BUN  VENIT  PE  SAITUL
ASOCIATIEI JUDETENE
”CULTUL EROILOR”
PRAHOVA 
Asociaţia judeţeană „Cultul Eroilor”Prahova
S-a înfiinţat la data de 24 octombrie 1994, ca filială a Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor” (A.N.C.E.), organizaţie patriotică şi democratică, apolitică, independentă, nonguvernamentală, nonprofit, constituită pe baza liberei adeziuni a persoanelor care doresc să perpetueze în conştiinţa cetăţenilor, sentimentele de adâncă recunoştinţă faţă de eroii şi martirii neamului, care s-au jertfit pe Altarul Patriei.
Asociaţia este continuatoarea nobilelor tradiţii ale Societăţii Mormintelor Eroilor Căzuţi în Război, înființată la 12 septembrie 1919, transformată la data de 31 mai 1927 în Societatea „Cultul Eroilor” iar în anul 1940 în „Aşezământului Naţional «Regina Maria» pentru Cultul Eroilor”, desfiinţat la 29 mai 1948 pe toată perioada regimului comunist, reânființat la19 noiembrie 1991sub denumirea de Comitetul Naţional pentru Restaurarea şi Îngrijirea Monumentelor şi Cimitirelor Eroilor.
Asociaţia funcţionează sub patronajul de onoare al Ministerului Apărării Naţionale şi al Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române şi colaborează cu Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, cu instituţiile de apărare şi ordine publică, de învăţământ, cultură şi culte, precum şi cu organizaţii, asociaţii, fundaţii şi alte instituţii care au preocupări similare.
Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor” este subiect de drept cu personalitate juridică, iar activităţile desfăşurate sunt de interes general.
Filialele judeţene „Cultul Eroilor” constituie elementele de bază din structura Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor”, reprezentând membrii de pe teritoriul judeţele respective. Toate sub-filialele municipale, orăşeneşti şi comunale din compunerea judeţului fac parte din structurile filialelor judeţene.
De la înființare Asociația prahoveană a reușit să-şi creeze 51 de filiale în toate oraşele (14) şi în majoritatea comunelor din județ, care împreună cu reprezentanţii administraţiei de stat, cu cadrele militare active şi în rezervă, cu veterani de război, cu cadre didactice şi preoţi creştini şi de alte confesiuni religioase, cinstesc  în fiecare an, memoria înaintaşilor noştri.
Asociaţia judeţeană „Cultul Eroilor” Prahova
își propune următoarele scopuri:
1. Identificarea, restaurarea, îngrijirea şi ocrotirea monumentelor, cimitirelor, edificiilor sau a altor construcţii şi lucrări pentru comemorarea eroilor căzuţi la datorie;
2. Participarea la construirea de noi monumente, troiţe, plăci comemorative, etc., pe teritoriul județului, menite să eternizeze memoria eroilor căzuţi pentru întregirea şi apărarea neamului;
3. Cultivarea dragostei şi a ataşamentului faţă de Patrie şi idealurile sacre ale poporului român, a respectului faţă de simbolurile naţionale, a sentimentelor de recunoştinţă şi cinstire a înaintaşilor noştri care s-au jertfit pentru apărarea gliei străbune, a independenţei, integrităţii şi suveranităţii naţionale;
4. Atragerea tineretului la activitatea de îngrijire a cimitirelor şi operelor comemorative de război închinate eroilor şi martirilor neamului;
5. Organizarea şi participarea la activităţile închinate Zilei Eroilor, care se comemorează în fiecare an de „Ziua Înălţării Domnului”;
6. Mobilizarea cetăţenilor din județ pentru a sprijini moral şi material activităţile Asociaţiei județene „Cultul Eroilor” - Prahova;
7. Întocmirea împreună cu personalul primăriilor a „Cărţii de Aur” în care vor fi nominalizaţi eroii şi martirii aparţinând municipiului, oraşului sau comunei respective care au căzut în luptă îndeplinind un serviciu comandat sau voluntar în interesul Statului Român.
8. Înaintarea de propuneri autorităţilor în drept, pentru ca numele unor eroi şi martiri să fie
atribuite unor localităţi, străzi, pieţe, unităţi militare, instituţii de învăţământ etc.;
9. Revigorarea şi propagarea cultului eroismului românesc din toate timpurile, în rândul tineretului şcolar şi a maselor de cetăţeni de toate vârstele prin publicaţii, conferinţe, emisiuni radio, T.V., ceremonialuri militare şi religioase, etc.;
10. Atragerea artiştilor plastici pentru crearea unor opere de artă închinate eroilor şi martirilor neamului;
11. Colaborarea pe bază de reciprocitate, cu asociaţii şi organizaţii similare din județ și din țară pentru cinstirea memoriei eroilor şi martirilor căzuţi la datorie;
12. Atragerea de sponsori şi donatori pentru asigurarea de fonduri băneşti în scopul realizării obiectivelor propuse de Asociaţie;
13. Reprezentarea, apărarea şi sprijinirea intereselor legitime ale familiilor eroilor şi martirilor neamului.

MEMBRII ASOCIAŢIEI
Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor” cuprinde membri şi membri de onoare.
Poate fi membru al Asociaţiei orice cetăţean român sau străin, care recunoaşte statutul Asociaţiei, este înscris la una din subfiliale,
sprijină activ îndeplinirea obiectivelor acesteia şi plăteşte cotizaţia de membru.

