaiele purtate de nord-americani cu statele berbere din nordul Africi din cauza piraților berberi.
- 1834: Sclavia este abolită în Imperiul Britanic.
- 1862:  Constituirea Ministerului Afacerilor Externe al României.
- 1894: Primul război chino-japonez având ca miză Koreea.
- 1902: Statele Unite cumpără drepturile asupra Canalului Panama de la Franța.
- 1914: Germania declară război Rusiei.
- 1921: La Haga a fost creată Curtea Internațională de Justiție.
- 1927: Revoltele din Nanchang marchează  începerea războiului civil chinez dintre Kuomintangși Partidul Comunist. Este sărbătorită ca ziua aniversară a punerii temeliei Armatei Populare de Eliberare.
- 1936: Proclamarea de catre premierul francez L. Blum a politicii de neinterventie fata de razboiul din Spania.
- 1937 – Josip Broz Tito citește hotărârea de creare a Partidului Comunist Croat într-o pădure de lângă Sambor.
- 1941: Este produs primul Jeep.
- 1944: Izbucnește Revolta din Varșovia împotriva ocupanților naziști.
- 1948: Este creat U.S. Air Force Office of Special Investigations.
- 1957: SUA și Canada pun bazele North American Air Defense Command (NORAD).
- 1964: Congo Belgian devine Republica Congo.
- 1966: Partidul Comunist Chinez a decis lansarea Revoluției Culturale. Epurarea intelectualilor și imperialiștilor devine politica oficială a Chinei în cadrul acestei revoluții.
- 1975: Semnarea actului final al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa (Helsinki).
- 1977: Greva genarală a minerilor din valea Jiului. 30.000 de mineri au blocat exploatările și au cerut să discute numai cu Nicolae Ceaușescu (1 - 3 august).
- 1996: A intrat în vigoare, în mod oficial, programul efectiv de Parteneriat Individualizat România-NATO.
- 1967: Israelul anexează Ierusalimul de Est.
- 1975: Actul Final al CSCE – se crează Conferința pentru securitate și Cooperare în Europa.
- Ziua Forțelor Armate în Liban.
- Ziua Forțelor Armate sau aniversarea Creării Armatei Populare de Eliberare în China(1927).
- Celebrarea abolirii sclaviei (1833) în Imperiul Britanic.
- Sărbătoarea Kamál (Perfecțiune); Prima zi a lunii a opta în calendarul Bahá`i.
- 1960- Ziua naíonală a Beninului (denumit și Danxomé, Danhomé, Abomey).
Dahomey a fost un vechi regat african, astăzi incorporat în actualul stat Benin. Regatul a fost fondat în secolul al XVI-lea, și a rezistat până în 1900, când a fost anexat de către trupele franceze din Senegal. Dahomey a devenit stat independent la 1 septembrie 1960 și a fost redenumit Benin la 30 noiembrie 1975.
- Ziua națională a Elveției - 1291 – Formarea Confederației Elvețiene pe baza The Federal Charter or Letter of Alliance care stabilea  ”the Eternal Alliance” sau ”League Of The Three Forest Cantons”.
- Începutul ceremoniilor autumnale Laughnasadh și Lammas (Serbări ale recoltei) în Anglia, Scoția și Irlanda.
- Ziua Tanchistilor. Înfiintarea, în 1919, a primei subunitati de tancuri.

2 august

- 338 î.Hr.: Bătălia de la Cheroneea dintre macedonenii lui Filipn al II-lea și forțele unite ale Atenenei și Tebei.
- 216 î.Hr.: Bătălia de la Cannae (al doilea război punic). Hannibal a învins armata romană condusă de Lucius Aemilius paullus și gaius Terentius Varro (45.000 de romani morți și 20.000 de prizonieri).
- 1377: trupele ruse conduse de cneazul Ivan Dimitrievici sunt înfrânte de mica armată a Hoardei Albastre, în bătălia de la Râul Pyana din cauza stării de beție în care se aflau soldații ruși.
- 1776: Semnarea Declarației de Independență a Statelor Unite de către cei 56 de delegați  ai Congresului Continental, din partea celor treisprezece colonii originare, care au devenit cele 13 state originare ale SUA. Deși Declarația a fost aprobată pe 4 iulie, mulți istorici consideră că semnarea a fost făcută după aproape o lună, pe 2 august și nu pe 4 iulie cum se consideră de obicei.
« Noi considerăm aceste adevăruri evidente, că toți oamenii sunt egali, că ei sunt înzestrați de Creator cu anumite Drepturi inalienabile, că printre acestea sunt Viața, Libertatea și căutarea Fericirii. Că, pentru a asigura aceste drepturi, Guverne sunt instituite printre oameni, izvorând puterile lor doar din consimțământul celor guvernați, Că atunci când orice Formă de Guvernare devine distructivă acestor scopuri, este dreptul poporului de a o modifica sau elimina, și să instituie nouă Guvernare, stabilindu-i fundația pe astfel de principii și organizandu-i puterile în asemenea formă, încât să le pară lor cel mai probabil să producă Siguranță și Fericire. »
- 1798: Victoria britanicilor asupra armatei revoluționare franceze în Bătălia Nilului.
- 1815: Napoleon a fost exilat în insula Sfânta Elena.
- 1929: Se înființează Regia Autonomă a Porturilor și Căilor de Comunicație pe Apă (PCA), care ia în exploatare și administrare căile de comunicație pe apă, porturile, vasele aferente, instalațiile de orice fel ș.a.
- 1934: Adolf Hitler devine conducătorul suprem al Germaniei reunind funcțiile de președinte și cancelar într-una singură, cea de Fürer.
- 1939: Albert Einstein și leó Szilárd îi trimit o scrisoare lui Franklin D. Roosevelt în care cer urgentarea proiectului Manhattan.
- 1940: Stalin semnează un decret abuziv (fără niciun fel de consultare a locuitorilor regiunii) de crearea a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenească pe o parte din pământul românesc ocupat cu forța de Armata Roșie.
- 1945: Sfârșitul Conferinței aliaților de la Potsdam (17 iulie - 2 august).
- 1964: Războiul din Vietnam: incidentul din Golful Tonkin – Americanii pretind că vase vietnameze au deschis focul asupra a două distrugătoare americane.
- 1969: Vizita lui Richard Nixon (primul președinte american la București) în România.
- 1980: Atentatul cu bombă din gara Bologna, Italia, omorând 85 de oameni și rănind peste 200.
- 1985: Inaugurarea crucișătorului "Muntenia", construit la Șantierul naval din Mangalia.
- 1990: Invadarea Kuweit-ului de către Irak.
- 1997: La Catedrala greco-catolică "Sfânta Treime" din Blaj sunt depuse osemintele marelui iluminist român Ioan Inocențiu Micu (Klein), personalitate marcantă a Școlii Ardelene, aduse de la Roma după 230 de ani de la moartea sa. Au loc cu acest prilej ceremonii religioase, cu participarea înalților prelați ai Bisericii greco-catolice. Rămășițele pământești ale episcopului greco-catolic au fost reînhumate în catedrală în octombrie 1997.
- Ziua Forțelor Aeropurtate (Vozdushno-Desantnye -desant) în Rusia și Ukraina.
- Ziua națională a Macedoniei. Ziua Republicii, numită și Ilinden (este și o importantă sărbătoare religioasă-Sf. Elijah) în Republica Macedonia.

3 august

- 1492: Cristofor Columb a început prima sa călătorie spre America. Expediția se va încheia la 15 martie 1493.
- 1571: Bătălia de la Famagusta; turcii cuceresc insula Cipru de la venețieni.
- 1601: În lupta de la Guruslău, trupele lui Mihai Viteazul și ale lui Gheorghe Basta  îl înfrâng pe Sigismund Báthory; șase zile mai târziu, Mihai Viteazul este ucis la 3 km sud de Turda, din ordinul lui G.Basta.
- 1778: S–a inaugurat Teatrul Scala din Milano.
- 1783: În Japonia, Muntele Asama erupe omorând 35.000 de oameni.
- 1914: Primul Război Mondial: Germania declară război Franței.
- 1914: Inaugurarea Canalului panama.. 79,6 km. lungime, 30 - 300 m. lățime și 14 metri adâncime.
- 1919: Armata română intră în Timișoara și aduce o mare contribuție la reîntregirea teritoriilor românești
(vezi și 4 august - în unele surse figurează 3 august ca data intrării în Budapesta).
- 1929: S-a creat "Regia autonomă a poștelor, telegrafelor și telefoanelor" (PTT), care a luat în exploatare și administrare serviciile publice de poștă, telegraf și telefon.
- 1958: Polul Nord este atins, sub calota de gheață, de submarinul atomic american Nautillus.
- 1975: S-a încheiat vizita oficială, de două zile, efectuată în România de președintele american Gerald
Ford.
- 1940: Forțele italiene declanșează invazia Somaliei Britanice.
- 1972: SUA ratifică Tratatul ABM (Anti-Balistic Missile Treaty).
- 1977: Încep audierile în cadrul Senatului SUA privind proiectul MKULTRA (numele de cod dat programului CIA de cercetare al controlului mintal condus de Biroul de Cercetări Ştiinţifice. Proiectul a început în anii 1950 şi a continuat până spre sfârşitul anilor 1960.).
- România:  Ziua Municipiului Timișoara (este data intrării armatei române în Timișoara în anul 1919).
- Venezuela: Ziua drapelului (din 2006).
- Niger: Ziua Independenței, celebreaază obținerea acesteia față de Franța în 1960.

4 august

- 338 î.Hr.: Bătălia de la Cheroneea dintre macedonenii lui Filipn al II-lea și forțele unite ale Atenenei și Tebei.
- 1578: Bătălia de la Al-Kaar al Kabir (Maroc) dintre portughezi și maurii din Fez. În cursul luptei, regele Portugaliei a fost ucis. Profitând de aceasta, Spania va ocupa Portugalia în 1580 (până în 1640), anexând și imperiul colonial al acesteia.
- 1704: Englezii cuceresc Gibraltarul (împreună cu flota olandeză), în timpul războiului de succesiune la tronul Spaniei (Tratatul de la Utrecht le recunoaște,în 1713, posesiunea).
- 1789: Membrii Adunării Constituante naționale adoptă declara de abolire a feudalismului și de renunțare la privilegii.
- 1914: Izbucnirea primului război mondial: Germania invadează Belgia; ca răspuns, Marea Britanie declară război Germaniei. Statele Unite își proclamă neutralitatea.
- 1916 Primul război mondial – Liberia declară război Germaniei.
- 1916: Consiliul de Coroana de la Cotroceni decide intrarea României în razboi alaturi de Antanta.
- 1919: Armata română a intrat victorioasă în Budapesta. Sfârșitul regimului comunist instaurat de Bela Kun la 21   martie 1919 în Ungaria (Republica Ungară a Sfaturilor – bolșevica). Generalul Mărdărescu a primit defilarea trupelor române în capitala Ungariei.
- 1924: Sunt stabilite relații diplomatice între Mexic și Uniunea Sovietică.
- 1969 – Încep negocierile secrete dintre reprezentantul SUA, Henry kissinger și reprezentantul  Vietnamului de Nord, Xuan Thuy. Discuțiile sunt purtate într-un apartament din Paris, aparținând unui intermediar francez, Jean Sainteny și se
încheie cu un eșec.
- 1984: Republica Volta Superioară îșischimbă numele în Burkina Faso.
- 1995: Începe Operațiunea “Furtuna”. Operațiunea "Furtuna" (Oluja) a armatei croate (care a durat 84 de ore și a fost considerată cea mai mare ofensivă din Europa după cel de al doilea război mondial), a dus la desființarea Republicii sârbe Kraina, iar forțele militare ale Guvernului majoritar musulman al Bosniei-Herțegovina și ale croaților bosnieci au declanșat ofensiva contra forțelor armate ale Republicii Srpska din Bosnia-Herțegovina. În patru zile, Republica sârba Kraina s-a prăbușit, iar populația civilă sârbă a părăsit în masă teritoriul, refugiindu-se în teritoriile deținute de sârbi în Bosnia și în Serbia.
Ca urmare a intensificării conflictului și a pericolului izbucnirii unui război pe scară largă, prin implicarea directă a Republicii Federale Iugoslavia, Grupul de Contact (format din Statele Unite, Rusia, Marea Britanie, Franța și Germania) a impus convocarea unei conferințe internaționale la Dayton, Ohio, Statele Unite.
- Ziua Pazei de Coastă în SUA și canada. Coast Guard Day. Începând din 29 august  și până la 7 august se desfășoară un festival prin care sunt onorați membrii Pazei de Coastă. Apogeul sărbătorii are loc în Grand Haven, Michigan, cunoscut drept ”Orașul pazei de Coastă”. Această instituție a fost creată în 1790, fiind numită inițial Revenue Cutter Service, apoi, din 1915, Coast Guard, după fuziunea cu  Lifesaving Service.
- Ziua constituției în Insulele Cook.
- Ziua revoluției în Burkina Faso. Numită în trecut Volta Superioară, la 4 august 1984, ”țara oamenilor de onoare” a fost redenumită pe 4 august 1984, de președintele Thomas Sankara. Literar, „Burkina” se poate traduce „oamenii integrității” în limba moré, iar „Faso” înseamnă „casa tatălui” în limba dioula.

5 august

- 1192: Victoria cruciaților la Jaffa (Cruciada a III-a), împotriva musulmanilor lui Saladin.
- 1424: Prima mențiune a vămii Calafat.
- 1772: Austria participă la prima împărțire a Poloniei.
- 1861: Abolirea pedepselor corporale în armata SUA.
- 1929: Greva minerilor de la Lupeni (5-6 august).
- 1962: Nelson Mandela este întemnițat. El va fi eliberat abia în 1990.
- Burkina faso: Ziua națională (obținerea independenței față de Franța).
- 1963: SUA, marea Britanie și URSS au semnat tratatul de interzicere a testelor nucleare.
- 1995: Orașul Knin, o puternică redută sârbă, este capturat de către forțele croate în cadrul Operației ”Furtuna”. În această zi se sărbătorește în Croația Ziua Victoriei.
- International Beer Day. Sărbătorită începînd din 2007 la Santa Cruz, California, este celebrată astăzi în țări precum  SUA, Filippine, Turcia, Australia, Israel, Anglia, Estonia, Africa de Sud, Canada , Germania, Bosnia și Herzegovina.
- 1960: Burkina Faso devine independentă față de Franța.

6 august

- Schimbarea la Față a Domnului.
- 1484: Începe asediul cetății Chilia, în timpul campaniei sultanului baiazid al II-lea în Moldova (iunie - august ); după opt zile, cetatea este cucerită de invadatori (la 14 august) și devine raia turcească.
- 1506: Marele Ducat al Lituaniei înfrânge Hanatul Crimeei în bătălia de la Kletsk.
- 1791: Inaugurarea Porții Brandenburg din Berlin.
- 1806: Francisc II, ultimul Impărat al Sfântului Imperiu Roman, abdică, marcând sfârșitul imperiului.
- 1863: La Londra a intrat în funcțiune primul metrou din lume, de-a lungul sectorului Victoria Street, cu lungimea de 6,3 kilometri. Tracțiunea era realizată cu o mașină cu abur.
- 1867: S-a înființat Biblioteca Academiei Române.
- 1877: Marele duce Nicolae adresează domnitorului Carol I noi telegrame în care solicită trecerea Dunării de către întreaga armată română. Unități ale armatei române trec Dunărea și iau în primire paza podului de vase Zimnicea-Șiștov.
- 1914: Primul război mondial: prima Bătălie a Atlanticului – la două zile după ce Marea Britanie declară război Germaniei, submarinele germane U-2 părăsesc baza Helgoland, pentru a atacavasele Royal Navy din Marea Nordului.
- 1914: Primul război mondial -  Serbia declară război germaniei; Austria declară război Rusiei.
- 1917: Primul război mondial – Bătălia de la Mărășești.
- 1929: Greva muncitorilor de la Lupeni (jud. Hunedoara), reprimata prin interventia armatei.
- 1937: SUA și Uniunea Sovietică semnează un tratat comercial.
- 1940: Estonia a fost alipită la URSS.
- 1945: Hiroshima este devastată de bomba atomică ”Little Boy” lansată de bombardierul B-29 Enola Gay. Aproximativ 70,000 de oameni au fost uciși instantaneu, iar câteva zeci de mii au murit în anii următori din cauza arsurilor și a radiației.
- 1945: nota guvernului sovietic prin care comunică guvernului român hoarârea de a restabili relațiile diplomatice cu România.
- 1960: Revoluția cubaneză – ca răspuns la embargoul impus de SUA, Cuba naționalizează proprietățile americane și ale altor cetățeni străini.
- 1990: ONU decretează un embargou împotriva Irakului și autorizează, la 25 august 1990, recurgerea la forță împotriva regimului de la Bagdad.
- 1825: Bolivia obține independența față de Spania (1825).
- 1962: Jamaica devine independentă (1962).
- Ziua Hiroshimei - Ziua mondială a luptei pentru interzicerea armei nucleare.
- Ziua Internationala "Medicii Lumii pentru Pace". Se sarbatoreste conform hotararii Miscarii "Medicii Lumii Impotriva Razboiului Nuclear" de ziua bombardamentului Hirosimei (de catre armata americana).
- Ziua Minerului, o sărbătoare tradiţionala a Văii Jiului.

7 august

- 626: Armata avarilor și slavilor renunță la asediul Constantinopolului.
- 1714: Bătălia de la Gangut, prima victorie importantă a flotei ruse.
- 1819: Bătălia de la Boyaca, Columbia, cunoscută atunci ca Noua Granada, a fost bătălia prin care această țară și-a
câștigat definitiv independența față de monarhia spaniolă, deși luptele cu forțele regale au mai continuat câțiva ani.
Victoria obținută de către armatele unite columbiene și venezuelene, împreună cu o unitate de voluntari britanici, a
avut consecințe importante:
- Sfârșitul controlului spaniol asupra privinciilor americane;
- Eliberarea tuturor provinciilor din Noul Regat;
- Crearea Marii Columbii;
- Începutul guvernărilor autonome în fostele provincii spaniole;
-  Obținerea independenței de către Venezuela, Peru și Ecuador și crearea statului bolivian.
- 1858: Convenția de la Paris (27 - 12 august). Pentru Principatele Române se prevedea un regim parlamentar și censitar și se desființau privilegiile marii boierimi.
- 1864: Înființarea Primăriei București. Primul primar ales a fost Barbu Vlădoianu.
- 1922: Acțiunea grevistă a muncitorilor de la Fabrica de vagoane Astra din Arad.
- 1940: A fost încheiat acordul dintre Churchill și De Gaulle privind organizarea Forțelor Franceze Libere.
- 1940: al doilea război mondial-Alsacia și Lorena sunt anexate de către al Treilea Reich.
- 1942: al doilea război mondial – începe Bătălia de la guadalcanal-marina SUA lansează prima ofensivă a războiului, prin debarcarea în Insulele Solomon (Guadalcanal și Tulagi).
- 1947:  Expediția Kon-Tiki a lui Thor Heyerdahl, în care a navigat 4.300 mile (aproximativ 7.000 km) și 101 zile, din America de Sud până în insulele Tuamotu (Oceanul Pacific), în încercarea de a demonstra că populațiile preistorice puteau călători pe această rută.
- 1956: Accidentul de la Cali, Columbia. Un convoi militar care transporta combustibil, muniție și explozibil a explodat în plin centrul orașului. S-au înregistrat 1200 de victime.
- 1970: La Iași s-a inaugurat „Casa Dosoftei”, care adăpostește secția de literatură veche a Muzeului Literaturii din Iași.
- 1997: "Ziua I-îi" a reformei structurale în România. Într-o conferință de presă, premierul Victor Ciorbea a prezentat o listă cu 17 societăți comerciale care trebuiau închise începând de a doua zi, ceea ce nu s-a întâmplat.
- 1998: Atentatele cu bombe de la ambasadele americane din Nairobi (Kenya) și dar al Salaam (Tanzania). 257 de persoane (din care 12 americani) și-au pierdut viața în atentate, revendicate de "Armata islamică pentru eliberarea locurilor sfinte".
- 1998: Atacurile cu bobmă asupra ambasadelor SUA din Dar es Salaam (Tanzania) și Nairobi (Kenia), ucid aproximativ 212 oameni.
- 1999: începe al doilea Război cecen.
- 2008: Georgia lansează ofensiva militară împotriva Osetiei de Sud, pentru a contracara presupusa invazie rusă.
- în Kiribati se serbează Youth Day- ziua tineretului. Scopul este de a promova un stil de viață sănătos printre tinerii țării.
- 1960: Proclamarea independenței Coastei de Fildeș (Cote d`Ivoire).
- 1822: Ziua Independentei Braziliei.

