ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ

”CULTUL EROILOR”
– PRAHOVA ~


Email: ajceph@yahoo.com


---------cultuleroilorph@yahoo.com

Adresa: Strada POȘTEI, Nr. 1,

Cod poștal 100162

 

Telefoane: 0244 - 54 54 18

 

Fax: 0244 - 54 54 18


Orar: - MARȚI:  10. 00 ~ 12.00
-   JOI:      10. 00 ~ 12.00


Oraș: PLOIEȘTI


Județ: PRAHOVA


Țara: ROMÂNIAFiliala este parte componentă a Asociației Naționale "Cultul Eroilor" cu
sediul în București, Bd.Ion Mihalache, Nr. 124-126, Sector 1, CP 011175,
Telefon: 0212242651-3 int. 120, Fax: 0212242723