CONSILIUL DIRECTOR

ALES LA 19 OCTOMBRIE 2012

Președinte: Col. (rtr) Constantin Chiper;

Prim-vicepreședinte: col. (r) Puiu Cujbă;

Vicepreședinți:  Prof. dr. Maria Mariana Gheorghe; col. (r) dr. Dumitru Codiță; col. (r) Petrea Cujbă; col. (r) Gheorghe Stăncuțu; Prof. Nicolae Lupu; col. (r) Aurelian Panait;

Secretar: col. (r) Alexandru Dumitrescu;

Comp. Financiar-Contabil: col. (r) Petre Panait;

Membri: prof. Liliana Popescu; prof. Emilia Luchian; mr. (r)  prof. Adrian Popescu; col. preot Petrișor Cristea; preot iconom stavrofor Gheorghe Pârvu; col. (r) Aurelian Toader; prof. dr. Polin Zorilă; col. (r) Teodor Bărbulescu; col. (r) Marian Dulă;  lt. col. (r) Cristian Iliescu; lt. col. (r) Corneliu David; col. (r) Marian Dulă; col. (r) Nicolae Moise; lt. col. (r) Ion Cristea; muzeograf Doru Mareș; maistru țesător Dumitru Popa; prof. Romeo Bălănică; sociolog Nicolae Vicol.

 

Membri Biroului Executiv al Comitetului Director Judeţean Prahova
al Asociaţiei Naţionale“CULTUL EROILOR
2010 - 2012
- Col. (r) Constantin CHIPER - Preşedinte
- Col. (r) Aurelian PANAIT - Prim vicepreşedinte, cu probleme de educaţie şi cultură
- Col. (r) Puiu CUJBĂ - Director executiv, cu problem de organizare
- Col. (r) Alexandru DUMITRESCU - Secretar, cu probleme interne de asociaţie
- Col. (r) Gheorghe STĂNCUŢU - Vicepreşedinte pentru relaţia cu autoritatiile
publice Centrale şi locale şi cu alte asociaţii
- Prof. dr. Mariana GHEORGHE - Vicepreşedinte pentru relaţia cu instituţiile de cultură şi
învăţământ
-                                                      -  Vicepreşedinte pentru relaţia cu confesiunile religioase
- Col. (r) Petre PANAIT - Compartiment financiar contabil
- Lt. col. (r) Cristian ILIESCU - Secretar cu probleme de propagandă-reprezentare 
Membri Consiliului Director Judeţean Prahova
al Asociaţiei Naţionale “CULTUL EROILOR”
2010 - 2012
- Col.(r) Chiper Constantin: Preşedinte
- Col.(r) Panait D. Aurelian: Prim vicepreşedinte, cu probleme de educaţie şi cultură
- Col.(r) Cujbă P. Puiu: Director executiv, cu problem de organizare
- Col.(r) Dumitrescu I. Alexandru: Secretar, cu probleme interne de asociaţie
- Col.(r) Stăncuţu Gheorghe: Vicepreşedinte pentru relaţia cu instituţiile militarizate şi alte asociaţii
- Prof. Gheorghe Mariana: Vicepreşedinte pentru relaţia cu instituţiile de cultură şi învăţământ
- Protopop Muşat Ştefan: Vicepreşedinte pentru relaţia cu confesiunile religioase
- Col.(r) Panait Petre: Membru - Compartiment financiar contabil
- Prof. Luchian Emilia: Membru, CN ,,M.Viteazul
- Prof. Zorilă Polin: Membru, Sc. ,,Sf.Vineri”
- Muzeograf Mareş Doru: Membru , Muz. Jud. Ist. şi Arh. Prahova
- Profesor Lupu Nicolae: Membru, Lic. ,,Carmen Sylva”
- Doctorand Vicol Neculai: Membru, Cercul Militar Ploieşti
- Preot Cârstea Petrişor: Membru supleant, Bg. Jandarmi Ploieşti
- Preot Frusinoiu Aurelian: Membru supleant, Bis. Sf. Ioan Ploieşti
- Preot Bazavan: Membru supleant, Bis. Eroilor
- Col(r) Dulă Marian: Vicepreşedinte, Preşedinte Fil. Câmpina
- Col(r) Moise Nicolae: Membru de drept, Preşedinte Fil.Vălenii de Munte
- Col(r) Toader Aurelian: Membru de drept, Preşedinte Fil. Breaza
- Prof. mr.(r) Popescu Adrian: Membru de drept, Preşedinte Fil. Sinaia
- Lt.col(r) Cristea Ion: Membru de drept, Preşedinte Fil. Mizil
- Preot prof. iconom stavrofor Gheorghe PÂRVU: Membru de drept, Preşedinte Fil. Urlaţi
- Lt.col(r) Iliescu Paul Cristian: Secretar ANCMRR
- Lt.col(r) David Corneliu: Casier ANCE
- Col(r) Bărbulescu Teodor: Secretar ANVR-
- Ofiţerii cu relaţiile publice: Baza Logistică, Bg. Jand., B.96 LAROM

PARTENERI :
ORGANIZAŢIA  JUDEŢEANĂ
A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE
<<  Aurel  Vlaicu >>
P  R  A  H  O  V  A

ASOCIAȚIA  JUDEȚEANĂ
A VETERANILOR DE RĂZBOI
P R A H O V A

Societatea  Culturală
„Ploieşti –  Mileniul  III”,

ASOCIATIA
"AERO-SHOW-M.C.D."