8 august

- 754: Sfârșitul Sinodului convocat de Constantin al V-lea la (10 februarie). A fost condamnat cultul icoanelor și s-a hotărât distrugerea acestora (mișcarea iconoclastă).
- 1220: Suedia este înfrântă de triburile estoniene în bătălia de la Lihula.  - 1570: Sfârșitul celui de-al III-lea război civil din franța, prin Pacea de la Saint Germain. A fost acordată libertatea cultului protestant.
- 1588: Războiul anglo-spaniol-Bătălia de la Gravelines –Se încheie  lupta navală și totodată încercarea marii Armade de a invada Anglia.
- 1793: Are loc insurecția din Lion din timpul revoluției franceze.
- 1826: Mitropolitul Moldovei, Veniamin Costachi hotărăște ridicarea Catedralei mitropolitane de la Iași, unde, din anul 1889, se află racla cu cinstitele moaște ale Cuvioasei parascheva, ocrotitoarea Moldovei.
- 1870: A avut loc mișcarea antidinastică de la Ploiești, condusă de Alexandru Candiano-Popescu cunoscută ca Republica de la Ploiești.A fost o mișcare antimonarhică , o revoltă radical-liberală, îndreptată împotriva Domnitorului Carol.  În presa zilei a fost cunoscută sub numele de tulburările de la Ploiești.
Această mișcare conspirativă a fost prezentat de presa vremii ca o acțiune subversivă a unui grup de cheflii. Totuși, ea a fost o mișcare organizată care a căutat înlăturarea monarhiei. La această mișcare au participat aproximativ 3000 de oameni, printre care au fost și demnitari din rândul prefecturii și poliției orașului.
Au fost arestați membri ai mișcării conspirative ca Ion Brătianu, Bogdan Petricescu Hașdeu, generalul Nicolae Golescu, colonelul Nicolae Crețulescu, preotul Ștefan Dinicescu, Mihail Kogălniceanu, Drăghicescu. Procesul răzvrătiților a fost mutat de la Ploiești la Târgoviște, sentința judecătorească fiind pronunțată la data de 17 octombrie 1870, participanții civili fiind  declarați nevinovați.
Șeful republicanilor, capitanul Al. Candiano-Popescu, a devenit, ulterior, adjutant al Regelui Carol I, iar multi dintre participanti, sub o forma sau alta la evenimente, au ajuns parlamentari si ministri.
- 1889: Prin Înalt Decret Regal 2073 s-a înființat, pe lângă Marele Stat Major al Armatei Române, o Școală Superioară de Resbel, în prezent Academia de Înalte Studii Militare, având rolul de a forma ofiterii de stat major.
- 1908: Wilbur Wright realizează primul zbor la le Mans, acestafiind primul zbor public al fraților Wright.
Nu trebuie să uităm că pe 18 martie 1906, laMontesson, lângă Paris, aparatul Vuia I a zburat pentru prima dată. După o accelerație pe o distanță de 50 de metri, aparatul s-a ridicat la o înălțime de aproape un metru, pe o distanță de 12. Multe ziare din Franța, Statele Unite și Marea Britanie au scris despre primul om care a zburat cu un aparat mai greu decât aerul, echipat cu sisteme proprii de decolare, propulsie și aterizare. De atunci a fost scoasă în evidență și propagată ideea că Vuia a reușit cu aparatul său să decoleze de pe o suprafață plată, folosind numai mijloace proprii, "la bord", fără "ajutor extern" (pantă, cale ferată, catapultă, etc.). Totuși, deși au fost și mai există multe contradicții și dezbatere asupra definiției de primul aeroplan, se consideră că aceasta a fost  prima decolare și aterizare bine-certificată, realizată de pe o suprafață plană, a unui monoplan acționat doar cu propulsie proprie furnizată de un motor, și echipat cu tren de aterizare.
Și Jacob Christian Hansen Ellehammer  zboară, în septembrie 1906, pe insula Lindholm, pe o distanță de circa 40 de m.
- 1918: primul război mondial-Bătălia de la Amiens (ofensiva celor 100 de zile).
- 1940: A fost declanșată ofensiva aeriană germană asupra Angliei.
- 1940: Directiva ”Aufbau Ost” (construit, realizat, concentrat în est), semnată de Wilhelmn Keitel.
Aufbau Ost (Buildup in the East - construit, realizat, concentrat în est) a fost numele de cod al operațiunii de mobilizare a forțelor înainte de începerea Operațiunii Barbarossa (invazia Uniunii Sovietice). Datorită posibilității executării unor atacuri aeriene britanice inclusiv asupra estului Germniei se stabilea ca pentru pregătirea noilor unități să fie folosite teritoriile din răsărit.
- 1941: Întâlnirea Roosevelt - Churchill din Insulele Newfoundland. A fost adoptată  „Charta Atlanticului”.
- 1945: URSS a declarat război Japoniei. Armata Roșie a ocupat Manciuria, Coreea de Nord și Sahalinul.
- 1945: La Londra se semnează un acord între marile puteri aliate privind urmărirea și pedepsirea criminalilor de război naziști în cadrul unui Tribunal militar internațional. La 2 noiembrie 1945, tribunalul și–a început lucrările la Nürberg.
- 1946: România a fost invitată oficial, de către Guvernul francez, să participe la Conferința de pace de la Paris.
- 1953: URSS a efectuat prima experimentare a bombei cu hidrogen.
- 1960:  Ieșirea din Congo a regiunii South Kasai. În 1960 regiunea autonomă  minieră Kasai de Sud și-a proclamat independența de stat, având capitala la Bakwanga (azi Mbuji-Mayi).
- 1963: România semnează Tratatul privind încetarea experiențelor nucleare în atmosferă, în spațiul cosmic și sub
apă
, încheiat la 5 august între SUA, Marea Britanie și URSS.
- 1967: Crearea ASEAN (Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est)  de către Indonezia, Malaezia, Filipine, Singapore și Tailanda.
- 1974: Scandalul Watergate: Președintele american Richard Nixon își anunță demisia, care intră în vigoare de a doua zi.
- 1981: Președintele american, Ronald reagan, a ordonat producerea bombei cu neutroni.
- 1990: Irakul ocupă Kuwaitul.
- 1949: Bhutan devine independent.

9 august

- 48 î.Hr.: Bătălia de la Farsalos (Thesalia), decisivă, dintre Cezar și Pompei.
- 378: Bătălia de la Adrianopol  împotriva vizigoților care primiseră permisiunea de a se stabili la Dunărea de Jos. Jaful la care aceștia sunt supuși de autoritățile imperiale locale declanșează o mare răscoală antiromană. În această bătălie, angajată fără a mai aștepta sosirea contingentelor din Occident, armata romană este înfrântă de vizigoții lui Frithigern, sprijiniți de contingente ostrogote. Împăratul Valens a murit în luptă. Prima afirmare a cavaleriei pe câmpul de luptă în această parte a lumii.
- 681: Fondarea hanatului Bulgar la sud de Dunăre, după înfrângerea armatelor bizantine ale împăratului Constantin IV la sud de Delta Dunării. Țaratul Bulgar (sau Imperiul Bulgar) a fost un stat medieval fondat de bulgari în Balcanii de nord-est.
La apogeul puterii sale se întindea până la Budapesta și Marea Neagră și de la Nipru până la Marea Adriatică.
- 1173: A început construirea turnului din Pisa, de către arhitectul și sculptorul Bonanno din Pisa. Construcția a avut trei etape și a durat  177 de ani.
- 1483: Deschiderea capelei Sixtine prin celebrarea primei messe (slujbe).
- 1601: Mihai Viteazul este ucis de generalul Gheorghe Basta. Capul său este luat de unul dintre căpitanii domnitorului și înmormântat de Radu Buzescu la Mânăstirea Dealu, lângă Târgoviște. Pe lespedea sa de piatră de la Mănăstirea Dealu stă scris: "Aici zace cinstitul și răposatul capul creștinului Mihail, Marele Voievod, ce au fost domn al Țării Românești și Ardealului și Moldovei."
- 1819: Napoleon anexează Westfalia la Imperiul Francez.
- 1945: Sfârșitul celui de-al doilea război mondial: Aviația americană lansează cea de-a doua bombă atomică din istoria umanității asupra localității japoneze Nagasaki.
Explozia atomică de la Nagasaki. S-a folosit o bombă cu fisiune bazată pe plutoniu de 5 tone. Nagasaki este devastat când bomba cunoscută ca "Fat Man", a fost detonată deasupra orașului, fiind lansată de avionul american B-29 Bockscar. 39,000 de oameni au fost uciși.  Explozia s-a produs în apropierea Catedralei Catolice, din cartierul Urakami în momentul mesei (slujbei) catolice duminicale. Preotul și toți credincioșii au fost lichefiați de explozie și la Muzeul Atomic din Nagasaki există rozariile acestora și vitraliile, topite și transformate în mărgele de sticlă colorată.
- 1945: URSS a intrat în război cu Japonia, ocupând insulele sahalin și Kurile.
- 1965: Proclamarea independenței și a republicii Singapore. Sărbătoare națională. Singapore este exclusă din Malaezia și devine primul și singurul stat care obține independența fără să o dorească.
Singapore a devenit un stat auto-guvernat în 1959. După referendumul din 1962 pentru alipire, Singapore s-a alăturat la Malaia împreună cu Sabah și sarawak pentru a forma Statul federal al Malaysiei la 16 septembrie 1963, dar a fost dar afară din federație doi ani mai târziu după relațiile conflictuale ideologice dintre guvernul statal și guvernul federal de la Kuala Lumpur. Și-a câștigat suveranitatea în mod oficial la 9 august 1965.
- Ziua Internationala a populatiei bastinase. Adoptata de Adunarea Grnrrală a ONU, in 1994.
- 1965: Singapore și-a câștigat suveranitatea în mod oficial, la această dată devenind suverană ca Republica Singapore (rămâne in Commonwealth). Singapore a devenit un stat auto-guvernat în 1959. După referendumul din 1962 pentru alipire, Singapore s-a unit cu Malaya, Sabah și Sarawak, pentru a forma Statul federal al Malaysiei la 16 septembrie 1963, dar a fost dată afară din federație doi ani mai târziu după relațiile conflictuale ideologice dintre guvernul statal și guvernul federal de la Kuala Lumpur.
- 09: Ziua Internationala a Gradinilor Zoologice.

10 august

- 610: Laylat al-Qadr: lui Muhammad începe să-i fie revelat  Coranul (dată tradițională), prin intermediul îngerului Gavri ( Gabriel), verset cu verset, până în anul 632 (anul morții sale).  Laylat al-Qadr (cunoscut și ca Shab-e-Qadr), Noaptea Destinului, Noaptea Puterii, Noaptea Valorii, Noaptea Poruncii (Legii), sau Noaptea Măsurilor.
- 955: Bătălia de la Lechfeld; Otto cel Mare, suveran peste marile ducate germane (mai puțin saxonia) îi înfrânge definitiv pe unguri, care de la această dată nu mai intreprind nici un atac în Germania.
- 1500: Ștefan cel Mare, domnul Moldovei (1457-1504), a dăruit Mănăstirii Putna, marea dveră a Răstignirii, broderie monumentală de o valoare deosebită. În colturile lucrării sunt portretele votive ale lui Ștefan și al Mariei Voichița.
- 1519: – Cele cinci corăbii care au compus flota expediției lui Magellan în jurul lumii: Trinidad (110 tone, 55 marinari), San Antonio (120 tone, 60 marinari) , Concepción (90 tone, 45 marinari), Victoria (85 tone, 42 marinari), Santiago (75 tone, 32 marinari) au părăsit orașul Sevilia. Expediția va fi dusă la bun sfârșit de către Sebastian Elcano, din cauza morții lui Magellan în Filipine.
- 1534: A început înălțarea bisericii "Sf. Dumitru" din Suceava, ctitorie a domnitorului Petru Rareș.
- 1675: A fost înființat "Observatorul astronomic de la Greenwich". În 1948, Observatorul a fost transferat în castelul Herstmonceux (Sussex). Vechea clădire a observatorului, construită de Wren, s–a păstrat până în prezent, și este înconjurată de un parc în centrul Londrei.
- 1792: Revoluția franceză: Poporul cucerește Palatul Tuileries. La prânz, castelul este luat cu asalt. Adunarea națională decide că regele este suspendat din funcțiile sale și că francezii vor alege o noua Convenție Națională a cărei misiune este să fondeze o națiune nouă – „a doua revoluție".
- 1793: Este deschis oficial Muzeul Louvre.
- 1864: Guvernul român a contractat cu casa britanică "Stern Brothers" primul împrumut extern al României (916.000 de lire sterline, din care statul a primit 679.244 de lire, cu o dobândă de 7 la sută) garantat cu veniturile vămilor.
- 1875: Este pusă piatra fundamentală a castelului Peleș din Sinaia (10/22 august).
- 1904: Războiul ruso-japonez-Bătălia din Marea Galbenă, dintre Flotele celor două țări. Japonia a început asediul bazei navale Porth Arthur.Flota rusă a încercat spargera blocadei nipone pentru ca vasele să se poată îndrepta către Vladivostok, dar japonezii au reușit să intrercepteze vasele fugare, pe care le-au învins. Rămășițele flotei ruse s-au reîntors în Port Arthur, unde au fost până în cele din urmă scufundate de artileria asediatorilor japonezi. Încercările de despresurare a bazei militare prin atacuri terestre au eșuat și, după bătălia de la Liaoyang de la sfârșitul lunii august, rușii s-au retras la Shenyang. Port Arthur a fost cucerit pe 2 august 1905.
- 1913: Pacea de la București, care consfințește sfârșitul războiului și înfrângerea Bulgariei. Grecia și Serbia își împart Macedonia, iar România anexeaza Cadrilaterul.
- 1919: În cadrul adunării de la Timișoara a șvabilor dinBanat, aceștia își dau acordul pentru unirea proclamată la Alba Iulia.
- 1920: Primul război mondial-reprezentanții sultanului otoman Mehmed VI semnează Tratatul de la Sèvres, între Imperiul Otoman și Puterile Aliate. Mai înainte fusese semnat Tratatul  de la Versailles cu Germania. Franța, Regatul Unit și Italia au semnat de asemenea o „Înțelegere Tripartită” secretă la aceeași dată cu semnarea tratatului depace. La semnarea tratatului de pace nu au participat SUA și Rusia, care a fost exclusă datorită semnării Tratatului de la Brest-Litovskdin 1918. În cadrul tratatului de la Sevres, la insistențele marelui vizir Talat Pașa, Imperiul Otoman a reprimit teritoriile pe care le pierduse în fața Imperiului Rus după războiul din 1877-1878. Tratatul recunoștea inclusiv noile granițe ale României. Tratatul nu a intrat în vigoare. Tratatul dădea o formă oficială înțelegerilor secrete ale puterilor aliate cu privire la împărțirea Imperiului Otoman.
- 1944: Al doilea război mondial-Forțele  Americane înfrâng trupele japoneze în Guam.
- 1945: Japonia cere pace și capituleză peste 4 zile, punând astfel capăt celui de-al doilea război mondial.
- 1974: Portugalia recunoaște independența Guineei–Bissau
- 1974: Este inaugurată Sala Polivalentă din București.
- 1995: A fost semnat acordul parțial israeliano–palestinian privind extinderea autonomiei în Cisordania (Taba 10–11 august).
- Ecuador: - Ziua națională - aniversarea proclamării independenței – 1809. Quito, acum capitala Ecuadorului, își declară independența față de Spania. Rebeliunea va fi înăbușită la 2 august 2010, toți conspiratorii fiind executați. Independența va fi obținută la 24 mai 1822 prin bătălia de la Pichincha.

11 august

- 106: O diplomă militară romană, descoperită la Porolissum, atesta că, la această dată, se constituise provincia romană imperială Dacia.
- 1690: Victoria de la Tohan–Zărnești a lui Constantin Brâncoveanu, domnul Țării Românești (1688-1714), împotriva armatelor habsburgice comandate de generalul Heissler și impunerea pe tronul Ardealului a lui Imre Thököly.
- 1914: Franța declară război Austro-Ungariei.
- 1953: URSS testează prima bombă cu hidrogen.
- 1919: Este adoptată constituția Republicii de la Weimar. Perioada istoriei germane dintre anii 1919-1933 este cunoscută ca Republica de la Weimar. Numele provine de la orașul Weimar, unde o adunare națională a convenit la crearea unei noi constituții, după ce monarhia germană a fost abolită în urma înfrângerii națiunii în primul război mondial. Deși era republică, numele oficial al țării nu s-a schimbat, rămânând Deutsches Reich (Imperiul German) - este vorba de așa-numitul „al Doilea Reich”.
- 1938: Agresiunea Japoniei împotriva U.R.S.S. în zona lacului Hasan, care s-a terminat cu înfrangerea japonezilor. Cunoscută pentru japonezi drept "Incidentul Changkufeng" şi  de ruşi ca "Bătălia de la Lacul Khasan", agresiunea a fost o încercare a unei divizii japoneze de ocupare a unui teritoriu asupra căruia aveau pretenții și sovieticii. Japonezii considerau că acest teritoriu a fost ocupat de ruși printr-o interpretare greșită a Tratatului de la Peking (1898) dintre Imperiul Rus și China și că, mai mult decât atât, trasarea pe teren a graniței s-a făcut în mod voit în favoarea rușilor. Linia de frontieră în litigiu nu a fost niciodată rezolvată definitiv.
- 1939: 11-21 august - trtatativele misiunilor militare ale U.R.S.S., Angliei si Frantei pentru incheierea unnui pact de asistenta mutuală.
- 1972: Războiul din Vietnam-ultima unitate combatantă  aparținând trupelor terestre americane părăsește Vietnamul de Sud.
- 2003: NATO preia comanda forțelor de menținere a păcii din Afganistan, marcând executareaa primei operațiuni importante în afara Europei în cei 54 de ani de existență.
- Ziua Independenței celebrată în Ciad, marcând obținerea independenței față de Franța în 1960.
- 1947: Adoptarea drapelului național în Dominionul Pakistan, de către Adunarea Națională, cu trei zile înainte de obținerea independenței țării.

12 august

- 490 î.Hr.: Victoria grecilor asupra perșilor în Bătălia de la Marathon; atenienii conduși de Miltiade au înfrânt armata persană trimisă de Darius I (după alte surse, bătălia a avut loc la 12 septembrie).
- 678: Prin tratatul arabo-bizantin s-a pus capăt, temporar, atacurilor anuale ale flotei arabe asupra Constantinopolului.
- 1281: Flota mongolă a lui Kubilai Han este distrusă de un taifun în timp ce se îndrepta spre Japonia.
- 1323: Semnarea Tratatului de la Nöteborg, dintre Suedia și Novgorod (Rusia), care stabilea, pentru prima dată,  granița dintre cele două țări.
- 1857: Sub presiunea celorlalte puteri europene, Poarta Otomană a ordonat anularea alegerilor pentruAdunarea ad-hoc a Moldovei. Noile alegeri au dat câștig de cauză unioniștilor.
- 1871: Înființarea Cabinetului numismatic al Academiei Române, prin donațiile lui Al. Papiu Ilarian și V.A. urechia.
- 1909: Prima Cruciadă-Bătălia de la Ascalon. Cruciații, sub comanda lui Godfrey de Bouillon înfrâng forțele fatimide conduse de Al-Afdal Shahanshah. Este considerată ultima încleștare din cadrul primei Cruciade.
- 1480: Bătălia de la Otranto-Trupele otomane au decapitat 800 de creștini care au refuzat convertirea la islam.
- 1914: Marea Britanie declară război Austro-Ungariei.
- 1943: Primul experiment Philadelphia  făcut pe nava USS Eldrige. Experimentul Philadelphia este un presupus experiment militar în care nava USS Eldrige (DE-173) ar fi trebuit să fie făcută invizibilă. Povestea este în general considerată o păcăleală.
- 1944: orașul Alenҫon este eliberat de Generalul Leclerc,  fiind primul oraș din Franța eliberat de sub ocupația nazistă, de către forțele franceze.
- 1949: 18 state au semnat Convențiile de la Geneva.
- 1952: Noaptea poeților uciși-13 proeminenți intelectuali evrei sunt omorâți în Moscova, sub acuzația de spionaj  (fuseseră estați începând cu 1948).
- 1953: Proiectul sovietic al bombelor atomice continuă cu detonarea lui Joe 4, prima bombă termonucleară rusească.
- 1977: Revoltele din Sri Lanka - au fost uciși 300 de tamili.  Adâncirea disensiunilor interednice între singhalezi (circa 75% din populația insulei, în majoritate covârșitoare budistă) și tamili (de religie hindusă, care solicită crearea unei provincii autonome în nord-sudul insulei, și chiar a unui stat independent), au degenerat, după 1978, într-un război civil de o rară cruzime, care s-a soldat cu peste 60.000 de victime. India a încercat să sprijine găsirea  unei soluții pașnice, trimițând un corp expediționar (Indian Peace Keeping Forces), între 1987 și 1990, dar fără succes.
- 1978: Tratatul de Pace și prietenie semnat  între Japonia și China.
- 1980: Tratatul de la Montevideo prin care a fost creată Asociația Americană pentru Integrare.
- 1992:  Canada, Mexic și Statele Unite anunță încheierea negocierilor pentru formarea organizației interneționale  NAFTA - Acordul Nord American de Comerț Liber (North American Free Trade Agreement). A fost semnat la 17 decembrie 1992.
- 2000: Submarinul rusesc din clasa Oscar, K-141 Kursk, explodează și se scufundă în Marea Barenț în timpul unui exercițiu militar.
- Ziua Internațională a Tineretului-din 1999.

13 august

- 1521: Tenochtitlán este cucerit de Hernán Cortez.
- 1595: Bătălia de la Călugăreni (13-23 august). Mihai Viteazul a înfrânt oastea otomană condusă de marele vizir Sinan Pașa.
- 1862: Înființarea Ministerului Afacerilor Străine al României.
- 1906: A fost creată Comisia Generală a Sindicatelor din România.
- 1918:  Femeile sunt înrolate pentru prima dată în cadrul marinei americane-Marine Corps.
- 1920: Bătălia de la Varșovia (uneori numită și Miracolul de pe Vistula), a fost bătălia finală a războiului polono-sovietic, desfășurat după încheierea primului război mondial, încheiat prin Tratatul de pace  de la Riga (1921).
Bătălia s-a încheiat pe 25 august. Forțele Armatei Roșii comandate de Mihail Tuhacevski au fost învinse de  forțele poloneze conduse de Józef Pilsudski. Bolșevicii au pierdut 10.000 de soldați uciși, 500 dispăruți și 10.000 de răniți, 66.000 fiind luați prizonieri. Prin comparație, polonezii au pierdut 4.500 de soldați morți, 10.000 dispăruți și 22.000 răniți. Înaintea acestei bătălii, atât bolșevicii cât și majoritatea experților străini considerau Polonia practic înfrântă.
- 1946: Delegația română la Conferința de pace de la Paris și-a expus punctul de vedere: recunoașterea calității de cobeligerantă, modificarea unor clauze economice și adeziunea la principiile Cartei ONU. României i s-a impus plata unor despăgubiri de război înrobitoare.
- 1960: Republica Centrafricană obține independența. Republica Centrafricană a fost o colonie franceză de la sfârșitul secolului XIX-lea. În 1910, colonia franceză este denumită Africa Ecuatorială Franceză. Colonia și-a primit independența după ce fusese redenumită Republica Centrafricană la 1 decembrie 1958.
- 1961: În noaptea de 12 spre 13 august a început ridicarea Zidului Berlinului. Separarea est germanilor de berlinezii din vest. A rezistat până la 9 noiembrie 1989. Existența timp de 28 de ani a Zidului a provocat scăderea semnificativă a emigrației: de la 2,5 milioane, în perioada 1949-1961, la numai 5.000 - între 1962 și 1989.
- Ziua Internațională a stângacilor. Se  celebrează din 1976 în America. Atunci, 13 august a “picat” intr-o zi de vineri, combinatia vineri-13 fiind special aleasa, pentru a ridiculiza superstițiile create in legatura cu persoanele stangace.
Se sarbatoreste incepand cu 1992, la propunerea Clubului Britanic al Stangacilor.

14 august

- 410: Alaric, rege vizigot, a ocupat Roma care va fi jefuită timp de trei zile.
- 1484: se încheie asediul cetății Chilia, începută pe 6 august, în timpul campaniei sultanului baiazid al II-lea în Moldova (iunie - august ); după opt zile de asediu, cetatea este cucerită de invadatori și devine raia turcească.
- 1880: Este terminată construcția aCatedralei din Koln.
- 1900:  Forțele europene, japoneze și americane (Alianța celor 8 națiuni: Austro-Ungaria, Italia, Anglia, Franța, Rusia, SUA, Germania și Japonia), ocupă Beijingul, într-o campanie menită să  înăbușe răscoala boxerilor și să pună sfârșit
asediului legațiilor străine din Beijing. Aceasta izbucnise ca o reacție naționalistă a poporului chinez la împărțirea Chinei  în sfere de înfluență de către puterile occidentale (Anglia, Franța, Rusia, SUA, Germania împreună cu Japonia).
- 1901: Zborul lui Gustave Whitehead cu Aeroplanul nr. 21, considerat de mulți ca fiind primul zbor cu motor.
Dacă fraților Wright și chiar lui Vuia, lumea le recunoaște meritele de pionieri ai aviației, despre Gustave Whitehead, nu prea știe nimeni nimic. Și totusi, o serie de mărturii datând de la începutul secolului trecut, atribuie acestuia locul de onoare în istoria zborului cu motor, lucru acceptat pâna și de către americani.
După ce Whitehead a zburat în Long Island, au aparut articole despre el în «New York Herald» și «Boston Transcript»,
două publicații extrem de serioase. Aviatorul a fost felicitat personal de către guvernatorul John Dempsey, care i-a conferit chiar titlul de «părinte al aviației din Connecticut». Și pentru a demonstra că germanul nu a mințit,  Andrew J. Kosch, care a intrat în posesia unor copii după planurile acestuia, a reușit, în 1997, să zboare cu o replică perfectă a «liliacului», pe o distanță de câteva sute de metri.
- 1916: România declară război Austro-Ungariei, alîturându-se Antantei în primul război mondial.
- 1935: Legea securității sociale în America - Social Security Act- prin care se crea sistemul guvernamental de pensii.  Legea era parte a New Deal, care cuprindea o serie de programe implementate în SUA între 1933 și 1936. Americanii treceau prin criză nu distrugând sistemul securității sociale ci creînd unul performant, prin care se luau măsuri pentru a limita ceea ce era considerat ”as dangers in the modern American life, including old age, poverty, unemployment, and the burdens of widows and fatherless children”-pericolele din societatea americană, în care erau incluse vârsta înaintată, sărăcia, șomajul, văduvele, copii fără părinți, etc. Programul era răspunsul la Marea Depresiune și se concentra asupra celor "3 Rs": Relief, Recovery, and Reform-ușurare (destindere, despovărare), relansare (redobândire, însănătoșire, regenerare) și reformă (îmbunătățire).
- 1937: Ziua Forțelor Aeriene Chineze-Începutul luptelor aeriene în cadrul celui de al doilea război chino-japonez, când 6 bombardiere Mitsubishi G3M, aparținând aviației imperiale, Au fost doborâte de Forțele Aeriene Naționaliste Chineze.
- 1941: Winston Churchill și F.D. Roosvelt semnează Carta Atlantică, stabilind obiectivele de după război.
- 1941: Al doilea război mondial: se semnează Carta Atlanticului, un document prin care Anglia și SUA și-au declarat țelurile politice comune. URSS a aderat la principiile cartei în septembrie 1941.
- 1945: Japonia acceptă condițiile capitulării, împăratul înregistrând (15 august conform istoriografiei japoneze).
- 1969: Trupele britanice sunt desfășurate în Irlanda de Nord.
- 1974: Invazia turcească în Cipru – al doilea atac asupra insulei (invazia începuse, cu prima etapă, la 20 iulie). A fost impus un transfer forțat de 140 000 – 200 000 de  ciprioți greci. 126 de ciprioți turci au fost masacrați în localitățile Maratha, Santalaris și Aloda.
- 1980: Lech Walesa conduce greva din Gdansk.
- 1980: Greva muncitorilor de la Șantierele navale din Gdansk. Apariția sindicatului liber polonez „Solidaritatea”.
- 1947: Ziua Independenței în  Pakistan-se celebrează ziua în care țara devine independentă față de Imperiul Britanic, în cadrul Commonwealth-ului.
- Paraguay: Ziua steagului. A fost adoptat în 1842. Acesta este singurul pavilion național cu embleme diferite pe avers şi revers.

15 august

- Sfânta Maria. Adormirea Maicii Domnului.
- 778: Bătălia din pasul  Roncevaux, unde a fost ucis Rolan, când ariergarda condusă de el, împreună cu convoiul de provizii al unei armate france, a fost atacat de basci rebeli.
- 1461: Imperiul de Trebizonda (fondat în timpul Cruciadei a patra, în 1204, acum Trabzon), este desfințat, conducătorul său, David, fiind învins de forțele otomane conduse de Sultanul Mehmet II. Este considerată de uni istorici ca fiind data reală  a dispariției Imperiului Bizantin.
- 1530: Este terminată construcția Mânăstirii Humor.
- 1534: Sfântul Ignațiu de Loyola a întemeiat Ordinul iezuit.
- 1595: Oastea otomană a ocupat Bucureștii. Unele biserici au fost transformate în moschei, iar mânăstirea lui Alexandru Vodă a fost fortificată.
- 1695: Forțele franceze încheie bombardamentul orașului Bruxelles (parte a războiului de nouă ani), lăsând o
treime din oraș în ruine. Trupele lui Ludovic al IV-lea a bombardat tei zile orașul, sperând că vor reuși să abată trupele aliate de la asediul orașului Namur, lucru nereușit, doar reputația regelui și a Franței având de suferit.
- 1714: a fost executat la Istanbul, împreună cu cei patru fii ai săi (Constantin, Ștefan, Radu și Matei), precum și cu sfetnicul său Ianache Văcărescu. Cu toții sunt venerați de către Biserica Ortodoxă Română, sub numele de Sfinții martiri Brâncoveni. 15 august este și data la care Constantin Brâncoveanu atingea vîrsta de 60 de ani.
- 1769: s-a născut napoleon Bonaparte ( în Corsica).
- 1870: În „Convorbiri Literare” a fost publicat poemul eminescian „EpigonII”.
- 1888: A apărut la București cotidianul „Adevărul”. Primul director a fost Alexandru V. Beldiman.
- 1916: Armata româna trece Carpatii în Transilvania.
- 1931: A apărut primul număr al ziarului „Scânteia”.
- 1944: Operațiunea Dragonul, a fost numele de cod al debarcării aliate din sudul Franței din timpul celui de-al doilea război mondial (15 august 1944). Debarcarea a avut loc între Toulon  și Cannes. Această operațiune a fost denumită inițial „Nicovala” și trebuia să fie o acțiune complementară operațiunii „Ciocanul” (denumirea inițială a debarcării  din Normandia-Overlord).
- 1945: Ziua Victoriei asupra japoniei (Victory over Japan Day), sau Victory in the Pacific Day, V-J Day, V-P Day), sărbătorită oficial de Marea Britanie, celebrează predarea japoneazilor.  Ziua se sărbătorește pe 14 sau 15 august, datorită diferenței de fus orar dintre zone,  când a fost anunțată în SUA, Europa,  Australia, Insulele din Pacific). Americanii comemorează oficial V-J Day pe 2 septembrie, când a avut loc ceremonia oficială de capitulare a Japoniei, în Golful Tokyo, pe vasul USS Missouri. În japonia este cunoscută drept ”Ziua Memorială a Încheierii Războiului” , dar oficial este denumită, începând din 1982, ”Zi de Doliu pentru morții de război și de rugăciune pentru pace.
- 1947: India a obținut independența în fața Marii Britanii, dar a fost divizată în două teritorii independente, un domeniu al Indiei și un domeniu al Pakistanului, conform legii musulmane. Trei ani mai târziu, în 26 ianuarie 1950, India a devenit republică și a intrat în vigoare o nouă constituție. Împărțirea Indiei Britanice (Hindi,Urdu, Punjab, Bengali)  s-a făcut pe baza demografiei relogioase, fiind create, pe 15 august, statele suverane Dominionul Pakistan (Devenit Republica Islamică Pakistan și Republica Populară Bangladeș) și Uniunea Indiei (devenită Republica India).
- 1973: Încetarea bombardamentelor americane asupra Cambodgiei.
- 1984: Partidul Muncitorilor din Kurdistan (Parti Karkerani Kurdistan), prescurtat PKK (o  organizație separatistă kurdă care luptă pentru independența teritorială a kurzilor în Turcia, în vederea creării unui Kurdistan independent), își începe campania atacurilor armate împotriva armatei turce.
-  Proclamarea independenței Indiei (1947). Sărbătoare națională.
- 1945: Ziua Independenței în Coreea de Sud-obținerea independenței față de japonia. (A fost stabilită oficial la 1 martie 1949).
- 1948: Ziua Eliberării în Coreea de Sud. Este stabilită linia de demarcație la sud de paralela 38 și alcătuit primul guvern în sud.
- 1960: Proclamarea independenței Republicii Congo față de Franța.
- 1971: Bahrain câștigă independența față de marea Britanie.
- Ziua Marinei Române.
- Ziua Artileriei Antiaeriene și a Rachetiștilor din România. În anul 1916, în structura armatei române apar a primele entităţi specializate în lupta contra aeronavelor, fiind astfel consemnată, în mod firesc, apariţia artileriei antiaeriene ca gen de armă de sine stătător, cu rol, misiuni şi structură specifice. A fost înfiinţat Corpul Apărării Antiaeriene, compus din 6 baterii de tunuri cal. 75 mm, o baterie de tunuri cal. 57 mm, 2 secţii de mitraliere aa, 12 secţii de proiectoare şi 22 posturi de observare.
- Ziua Forțelor Armate Poloneze.Se sărbătorește pentru a comemora Miracolul de pe Vistula.
- Ziua Financiarului (contabilui) in R. Moldova.
16 august
- 1819: Peterloo Massacre - 17 oameni sunt uciși și peste 600 răniți în șarja executată de către cavalerie  la întrunirea publică de la St. Peters Field , Manchester, Anglia, unde 60 000-80 000 de oameni se adunaseră pentru a cere reforma privind reprezentarea parlamentară.
- 1869: Bătălia de la Acosta Ñu – Un batalion paraguaian format din copii, este masacrat de armata braziliană în timpul războiului Triplei Alianțe, un conflict ce a avut loc între 1864-1870, între Paraguay și alianța formată din Argentina, Brazilia și Uruguai. Acest
conflict a produs mai mulți morți decât oricare alt conflict modern din istoria militară americană, devastând Paraguaiul.
- 1929: Răscoala palestiniană izbucnită în timpul administrației britanice, între arabi și evrei, desfășurată până la sfârșitul lunii. Au fost uciși 133 de evrei și 116 arabi.
- 1940: Începerea tratativelor româno-maghiare de la Turnu Severin. Negocierile au fost purtate prin intermediul reprezentanților Germaniei și Italiei. Ungaria a pretins circa 69.000 km² din suprafața României, la care guvernul român a răspuns oferind un schimb de populație și o serie de rectificări minore ale granițelor. În final, negocierile de la Turnu Severin au eșuat și se părea că disputa româno-ungară se va muta pe câmpul de luptă. Armata maghiară a primit ordin să fie pregătită pentru declanșarea atacului la 28 august. S-au produs numeroase acțiuni provocatoare pe frontieră, aviația maghiară pătrunzând în spațiul românesc până la Brașov, și bombardând aeroportul civil din Satu Mare. Eșecul acestora, previzibil, a dus la Dictatul de la Viena din din 30 august 1940.
- 1944: Primul zbor al avionului Junker Ju-287.
- 1945: Puy, ultimul impărat chinez și conducător al provinciei Manchuko, este capturat de trupele sovietice.
- 1964: Lovitură de stat în Vietnamul de Sud, cu ajutor american.
- 1965: Ziua Restaurării în Republica Dominicană. Țara și-a recâștigat independența după 4 ani de lupte împotriva Spaniei anexioniste.
- 1960: Cipru câștigă independența față de Marea Britanie.

17 august

- 986: – Bătălia de la Porțile lui Traian – oastea bizantină a fost distrusă  în trecătoarea cu același nume (lângă Sofia), de o armată bulgară. A fost cea mai grea înfrângere suferită de bizantini sub domnia lui Vasile al II-lea al Bizanțului.  Oștile bizantine s-au retras în Tracia. În munții Sredna Gora, armata bizantină a fost înconjurată și anihilată. Impăratul a scăpat cu mare greutate.
- 1883: Prima intonare în public a imnului Republicii Domincane. Muzica a avut un succes imediat, dar versurile originale au fost puse sub semnul întrebării. În 1987, Prudhomme, autorul versurilor, a acceptat să dea o altă versiune, aprobată de Congresul domincan în 1897. Președintele a opus vetoul său, deoarece autorul era un oponent al guvernului. Asasinarea președintelui, în 1899, a  împiedicat oficializarea imnului, care a fost adoptat, până la urmă,  în 1934. Termenul Dominican nu apare niciodată în imn,
Prudhomme folosind termenul poetic Quisqueyano (Quisqueya este un gen de orhidee și i se atribuie sensul de ”Mamă a întregii țări”), un cuvânt controversat.
- 1914:  Bătălia de la Stalluponen, dată între armatele rusă și germană, a fost prima bătălie de pe frontul de răsărit.  S-a soldat cu o victorie germană minoră, cu efecte minime asupra rușilor. Succesul germanilor i-a determinat să fie mai agresivi în bătălia desfășurată la 20 august la Gumbinnen, considerată prima ofensivă majoră a Germaniei în est. Datorită faptului că atacul nu a fost suficient pregătit, armata rusă a fost  victorioasă, nemții fiind obligați să ordone retragerea generală  și să lase Prusia Orientală în mâinile rușilor.
- 1916: Primul război mondial - Turcia declară război României.
- 1942: Forțele Aeriene ale SUA, USAF, execută primul raid aerian în Europa.
- 1943: Începe prima conferință de la Québec la care au participat W. Churchill, F.D. Roosvelt și William Lyon Mackenzie King (primul ministru al Canadei timp de 22 de ani).
- 1945: Proclamarea independenței Indoneziei. Sărbătoare națională.
- 1947: Linia radcliffe – Stabilea granița dintre Uniunea Indiei și Dominionul Pakistan.
- 1950: Masacrul de la cota 303 -  prizonierii american au fost uciși de armata nord-coreeană.
- 1962: Grănicerii est-germani au ucis un tânăr de 18 ani care devenea astfel una din primele victime  ale Zidului Berlinului.
- 1977: Spărgatorul de gheață sovietic "Arktica" atinge Polul Nord la suprafață.
- 2004 - Adunarea Națională a Serbiei a adoptat noile simboluri statale: Imnul național Boze Pravde (Doamne fă-ne dreptate) și  stema țării.
- 1945: Ziua Independenței Indoneziei – celebrează proclamarea independenței față de Japonia.
- 1960: Gabonul obține independența față de Franța.
18 august
- 1201: fondarea orașului Riga.
- 1812: Bătălia de la Smolensk – francezi înfrâng armata rusă condusă de Kutuzov.
- 1844: Constituirea „Roatei de Pompieri”  - principele Gheorghe Bibescu aprobă, la propunerea Departamentului Treburilor din Lăuntru, înființarea noii instituții. Serviciul nou-înfiintat avea o structură militară și era împărțit în șase grupe, cu un efectiv de 7 ofițeri, 23 subofițeri și 256 soldați. Ca dotare tehnică, noua unitate militară din Garnizoana Bucureștilor dispunea de 14 pompe de incendiu, un car de instrumente, 30 sacale, 48 cai, 40 căngi și 50 lopeți de lemn.
- 1877: Apare  "Albina Carpaților".
- 1916: Bulgaria a atacat Dobrogea. Declarația de război a fost făcută abia a doua zi.
- 1920: A fost ratificat al 19-lea amendament al Constituției americane, prin care se garantează dreptul la vot al femeilor.
- 1938 - Se semnează la Sinaia un acord între România, Marea Britanie şi Franţa (la care aderă apoi Germania şi Italia), prin care controlul na­vigaţiei pe Dunărea maritimă, de la Brăila la mare, este lăsat în grija Guvernului român.
- 1941: Ca urmare a protestelor din Germania, Adolf Hitler ordonă încetarea uciderii sistematice a bolnavilor mintal și a handicapaților.
- 1971: Australia și Noua Zeelandă își retrag trupele din Vietnam.
- Ziua Veteranilor Australieni din Vietnam – Se comemorează bătălia de la Long Tan, din 1966, dintre armata australiană și Viet Cong.

19 august

- 1071: Bătălia de la Manzikert -  Sultanul selgiucid Alp-Arslan a înfrânt armata bizantină a împăratului Roman IV Diogenes, făcut prizonier.
- 1792: Prusia a invadat Franța revoluționară.
- 1821: Masacrul de la Navarino, executat de către rebelii greci, în timpul Războiului de independență al Greciei (1821-1829). Războiul de Independență al Greciei nu a fost decât „o serie de masacre oportuniste”. După izbucnirea revoluției au avut loc masacre ale civililor pe scară largă, victime fiind revoluționarii și civilii eleni dar și autoritățile și civilii otomani.
Revoluționarii grecii au masacrat nu doar turci, ci și musulmani în general și chiar evrei (considerați colaboratori ai ocupanților turci).
Masacrele grecilor au avut loc în special în Peloponez și Attica, regiuni în care grecii dominau. Turcii i-au masacrat pe greci, identificați cu revoluționarii, în special în Anatolia, Creta, Constantinopole, Cipru, Macedonia și insulele Mării Egee. Printre cele mai cunoscute masacre s-au numărat cele din Chios, din insula Psara, Tripollitsa și Navarino.
- 1917: Atacul "cămășilor albe" din Regimentul 32 Infanterie "Mircea", în cadrul bătăliei de la Mărășești.
-  1927: Declarația de loialitate a Bisericii Ortodoxe Ruse față de Uniunea Sovietică.
- 1934: Hitler primește 89,9% din voturile germanilor care sunt de acord cu noile sale puteri.
- 1943: Semnarea acordului de la Quebec, dintre SUA și Marea Britanie, privind realizarea bombei nucleare.
- 1944: Începutul insurectiei din Paris.
- 1945: Regele Mihai cere demisia Guvernului Groza, pentru a se putea constitui un nou Guvern reprezentativ. Deoarece primul-ministru a refuzat, suveranul intră în grevă regală și refuză să mai semneze decretele prezentate de Guvern.
- 1945: Việt Minh (Liga pentru Independența Vietnamului ) – condus de Ho Chi Minh, ia puterea în Vietnam. Victoria Revoluției din August.  Việt Minh (Liga pentru Independența Vietnamului) a fost o mișcare comunistă revoluționară de eliberare națională, formată în anul 1941, pentru a câștiga independența față de Franța și pentru a se opune ocupației japoneze.
- 1946: Iuliu Maniu adresează un Memoriu reprezentanţilor britanici, sovietici şi americani în România, în care înfăţişează cu date concrete acţiunile de violenţă ale autorităţilor împotriva Partidului Naţional-Ţărănesc.
- 1953: CIA sprijină înlăturarea guvernului iranian condus de Mohammed Mossadegh și reinstaurarea Șahului Mohammad Reza Pahlavi.
- 1954: Votatarea  legii Humphrey-Buler, de către Congresul american, privind controlul activității comuniste.   Partidul Comunist American este interzis.
- 1960: lansarea satelitului Sputnik 5 cu 2 câini, Belka și Strelka, 40 de șoareci, 2 șobolani și o varietate de plante la bord. A doua
zi, la întoarcere, toate animalele au supraviețuit.
- 1960: Pilotul avionului merican U-2, Francis Gary Powers, doborât deasupra URSS, este condamnat la 10 ni de închisoare pentru spionaj.
- 1981: Incidentl din Golful idra – avioane americane interceptează și doboară două avioane libaneze Su-22.
- 1989: A fost inventat CD-ul, într-o eriferie a orașului Hanovra din Germania.
– 1989: Președintele polonez ojciech Jaruzelski nominalizează în funcția de prim-ministru pe Tadeusz azowiecki, membru al sindicatului Solidaritatea, primul premier ne-comunist în 2 de ani.
– 1989: La Sopron, peste 600 de etățeni est germani fug în Occident cu ajutor maghiar.
- 1989: Razia executată de către utoritățile britanice și olandeze asupra stației de radio Caroline din Marea ordului . Radio Caroline este o staţie de radio engleză ondată în 1964 de Ronald O’Rahilly pentru a scăpa de controlul strict pe care companiile producătoare de discuri îl exercitau asupra difuzării muzicii destinate inerilor în Marea Britanie. Timp de 40 de ani, BBC a deţinut monopolul absolut supra tuturor emisiunilor radio, fără a avea nici un fel de concurenţă, dar pariţia posturilor-pirat instalate pe vase în largul coastelor, dintre care el mai faimos a fost Radio Caroline, a schimbat pentru totdeauna maniera de a ifuza şi de a asculta muzica pop, pe care o transmiteau non-stop.
- 1991. Puciul de la Moscova – isoluția URSS -  Puciștii preiau ontrolul Televiziunii și Radioului. Boris Elțîn dă un decret prin care toate otărârile Comitetul de stat pentru starea excepțională (C.S.S.E.) nu aveau alabilitate pe teritoriul R.S.F.S. Rusă.
Pe 20 august 1991, republicile trebuiau să emneza un nou tratat unional, care le-ar fi făcut țări independente într-o federație cu președinte, politică externă și armată comune.
Tentativa sovietică de lovitură de stat din 991, cunoscută și a Puciul din august, Puciul Vodka ori Lovitura de stat din august, a fost o încercare a unui grup de conservatori comuniști sovietici, rintre care vicepreședintele Gennadi Yanayev, primul ministru, ministrul părării, șeful KGB și alți oficiali de frunte, de a-l răsturna de la putere pe președintele Gorbaciov și de a prelua controlul asupra țării. Aceștia au format "Consiliul de Stat pentru Starea e Urgență" și l-au pus pe Gorbaciov (aflat în vacanță în Crimea) sub rest la domiciliu, încercând să restaureze statul unional. Liderii puciștilor rau comuniști radicali, care considerau că reformele lui Gorbaciov au mers rea departe și că noul tratat unional făcea ca puterea guvernului central să cadă prea mult, iar cea a guvernelor republicane să fie prea mare. Deși ovitura de stat a eșuat după numai trei zile de la declanșare, iar Gorbaciov s-a reîntors în fruntea statului, evenimentul a anulat orice posibilitate de ăstrare a uniunii într-o formă mai puțin centralizată.
- 2005: Au loc primele exerciții ilitare comune dintre China și Rusia,  în așa-numita „Misiune de Pace 2005”. Exercițiile au durat opt zile și au simulat invadarea unei țări imaginare, în zona regiunii chineze Shandong și a Vladivostokului.
- 1919: Ziua independenței fganistanului – se comemorează Tratatul de la Rawalpindi, care recunoștea  îndependența față de Marea Britanie.
- Ziua Natională a Aviației în Statele Unite.

20 august

- 636: Bătălia de la Yarmouk (la granița dintre Siria și Iordania) – Forțele arabe, conduse de către Khalid ibn al-Walid (considerat un mare tactician și comandant de cavalerie), preiau, după lupta care a durat șase zile,  controlul asupra Siriei și Palestinei, care aparținuseră bizantinilor, marcând primul val de cuceriri ale musulmanilor și rapida lor avansare în afara Arabiei. Deși mai
puțin cunoscută și apreciată astăzi, a fost una dintre bătăliile cele mai importante din istorie, cu urmări extrem de importante pentru viitor.
- 917: Bătălia de la Acheloos - Țarul Simeon I al Bulgariei înfrânge decisiv armata bizantină. Simeon I a intrat  în orașul imperial și a fost încoronat a doua oară Țar – Împărat al bulgarilor și românilor.
- 1000: Întemeierea statului ungar, sărbătorită ca zi națională. Regele Ștefan a fost canonizat în 1083.
- 1469: Bătălia de la Lipnic, pe Nistru.  Ștefan cel Mare a învins oastea tătară.
- 1749: A început domnia fanariotă a lui Constantin Racoviță în Moldova.
- 1775: Spaniolii construiesc un fort (presidio) în orașul care a devenit apoi Tucson (Arizona). Terenul din apropierea fortului se numea rancho del rey , fermă regală. Primul presidio întemeiat în America  în 1696 a fost Santa Maria de Galve (Pensacola, Florida, locul unde a fost construită prima bază aeronavală americană - 1914).
- 1791: Navigatorul danez Vitus Jonas Behring a descoperit Alaska.
- 1866: Președintele Andrew Johnson declară oficial încheierea războiului civil american.
- 1884: A aparut, la București, primul mare cotidian, ”Universul”.
- 1914: Germania ocupă Bruxellesul.
- 1940: Asasinarea , în Mexic, a lui Leon Troțki, creatorul Armatei Roșii și tovarăș al lui Lenin în Revoluția bolșevică. Troțki a fost deportat în 1928, urmând următorul traseu: insula turcească Prinkipo, unde a stat 4 ani;  Franța în 1933, dar nu i s-a permis accesul la Paris; Norvegia din 1935; după doi ani, datorită presupusei inflențe sovietice, a fost pus sub arest la domiciliu, apoi i s-a permis să se îndrepte la bordul unui cargou către Mexic.
- 1941:  Începe asediul german asupra orașului Leningrad.
- 1944: Începutul operației ofensive Iași- Chisinau a Fronturilor 2 si 3 ucrainiene. „Bătălia pentru Romînia”– Armata roșie folosește dubla învăluire, executând două acțiuni ofensive: Prima ofensiva Iași-Chișinău, între 8 aprilie și 6 iunie (eșuată, forțele Axei rezistând invaziei) și  a doua ofensivă, pe aceiași direcție, în perioada 20-29 august. Acțiunile de înșelare executate de sovietici înaintea celei de a doua ofensive au funcționat, statul major german crezând că mișcările de trupe executate de ruși de-a lungul liniei frontului reprezintă manevra de transferare a trupelor pe frontul de nord.  În timpul celei de a doua ofensive, România a întors armele, ca urmare Armata 6 germană fiind încercuită și distrusă pentru a doua oară, iar armata a 8-a, slăbită semnificativ, retrăgându-se în Ungaria. În ce privește armata română, peste 170 000 de militari au fost deportați, 40 000 murind în lagărul de la Bălți, de foame, frig, boli sau executați. Vezi scrisoarea Ierodiaconului Nicodim Şchiopu.
- 1953: Rrecunoașterea publică de către Uniunea Sovietică a testării bombei cu hidrogen.
- 1960: Desprinderea Senegalului din cadrul federației Mali.
- 1968: Invadarea Cehoslovaciei de către trupele Tratatului de la Varșovia, mai puțin România (20 - 21 august).
- 1968: Pe poarta uzinei de la Colibași a ieșit primul autoturism românesc, Dacia 1100.
- 1988: acceptarea unui acord de încetare a focului între Iran și Irak, după aproape opt ani de război.
- 1991 - Parlamentul estonian a proclamat independenţa de stat a Estoniei, recunoscută de URSS la 6 septembrie 1991.
- 1991: peste 100 000 de oameni  participă la protestele îndreptate împotriva încercării de lovitură de stat prin care se încerca înlăturarea lui Gorbaciov.
- 1993: În urma purtării unor negocieri secrete în Norvegia, este semnat Acordul de Pace de la Oslo, urmat de o ceremonie publică desfășurată luna următoare la Washington D.C.
- 1998: Curtea Supremă din Canada hotărăște că regiunea Quebec nu poate să se retragă legal din cadrul Canadei, fără aprobarea guvernului fefedal.
-  1998: SUA lansează rachete de croazieră împotriva unor pretinse tabere al-Qaida din Afganistan și a unei presupuse uzine chimice din Sudan, ca represalii la atacurile cu bombă executate asupra ambasadelor americane din Kenia și Tanzania pe 7 august.

21 august

- 1157: La moartea regelui Alfons VII al Castiliei și Leonului, regatul a fost împărțit între fiii săi, Sancho (Castilia) și Ferdinand (Leon).
- 1485: Sfârșitul războiului „celor două roze” (1455-1485) numele sub care mai este cunoscut războiul civil purtat cu intermitență pentru tronul Angliei, între susținătorii Casei de Lancaster și cei ai Casei de York.
- 1918: Începe a doua bătălie de pe râul Somme, care a fost parte a unei serii de succese obținute pe frontul occidental,  în cadrul contraofensivelor executate ca răspuns la ofensiva germană de primăvară (prima bătălie de pe Somme). Aproximativ 130.000 de soldați americani au luptat, împreună cu soldați ai Armatei a III-a și IV-a britanice . Bătălia a fost un succes enorm pentru Aliați.
- 1942: Steagul nazist este înîlțat pe Muntele Elbrus. În această zonă s-au dat multe bătălii în timpul celui de al doilea război mondial, între 1942-1943, datorită dorinței lui Hitler de a anunța în mod simbolic victoria de la Stalingrad, prin punerea drapelului nazist pe cel mai înalt munte din Europa ( Elbrus are altitudinea de 5.642 m). Este considerat de unii geografi cel mai înalt munte din Europa, dar acest fapt este controversat, unii considerînd Montblancul cel mai înalt, deoarece Elbrus se află chiar la granița dintre Europa și Asia. Muntele este denumit de arabi Dschabal al-alsun "Muntele limbilor diferite", alte popoare l-au denumit „Regele spiritelor”, „Tronul zeilor”, „Locul norocoșilor”, sau „Sfânta înălțime”.
- 1943: Sfârșitul bătăliei de la Kursk (începută la 5 iulie 1943). Cea mai mare bătălie a blindatelor din istorie. Armata germană  a pierdut peste 500.000 de oameni.
- 1944: Se deschide la Dumbarton Oaks conferința reprezentanților S.U.A., U.R.S..S. și Angliei în problema creării unei organizații de securitate internațională. Delegații a 39 de națiuni s-au reunit la Washington (până la 7 octombrie), cu scopul de a crea o organizație internațională care să mențină pacea după Cel de-la doilea Război Mondial, această conferință ducând la fondarea Națiunilor Unite.
- 1945: Regele Mihai a somat guvernul dr. Petru Groza să demisioneze. În urma refuzului primit, a hotărât să nu mai semneze decretele de legi („greva regală”).
- 1959: Hawaii, devine cel de-al 50-lea stat al SUA.
- 1965: Este proclamată Republica Socialistă România,  în urma adoptării unei noi constituții.
- 1968: Invazia Cehoslovaciei de către trupele Tratatului de la Varșovia, care a zdrobit „Primăvara de la Praga”. România nu participă.
- 2001: NATO decide să trimită forțe de menținere a păcii în Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.
- Ziua Medicinei Militare — la 21 august 1862, domnitorul Al.I. Cuza a semnat actul de înființare a corpului de ofițeri sanitari. Prin Înaltul Decret Românesc nr. 4629 a luat ființă Corpul Ofițerilor Sanitari din Armată, atestându-se astfel medicina militară ca element specializat pentru asigurarea sănătății efectivelor militare.

22 august

- 1233: Prima mențiune documentară a unui ban de Severin, în persoana lui Luca.
- 1456: A început a doua domnie a lui Vlad Țepeș în Țara Românească (până în noiembrie 1462).
- 1485: Bătălia de la Bosworth: Regele Richard al II-lea a fost înfrânt și ucis. Henric de Richmond s-a încoronat rege al Angliei la 30 octombrie 1485 sub numele deHenric al VII-lea, întemeind dinastia Tudorilor. Este și sfârșitul „Războiului celor două Roze".
- 1531: Bătălia de la Obertyn, unde Petru Rareș a fost înfrânt de poloni.
- 1642: Începutul războiului civil în Anglia. Marea Rebeliune, între partizanii regelui Carol I și parlamentari.
- 1770: Expediția condusă de James Cook ajunge în Australia.
- 1780: Nava lui James Cook Resolution se întoarce în Anglia după moartea lui Cook în Hawaii.
- 1785: Iobăgia este abolită în Transilvania prin Patenta lui Iosif al II-lea.
- 1798: Trupele franceze (1000 de soldați), debarcă în Irlanda, pentru a ajuta, revolta națională organizată de o societate condusă de Wolfe Tone, ce a fost înăbușită cu brutalitate de englezi. Guvernul Britanic a fost atât de speriat de aceste evenimente încât s-a decis să înăsprească controlul asupra Irlandei.
- 1846: Statele Unite anexează New Mexico. Acesta a fost parte a Imperiului Spaniol, sub numele de viceregatul Noii Spanii, apoi din 1821 al Mexicului independent. Odată cu secesiunea Texasului (1836),  acesta a pretins dreptul asupra porțiunii de est al Rio Grande. Partea de nord a New Mexico a aparținut inițial Franței și a fost vândută  în 1803 SUA, ca parte a Louisianei.
- 1849: Primul raid aerian din istorie. Austriecii au lansat aproximativ 200 de baloane nepilotate asupra Veneției, întrucât lagunele nu permiteau folosirea artileriei. Baloanele erau înarmate cu bombe prevăzute cu focoase de distanță (amorse cu întârziere), dar se spune că erau utilizate și focoase activate electric, prin fire de cupru. Unele baloane au explodat conform planurior, dar, datorită modificării direcției vântului, câteva au explodat deasupra liniilor austriece.
- 1864: Convenția de la Geneva consfințește actul de naștere al emblemei Crucii Roșii.
- 1875: Ratificarea tratatului de la Saint Petersburg dintre Japonia și Rusia, legat de statutul Sakhalin din insulele Kurile.
- 1909: A avut loc primul miting aviatic internațional, organizat la Reims, Franța.
- 1910: Coreea a fost anexată de Japonia, după cinci ani de protectorat nipon (ocupația s-a încheiat odată cu cel de al doilea război mondial). Numele Coreea a fost abolit și înlocuit cu vechea denumire Joseon.
- 1941: Ion Antonescu a fost numit mareșal. Termenul a apărut în vremea regelui Filip-August și desemna persoana care se ocupa de caii regelui, ceea ce presupunea foarte multă  încredere din partea suveranului.
În România, demnitatea de mareșal a fost acordată onorific pentru prima dată Regelui Ferdinand I la 18 noiembrie/1 decembrie 1918. La 6 iunie 1930, a fost creată demnitatea de mareșal. Potrivit legii, demnitatea era onorifică și se conferea generalilor, în gradul de general de corp de armată, ce au condus cu succes operațiunile armatei române în funcția de șef al Marelui Cartier General sau de comandant titular al unei armate.
În 1972 s-a stabilit că gradul de mareșal este cel mai înalt grad din cadrul Armatei Române.
Prin Legea nr. 80 din 1995 privind statutul cadrelor militare, s-a stabilit că pentru merite militare excepționale, în timp de război, Președintele României poate acorda generalilor de armată (cu 4 stele), gradul de mareșal, care este cel mai înalt grad militar.
Mareșalii României (ai Armatei Române):
* Cu gradul activ de mareșal: Ion Antonescu (21.08.1941).
* Au mai deținut gradul onorific de mareșal:
* Ferdinand I - la 18 noiembrie 1918.
* Constantin Prezan - a primit drepturile, onorurile și avantajele materiale prevăzute de legea promulgată la 13 martie 1924, iar pe 25 octombrie 1930 i s-a conferit demnitatea onorifică de mareșal.
* Alexandru Averescu - a primit drepturile, onorurile și avantajele materiale prevăzute de legea din 1927, iar pe 14 iunie 1930 i s-a conferit demnitatea onorifică de mareșal.
* Carol al II-lea - la 14 iunie 1938.
* Mihai I -  la 10 mai 1941 în baza Decretului 1354/09.05.1941 semnat de generalul Ion Antonescu.
* Regele Carol I a primit pe 7 aprilie 1909 (cu ocazia aniversării a 70 ani) din partea Wilhelm, Prinț Moștenitor al Germaniei, delegatului Germaniei la București, gradul onorific de feldmareșal german. De asemenea, pe 26 noiembrie/9 decembrie 1912 a primit din partea Marelui Duce Nicolae Mihailovici, camaradul lui din timpul razboiului ruso-turc, bastonul de mareșal al armatei ruse.
- 1969: Decret de înființare a Academiei de Știinte Medicale.
- 1941: Trupele germane ajung la Leningrad.
- 1942: Brazilia declară război Germaniei și Italiei.
- 1944: Holocaustul de la Kedros, cunoscut și ca Holocaustul de la Amari, în Creta. Forțele germane au atacat civilii din nouă sate aflate în valea Amari, producând 164 de victime.
- 1962: Încercare nereușită de asasinare a președintelui francez Charles de Gaulle.
- 1962: NS Savannah, primul vas cargou dotat cu propulsie nucleară,își încheie călătoria inaugurală. A fost lansat la 21 iulie 1959 și a fost în serviciu între 1962-1972. Sovieticii au construit spărgătorul de gheață Lenin, lansat la 5 decembrie 1957, acesta fiind primul vas civil cu propulsie nucleară.
- 1963: Americanul Joe Walker a atins înălțimea de 106 km, în avionul experimental X-15, propulsat cu motoare rachetă. Deține și recordul de viteză pentru un avion rachetă pilotat (4,104 mph -Mach 6.06). Zborul cu acest avion constituia și un test pentru obținerea statutului de astronaut (au zburat cu el 8 piloți, în 13 zboruri).
- Ziua drapelului în Rusia: 1991 - Reintroducerea drapelului de stat tricolor al Rusiei. Ziua drapelului de stat al Federației Ruse. Prima mențiune a drapelului datează din 1668, fiind legată de construcția primului vas maritim, fregata Oryol. În 1883, a fost utilizat prima dată pe uscat, a devenit oficial la încoronarea Țarului Nicolae al II-lea (1896) și a fost readoptat  la 22 august 1991.

23 august

- 79: Muntele Vezuviu devine activ, în ziua în care avea loc sărbătoarea lui Vulcan, zeul roman al focului (a erupt a doua zi).
-  410: Vizigoții au cucerit Roma.
- 1244: Mercenarii musulmani au ocupat Ierusalimul, pierdut  definitiv de creștini.
- 1572: Noaptea Sfântului Bartolomeu - a fost un masacru al protestanților din Franța, în noaptea dintre 23 și 24. Au fost atacați și masacrați aproape 30.000 de “hughenoți”, punct culminant al conflictelor purtate între catolici și protestanți. Declanșarea celui de-al patrulea război civil în Franța (1572-1573).
- 1595: Bătălia de la Călugăreni, încheiată cu victoria armatelor munteano-transilvănene conduse de Mihai Viteazul (de fapt în Ţara Românească și în lumea creştină răsăriteană era 13 august, iar în Transilvania era 23 august, datorită adoptării calendarului gregorian în 1590).
- 1775: Regele George III declară  coloniile americane ca fiind în stare deschisă și recunoscută de rebeliune.
- 1833: Sclavia este abolită în coloniile britanice.
- 1839: Hong-Kong-ul a fost anexat la Marea Britanie (până la 1 iulie 1997).
- 1881: Prin Decretul nr. 2134, regele Carol I autoriza funcționarea în urbea Brăila a Muzeului Științific (în prezent „Muzeul Brăilei”) și a bibliotecii publice, fondate din inițiativă privată.
- 1914: Japonia declară război Germaniei și bombardează Qingdao, China.
- 1927: La Boston au fost executați anarhiștii italieni Sacco și Vanzetti, în ciuda protestelor internaționale.
- 1939: La Moscova, în prezența lui Stalin, a fost semnat Pactul Ribbentrop-Molotov,  cunoscut și ca Pactul Stalin-Hitler. Scopul declarat al acestui pact era, din punctul de vedere al Germaniei, asigurarea flancului estic în perspectiva iminentei invadări a Poloniei, iar al Uniunii Sovietice, să prevină temporar o invazie germană, întrucât Armata Roșie era slăbită după executarea multora dintre ofițerii superiori, sub pretextul unui complot. De fapt ambele țări agresoare voiau să se asigure, că vor avea spatele „acoperit” în procesul expansionist de împărțire în două a ceea ce rămasese neocupat și/sau neîmpărțit din Europa.
- 1942: Începutul bătăliei de la Stalingrad.
- 1943: Harkov este eloberat în urma bătăliei de la Kursk.
- 1944: Dezastrul aerian de la Freckleton – Un bombardier B-24 Liberator se prăbușește într-o școală din Anglia, omorând 61 de persoane (din care 38 de copii).
- 1944: România a ieșit din alianța cu puterile axei, trecând de partea aliaților. Mareșalul Ion Antonescu, conducător al statului, a fost arestat în urma loviturii de stat organizată de regele Mihai I și s-a format un guvern condus de Constantin Sănătescu. România se alatura coalitiei Națiunilor Unite. Unul dintre momentele cele mai importante în desfășurarea celui de Al Doilea Război Mondial. În fruntea Marelui Stat Major este numit generalul de divizie adjutant Gheorghe Mihail. Totodată, prin Înaltul Ordin de Serviciu nr. 1, regele îl însarcinează să ducă, în numele său, "operațiile tuturor forțelor armate - de uscat, aer și marină - până la stabilirea raporturilor de comandament, în cooperarea viitoare cu trupele Națiunilor Unite”.
- 1944: Marsilia este eliberată de aliați.
- 1945: Primirea triumfală în București a trupelor române victorioase reîntoarse de pe front.
- 1956: Înființarea Bibliotecii Centrale de Stat din București.
- 1946: Decretul Nr. 46 – Guvernul militar britanic instituit în zona de ocupație aparținând Marii britanii constituie Landul (statul) German Schleswig-Holstein (în Prusia).
- 1954: Primul zbor al avionului de transport C-130 Hercules.
- 1975: Lovitura de stat comunistă în Laos.
- 1989: Revoluția cântată – denumirea pentru evenimentele care au avut loc în Estonia, Letonia și Lituania, între 1987 și 1991 și care au condus la obținerea independenței celor terei țări baltice.  A avut loc o demonstrație uriașă cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, formându-se un lanț uman lung de 600 km între Talin, Riga și Vilnius. Termenul a fost inventat de artistul și activistul estonian Heinz Valk, într-un articol publicat la o săptămână după demonstrațiile spontane nocturne care au avut loc în zilele de 10 și 11 iunie 1988, la festivalul de muzică populară de la Talin.
- 1990 – Cele două Germanii anunță că se vor uni pe 3 octombrie.
- Ziua internațională a comemorării comerțului cu sclavi și a abolirii acestuia.
- Ziua armatei populare bulgare (marchează începerea luptelor decisive în războiul ruso-turc din 1877-1878.
- 23 august a fost sărbătoare națională în România, între între anii 1948–1989.
- Ungaria: ziua comemorării evenimentelor din anul 1956.
- Armenia: sărbătoare națională-Proclamarea independenței față de Uniunea Sovietică–1990.
- 1821: Mexicul își câștigă independența față de Spania.
- Ziua Drapelului național în Ucraina.
- European Day of Remembrance for Victims of Stalinism and Nazism sau International Black Ribbon Day : Ziua Europeană  pentru Comemorarea Victimelor Stalinismului și Nazismului sau Ziua Panglicii Negre – a fost adoptată de parlamentele europene în 2008-2009. La 30 noiembrie 2009 Parlamentul canadian a adoptat și el o rezoluție prin care era instituită această zi oficială de comemorare a victimilor celor două regimuri totalitare, nazist și comunist, care au semnat Pactul Ribbentrop-Molotov în 1939.  Prin această rezoluție se dorea să se demonstreze canadienilor dar și întregii lumi că această țară nu va accepta niciodată crimele împotriva umanității și se va număra întotdeauna printre cele care se vor ridica pentru apărarea victimelor abuzurilor desfășurate sistematic și cu cruzime.
24 august
- 79: Erupția Vezuviului. Orașele Pompei, Herculaneum și Stabie au fost acoperite de lavă. A murit și enciclopedistul C. Plinius Secundus, autorul „Istoriei naturale". Data este disputată, unii oameni de știință considerând că evenimentul a avut loc la 24 octombrie.
- 410: Vizigoții conduși de Alaric au ocupat Roma, jefuind-o în trei zile.
- 1968: Prima bombă cu hidrogen a Franței.
- 1991: Gorbaciov a renunțat la funcția de lider al PCUS și a cerut autodizolvarea acestuia.
- 1456: Se încheie tipărirea Bibliei Gutenberg.
- 1814: Trupele britanice invadează Washington D.C. și dau foc mai multor clădiri, printre care și Casei Albe. A fost singura dată de la războiul american de independență, când o putere străină a capturat și ocupat capitala Statelor Unite.
- 1821: Tratatul de la Cordoba, prin care se încheie războiul mexican pentru independență, purtat împotriva Spaniei.
- „Panica din 1857”, începutul uneia dintre cele mai mari crize economice din istoria SUA.
- 1898: Ministrul de externe rus Muraviov prezintă cererea de convocare a primei Conferințe de Pace de la Haga în fața corpului diplomatic din St. Petersburg.
- 1912: Alaska devine teritoriu american. Prima așezare permanentă a europenilor a fost fondată în 1784, iar în primii ani ai secolului al XIX-lea Compania ruso-americană a pus în aplicare un program de colonizare. New Archangel de pe Insula Kodiak a fost prima capitală a Alaskăi, ea fiind mutată apoi pentru un secol la Sitka. SUA, a negociat achiziția acestei colonii de la Imperiul Rus în 1867, pentru 7,2 milioane de dolari. Alaska a fost guvernată de armată mulți ani și a fost, neoficial, teritoriu al Statelor Unite după 1884. În anii 1890, goanele după aur din Alaska au adus în Alaska mii de mineri și coloniști. Alaska a primit oficial statutul de teritoriu în 1912 și a fost declarat stat la 3 ianuarie 1959.
- 1931: Franța și URSS semnează tratatul de neutralitate/neagresiune.
- 1944: Trupele aliate încep atacul asupra Parisului.
- 1949: Intră în funcțiune tratatul de creare a NATO.
- 1991: Ziua națională a Ucrainei - Proclamerea independenței.
- Ziua Națională a Eroilor în Filipine – Comemorează începutul revoluției din 1896-1898, pentru eliberarea de sub spanioli.

25 august

- 1537: Este înființat The Honourable Artillery Company, ce lai vechi regiment care mai există în armata britanică, și al doilea ca dată de înființare. Dovezi ale existenței acestei unități merg în timp până la anul 1087, dar documentul oficial de înființare, royal charter, este dat la 25 August 1537 de Regele Henric al VIII-lea.
- 1580: Bătălia de la Alcantara în care Spania înfrânge Portugalia.
- 1704: Trupe militare britanice sub conducerea amiralului George Roke ocupă Gibraltarul.
- 1758: Războiul de șapte ani – (1754 și 1756-1763).Prusia înfrânge armata rusă în bătălia de la Zorndorf.
Războiul a implicat atât lupte în Europa, cât și în colonii. Winston Chuechill spunea despre el că a fost primul război mondial, întrucât a fost primul conflict din istorie în care s-au purtat lupte pe tot globul și în care cea mai mare parte a combatanților au fost ori națiuni europene ori coloniile lor de peste mări. Acest război a avut ca actori principalele puteri ale vremii: Prusia, Regatul Marii Britanii (și coloniile sale din America de Nord, Indiile Orientale, Irlanda), pe de-o parte și Austria, Franța, Rusia, Suedia, Electoratul Saxonia, pe de altă parte. Ulterior au intrat în război și Spania și Portugalia, iar forțele olandeze neutre au fost atacate în India. Rezultatul cel mai evident al războiului a fost decăderea puterii Franței.
- 1768: James Cook  începe prima sa călătorie.
- 1830: Începe revoluția în Belgia.
- 1912: După căderea dinastiei Qing și a ultimului împărat, Pu Yi, în China, revoluționarul Sun Yat-sen fondează Kumitangul, Partidul Naționalist Chinez.
- 1914: Biblioteca Universitară din Leuven (Belgia), este distrusă deliberat de către armata germană. Sunt distruse sute de mii de cărți și manuscrise gotice și renascentiste.
- 1929: Experimentarea cabinei catapultabile de avion construită în premieră de românul Anastasie Dragomir. Evenimentul a avut loc pe aeroportul Orly, Paris.
- 1939: interzicrea de catre guvernul francez a ziarului "LHumanite", organul Partidului Comunist Francez.
- 1939: Regatul Unit și Polonia pun bazele unei alianțe militare, britanicii promițând să apere Polonia în cazul unui atac din partea unei alte puteri.
- 1940: - Lituania, Letonia și Estonia sunt încorporate la URSS.
- 1941: Intrarea trupelor sovietice si engleze pe teritoriul Iranului.
- 1944: Eliberarea Parisului de către aliați.
- 1950: Președintele Harry Truman ordonă armatei americane să preia controlul căilor ferate pentru a împiedica izbucnirea grevelor.
- 1989: Tadeusz Mazowiecki este numit prim ministru, primul politician necomunist numit într-o astfel de funcție în centrul și estul Europri.
- 1991: Încep luptele de la Vukovar, și asediul de 87 de zile a orașului croat, executat de către Armata Populară Iugoslavă, sprijinită de forțe paramilitare sârbe.
- Ziua națională în Uruguay (declararea independenței față de Brazilia-1825).
- 1991: Belarus își declară independența față de Uniunea Sovietică.
- Ziua Soldatului în Brazilia. Se celebrează în special în onoarea eroului militar Luis Alves de Lima e Silva, duce de Caxias (ziua sa de naștere).  Astăzi sărbătoarea are o popularitate din ce în ce mai scăzută, nu mai sunt organizate parade militare, nici măcar nu mai este o sărbătoare publică.

26 august

- 1071: Bătălia de la Manzikert dintre turcii selgiucizi și armata bizantină. Armata bizantină este înfrântă iar împăratul Romanos al IV-lea Diogenes capturat. Este  subminată definitiv puterea autorității bizantine în Anatolia și Armenia.
- 1278: Bătălia de la Marchfield, Moravia, purtată între Ludovic IV alm Ungariei și Rudolf al Germaniei, cu Ottokar II al Boemiei (acesta este ucis).
- 1346: Bătălia de la Crecy - Trupele franceze au fost înfrânte de cele engleze. Prima utilizare a armelor de foc în Occident.  A fost una dintre cele mai importante bătălii ale  Războiului de 100 de ani. Au fost folosite arme și tactici noi, din această cauză această bătălie fiind considerată începutul sfârșitului cavalerismului clasic. Armata engleză și galeză, având cca. 9000 - 10.000 oameni, a luptat cu armata franceză  care număra cca. 35.000 - 100.000 oameni. (Wikipedia).
- 1789: 26 sau 27 august - Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului, carta fundamentală prin care au fost puse, în Franța și în lume, bazele democrației moderne. A fost promulgată de rege la 3 noiembrie 1789. Articolul I susține că: „Oamenii se nasc și rămân liberi și egali în drepturi. Deosebirile sociale nu pot fi întemeiate decât pe utilitate publică.”
- 1812: Bătălia de la Borodino dintre armata lui Napoleon și cele ale Imperiului rus.
- 1860: S-a inființat prima agenție diplomatică a Principateor Unite, la Paris.
- 1871: Sărbătorirea a 400 de ani de la târnosirea mânăstirii Putna, manifestare organizată din inițiativa studenților români de la Viena, în frunte cu Eminescu și Slavici.
- 1966: Declanșarea luptei armate a poporului namibian, sub conducerea SWAPO (fondată la 19 aprilie 1960), pentru eliberarea de sub ocupația regimului rasist al Africii de Sud.
- 1944: Unitățile române lichidează trupele hitleriste din zona Reșița-Caransebeș-Lugoj.
- 1944: Lichidarea trupelor hitleriste din zona Turnu Severin-Orșova.
- 1957: URSS anunță  testarea cu succes a unei rachete balistice intercontinentale (rază peste 5500 km), R-7 (numită în cod NATO  SS-Sapwood). Racheta avea două trepte și putea transporta o încarcătură utila de 5 400 kg la 7. 000 km distanță. A fost transportată o încărcătură pasivă până în peninsula Kamceatka. Americanii au lansat prima rachetă similară după aproape doi ani (29 iulie 1959).
- 1992: Václav Klaus și Vladimir ečiar semnează la Brno acordul de divizare a Cehoslovaciei.
- Rusia recunoaște unilateral independența republicilor Abhazia și Osetia de Sud.
- Ziua Eroilor în Namibia.
27 august
- 410: Se încheie (după trei zile), jefuirea Romei de către Vizigoți.
- 479 î.Hr.: Bătălia de la Plateea – a fost bătălia finală a celei de a doua invazii persane a Greciei (începută în 480 și care a cuprins bătăliile de la Termopile și Salamina).
- 1588: Tratat de comerț încheiat de Petru Șchiopul, domn al Moldovei, cu Elisabeta, regina Angliei.  Reprezentantul reginei, William Harebone, ambasador la Constantinopol, încheie, în numele reginei, cu domnitorul Petru Șchiopul un tratat prin care supușii reginei urmau a fi liberi a se statornici și a face negoț, a vinde și a cumpăra, „ba chiar a face toate cele ce societatea omenească și obiceiul caută pentru negoț și pentru trebuințele vieții”. (wikipedia)
- 1689: Tratatul de la Nerchinsk, dintre Rusia și aImperiul Qing. A fost primul tratat dintre Rusia și China. Rușii renunțau la zonele din nordul Râului Amur și din estul Râului Argun, dar o păstrau  pe cea dintre Râul Argun și Lacul Baikal.
- 1793: În cadrul contrarevoluției franceze, portul Toulon se revoltă și primește flota britanică. Englezii debarcă, ocupă portul și conduc asediul orașului. Bătălia, care a durat până la 18 decembrie 1793, a fost câștigată de armata condusă de Napoleon. El a adoptat un plan prin care a capturat poziția de pe un deal, permițând tunurilor republicane să domine portul orașului și să forțeze navele britanice să se retragă. Asaltul poziției, în timpul căruia Bonaparte a fost rănit la coapsă, a dus la capturarea orașului și la promovarea sa în gradul de general de brigadă.
- 1798: Forțele aliate ale Franței și ale  irlandezilor i-au înfrânt pe englezi  în bătălia de la Castlebar. În urma acestei bătălii a fost creat un stat marionetă efemer, Republica de la Connaught. Irlanda va fi unită cu Anglia în 1801 în cadrul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei.
- 1813: Bătălia de la Dresda – Napoleon înfrânge armata aliată a Austriei, Rusiei și Prusiei.
- 1828: Recunoașterea oficială a independenței Uruguaiului, cu ocazia discuțiilor preliminare de pace intermediate de Marea Britanie între Brazilia și Argentina. Uruguay își declarase independența la 25 August 1825.
- 1877: Este executat primul atac al trupelor române asupra redutei Grivița-1 din sistemul de apărare a Plevnei, de către Regimentului 13 dorobanți, comandat de locotenent-colonelul Ion Petrovici, și de către subunități din cadrul Diviziei a 4-a infanterie.
Cucerirea acesteia este prima victorie a Armatei române. Pentru succesul  repurtat, drapelul de luptă al Regimentului 13 dorobanți este distins cu Ordinul "Steaua României".
- 1896: Războiul dintre Anglia și Zanzibar, considerat cel mai scurt din istorie (09:00 la 09:45).
- 1916: România declară război Austro-Ungariei, intrând în război. Trei armate române au trecut la atac traversând Carpații Meridionali, după care au intrat în Transilvania.
- 1928: 15 state au semnat la Paris Pactul Briand-Kellog, prin care era respins  războiul dar nu se prevedea nici o sancțiune
împotriva celor care ar încălca pacea. România a aderat la acest pact la 4 septembrie 1928. În final, pactul a fost semnat în total de 61 de state.
- 1939: Primul zbor al avionului turbojet Heinkel He 178, considerat primul avion cu reacție. Henri Coanda a pilotat de fapt primul avion cu propulsie reactivă, de fapt un avion cu reacție, fără elice. Aeroreactorul a fost realizat de el însuși. Momentul a fost marcat în decembrie 1910, la Issy les Moulineaux, cu ocazia celui de-al doilea Salon Internațional de Aeronautică de la Paris.
- 1944: Trupele Diviziei 5 infanterie duc acțiuni de luptă la Stîlpu împotriva coloanelor germane în retragere spre sud.
- 1944: Aviația engeză execută un bombardament asupra pozițiilor germane din pădurea Băneasa.
- 1944: Trupele Frontului 2 ucrainean ajung în orașele Focșani și Râmnicul Sărat, iar cele ale Frontului 3 ucrainean în Galați. Navele și unitățile de desant ale Flotei Mării Negre sosesc în porturile Sulina și Tulcea.
– 1944: Forțele insurecționale lichidează - până la 31 august - trupele hitleriste din zona Alba Iulia.
- 1989: Marea Adunare Națională de la Chișinău decide oficializarea limbii române și trecerea la grafia latină. Circa 1/6 din populaţia Republicii a venit în centrul Chişinăului pentru a cere Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti proclamarea limbii române ca limbă de stat şi trecerea la alfabetul latin.
Exact doi ani mai târziu, în 1991, Adunarea proclama independenţa Republicii Moldova, Limba Română ca şi limbă de stat, adopta tricolorul român drept drapel, imnul "Deşteaptă-te Române" şi deviza "Virtus romana rediviva".
În 1994, adoptarea constituţiei Republicii Moldova aduce o notă gravă în realizarea Unirii: se revine la termenul aberant de "Limbă Moldovenească", deviza se metamorfozează în "Virtus Moldaviae rediviva", iar imnul de stat nu mai este "Deşteaptă-te române" ci  "Limba noastră".
În 2007, în premieră absolută, la Chişinău se sărbătorea "Ziua Republicii", care în concepţia  autorităţilor îngloba marcarea a două evenimente istorice de însemnătate majoră:  27 august 1991 - detaşarea de URSS şi 24 august 1944 - desfăşurarea operaţiunii Iaşi Chişinău, în urma căreia teritoriul Basarabiei a fost "eliberat" de trupele sovietice.
- 1991: Comunitatea Europeană  recunoaște independența țărilor baltice: Estonia, Letonia și Lituania.
- 1991: Ziua Independenței Republicii Moldova.

28 august

- 476: Sfârșitul Imperiului Roman de Apus. Romulus Augustus (475-476), ultimul împărat, este detronat de Odoacru, căpetenia herulilor (neam germanic din uniunea de triburi a goților). Instaurarea dominației germanice în Italia.
- 489: Teodoric, regele ostrogoților, îl înfrânge pe  Odoacru în bătălia de la Isonzo.
- 1189: Cruciații încep asediul Acrei.
- 1511: Portughezii cuceresc Malacca.
- 1521: Turcii ocupă Belgradul.
- 1619: Ferdinand al II-lea este ales împărat al Sfântului Imperiu Roman.
- 1804: La 28 august/9 septembrie 1804, un puternic incendiu a distrus o parte a Bucureștiului. După aceasta s-au luat primele măsuri de aliniere a străzilor orașului.
- 1849: După un lung asediu, Veneția  se predă austriecilor.  Orașul își declarase independența după revolta din 1848, când a fost  fost restaurată, pentru scurt timp, republica, sub denumirea de Republica San Marco, sub conducerea lui Daniele Manin.
- 1859: Ce mai puternică furtună geomagnetică (până pe 2 septembrie), cunoscută sub numele de ”Carrington Event”, după numele astronomului Richard Carrington care a urmărit fenomenul. Furtuna a afectat reţelele telegrafice din întreaga lume. Potrivit articolelor de la acea vreme, aurora boreală era atât de puternică încât oamenii puteau citi la lumina ei.
- 1879: Cetshwayo, ultimul rege al zulușilor, este capturat de britanici.
- 1916: Italia declară război Germaniei.
- 1916: Germania declară război României.
- 1924: Opoziția georgiană începe revolta împotriva Uniunii Sovietice. Aproximativ 3000 de oameni au murit în luptă, între 7000 și 10000 (sau chiar 12500) au fost executați, în jur de 20000 fiind apoi deportați în Siberia și în Asia Centrală.
- 1931: Franța și Uniunea Sovietică semnează un tratat de neagresiune.
- 1941: Peste 600.000 de germani sunt deportați de către Stalin în Siberia și Kazahstan.
- 1943: Grevă generală în Danemarca, împotriva ocupației naziste.
- 1944: au fost zrobite trupele hitleriste de la nord de București, Capitala fiind complet deblocată și viața normală restabilită.
- 1944: trupele române capturează, la Gherghița, coloana germană comandată de generalul Gerstenberg, formată din rămășițele forțelor hitleriste care izbutiseră să fugă din încercuire de la nord de Bucuresti.
- 1944: trupele de avangardă sovietice ajung la Buzau și acționează împotriva unor resturi de forțe hitleriste ce se retrăgeau spre Nehoiașu.
- 1944: Eliberarea orașelor Marsilia și Tulon.
- 1957: Senatorul american StromThurmond a ținut cel mai lung discurs, vorbind neântrerupt timp de 24 e ore și 18 minute, cu scopul de a obstrucționa votarea  Civil Rights Act (lege din domeniul drepturilor civile), prin care se asigura dreptul de vot pentru afro-americani.
- 1964: Au loc tulburările rasiale din Philadelphia (până pe 30 august au fost 341 de răniți, 774 arestați și 225 de magazine distruse).

29 august

- 708: Baterea primelor monede în Japonia (10 august în tradiția japoneză).
- 1526: Bătălia de la Mohacs - Armata ungară a fost zdrobită de turcii conduși de Suleiman magnificul.
- 1533: Francisco Pizarro îl execută pe Atahuallpa, al treisprezecelea și ultimul împărat al incașilor.
- 1756: Începutul Războiului de Șapte Ani. Frederic cel Mare atacă Saxonia.
- 1758: Înființarea primelor rezervații pentru indieni în America, la Indian Mills, New Jersey.
- 1825: Portugalia recunoaște independența Braziliei.
- 1833: Legiferarea abolirii sclaviei în imperiul britanic.
- 1842: Tratatul de la Nanking pune capăt primului Război al Opiului (început în 1839), dintre Marea Britanie și Dinstia Qing. Al doilea război va fi purtat între 1856 și 1860. Acest război marchează începutul istoriei moderne a Chinei.
- 1910: Japonia schimbă numele Coreei în Chōsen și numește un guvernator care să conducă această colonie.
- 1936: În urma presiunilor cercurilor guvernamentale din Germania și Italia, Nicolae Titulescu este demis de la conducerea Ministerului de Externe al României.
- 1943: Germania ocupă Danemarca.
- 1944: Delegația României pleacă la Moscova, pentru încheierea armistițiului cu Națiunile Unite.
Documentul este semnat din partea României de către Lucrețiu Pătrășcanu (ministru de stat și ministru al Justiției), principele Barbu Știrbey, liderul Partidului Național Țărănesc Ghiță Popp și generalul Dumitru Dămăceanu (adjutant al regelui Mihai I), iar din partea Puterilor Aliate, documentul este parafat de un singur oficial, mareșalul sovietic Rodion Malinowski, gest simbolic pentru conținutul Convenției de Armistițiu, care arăta influența pe care Uniunea Sovietica o va deține în afacerile interne ale României. Singurul lucru pe care România l-a obținut prin această convenție a fost anularea Dictatului de la Viena. Guvernele Aliate hotărau că  „Arbitrajul de la Viena este nul și neavenit", dar România era ținută în șah printr-o paranteză în care se specifica: Transilvania sau "cea mai mare parte a ei urma să fie restituită României, sub condiția confirmării prin Tratatul de Pace". Modaliatatea în care Guvernul României urma să "colaboreze" cu Comisia Aliată de Control (de fapt Sovietică) urma să determine revenirea totală sau parțială a nord-vestului Transilvaniei.
- 1944:  Divizia 18 infanterie, comandamentul 101 munte și Brigada 6 infanteriei moto sovietică desfășoară acțiuni de luptă împotriva trupelor hitleriste la Valea Calugareasca.
- 1944:  Trupele Fronturilor 2 si 3 ucrainene lichidează gruparea hitleristă încercuită în zona Iași-Chișinău.
- 1944:  Trupele terestre sovietice ajung, seara, în Constanța.
-1944:   În Ungaria se formează un nou guvern în frunte cu generalul G. Lakatos.
- 1944:  Răspunsul guvernului sovietic la cererea de armistițiu a Finalndei.
- 1944:  Divizia 10 infanterie, în deplasare din Dobrogea prin Muntenia, desfășoară acțiuni de luptă la Slobozia, împotriva unor puternice forte hitleriste ce se retrăgeau de pe frontul din Moldova.
- 1944:  Începe insurecția populară din Slovacia împotriva ocupanților hitleriști.
- 1949: URSS testează prima bombă atomică la Semipalatinsk, numită First Lightning sau Joe 1.
- 1958: Înființarea Academiei Forțelor Aeriene la Colorado Spring, SUA.
- 1970: Chicano Moratorium – 30 000 de demonstranți  au protestat împotriva războiului din Vietnam la Los Angeles.  Poliția a ucis trei oameni.
- 1991: Sovietul Suprem al Uniunii Sovietice suspendă toate activitățile partidului Comunist Sovietic.
- 2007: Incident produs în cadrul Forțelor Aeriene Nuc leare Aamericane - șase focoase nucleare pentru rachete de croazieră au fost transportate din greșeală, fără autorizație, de la Baza  Aeriană Minot la Baza  Aeriană  Barksdale.

30 august

- 1265: Prima mențiune documentară a Hunedoarei.
- 1363: Începe bătălia de la Lacul Poyang -  Bătălia, care a durat până la 4 octombrie, a fost una dintre ultimele purtate în cadrul dinastiei mongole Yuan, de către grupuri rebele, dintre care cele mai puternice erau Ming, Han și Wu.  Este considerată cea mai mare bătălie navală din epoca medievală și chiar din istorie.
- 1535: S-a încheiat înălțarea Bisericii "Sf. Dumitru" din Suceava (începută la 10 august 1534), ctitorie a lui Petru Rareș.
- 1698: A apărut, la Iași Divanul sau gâlceava înțeleptului cu lumea sau giudețul sufletului cu trupul, de Dimitrie Cantemir , considerată prima scriere filosofică românească.
- 1877: Asaltul armatei române asupra redutei turcești Plevna III, în timpul Războiului pentru Independență.
- 1914: Bătălia de la Tannenberg dusă între forțele armate ale Rusiei și cele ale Germaniei. Seria de bătălii care au urmat au slăbit și mai mult armata rusă, ducând în final la ieșirea Imperiului Rus din război. Rușii au suferit o înfrângere categorică, fiind încercuiți. Peste 95.000 de soldați ruși au fost capturați, 30.000 au fost uciși sau răniți. Pentru a transporta armamentul rusesc care a fost capturat, a fost nevoie de șase trenuri. La sfârșitul războiului, a fost ridicat un monument în cinstea ostașilor căzuți în luptă, distrus însă, în 1927, de autoritățile polone.
- 1918: A fost asasinat șeful Direcției Politice de Stat a Rusiei bolșevice (C.E.K.A.), Urițki. In aceeași zi, la Moscova, a avut loc atentatul asupra lui Lenin.
- 1922: Bătălia de la Dumlupinar – bătălia finală a războiului greco-turc (războiul turc pentru independență), purtat între mai 1919 și octombrie 1922.
- 1940: Dictatul de la Viena, cunoscut și ca Al doilea arbitraj de la Viena. România a fost nevoită să cedeze Ungariei, nord-vestul Transilvaniei.  În urma primului arbitraj (2 noiembrie 1938), Ungaria obținuse ținutul supranumit Felvidék, „Provincia de Sus”, teritoriu din Slovacia, iar la mijlocul lunii martie 1939 ocupase Ucraina Subcarpatică (Rutenia) autonomă (regiunea Transcarpatia de astăzi din Ucraina).
- 1940: 30 august - 8septembrie - mari demonstrații la București, Brasov, Cluj, Timișoara, Sebeș-Alba, Arad, în Valea Mureșului, la Baia Mare, Sibiu, Iasi, Constanța, Turda, Câmpia Turzii, Bacău și alte localități împotriva dictatului de la Viena.
- 1944: România a rupt relațiile diplomatice cu Ungaria horthystă.
- 1944: Sosesc la Constanța primele nave sovietice din Flota Marii Negre.
- 1945: Hong Kong este eliberat de sub ocupația japoneză de către armata britanică.
- 1948: A fost creată Direcția Generală a Securității Poporului (Securitatea).
- 30-31 august 1944: Trupele sovietice intră în  Capitală.
- 1962: Japonia face testul primului său avion după cel de al doilea război mondial.
- 1963: Intră în funcțiune linia telefonică specială dintre liderii SUA și URSS  (telefonul roșu). A fost utilizată pentru prima dată în 1967, în timpul războiului de șase zile dintre Egipt și Israel.
- 1995: NATO lansează operațiunea Deliberate Force împotriva sârbilor bosniaci.
- Ziua Victoriei în Turcia.
- 1990: Declarația de independență a Tatarstanului în cadrul Federației Ruse.
- Sărbătoarea națională a Azerbaidjanului - Proclamarea independenței (1991).

31 august

- 1314: Regele Hakon V Magnusson mută capitala Norvegiei de la Bergen la Oslo.
- 1907: Anglia și Rusia semnează Convenția de la St. Petersburg.  Aceste două state, împreună cu Franța,  formează Tripla Înțelegere.  Tripla Înțelegere sau Antanta, a fost formată în trei etape succesive. Prima etapă a fost cea a semnării unor acorduri franco-ruse (1891-1893), care prevedeau ajutor militar reciproc, în cazul în care vreuna dintre cele două țări ar fi fost atacată de către Tripla Alianță (sau Puterile Centrale, cum mai este cunoscută, încheiată între Germania, Austro-Ungaria și Italia - 1882). Etapa a doua s-a consumat în anul 1904, când s-a semnat acordul anglo-francez numit Antanta Cordială, iar etapa a treia a constat în acordul anglo-rus, din anul 1907, prin care cele două țări și-au delimitat sferele de influență în Asia, făcând posibile viitoare colaborări politico-militare în Europa.
Știind de dorința României de a se afirma ca un centru de stabilitate în sud-estul Europei, Bismarck  încheie cu tânărul stat român un tratat care însemna, practic, aderarea la Tripla Alianță. A fost ideea lui Carol I, care dorea să aducă pe plan local stabilitate politica, crescând forța României în Balcani. Tratatul a rămas secret, numai regele și puțini dintre miniștrii săi știind de existența acestuia.
- 1939: Germania nazistă înscenează atacarea stației radio de la Gleiwitz, pentru a crea pretextul atacării Poloniei, a doua zi fiind atacată această țară (începerea celui de al doilea război mondial).
- 1949: Retragerea Armatei Democratice a Greciei în Albania, după înfrângerea din munții Gramos, care  marchează sfârșitul Războiului Civil din Grecia.
- 1980: Guvernul polonez a fost de acord cu revendicările muncitorilor, recunoscând sindicatul independent „Solidaritatea”, după două luni de grevă.
- 1989: Republica Moldova: Limba noastră. Pe 29 august 1989 se deschid lucrările celei de-a XIII sesiuni a Sovietului Suprem din RSSM, care durează până pe 1 septembrie. Deputații românofoni reușesc să impună limba română ca limba de stat și adoptarea alfabetului latin. Discuțiile cele mai aprinse au loc pe 31 august, cand se votează și cea mai mare parte a legislației privitoare la limba de stat și alfabet. Ulterior această zi este declarată sărbătoare națională în Republica Moldova.
Din anul 1994 o parte din poezie, reorganizată sub forma a cinci strofe de cîte patru versuri, a fost aleasă ca  imn național al republicii, pe o melodie compusă de Al. Cristea. Înainte de stabilirea acestui imn, Republica Moldova a avut pentru cîțiva ani același imn de stat ca România, cîntecul „Deșteaptă-te, române”.
Sărbătoarea a început sa fie celebrată în 1990 (la un an de la evenimentul istoric), sub numele de „Limba noastră cea română” sau „Ziua limbii române”. În 2001, conducerea țării a decis schimbarea numelui în „Limba noastră”. În 2004, Parlamentul a decis comasarea sărbătorii cu Ziua Independenței, comasare care nu a mai avut loc, dar Ziua Independenței  a primit un nou nume –
Ziua Republicii. De la venirea administrației liberale în fruntea municipiului Chișinău, sărbătoarea și-a recăpătat numele de ,,Limba noastră cea română", cel puțin în capitala republicii.
- 1991: Proclamarea independenței Uzbekistanului.
- 1994: Retragerea trupelor rusești din Germania.
- 1994: Armata Republicană Irlandeză declară încetarea focului.
- 1998: Coreea de Nord anunță lansarea primului său satelit, Kwangmyongsong.
- 2005: Pe podul Al-Aimmah din Bagdad se produce panică printre pelerinii șiiți, fiind ucise 1199 de persoane. Podul leagă o zonă cu majoritate sunită de una cu majoritate șiită. Suniții au salvat mulți șiiți, în pofida disensiunilor istorice dintre cele două populații.
- 1944:  sfârșitul lunii August - trupele germane încep retragerea generală din Franța.
-  Ziua Solidarității și Libertății în Polonia.
- Ziua națională în Kârgâzstan. Aniversarea proclamării independenței (1991).
- Ziua națională. Aniversarea proclamării independenței Malaeziei (1957).
- Ziua națională în Trinidad-Tobago. Aniversarea proclamării independenței (1962).

IULIE – Cuptor

Grecii numeau luna iulie Hekatombaion.
Iulie începe în aceeași zi a săptămânii ca și aprilie în fiecare an și ca ianuarie în anii bisecți.
01 iulie
- 1878: S–a încheiat Congresul de pace de la Berlin. Prin Tratatul de pace s–au recunoscut independența României și drepturile ei asupra Dobrogei. Județele Cahul, Bolgrad și Ismail, din sudul Basarabiei, aflate în componența României, sunt încorporate Imperiului Țarist
- 1916: În prima zi a Bătăliei de pe Somme, 20.000 soldați ai armatei engleze sunt uciși, iar 40.000 sunt răniți.
- 1920: Se înființează, la Sibiu, Școala militară de ofițeri activi de infanterie (inaugurată la 19 decembrie), în prezent Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu.
- 1942 - Trupele române ocupa Sevastopolul.
- iunie-iulie 1958 - Trupele sovietice, staționate, din 1944, fără întrerupere pe teritoriul României, sunt retrase în urma tratativelor lui Gh. Gheorghiu-Dej cu N.S. Hrusciov, prin intermediul lui Emil Bodnăraș.
- iulie 1994 - Marele Stat Major primește denumirea de Statul Major General .
- iulie 2003 – Desfășurarea unui batalion de infanterie și a unui detașament de poliție militară la Nasiriyah marchează începutul contribuției militare românești la Operațiunea "Iraqi Freedom".
-  1993: A intrat în vigoare taxa pe valoarea adăugată în România (TVA) și liberalizarea completă a prețurilor.
- 2005: Intră în circulație leul nou.
- Ziua Canadei, stat format in 1867. Dupa un studiu efectuat de ONU - cel mai potrivit loc pentru trai, de pe planetă.
- Burundi – Ziua Independenței față de Belgia în 1962.
- Hong Kong  Transferul de suveranitate față de China - 1997.
- Rwanda – obținerea independenței față de Belgia în 1962.
- Somalia  - obținerea independenței față de Regatul Unit și Italia 1960. Somalia există în prezent ca țară doar de jure. Ea nu are capacitate de a se organiza ca stat cu parlament, guvern și justiție.
- Ghana – Ziua Republicii - De la 6 martie 1957 (declararea independenței) până la 1 iulie 1960, când s-a proclamat republică, Ghana a fost dominion britanic.
- Ziua Muzicilor Militare.
02 iulie
- Ziua comemorării lui Ștefan cel Mare și Sfânt.
După o domnie îndelungată de 47 de ani - neobișnuită pentru acele vremuri - marele domnitor și-a închis ochii (1504).
- 1838: A apărut, la Brașov, Foaie pentru minte, inimă și literatură, publicație condusă de George Barițiu, supliment literar al „Gazetei de Transilvania".
- World UFO Day – a fost celebrată pentru prima dată în 2001. Un timp au existat două zile în an în care se sărbătorea: 24 iunie și 2 iulie.
03 iulie
- 3 iulie 1940 – Se încheie retragerea precipitată a armatei si adminsitrației din Basarabia (începută la 28 iunie), în urma notelor ultimative sovietice.
- Belarus: Ziua Independenței. Se sărbătorește ziua eliberării capitalei Belarusiei (Minsk) în cel de al II-a război mondial.
- Ziua Internațională a ziaristului sportiv. Se sărbătorește din 1995, conform deciziei Asociației Internaționale a presei sportive.
-  Ziua justiției în România.
04 iulie
- Ziua Independenței SUA (1776), dclarația de independență față de Regatul Marii Britanii.
- 1864: Decret domnesc privind înființarea Universității din București, care reunea într-un singur corp facultățile de Drept, Științe și Litere. Primul rector a fost juristul Gh. Costaforu.
- 1876: S-a creat, la București, "Societatea națională de Cruce Roșie a României". La 23 august același an, societatea a fost recunoscută de Comitetul Internațional al Crucii Roșii de la Geneva.
- S-a născut Victor Babeș (1854), bacteriolog și morfopatolog român, fondator al școlii românești de microbiologie, membru al Academiei Romne (d.1926).
05 iulie
- 328: Inaugurarea oficială a podului de la Celei (Sucidava- Corabia), construit peste Dunăre, de către arhitectul Theophilus Patricius. Aici se mai găseşte încă piciorul podului roman construit peste Dunăre în timpul lui Constantin cel Mare. Avea o lungime de peste 2 400 de metri, fiind considerat unul dintre cele mai lungi poduri ale antichităţii. Din păcate, pudul lui Constantin cel Mare, menţionat şi de Dimitrie Cantemir în „Hronicul vechimei al romano-moldo-vlahilor”, a avut o existenţă scurtă.
- 1941: Brigăzile 1 și 4 Mixte din cadrul Armatei Române au eliberat orașul Cernăuți.
- 1687 – Este publicată lucrarea lui Isaac Newton, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica în care a descris Legea atracției universale și, prin studierea legilor mișcării corpurilor, a creat bazele mecanicii clasice.
- Republica Slovacă: Sărbătoare națională. Ziua sfinților slavi Chiril și Metodiu (se sărbătorește începând cu anul 1990).
- Venezuela: Ziua Independenței (1811). Venezuela a devenit primul stat sud-american care și-a proclamat independența față de Spania.
- Algeria: ziua independenței față de Franța (1962).
06 iulie
- 1413: Prima mențiune documentară a Episcopiei Rădăuților.
- 1415: A fost ars pe rug reformatorul religios ceh Jan Hus (condamnat ca eretic); erou național al
poporului ceh; creator al limbii literare cehe („De orthographia boemica") (n.~1369).
- 1600: Mihai Viteazul se intitulează într-un hrisov „domn al țării Românești și Ardealului și a toată țara Moldovei", confirmând, documentar, prima unire politică a celor trei țări române (unirea efectivă fusese realizată la sfârșitul lunii mai 1600).
- 6 iulie (23 iunie pe stil vechi) 1913 - Armata este mobilizată în vederea participării la Al Doilea Război Balcanic; este creat Marele Cartier General, care a functionat pâna la 22 august/4 septembrie 1913, succesiv, în localitățile București, Corabia, Turnu Magurele, Samovit, Cervenibeg, Plevna, Zimnicea.
- Republica Moldova: Ziua victimelor stalinismului.
-  Argentina: ziua independenței - declararea independenței față de Spania 07-09 !în 1816.
- Republica Malawi: Ziua națională - Aniversarea proclamării independenței – 1964.
- Comore: Ziua națională - Aniversarea proclamării independenței – 1975.
- Lituania: Ziua Statului.
7 iulie
- 940 - Prima emisiune radiofonica militara, intitulata "Ora armatei".
- 1941: Armata română a ocupat localitatea Lipnic, atingând aliniamentul Nistrului.
- Nepal: Ziua națională - Aniversarea zilei de naștere a MS Regelui - Gyanendra (1946)
- Insulele Solomon: Ziua națională - Aniversarea proclamării independenței (1978)
8 iulie
- 1392: Menționarea prezenței monedelor emise de Țara Românească în cartierul Pera din Constantinopol („perperii de Valachia"); era atestată, astfel, circulația monedei românești în comerțul internațional.
- 1581: Lucaci "riitorul", profesor la Școala Mănăstirii Putna, a terminat de copiat textul bilingv (slavon și românesc) al unei Pravile. Acesta este cel mai vechi text juridic românesc datat.
- 1868: A apărut, la Iași, manualul lui Ion Creangă: „Metodă nouă de scriere și citire pentru anul clasei I-a primare".
- 1946: A fost creată Uniunea Internațională a Profesorilor.
- 1497: Vasco da Gama începe prima călătorie pe mare din Europa spre India, înconjurând Africa; se deschide astfel linia de navigație din Europa spre Asia.
9 iulie
- 1520: Aceasta este data primei mențiuni păstrate privind o "hotărnicie" - se referea la fixarea hotarului dintre Țara Românească și Transilvania, în zona din nordul Olteniei - de la apa Oltului pînă la Râşava (Orşova)”, prima delimitare cunoscută între cele două teritorii româneşti.
- 1600: Mihai Viteazul a întemeiat Mitropolia românească din Transilvania.
- 1816: Argentina își declară independența față de Spania.
- 1941: Armata Română încheie operațiunile militare în Nordul Bucovinei, atingând granița existentă între România și URSS în vara anului 1940.
- 1941: în Transilvania de NE, ocupată de Ungaria Horthysta în urma Dictatului de la Viena, încep a fi organizate, de către autoritățile maghiare, detașamente de muncă formate din români.
- 1947: Consiliul de Miniștri hotărăște să remită secretarului general al Organizației Națiunilor Unite declarația de intrare a României în forul mondial și de aderare la Carta Națiunilor Unite
- 1955: La această dată a fost citit, la Londra, în cadrul unei conferințe de presă, textul declarației ce punea bazele mișcării Pugwash (mișcare a oamenilor de știință pentru pace, dezarmare și securitate); inițiatorii mișcării au fost savanții Bertrand Russel și Albert Einstein, declarația fiind semnată de către Einstein înainte de 18 aprilie 1955, data morții sale
- 1957: A luat ființă Mișcarea Pugwash, a oamenilor de știință pentru pace, dezarmare și securitate
10 iulie
- 10 iulie (27 iunie pe stil vechi) 1913 - România declara razboi Bulgariei, intrând în Al Doilea Razboi Balcanic.
- 1970: A fost creată Banca Internațională de Investiții (BII)
- 1856: s-a născut Nikola Tesla (d. 1943), fizician și inventator american de origine sârbă (de fapt istro-român din Croația).
- Insulele Bahamas - Ziua națională. Aniversarea proclamării independenței față de Marea Britanie - (1973).
11 iulie
- 1714: Dimitrie Cantemir este ales membru de onoare al Academiei din Berlin.
- 11/24 iulie - 19 iulie/1 august 1917: Primul război mondial - Bătălia de la Mărăști. Armata a II–a română, comandată de generalul Alexandru Averescu, înfrânge armata germană. Puternica ofensiva a Armatei a 2-a româna, în cooperare cu Armata a 4-a rusa se încheie cu un succes tactic care nu a putut fi exploatat strategic datorita evolutiei frontului oriental.
- 1940:România se retrage din Liga Națiunilor (Societatea Națiunilor).
- Mongolia: Ziua Națională (Ziua Revoluției). Declarația de independență față de China - 1921. Are loc și festivalul Naadam Holiday (demonstrarea bărbăției în stil mongol). Naadam este sărbătorit și în China atât de chinezii Han cât și de Mongoli, fără conotații politice.
- Ziua Mondială a Populației. Declarată de ONU (1989), în momentul când populația globului a depășit numarul de 5 miliarde.
- 1995: Trupe sârbo-bosniace au invadat localitatea Srebrenica, care se afla sub protecţia trupelor ONU. Căderea Srebrenicei a constituit un pretext destul de convingător pentru intervențiile militare NATO în Bosnia.
12 iulie
- 1475: Ștefan cel Mare, domnul Moldovei (1457-1504), a recunoscut suzeranitatea regelui Ungariei și a obținut sprijinul lui Matei Corvin în lupta împotriva turcilor.
- 1859: Înființarea statisticii oficiale românești, prin crearea Oficiului Central de Statistică, sub conducerea lui Dionisie Pop Marțian
- 2006: Începutul crizei din Orientul Mijlociu când Hezbollahul șiit libanez a capturat doi soldați israelieni la frontiera israeliano-libaneză.
- s-a născut (18820: Traian Lalescu, matematician român, membru al Academiei Române. (d. 1929)
- a murit (1797): Ienăchiță Văcărescu, poet, filolog, istoric român (n. 1740)
- Kiribati: Ziua națională. Aniversarea proclamării independenței – 1979.
- 1943 - Bătălia de la Prokhorovka, parte a bătăliei de la Kursk : forțele sovietice și germane se angajează în cea mai mare bătălie între tancuri din toate timpurile.
- 1975: Sao Tome și Principe serbează Ziua națională - aniversarea proclamării independenței față de Portugalia – 1975.
13 iulie
- Regulamentul Organic: a fost adoptat în două versiuni similare (diferențele erau legate doar de buget și de restricțiile privind forțele militare) la 13 iulie în Valahia și la 13 ianuarie 1832 în Moldova.
- 1841: A fost semnată Convenția Internațională de la Londra privind regimul strâmtorilor Bosfor și Dardanele.
- 1878: Tratatul de la Berlin: Puterile europene redesenează harta Balcanilor. Serbia, Muntenegru și România devin complet independente de Imperiul Otoman.
Congresul de pace s-a desfășurat la Berlin pentru că în epocă Germania este principala putere europeană): Serbia, Muntenegru şi România devin complet independente de Imperiul Otoman. Tratatul avea menirea de a revizui prevederile păcii de la San Stefano și a întări puterea Rusiei Țariste în partea de Sud-est a Europei, devenind astfel o putere regională. Prin acest tratat se recunoștea de facto independența României.
- 1908 – Femeile concurează la Jocurile Olimpice moderne pentru prima dată.
- 1995: Republica Moldova a semnat documentele de aderare la Consiliul Europei, devenind, oficial, cel de–al 35–lea membru al organizației (Strasbourg).
– 1995: Albania a intrat, în mod oficial, în Consiliul Europei, devenind cel de-al 36-lea membru al organizației.
- 1945: A fost transportată prima bombă atomică în deșertul din New Mexico, fiind pregătită pentru primul test al unei bombe atomice care a avut loc două zile mai târziu.
- Ziua Specialitatii Militare "Razboi Electronic".
14 iulie
- 1456: Lupta navală de la Salankemen (pe Dunăre); flota lui Iancu înfrânge flota turcă și reușește să trimită ajutoare în trupe, arme și alimente celor asediați la Belgrad.
- 1582: A apărut „Palia de la Orăștie“ – prima traducere românească a vechilor cărți biblice „Geneza“ și „Exodul“, tipărită la Orăștie de meșterul-tipograf Șerban, fiul diaconului Coresi, și diaconul Marian. Este un prețios document lingvistic mai ales datorită încercărilor de unificare a limbii prin evitarea regionalismelor.
Traducerea, chiar parțială a Bibliei, demonstra posibilitățile de expresie ale limbii române și capacitatea ei de a fi limbă de cultură.
- 1700: A fost semnat Tratatul de pace de la Constantinopol între Rusia și Turcia, prin care Marea Azov a fost atribuită Rusiei.
- 1933: În Germania, toate partidele politice, cu excepția celui nazist, au fost scoase în afara legii.
- Franța: Ziua Națională (ziua ”luării” Bastiliei – 1789). Căderea Bastiliei a marcat începutul Revoluției franceze.
- Iraq: Ziua Republicii – 1958. Este ziua răsturnării monarhiei Hashemite de către forțele populare conduse de către Abdul Karim Kassem.
- Ziua Transmisionistilor Militari. În 1873, la 14 iulie, a luat ființă prima subunitate de transmisiuni – secția de telegrafie, marcând astfel apariția transmisiunilor militare.
15 iulie
- 1410: Bătălia de la Grunwald: Înfrângerea cavalerilor teutoni de către forțele unite ale polonilor și lituanieni sprijiniți de ruși, cehi, moldoveni, tătari.
- 1497: A început construcția bisericii Curții domnești de la Piatra neamț, ctitorie a lui Ștefan cel Mare. Lucrările au fost finalizate la 11 noiembrie 1498.
- 1858: Au fost tipărite în Moldova, primele mărci poștale. Acestea erau vestitele "Cap de bour" a căror primă emisiune cuprindea patru timbre.
- 1936: A apărut, laBucurești, săptămânalul "Cuget clar", revistă de direcție literară, artistică și culturală, sub conducerea lui Nicolae Iorga.
- 1955: 18 laureați ai Premiului Nobel semnează o declarație împotriva armelor nucleare; mai târziu declarația a fost semnată de alți 34 laureați Nobel.
- 1974: A avut loc primul zbor cosmic, cu primul echipaj Soiuz-Apollo din istoria cosmonauticii.
- 1992: Au fost stabilite relații diplomatice între România și Kazahstan.
- Ziua mărcii poștale românești.
- Brunei: Ziua națională. Ziua de naștere a Sultanului.
- Slovacia: Ziua independenței - 1992 (este doar o zi comemorativă).
- Ziua Submarinului Militar.
16 iulie
- 1941 - Este eliberat Chisinaul.
- 1054: Marea Schismă dintre bisericile creștine occidentale și bisericile orientale de rit bizantin.
- 1264: Prima mențiune documentară a orașului Bistrița.
-1544: Filip Moldoveanul a tipărit la Sibiu „Catehismul românesc", prima carte tipărită în limba română.
- 1661: Banca suedeză "Stockholms Banco" emite primele bancnote din Europa. Acestea au purtat numele de Kreditivsedlar.
- 1898: Vizita oficială, la Petersburg, a lui Carol I, regele României - prima vizită, după cucerirea independenței, a unui șef de stat român în Rusia. (16/28 - 19/31).
- 1920: „Acordul de la Spa" privind reparațiile datorate de Germania puterilor învingătoare din primul război mondial. României i-a fost repartizată o cotă de 1% din totalul reparațiilor germane și 10,55 % din cele orientale (de la Ungaria, Austria și Bulgaria).
- 1921: A avut loc primul Congres al medicilor din România, prezidat de prof. dr. Ioan Cantacuzino. (16-23).
- 1945: În deșertul Alamogordo - SUA, a avut loc primul test al unei bombe atomice „Trinity Test", în care s-au folosit șase kilograme de plutoniu și care a declanșat o explozie echivalentă cu puterea a 19 kilotone de TNT; ca urmare a exploziei, suportul de lansare a fost pulverizat, iar nisipul, pe o rază de 700 metri, calcinat.
- 1969: Este lansată racheta Saturn V în cadrul misiunii Apollo 11 care va duce pentru prima dată oameni pe Lună.
- 1990: În Ucraina a fost adoptată Declarația privind suveranitatea de stat.
- 2000: Ultima eclipsă de lună a secolului XX.
- Franța: Ziua memoriei naționale (stabilită de președintele Franței, François Mitterand în 1993, pentru comemorarea evreilor închiși pe velodromul de iarnă (Velodrom dHiver) și trimiși la Auschwitz).
17 iulie
- 17/29 iulie 1868 - Legea pentru organizarea puterii armate.
Succesele din 1866 ale armatei prusiene atrag atenția Europei asupra sistemului militar al Prusiei.
Mai multe state ale Europei adaptară în 1868 principiile organice ale armatei prusiene. Curentul cel nou pătrunde și în România, dând naștere legii de organizare a puterii noastre armate din 1868. Prin această lege, se trece de la vechiul sistem francez la cel german.
În noua etapă, dezvoltarea organismului militar avea la bază prevederile Constituției din 1866, care, proclamând că „Principatele Unite Romane, constituie un stat indivizibil, sub denumirea de România“, al cărui teritoriu „este nealienabil“, granițele neputându-i fi „schimbate sau rectificate decât în virtutea unei legi“, stabilea și cadrul general al puterii armate a țării. Astfel se preciza că „Tot românul face parte sau din armata regulată sau din miliție sau din garda cetățenească conform legilor speciale“. În sfârșit, Constituția prevedea că „Nici o trupa străină nu va putea fi admisă în serviciul statului, nici ocupa teritoriul României, nici trece pe el decat în puterea unei anumite legi“.
În general, politica militara a României s-a călăuzit în continuare de concepția care urmărea, pe de o parte, dezvoltarea unor forțe militare cât mai numeroase și cât mai bine instruite și înzestrate, iar pe de altă parte, introducerea unor structuri și forme organizatorice care să favorizeze pregătirea militară a unor mase cât mai
largi ale populației.
- 1821: Lupta de la Slobozia. Cetele de panduri, rămase fără Tudor Vladimirescu, au fost înfrânte de turci. Printre cei luați prizonieri se afla și Papa, fratele lui Tudor Vladimirescu. Este sfârșitul revoluției.
- 1918: Din ordinul dat de Partidul Bolșevic, împăratul Nicolae al II-lea și famila sa au fost asasinați la casa Ipatiev din Ekaterinburg, Rusia.
- 1931: Legea privind autonomia universitară în România. Legea prevedea și transformarea Conservatorului de Muzică și Artă Dramatică în Academia de Muzică și Artă Dramatică.
- 1969: Legația României în Israel a fost ridicată la rangul de ambasadă.
- 1980: Au fost inaugurate lucrările de construcție a centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă.
- 1945: A avut loc Conferința de la Potsdam a șefilor de stat și guvern ai URSS, Marii Britanii și SUA, consacrată reglementării situației postbelice în Europa.
- 1985: 17 state au fondat, la Paris, Agenția de Coordonare a Cercetărilor Europene - EUREKA - (European Research Co-ordination Agency).
- 1995: Prima Reuniune în formula "16+1" a NATO, cu participarea țărilor membre ale Alianței și a Rusiei. A fost semnat acordul interimar de parteneriat și cooperare economică între Uniunea Europeană și Rusia. (Bruxelles).
- Spania cedează Florida Statelor Unite – 1821.
- Războiul Civil Spaniol - a durat de la 17 iulie 1936 până la 1 aprilie 1939, a fost un conflict în care forțele franchiste sau naționaliste, conduse de generalul Francisco Franco au învins forțele Republicane sau Legaliste – cuprinzând liberali anticlerici, socialiști, comuniști, anarhiști și autonomiști – ale celei de a doua Republici Spaniole. Republicanii au obținut sprijinul Uniunii Sovietice și al Mexicului, iar naționaliștii au
fost susținuți de Italia fascistă, Germania nazistă și de Portugalia vecină.
- Ziua Constituției Coreei de Sud (1948).
18 iulie
- 586î.H.:Ierusalimul este cucerit de Nabucodonosor al II-lea.
- 387: Celții i–au înfrânt pe romani în bătălia de la Allia.
- 64: Roma a fost cuprinsă de un incendiu de proporții; împăratul Nero s-a folosit de acest eveniment pentru a începe persecuția asupra creștinilor.
- 1711: Marea confruntare de la Stănilești dintre forțele ruso–române, conduse de țarul Petru I al Rusiei și de Dimitrie Cantemir, domnul Moldovei, și cele otomane. Victoria turcilor îl obliga pe Cantemir să–și părăsească tronul și să se refugieze în Rusia unde devine consilierul țarului.
-1872 a fost decretat „Regulamentul scoalelor“, care clasifica aceste institutii militare astfel: „Scoala regimentala de intaiul grad cate una de fiecare corp de trupa permanent si teritorial; Scoala divizionara sau Scoala de al doilea grad, cate una de fiecare divizie la resedintele respective; Scoala de fii de militari stabilita la Iasi sau scoala pregatitoare pentru scoala de infanterie si cavalerie; Scoala militara de infanterie si cavalerie stabilita in Bucuresti; Scoala speciala de artilerie si geniu, precum si Academie de rezbel, stabilite de asemenea in Bucuresti“. Ultimele doua institutii de invatamant nu s-au putut infiinta decat dupa 1878, indeosebi din cauza dificultatilor financiare.
- 1898: Marie și Pierre Curie anunță descoperirea unui nou element și propun să se numească poloniu.
- 1955: A luat ființă Adunarea Parlamentară a NATO.
- 1965: A fost lansată stația automată rusească "Sonda 3" care a fotografiat partea nevăzută a lunii.
- 1976: Gimnasta Nadia Comăneci a atins primul punctaj de 10 din istoria Jocurilor Olimpice.
- 1998: Conflictul din Kosovo. Cel puțin 110 albanezi din Kosovo sunt uciși în luptele de lângă granița cu ALBANIA.
- 1938: a murit Regina Maria  (Maria Alexandra Victoria de Saxa-Coburg), soția lui Ferdinand I, regele României (1914- 1927) (n. 1875).
19 iulie
- 19/31 iulie 1877 - telegrama a marelui duce Nicolae prin care acesta cere domnitorului Carol interventia peste Dunare a armatei române.
- Laos - Ziua Independentei (1949).
- 1870: Franța a declarat război Prusiei. Conflictul se încheie la 26 februarie 1871 prin înfrângerea Franței.
- 1877: Marele duce Nicolae, comandantul suprem al armatelor rusești, a adresat principelui Carol o telegramă cifrată în care, relatându-i despre înfrângerea suferită de trupele rusești în cea de-a doua bătălie de laPlevna, i-a cerut cu insistență ajutorul. Primele unități ale Armatei Române au trecut Dunărea și au luat în primire paza podului de vase Zimnicea-Svistov. (19/31).
- 1965: La Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu a fost ales în funcția de secretar general al Partidului. (19/24).
- 1996: Senatul statelor Unite ale mericii a aprobat prin consens proiectul de lege care prevede acordarea clauzei națiunii celei mai favorizate, pe bază permanentă României.
- 1931: a murit Nicolae Paulescu, edic român, descoperitorul hormonului antidiabetic eliberat de pancreas, numit ai târziu insulină (n. 1869).
- Nicaragua: Liberation Day - Ziua Eliberării. Este o sărbătoare publică similară cu ziua idependenței și comemorează fuga familiei Somoza din țară (1979).
20 iulie
- Sf. Slăvit Prooroc Ilie Tesviteanul.
- Zua Fortelor Aeriene - 20 iulie.
- Ziua Sahului. Declarata in 1966 de Federatia Internationala a Jocului de Sah - FIDE (infiintata in 1924) .
- 1848: Manifestație de protest pe câmpia de la Filaret („Câmpia Libertății") împotriva încălcării teritoriului țării de către armata otomană pe 19 iulie (20 iulie/ 1 august).
- 1896: A apărut ziarul „Liga ortodoxă", sub conducerea lui Alexandru Macedonski.
- 1927: La numai cinci ani, Mihai I devine Regele Românilor în urma morții regelui Ferdinand I.
- 1940: Danemarca părăsește Liga Națiunilor.
- 1944: Adolf Hitler supraviețuiește complotului condus de Claus von Stauffenberg.
- 1969: Primul pământean, astronautul american Neil Armstrong, membru al echipajului „Apollo–11", coboară pe suprafața Lunii, la 10:56 PM, și rostește cuvintele „este un pas mic pentru un om, dar un salt gigantic centru omenire".
- 1976: Nava spațială americană „Viking–1" a atins suprafața planetei Marte.
- 356 î.H.: se naște Alexandros III Philippou Makedonon, rege macedonean (d.10 iune 323 î.H.) , cunoscut sub numele de Alexandru cel Mare, Alexandru Macedon sau Alexandru al III-lea al Macedoniei.
- 1868: se naște Miron Cristea (Elie Cristea), primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, prim-ministru al României (1938-1939) (d. 1939).
- 1514: Moare Gheorghe Doja, conducătorul războiului țărănesc de la 1514, din Transilvania (ucis).
- 1927: moare Ferdinand I, rege al României.
- Ziua aviației și a apărării antiaeriene (pionierii aviației românești au ales, în 1913, ca „patron" al aviației pe Sf. Măritul Prooroc Ilie Tesviteanul). La 17 iunie s-a sărbătorit „Ziua aripilor românești", pentru a marca primul zbor efectuat, în anul 1910, de către Aurel Vlaicu cu un aparat construit de el.
- Ziua energeticianului, marcată din 1992 de lucrătorii din sectorul energetic în ziua de Sf. Ilie.
- Târgul de fete de pe muntele Găina (se organizează în cea mai apropiată duminică de 20 iulie).
- 1810: Ziua Națională a Columbiei. Cetățenii din Bogota declară independența față de Spania. Este și ziua Drapelului.
21iulie
- 1718: Prin Tratatul de pace de la Passarowitz, Imperiul Otoman a cedat Austriei Banatul, Oltenia, nordul Serbiei și al Bosniei.
- 1861: La București, pe scena Teatrului cel Mare (ulterior Teatrul Național), a avut loc prima reprezentație a piesei "Hamlet", de William Shakespeare, avându-l în rolul principal pe Mihail Pascaly, primul actor român care l-a întruchipat pe Hamlet.
- 1880: Poetul Alexandru Macedonski publică, în revista "Literatorul", articolul "Despre logica poeziei", considerat a fi primul manifest al poeziei române moderne.
- 1914: Consiliul de Coroană, întrunit la Sinaia, proclamă poziția de neutralitate a României în Primul Război Mondial.
- 1917: A. P. Kerenski devine primul ministru al Rusiei.
- 1941: Primul bombardament al aviației germane asupra Moscovei.
- 1945: Președintele american Harry S. Truman a semnat ordonanța prin care se aproba folosirea bombelor atomice.
- 1946: A fost creată Federația Mondială a Oamenilor de Știință – FMOS.
- 1969: A fost inaugurat Combinatul petrochimic PiteȘti.
- 1970: A fost terminată construcția barajului egiptean Aswan.
- 1971: A fost dată în exploatare definitivă ecluza românească de la Porțile de Fier.
- 1984: CPEx al CC al PCR a hotărât construirea canalului navigabil Poarta-Albă – Midia - Năvodari și a canalului navigabil Dunăre-București.
- Legea nr. 346 din 21 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Nationale.
--Ziua națională a Belgiei: se aniversează instaurarea monarhiei - depunerea jurământului de către primul rege, Leopold I (dinastia Saxa-Coburg), în 183.1.
22 iulie
- 861: fuzioneaza, la Bucuresti, pe baza "Regulamentului scolii militare din Bucuresti" (1860), scolile militare de la Bucuresti si Iasi, cu o durtaa a studiilor de cinci ani, initial, redusa apoi la patru ani (din 1865). Cursurile vor fi deschise, oficial, în toamna anului 1862.
- 1451: Umanistul italian Poggio Bracciolini menționează, în lucrarea "Disceptationes convivales",latinitatea limbii române, precum și continuitatea elementului romanic în cuprinsul vechii Dacii, din vremea împăratului Traian.
- 1456: Strălucită victorie, la Belgrad, a lui Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei, împotriva puternicei armate otomane conduse de Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului. În urma acestei victorii, Papa Calixt al III-lea l–a caracterizat pe Iancu de Hunedoara drept „atletul cel mai puternic – unic – al lui Christos".
- 1946: A fost creată Organizația Mondială a Sănătății (OMS), instituție specializată a Națiunilor Unite, cu sediul la Geneva; funcționează, efectiv, de la 7 aprilie 1948 (România este membru al OMS din 1948).
- 2005: Micrisoft anunță numele final al noului sistem de operare: "Windows Vista".
- 1832: moare Împăratul Napoleon al II-lea al Franței (n. 1811).
23 iulie
- 1601: Mihai Viteazul dictează memoriul către marele duce al Toscanei, Fernando I de Medici, păstrat numai în traducere, prima autobiografie din literatura româna.
- 1612: Are loc lupta de la Cornul lui Sas, în care  Constantin Movilă, domn al Moldovei, este înfrânt de tătari.
- 1829: William Burt a conceput prima mașină de scris din lume.
- 1859: Ziua Presei Militare – apare (până la 3 decembrie 1859; din 22iulie 1994 apare seria nouă), la Bucuresti, prima publicatie militara din România, "Observatorul militar, diariu, politicu și scientificu". Redactor responsabil: Gr. Lipoianu. Actualul hebdomadar al Armatei României, cu acelasi nume, continua traditia acestei publicatii.
- 1862: Serviciul de poștă a intrat în administrația statului; s-a înființat Direcția centrală a poștelor.
- 1914: Imperiul austro-ungar a emis un ultimatum Serbiei, după asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand. Actul a precedat izbucnirea primului război mondial.
- 1921: A fost semnată Convenția de la Paris (Belgia, Franța, Marea Britanie, Grecia, Italia  și România, Regatul sârbilor, croaților și slovenilor și Cehoslovacia). Convenția stabilea statutul definitiv al Dunării: navigația pe Dunăre era liberă și deschisă tuturor pavilioanelor în condiții de egalitate completă, pe tot parcursul navigabil al fluviului și pe toată rețeaua internaționalizată.
- 1959: Vizita lui Richard Nixon în URSS (23–31 iulie).
- 1968: Exercitând presiuni asupra guvernului liberal cehoslovac, sovieticii anunță desfașurarea, la scară largă, de manevre militare în apropiere de Cehoslovacia.
- 1991: Banca Națională a României emite norme privind înființarea și funcționarea caselor de schimb valutar.
- Ziua națională a Egiptului- Aniversarea Revoluției (1952).
24 iulie
- 24 iulie/6 august - 6/19 august 1917 - Batalia de la Marasesti. Ofensiva germano-austro-ungara condusa de feldmaresalul August von Mackensen este respinsa de armata româna condusa de generalii Constantin Christescu si Eremia Grigorescu. Este cea mai mare batalie de pe frontul românesc în anii Primului Razboi Mondial.
- 1772: S-a desfășurat Congresul de pace de la Focșani și București. Delegațiile Moldovei și Țării Românești au cerut independența de fapt, sub garanția Austriei, Rusiei și Prusiei, și unirea celor două țări românești. (24 iulie 1772-22 martie 1773).
- 1864: Domnitorul Alexandru Ioan Cuza i-a unificat pe grănicerii munteni și moldoveni, punând bazele instituției moderne de pază a frontierelor țării.
- 1911: Re-descoperirea orașului Machu Picchu.
- 1917: Bătălia de la Mărăști. Victoria armatei române comandate de generalul Eremia Grigorescu asupra trupelor germane conduse de generalul von Mackensen (24 iulie-1 august). Victorie a armatei române împotriva trupelor germane, în vara anului 1917; confruntarea deschide seria celor trei mari bătălii – Mărăşti, Mărășești, Oituz – în urma cărora trupele româno-ruse reuşesc să oprească ofensiva germano-austro-ungară ce urmărea scoaterea României din război şi pătrunderea în partea ucraineană a Rusiei.
- 1923: Convenția de la Lausanne privind regimul strâmtorilor Bosfor și Dardanele este semnată și de Romnia.
- 1945: În timpul desfășurării Conferinței de la Postdam, președintele Harry Truman l–a informat pe Stalin despre producerea în SUA a bombei atomice.
- 1949: Sunt inaugurate primele Gospodării Agricole de Stat după model sovietic.
- 1987: IBM-PC lansează DOS Version 3.3.
- 1990: Senatul României adoptă un proiect de lege prin care se instituie ca sărbătoare națională a României ziua 1 decembrie, zi în care, în anul 1918, prin unirea Transilvaniei cu România, s–a încheiat procesul constituirii statului național unitar român.
- 1995: Prima conferință interamericană la nivel înalt asupra apărării, organizată de Pentagon, la care au participat delegații din SUA, Canada și din alte 32 de state din întreaga emisferă nordică, cu excepția Cubei.
- 1894: s-a născut Andrei Oțetea, istoric român, membru al Academiei Române (d. 1977).
- Ziua grănicerilor - marchează constituirea, în 1864, a primului corp unificat al grănicerilor din România.
- Fiji: Ziua Constitutiei, adoptata in 1970.
25 iulie
- 306: Constantin cel Mare a fost proclamat împărat roman de către trupele sale.
- 1909: Prima traversare a Canalului Mânecii cu avionul (Louis Blériot).
- 1944: Cucerirea Normandiei de către trupele aliate.
- 1946: Statele Unite au testat prima bombă atomică subacvatică în apropierea atolului Bikini, Oceanul Pacific.
- 1968: Într–un interviu, Nixon declară că, în cazul unor viitoare conflicte în Asia, asiaticii, mai mult decât americanii, trebuie sa aibă responsabilități mai mari. Acest punct de vedere este denumit "doctrina Nixon".
- Ziua radiolocației (marchează debutul existenței radiolocației ca armă distinctă în cadrul Armatei române, la 25 iulie 1955). Prin ordinul C.L.-0074 au luat ființă în cadrul C.A.A.T. trupele radiotehnice ca armă în  armata României, având în structură 3 regimente și 2 batalioane cu 12 noduri și 14 posturi radiotehnice.
În martie 1939 a luat ființă Serviciul general de Pândă și Alarmă. Pe teritoriul României au fost dislocate 6 stații de radiolocație de producție germană (3 FREYA si 3 WURTZBURG), iar structura Serviciului reorganizată pe 28 zone de aparare antiaeriană, a funcționat până la 9 mai 1945. În continuare, la 10.04.1949 a luat ființă în cadrul Comandamentului Apărării Antiaeriene Secția de Pândă Aeriană (ulterior O.I.L.A), care ia în subordine prima companie de radiolocație de la București - Băneasa dotată cu stații de tipurile S.C.R.-527 D (americană), AN/TPS - 53 (engleză), WURTZBURG (Germană), apoi alte companii și batalioane înființate și înzestrate cu stații de radiolocație de producție sovietică de tipul 3P-20, GP-3A, P-8 si P-20.
- Puerto Rico: Ziua Constitutiei (1952)
- Tunisia – Ziua republicii. Este aniversarea abolirii monarhiei și proclamarea Republicii. Habib Bourguiba a fost primul președinte.
26 iulie
- 1741: A fost descoperită Peninsula Alaska de către exploratori ruși; în 1867 a fost cumpărată de SUA.
- 1941: Este cucerită Cetatea Albă. Se încheie campania militară purtată de Armata Română, alături de cea germană, pentru eliberarea nordului Bucovinei și Basarabiei.
- 1947:data oficială a înființării Central Intelligence Agency-C.I.A. pe baza National Security Act emis de președintele Truman în 1947.
- 1956: Egipt: Naționalizarea Canalului Suez.
- Sărbătoare națională a Cubei.
- Sărbătoare națională a Liberiei. Proclamarea republicii și obținerea independenței  față de SUA (1847).
- Maldive: Sărbătoare națională. Proclamarea independenței față de Regatul Unit (1965).
- Ziua Arhivelor Militare - La 26 iulie 1920, în temeiul Ordinului nr. 4 al Marelui Stat Major, a luat naștere Depozitul de Arhivă al Secției 6 Istorie din Marele Stat Major, unde au fost centralizate dosarele operative create de comandamentele participante la Războiul de Reîntregire Națională. Trei ani mai târziu, pe 1 aprilie 1923, a luat ființă Depozitului de Arhiva al Ministerului de Război sub denumirea de Arhiva Generală a Ministerului de Război. Ulterior, pe 10 iulie 1933, a fost publicat primul Regulament al Arhivelor Armatei.
27 iulie
- 1793: Robespierre intră în Comitetul Salvării Publice și devine conducătorul acestuia. Va organiza un regim de teroare urmărind să realizeze idealul său de democrație bazat pe virtute: „fără virtute teroarea este înspăimântătoare, fără teroare virtutea este neputincioasă".
- 1794: Lovitură de stat în Franța, 9 Thermidor, anul II al Revoluției; Robespierre și colaboratorii săi sunt arestați; revoluția democratică ia sfârșit; începe guvernarea Convenției thermidoriene.
- 1807: Constantin Ipsilanti este domn pentru a treia oară în Țara Românească (27 iulie – 16 august 1807).
- 1830: Începutul celor „Trei zile glorioase" ale Revoluției din 1830; largi pături ale populației pariziene s-au ridicat împotriva domniei lui Carol al X-lea, silindu-l să abdice. I-a urmat la tronLudovic Philip d`Orleans (1830-1848 - „Monarhia din iulie").
- 1865: România a aderat la Convenția telegrafică internațională de la Paris, semnată la 17 mai 1865.
- 1877: Divizia 4 – Infanterie, comandată de colonelul Alexandru Anghelescu, începe deplasarea spre frontul din fața Plevnei.
- 1921: Cercetătorii de la Universitatea din Toronto conduși de biochimistul Frederick Banting anunță descoperirea insulinei.
- 1922: Înființarea Uniunii Internaționale de Geografie.
- 1930: România a concesionat serviciul național de telefoane companiei americane „International Telephone and Telegraph Corp."
- 1956: România devine membru al Organizatiei Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură UNESCO), fondată în 1945.
- 1974: Afacerea Watergate: Camera Reprezentanților a SUA decide punerea sub acuzare a președinteluiNixon.
- 1990: Parlamentul României a hotărât ca 1 decembrie să devină sărbătoare națională.
- 1990: Proclamarea suveranității Republicii Belarus de către parlament. Sărbătoare națională.
28 iulie
- 1468: Tratatul moldo-polon. Cazimir al IV-lea s-a obligat să nu adăpostească nici un pretendent la tronul Moldovei.
- 1794: Execuția lui Robespierreîmpreună cu Saint-Just, Couthon și alți 19 adepți ai celui supranumit "Incoruptibilul".
- 1914: Primul război mondial: Austro-Ungaria a declarat război Serbiei, fapt care a marcat începutul primului război mondial.
- 1821: Peru își declară independența față de Spania.
29 iulie
- 1834: A fost înregistrat primul accident rutier. O diligență cu aburi, a inginerului Edinburg, a lovit o piatră pusă în mod intenționat în drum. Cazanul cu aburi a explodat provocând moartea a 5 persoane.
- 1848: Guvernul Porții Otomane a recunoscut Locotenența Domnească a Țării Românești drept legitimă. Sub presiunea Rusiei și la intervenția boierilor munteni va refuza confirmarea acestei recunoașteri.
- 1848: În parcul Zăvoi dinRâmnicu Vâlcea, în fața unei numeroase asistențe, după ce s-a citit noua Constituție, un grup de tineri, avându-l în frunte pe Anton Pann, a intonat pentru prima oară imnul Revoluției pașoptiste "Deșteaptă-te, române", devenit imnul național al României.
- 1857: A fost înființată Școala Națională de medicină și farmacie din București.
- 1877: Carol I, principe (1866-1881) și rege (1881-1914) al României, a aprobat construcția unui pod de pontoane peste Dunăre, în zona Siliștioara–Măgura.
- 1921: Adolf Hitler devine liderul Partidului Naționalist German al Muncitorilor.
- 1938: Japonia a atacat URSS în regiunea lacului Hassan de lângă Vladivostok.
- 1946: Începe Conferința de pace convocată la Paris de puterile învingătoare în cel de-al doilea război mondial, pentru pregătirea tratatelor de pace cu Bulgaria, Finlanda, Italia, România și Ungaria (se va încheia la 15 octombrie același an).
- 1947: Este dizolvat, printr-o hotărâre a Consiliului de Miniștri, Partudul Național Țărănesc.
- 1957: Și-a început activitatea Agenția Internațională pentru Energie Atomică.
- 1994: Este adoptată prima Constituție a Republicii Moldova.
- Ziua Imnului Național - "Deșteaptă-te, române!", sărbătorită, anual, începând din 1998, ca urmare a unei hotărâri a Senatului României, din 18 mai.
- Ziua infiintarii miscarii scautilor (cercetașilor - scout=cercetaș, iscoadă) în R. Moldova.
- 1941 - Generalul Ion Antonescu decide continuarea actiunilor militare dincolo de Nistru.
30 iulie
- 1903: A început al II-lea Congres al Partidului Muncitoresc Social Democrat din Rusia. În cadrul acestuia s-a produs sciziunea "bolșevicilor" (majoritari) Lenin, Troțki, Martov, de "menșevici" (minorotari) (Plehanov, Axelrod).
- 1941: Al doilea război mondial: Guvernul polonez aflat în exil și Stalin semnează un acord de ajutor mutual în lupta împotriva lui Hitler, ce include și o amnistie pentru cetățenii polonezi deprivați de libertate pe teritoriu sovietic și formarea unei armate poloneze sub comanda generalului Wladyslaw Anders, eliberat dintr-o închisoare din Moscova.
- 1975: A început Conferința la nivel înalt pentru securitate și cooperare în Europa, de la Helsinki.
- 2007: trecerea la Domnul a PF Teoctist, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (n. 1915).
- 1980: Ziua independenței Republicii Vanuatu – obținerea independenței față de Regatul Unit și Franța.